รวมกลอนเพราะๆ

Poem ห้องกิจกรรม กฏระเบียบ วิธีใช้งาน => ต่อกลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: kunchaipark ที่ ตุลาคม 30, 2008, 07:14:01 pm

หัวข้อ: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: kunchaipark ที่ ตุลาคม 30, 2008, 07:14:01 pm
กติกา

ให้แต่งกลอนเปรียเปรยความรักกับสิ่งของที่คนอื่นจัดเตรียมมาให้

เช่น มีคนให้มาว่า ความรักเหมือน....ไอติม

Topic : ความรักเหมือนไอติม

ความรักเหมือน ไอติม ชิมรสหวาน
ที่ใครใคร ใฝ่ต้องการ วันร้อนฉาย
พอสัมผัส ไอติม ก็ละลาย
ก็คลาคล้าย ใจฉัน สัมผัสเธอ

ละลายหมด อดกิน สมน้ำหน้า
ช่างสมสา เลียเข้าไป เอาใจเหรอ
สุดท้ายเหลือ แค่ไม้ ที่ได้เจอ
ไม่เหลือเธอ เหลือแต่เพียง ความทรงจำ


และเค้าก็ให้คนข้างล่างโดยพิมพ์คำว่า

ความรักเหมือน....นมกล่อง

(เอาฮาๆ ยากๆเลยครับ ยากๆยิ่งฮา)รวมหัวข้อที่ตั้งไปแล้วกันซ้ำ
กด ctrl+F เพื่อค้นหานะคะ อย่าไล่อ่านล่ะ ปวดตา  a36

ไอติม ,, นมกล่อง ,, ยุง ,, บะหมี่ ,, ปลากระป๋อง ,, พริกไทย ,, พริกแกง ,, บุหรี่ ,, ปลาช่อน
แตงโม ,, คอมพิวเตอร์ ,, กระดาษทิชชู่ ,, แผนที่ ,, ลูกแก้ว ,, เหล้าขาว ,, ปากกา ,, ไฮไฟว์
เกม ,, อากาศ ,, ขนม ,, ดวงเดือน ,, พื้นดิน ,, พัดลม ,, ตู้เย็น ,, รถยนต์ ,, ถนน ,, วาซาบิ ,, แป้งฝุ่น
พื้นดิน ,, ทงบังชินกิ ,, โออิชิ ,, ฟองสบู่ ,, สายไฟ ,, ทองคำ ,, ปลาดาว ,, ดินหม้อ ,, Ipod ,, หิ่งห้อย
อะไรวะ ,, ดาวกระดาษ ,, อะไรดีนะ ,, ตาปลา ,, ดาดฟ้า ,, สะพานลอย ,, เปลวเทียน ,, Man U ,, อาร์เซนอล
ดราก้อนบอล ,, ภูผา ,, BTS ,, ทางรถไฟหัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ตุลาคม 30, 2008, 07:51:49 pm
ความรักเหมือน...ยุง

ความรักฉัน...เหมือนยุง...คอยมุ่งร้าย
เฝ้าทำลาย...หัวใจ...ให้สับสน
ทั้งเจ็บแสบ...ทั้งคัน...ทั้งวกวน
แถมพิษไข้...ใจซ้น...ไปจนตาย

ต่อไป...ความรักเหมือน บะหมี่
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ปุณยวีร์ ที่ ตุลาคม 31, 2008, 04:24:10 pm
ความรักเหมือนบะหมี่

ความรักเหมือนบะหมี่ชามร้อนร้อน
จะคอยป้อนรสชาติเติมสีสัน
เหมือนความรักต้องคอยเติมหวานทุกวัน
เหมือนใจฉันร้อน...วูบวูบ...เมื่อเห็นเธอ
ลืมเติมใจเหมือนบะหมี่ไร้รสชาติ
ถ้าหากเติมไม่ขาดน้ำตาลจ๋า
รักฉันนี้หวานฉ่ำอร่อยทุกเวลา
อิ่มละหนาความรักแบบบะหมี่ดี...จิง-จิง

