Poem ระเบียงกลอน > กลอนแอบรัก

แรงบันดาลใจ

(1/1)

เสียงกระซิบ:

หลับตาลง บนความ เหงาอ้างว้าง
หยาดน้ำค้าง ยังเกาะ อยู่ใต้กิ่ง
อย่างกับมี บางสิ่ง ให้พึ่งพิง
อย่างกับสิ่ง คอยรั้ง ไม่ให้ไป

อันว่าใจ เคยยอม หมดพ่ายแพ้
อันว่าแน่ กลับแย่ ไม่แก้ไข
อันความโกรธ พุ่งสูง กว่าสิ่งใด
อันความใส กลับขุ่น ดูไม่งาม

แต่ว่าแสง คือแสง สว่างจ้า
ช่วยนำพา ความสุข ไม่ไถ่ถาม
มาสะกิต จิตมืด ทุกโมงยาม
ค่อยค่อยลาม สู่ใจ ให้ลืมตา

เพราะเคยรัก เคยลืม เคยยอมแพ้
แต่ในใจ ที่แท้ ยังรอหา
สุดท้ายแล้ว เหมือนเธอ ยังมองมา
แต่กลับว่า เหมือนมี กำแพงกัน

เส้นบางบาง ที่เรียก กันว่าเพื่อน
คอยย้ำเตือน ว่าทำ ได้แค่ฝัน
แต่โชคดี ที่ได้ รู้จักกัน
เพราะเธอนั้น คือแรง...บันดาลใจ
[/b]

1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
There was an error while thanking
Thanking...
กลับไปในรูปแบบจริง