รวมกลอนเพราะๆ

Poem ห้องกิจกรรม กฏระเบียบ วิธีใช้งาน => ต่อกลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: panumas ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2010, 09:09:22 pm

หัวข้อ: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: panumas ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2010, 09:09:22 pm
ราวเรียงเรื่องรักรักร้องเรืี่องรักรักร้าวราน

รอนรอนรักแรกแรกราวเรื่องรืองรองรอง

ริรักเรื่องรักร้าวแรงร้องรนรานรดโรย

ริราวริกรักร้องเรื่องเเรงรน
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: wuming ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2010, 04:23:05 pm

เรื่องราวรักแรกรักร้อนแรง  รักราวเรือรอนแรมเรื่อยรอบ
เรรวนรวนเรโรมรันเรียกร้อง   เรื่องร้อนรักรัดร้อยเรื่อยราว
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2010, 10:19:09 pm
เรื่องราวรอยร้อยเรียงเรื่องรักร้าว
รักรนราวรองรินรวยรักร้อน
เรื่องรักรานรอนริดรินรานรอน
รอรักร้อนรอนราราวโรมรั
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ครางแครง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2010, 10:26:16 pm
หลบลมร้อน

--ลมร้อน  รุกรุมเร้า
รุมรุกเรา  เหล่าลูกหลาน
ลมร้อน  เริ่มระราน
ลมร้อนร่าน  ระรานเรา
--รอนรอน  ลมร้อนรุ่ม
เราร้อนรุม  หลบรินเหล้า
ร่มร่ม  ริมรั้วเล้า
รวบรวมเหล่า  เราหลบลม
--รินริน  ลงรินเหล้า
เราเร่งเร้า  เราลื่นล้ม
รุกรับ  หลบหลุมหล่ม
ลมร้อน  ร่มไร้รอรี
--เรียบร้อย  ร่วมรุมล้อม
เราร่วมหลอม  เริ่มริบหรี่
รุกรับ  เร็วหลายลี้
เร็วเร่งรี่  เราร่วงลง
--------------------
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2010, 10:41:17 pm
ลมรัก

ลมร้อนระร่อนรัก
ลมรอนหลักรักลุ่มหลง
ลมรักแหล่งหลักลง
ลมรักหลงลงร่วงเลย

ฤทธิ์รักละลานร้อน
ฤทธิ์ฤๅรอนระร่อนเหลย(?)
ฤทธิ์รักร่วงหล่นเลย
ฤทธิ์รักเร้ย(?) ละเลยโลม

โรมรันละลานรัก
เล้าโลมหลักลมลงโหลม(?)
เหล่ารักเรื่อริโลม
รักรันโรมเล้าโลมเรา

...

 p30
...รั่ว...
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ครางแครง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2010, 11:08:17 pm
หลบรัก

รักลวง  ล่วงเลยลา
รักเลยล้า  หลบลมรัก
รักลอย  เลยไร้หลัก
รักเหลวไหล  เลยรอรี

หลบรัก  แลเหลือร้าย
หลบรักร่าย  หลายร้อยลี้
หลบรัก  เร่งเร็วรี่
หลบรักลวง  ไร้รอยรัก
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2010, 10:59:29 am
ลวงรัก

ลวงรัก ลวงรักลม
ลวงลงหล่ม รักไหร้หลัก
ล่วงเลย ลอยลวงรัก
ร่วงลงหลัก รักเลือนราย

รักลวง รานรอนริด
รักลอดลิด ลวงหลอกหลาย
รักเรา เร้าลวดลาย
รักลวงร้าย รายร่ายรำ
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ครางแครง ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2010, 10:54:36 pm

เล่นล้อ

เล่นล้อ  รอลมไล้
ลมลื่นไหล  ไร้ลมร้อน
ลมรัก   รักร้าวรอน
ลมรักหลอน  ไหลลับลา

เล่นล้อ  ลมรักร้าว
เล่าเรื่องราว  ลวงเราล้า
ร่วงหล่น  ลงหลายหลา
เละโลกหล้า  แลหลอกหลอน
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2010, 10:29:56 am
เลือนราง

เลือนราง ลาแล้วรัก
เลือนลาหลัก แหล่งรักร้าว
เลือนแล้ว เล่าเรื่องราว
เลือนรักร้าว ราวร้างรา

เลือนลม ล้มรักลี้
เลือนรอรี เร็วรี่ล้า
เลือนแล้ว ราวรอรา
เลือนรักลา เลือนไร้เรา
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ครางแครง ที่ มีนาคม 01, 2010, 12:07:59 am
ริบหรี่

รักร้าง  โรยแรมรา
รักเราล้า  เหลือริบหรี่
รักลวง  แลรอรี
รักหล่นรี่  ลงเลยเรา

ริบหรี่  รี้รักหลบ
ร่องรอยลบ  เรื่องรุกเร้า
รอนรอน  เราร้อนเร่า
หลายหลากเหล่า  โละลงรวม
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 01, 2010, 12:54:15 pm
ลาลับ

ลาแล้ว ลาแล้วรัก
หล่นลงหลัก หลุดรักร้าว
ลาลับ แล้วเรื่องราว
รอราร้าว ไร้ลับลา

หลงใหล ระเรื่อรัก
หลุดรุกหลัก เหลือโรยล้า
ลาแล้ว ไร้รอรา
เราลับลา ไร้เรียมลวง
หัวข้อ: Re: กลอน"ร"
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 13, 2010, 11:54:42 pm
รรรรร(อ่านว่า ระ รัน รอน^^) ร้าวราน ร้านระรื่น
เรียงรอรืน รื้นร่าน ระรานหรู
รอรักเรื้อน เรือนร่าง รางระรู
รอรักรู้ รู่รับ หรับรางรร


๕๕

แต่งเอง งงเอง