ความรักเหมือนปลากระป๋อง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ตุลาคม 31, 2008, 04:58:33 pm
ความรักเหมือนปลากระป๋อง

ความรักเหมือนปลากระป๋อง
สุดใฝ่ปองถ้าไร้ที่เปิดฝา
ได้แต่มองหมายลิ้มดึงเธอมา
ก็สุดคว้าจนหมดอายุใจ

ความรักเหมือน พริกไทย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 05:34:00 pm

ความรักเหมือน พริกไทย

ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น พ ริ ก ไ ท ย

เ ห มื อ น ไ ม่ มี อ ะ ไ ร แ ต่ ร ะ วั ง เ สี ย ท่ า

รั ก ซ่ อ น ร้ อ น ลึ ก ถึ ง อุ ร า

รู้ สึ ก ตั ว ก็ ช้ า  เ จ็ บ เ สี ย แ ล้ ว :(
 ต่อไป - ความรักเหมือน พริกแกง

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ตุลาคม 31, 2008, 05:37:28 pm
ความรักเหมือนพริกแกง

ความรักเหมือนพริกแกง
ตำจนสิ้นแรงก็ไร้ค่า
คนกินบอกว่าเผ็ดโบกมือลา
คนตำหลั่งน้ำตาแสบหัวใจ

ความรักเหมือน บุหรี่
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 05:45:19 pmความรักเหมือนบุหรี่ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น บุ ห รี่

เ ผ ล อ พ่ น ค วั น จ า ง สี  อ ย่ า ง สุ ข ล้ น

บ อ ก  มี รั ก แ ก้ เ ห ง า ค ร า ว อั บ จ น

ถึ ง เ ว ล า รั ก เ อ า คื น อ ย่ า ง ทุ ก ข์ ท น .... ก็ ป่ ว ย ต า ย
ต่อไป - ความรักเหมือน ปลาช่อนหัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: องค์ชายปลายฟ้า ที่ ตุลาคม 31, 2008, 09:40:04 pm
ความรักเหมือนปลาช่อน
เที่ยวไชชอนน่าค้นหา
จับตัวได้แล้วรีบนำเอามา
ทำปลาช่อนลุยสวนเอย (หุหุ)

.....(เอาใหม่นะ).....

ความรักเหมือนปลาช่อน
เที่ยวหลบซ่อนว่ายไปมาจับยากหนา
ทำไมใครมักอยากได้ไล่จับมา
หรือเพียงแค่อาหารตาเท่านั้นเธอ

(ความรักเหมือนแตงโม)

...............................................................

(งานกวีอักษรศิลป์รำพันกลอน)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 12:17:02 am
ความรักเหมือนแตงโมค ว า ม รั ก เ ห มื อ น แ ต ง โ ม
ย า ม สุ ข ห ว า น ฉ่ำ ไ ฮ โ ซ  แ ส น อ ร่ อ ย
ย า ม เ ศ ร้ า  เ ห มื อ น แ ต ง ข า ด น้ำ  น้ำ ต า ป ร อ ย
ก ล า ย เ ป็ น แ ต ง เ ถ า ต า ย แ ห้ ง ก ร่ อ ย .... ไ ม่ น่ า กิ นต่อไป - ความรักเหมือนคอมพิวเตอร์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: หมอกกับควัน ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 04:33:05 pm
                                                  ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
                                                           
                                                   เ ล่ น แ ล้ ว พ บ เ จ อ ค น ม า ก ม า ย

                                                  เล่นนานนานก็ไม่ได้ เดี๋ยวเจอเจ้าไวรัสตัวร้าย

                                               ม า ง่ อ ง แ ง่ ง ใ ส่ เ ดี๋ ย ว ค อ ม จ ะ พั ง
                                                         

                                                          ความรักเหมือน กรดาษทิชชู่
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 04:40:05 pm
ความรักเหมือนกระดาษทิชชู่

ความรักเหมือนกระดาษเช็ดชู่
น้ำตาพรูช่างเบาและขาดง่าย
เปียกความช้ำเพียงนิดก็ละลาย
รักช่างคล้ายกระดาษเช็ดชู่เอย

ความรักเหมือน แผนที่
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: lookgaow ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 04:48:53 pm
ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น แ ผ น ที่

