Poem ระเบียงกลอน > กลอนอวยพรวันเกิดเพื่อน

..รักเราไม่มีเปลี่ยนแปลง..(แด่..กวีคลับ)

(1/3) > >>

คนผิงดาว:
บทกวีรักเราไม่มีเปลี่ยนแปลงแด่กวีคลับ

รวมตัวคนรักในบทกวีมาร่วมปีสมานฉันท์

ทั้งพี่น้องพ้องเพื่อนมากหน้ามาพบปะกัน

จากกลุ่มคนเล็กๆในวันนั้นมาวันนี้ยิ่งเติบโต


เรารวมกันด้วยความผูกพันดั่งพี่น้อง

ดั่งเพื่อนพ้องเอื้ออาทรต่อกันไม่หวั่นไหว

มีบทกวีทั้งรักคิดถึงและห่วงใย

แม้ใกล้ไกลยังเข้ามาเป็นเพื่อนเรา


มาเติมแต่งความฝันพันจิตนาการ

ด้วยบทกวีให้ดังกังวาลในโลกไซเบอร์แห่งนี้

มีหลากหลายเรื่องราวทั้งบทกวี

ความช่วยเหลือมากมีมอบให้กันตลอดมา


จึงเกิดเป็นกวีคลับในวันนี้

จึงเกิดขึ้นด้วยมิตรไมตรีที่หลากหลาย

จึงเกิดเป็นรักเราไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไป

ที่ตรงนี้...จึงร้อยความฝันไม่สลายเพื่อนกวี

.......................................................
  แด่...ไมตรีและมิตรภาพ

ดินหญ้ากาช้ำ:
ขออย่า...เปลี่ยนแปลง
ไม่อยากแสลง...หัวใจ...อีกแล้วรู้ไหม
แค่ไม่กลับมา...ก็สะเทือนหัวจิตใจ
ถ้ารักเราเปลียนแปลงไป...หัวใจคงแหลกราญ

กวีพเนจร:

ขอให้รักของเรา...อยู่คู่ฟ้า
ตราบพสุธายืนยง...มั่นคงไฉน
ตราบสองเรานี้...ยังมีลมหายใจ
ขอให้รักที่มีให้...ไม่เปลี่ยนแปลง

แมงปอปีกบาง:
ขอแค่รักเราไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีสิ่งใดเคลือบแคลงความห่วงใย
ขอให้เก็บหวังดี..จริงใจ..เพื่อทุกคนไว้
ฝากกับบทกวีไป..เพื่อเป็นแรงใจ..ตลอดกาล
(............แมงปอปีกบาง..................)


จากอดีตที่เคยร้าวราน
กับเรื่องราวของวันวานที่เคยเสียน้ำตา
ต้องทุกข์ทนกับหัวใจที่เคยอ่อนล้า
ขอจงลืมความเจ็บของอดีตที่ผ่านมา
แวะตรงนี้..ศาลา..ของคนพักใจ

กับเส้นทางที่เคยผิดหวัง
กับความพลาดพลั้งของชีวิต
ขอแค่เธอหยุดการยึดติด
หันกลับมาหาฉันสักนิด..คนเยียวยา

ขอให้เธอจงมีพลัง
ลบความผิดหวัง..กับสิ่งที่แล้วมา
ฉันขอแค่เธอโปรดจงรู้ว่า
ที่ตรงนี้ยังมีอีกคนที่ห่วงหา..คอยปลอบใจ[/font][/size][/color]

รอยทราย:
[bg=http://img340.imageshack.us/img340/212/flowerwall16.jpg]


ไ ม ต รี แ ล ะ มิ ต ร ภ า พ 
ความปลื้มปลาบในวันนี้
พี่น้องชาวกวี
สานวจีถ้อยสัมพันธ์

อ บ อุ่ น ห า ใด เ ป รี ย บ
มิอาจเทียบ..มิแปรผัน
ห่วงใยกันและกัน
เพราะเรานั้น . . คื อ ค ร อ บ ค รั ว


[/bg]

1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
There was an error while thanking
Thanking...
กลับไปในรูปแบบจริง