ความรักเหมือนแผนที่
หลายเส้นทางที่มี...ให้เราค้นหา
เลือกเดินถูก...ก้อไม่ต้องฟูมฟายเสียน้ำตา
หากผิดทางขึ้นมา...อาจเจ็บอุราปางตาย

ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น ลู ก แ ก้ ว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: หมอกกับควัน ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 05:13:59 pm
                                                                        ความรักเหมือนลูกแก้ว

                                                                      ความรักเหมือน......ลูกแก้ว
                                                                      ที่สะท้อน.....ความจริงใจ
                                                                       ต้องดูแล.....และห่วงใย
                                                                    เพราะความรัก....นั้นเปราะบาง
                                                                       
                                                                        ความรักเหมือน เหล้าขาว
                                                                                         
                                                                                   
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: lookgaow ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 06:06:41 pm
ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น เ ห ล้ า ข า ว

ความรักเหมือนเหล้าขาว
หากใช้ถูกเรื่องราว...จะช่วยรักษา
เช่นเดียวกับความรัก...ถ้าใช้มากเกินอัตรา
ก้อจะกลายเป็นดาบสองคม...ย้อนกลับมา...ทิ่มแทงใจ

ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น ป า ก ก า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกหญ้าไร้นาม ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 07:20:08 pm
ความรักเหมือนกับ.....ปลายปากกา
ที่เขียนกล่าวบทวาจา....แห่งความรัก
ทำให้คนคนนี้.......ได้รู้จัก
ความฟูมฟัก........ที่ได้จากความรักเธอ

คาวมรักเหมือนกับไฮไฟว์หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: มิใช่อากาศ ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 07:20:25 pm
ความรักเหมื่อนไฮไฟว์บนหน้าจอ

ที่ทุกคนต่างรอให้คอมเม้น

แต่ความรักที่หลอกลัวอย่างเยือกเย็น


ไม่อยากเห็นอีกเลยตลอดไป


ความรักเหมือนเกม
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: kornrv ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 07:49:46 pm
-
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: lookgaow ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 07:56:01 pm
ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น อ า ก า ศ

ความรักเหมือนอากาศ
ซึ่งเราไม่สามรถขาดเขาได้
หากวันหนึ่งสิ้นแล้วลมหายใจ
ความรักก้อคงจบสิ้นไป...เช่นกัน

ไม่ว่าความรักหรืออากาศ
ชีวิตคนไม่สามารถขาดได้ทั้งนั้น
ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นตายเท่ากัน
อากาศหล่อเลี้ยงความรักนั้น...ให้มันเป็นไป

ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น ข น ม
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 08:01:12 pm
ความรักเหมือนอากาศ

ความรัก...เหมือนอากาศ
มิสามารถ...ครอบครอง...จับต้องได้
อยู่รอบตัว...แต่เหมือน...ช่างแสนไกล
แต่ถ้าขาด...มันไป...ใจอาจตรม :(

555+ไม่ทันซะแล้วเอาใหม่

ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น ข น ม  

ความรัก...เหมือนขนม
น่านิยม...น่าลิ้ม...น่าชิมนัก
แต่เมื่อสิ้น...รสหวาน...ที่ประจักษ์
ก็ดั่งรัก...สิ้นรส...ที่เชิญชวน

ความรักเหมือน ดวงเดือน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: lookgaow ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 08:32:40 pm
ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น ด ว ง เ ดื อ น

ความรักเหมือนดวงเดือน
ที่ลอยเลื่อนประดับท้องฟ้า
แต่ไกลเกินสัมผัส...รับรู้ได้เพียงสายตา
ที่ผู้คนหมายคว้า...มาครอบครอง

เช่นเดียวกันกับความรัก
ที่ผู้คนอยากรู้จัก...ดักคอยจ้อง
แต่ก้อทำได้เพียงเฝ้าคอยมอง
สุดที่ใจจะครอบครอง...หมายปองกัน

ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น พื้ น ดิ น
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 10:16:02 pm

ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น พื้ น ดิ นค ว า ม รั ก เ ห มื อ น พื้ น ดิ น
ห อ ม ก รุ่ น ก ลิ่ น ย า ม ต้ อ ง ฝ น
อ่ อ น ไ ป ใ น ส า ย ช ล
ห ล ง วั ง ว น ห้ ว ง น ที

ร อ ง รั บ ทุ ก ย่ า ง ก้ า ว
แ ห ง น ม อ ง ด า ว จ า ก ผื น นี้
ถึ ง ก า ล ดั บ ชี วี
สู ญ ต ร ง นี้ ที่ จุ ด เ ดิ ม


ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น พั ด ล ม


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: มิใช่อากาศ ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 05:04:06 pm
ถ้ารักเหมื่อนพัดลม
ที่ทุกคนนั้นอยากเปิด
ให้ลมเป่าเพลินเพลิด
รื่นระเริงเย็นกายา

แต่วันที่แดดร้อน
คงอดนอนช่ำอุรา
เพราะลมดูดร้อนมา
ให้กายานั้นทุกทน

รักเหมือนตู้เย็น
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: มิใช่อากาศ ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 07:57:37 pm
ถ้าเปรียบดังดวามรักเหมือนตู้เย็น

อยากจะเห็นคนเอารักเข้ามาเเช่

เพื่อให้รักมั่นคงไม่ผันแปร

คงดีแน่ถ้ารักเราอยู่คงทน

รักเหมือนรถยนต์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: มิใช่อากาศ ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 08:36:48 pm
ความรักเหมือนรถยนต์
เอาไปชนก็คงพัง


เปรียบเหมือนรักเรานั้น


ทะเลาะกันคงแหลกลาน


ความรักเหมือนถนน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: kunchaipark ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 08:50:53 pm
Topic : ความรักเหมือนถนน

ความรักเหมือนถนน
สุดแสนวกวนน่าค้นหา
ต้องศึกษาให้สันทัดค่อยไปมา
จึงจะได้รู้ค่าเส้นทางไป

หัวใจคนช่างลึกล้ำ
คนหาแล้วค้นซ้ำย้ำสงสัย
ต้องศึกษานิสัยและดูใจ
จึงจะได้รู้ว่าใช่หรือเล่นเอย :P

ความรักเหมือน วาซาบิ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: มิใช่อากาศ ที่ พฤศจิกายน 03, 2008, 10:01:40 am
ความรักเหมือน...วาซาบิ...

รักเหมือนวาซาบิ
คงนั่งคิดวุ่นวายให้ปวดหัว
เพราะความเผ็ดจี๊ดจ๊าดคงน่ากลัว
เลยไม่อยากเผยตัวไปรักใคร

รักเหมือนแป้งฝุ่น
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~*~ยัยกระล่อน ~*~ ที่ พฤศจิกายน 03, 2008, 08:36:50 pm
Topic : ความรักเหมือนแป้งฝุ่น  

หากเปรียบความรักดั่งแป้งฝุ่น
กลิ่นละมุนหอมอ่อน - อ่อนชวนใฝ่หา
สัมผัสได้แม้เพียงเราหลับตา
น่าค้นหาตามกลิ่นที่ชวนดม

รักเหมือนพื้นดิน

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกหญ้าไร้นาม ที่ พฤศจิกายน 04, 2008, 06:03:23 pm
แม้ความรักเปรียบดังกับพื้นดิน
ก็ไม่สิ้นกลิ่นหอมจากไอฝน
แม้มีสิ่งปฎิกูลมาปะปน
ก็อดทนผ่านมันไปง่ายดาย


ความรักเหมือนกับทงบังชินกิ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 05, 2008, 02:35:37 pm

ความรักเหมือนกับทงบังชินกิ
ความรักเหมือนกับทงบังชินกิ
จะตามหาเธอคนดี ไม่ว่าที่ไหน
จะขอบินข้ามฟ้า...ไปตามหาหัวใจ
แม้ไกลถึงเกาหลีใต้ ... ก็ยอม
;D ;Dความรักเหมือนกับโออิชิ


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: kunchaipark ที่ พฤศจิกายน 05, 2008, 09:45:15 pm
Topic : ความรักเหมือนโออิชิ

ความรักเหมือนโออิชิ
รักใหม่ก็มีรสข้าวแสนหอมหวน
นานไปเป็นรสน้ำผึ้งมะนาวหวานนวล
พอเลิกกันไปก็ควรที่จะเป็นรสดั้งเดิม

55+

ความรักเหมือนฟองสบู่
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำน่าน ที่ พฤศจิกายน 06, 2008, 02:10:45 pm

(http://img357.imageshack.us/img357/491/13334735uj5.gif)

ความรักที่เหมือนกับฟองสบู่

แรก-แรกก็ดูสวยสดใส

ไม่นานฟองสบู่ก็แตกไป

ทิ้งความเศร้าใจไว้..อีกตามเคย

ต่อไป..ความรักเหมือนสายไฟ


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: kunchaipark ที่ พฤศจิกายน 06, 2008, 09:24:50 pm
Topic : ความรักเหมือสายไฟ

ความรักเหมือนสายไฟ
ถ้ามีรอยรั่วเมื่อไหร่ก็ทำร้ายเราได้เมื่อนั้น
ถ้าเราไม่รู้จักดูแลและป้องกัน
ความรักที่มีประโยชน์นั้นจะหันกลับมาทำร้ายเรา

ความรักเหมือน ทองคำ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: หมอกกับควัน ที่ พฤศจิกายน 07, 2008, 12:39:16 pm
          ความรักเหมือนทองคำ
        ที่นำความสุขให้คนที่ฝันหา
         บางคนมองดูมันแล้วไร้ค่า
    สำหรับหลายคนฝันถึงมันทุกค่ำคืน
       
       ความรักเหมือนปลาดาว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 10, 2008, 12:44:24 pm
ความรักเหมือน ปลาดาว

ความรักเหมือนปลาดาว
ไม่อาจสกาวดั่งดาวบนฟ้าได้
มีห้าแฉกเช่นดาวแต่ร้าวใจ
จมอยู่ใต้ทะเลอย่างมืดมน

ความรักเหมือน ดินหม้อ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 10, 2008, 02:38:05 pm ดินหม้อ เป็นยังไงเหรอ ไม่รู้จัก  ???ความรักเหมือน ดินหม้อความรักเหมือน ดินหม้อ
ยอมให้ตัวเองได้สร้างก่อ ตามใจคนปั้น
หากได้คนไม่มีหัวใจมาผูกพัน
ความรักก็ไม่อาจสวยงามดังใจฝัน อยากทุบทิ้ง...!!


ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น  IPodหัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ พฤศจิกายน 10, 2008, 06:56:04 pm
ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น  IPodไอ้ป๊อดมีรักเหมือนเครื่องเล่นเพลง
มันฟังบรรเลงเพลงคนเดิมของฉัน
พกอยู่ติดตัวไม่ห่างกันเลยสักวัน
คงเพราะชีวิตป๊อดมันมีเสียงดนตรี
ต่อปาย.. ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น   "หิ่งห้อย"
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~*~ยัยกระล่อน ~*~ ที่ พฤศจิกายน 10, 2008, 08:21:58 pm
ความรักเหมือน  อะไรวะ

ความรักเเหมืน...อะไรวะ
ถามไมยะ...ทำไมถึงอยากรู้
ความรักเป็นอย่างไร...ต้องลองดู
จะได้รู้ไม่ต้องถามว่า...เหมือนอะไร

 ;D  ??? ??? ??? ;D

ความรักเหมือน ดาวกระดาษ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 11, 2008, 03:00:45 pm

ความรักเหมือน ดาวกระดาษความรักเหมือน ดาวกระดาษ
คงใกล้จะขาด ไม่นานนี้
ความดีที่ทำ...ลดคุณค่าลงทุกที
เพราะฝากไว้ให้คนที่...ไร้หัวใจ

ค่อยๆเก็บความรักมาเรียงต่อ
หวังให้รักเกิดก่อ ด้วยใจที่ให้
ดาวกระดาษของฉัน คงแค่ฝันไป
คนรับอย่างเธอไม่เคยเข้าใจ อะไรเลย

ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น  อ ะ ไ ร ดี น ะหัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ พฤศจิกายน 21, 2008, 09:35:33 am
ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น  อ ะ ไ ร ดี น ะ

ความรักเหมือน  อะไรดีนะ
เหมือนดอกซากุระ  มันก็คงไม่ใช่
เหมือนดอกหญ้า  ก็คงต่ำเกินไป
เหมือนอะไรอะไร โอ๊ยเหมือนอะไรดี
 a8 a8

หัวข้อต่อไป ความรักเหมือน ตาปลา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ne-on ที่ พฤศจิกายน 21, 2008, 10:57:25 am
ความรักเหมือน...ผัดกะเพรากับไข่ดาว
ความรักเหมือน...อากาศหนาวกับผ้าห่ม
ความรักเหมือน...จมูกอยู่คู่กับยาดม
ความรักเหมือน...ตัวผมเคียงคู่เธอ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 21, 2008, 12:32:14 pm
ความรัก...เหมือนตาปลา
เจ็บปวดหนักหนา...ความรักนี้
ทั้งหยอกอก...ทั้งฝังใจ...ไม่หายสักที
พอโดนถูกที่...ก็ปวด...ปวดตาปลา
 a17 a17

ต่อไป ความรักเหมือน ดาดฟ้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 09:36:26 amความรักเหมือนดาดฟ้า
ต้องไต่บันไดไปหา ถึงจะเห็น
รองรับทุกสภาพอากาศทั้งเช้าเย็น
รักร้อนซ่อนเร้น เย็นและร้อน
ต่อไป ความรักเหมือน สะพานลอย

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 12:10:23 pm
ความรักเหมือน สะพานลอย
มีคนคอย แอบสุ่ม รุมทำร้าย
เพราะมืดมิด โดดเดี่ยว เปล่าเปลี่ยวกาย
เดินเดียวดาย ใคร่หมาย ใจขโมย

ต่อไป    ความรักเหมือน เปลวเทียน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 02:43:03 pm


ความรักเหมือนเปลวเทียน
ค่อยๆเปลี่ยนความมืด ให้สว่าง
เปิดให้เห็นหัวใจ ในวันไร้หนทาง
ต่อให้พบเจอวันที่อ้างว้าง ก็อุ่นใจ
ต่อไป ความรักเหมือน Man U

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 10:23:59 pm
รัก แมนยู

 a35

(ขอผ่าน ถ้าปืนใหญ่ มานถึงจะคิดออก  a25)

..............................................

 a12
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ยาจกพเนจร ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 10:44:16 am
ความรักเหมือน Man U ทีมหรูเลิศ
แหล่งแจ้งเกิดนักบอลทั้งน้อยใหญ่
เหมือนความรักเปรียบดั่งแหล่งแจ้งเกิดใจ
ของชายหญิงทั้งน้อยใหญ่ได้ชื่นชม

แต่ต้องดูเราตัวจริงเขาหรือไม่
ถ้าเป็นแค่ใจสำรองต้องขื่นขม
เหมือนแมนยูที่พลาดแชมป์อดชื่นชม
แต่เราพลาดรักขื่นขมระทมใจ

ความรักเหมือน  อาร์เซนอล      b10
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 11:01:34 am
ความรักเหมือน อาร์เซนอล..
มินิคุกกี้ ที่แต่ก่อน เธอซื้อให้ฉัน
ณ วันนี้ ยังซื้อกินเกือบทุกวัน
แต่คนเดิมที่ซื้อให้ฉัน...จากไปแล้ว
 a27ต่อไป  ความรักเหมือน ดราก้อนบอล     b12หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำน่าน ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 12:01:30 pm


ความรักเหมือน ดราก้อนบอล
ที่ต้องฝ่าวงล้อม..อุปสรรค..เพื่อได้มา
ต้องสะสมเพิ่มรักที่มีให้คงคุณค่า
แม้ว่าจะยาก..แต่ก็ต้องเสาะหากันเรื่อยไป

ต่อไป..ความรักเหมือนภูผา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 03:59:48 pm


ความรักเหมือนภูผา
สูงเทียมฟ้าเวหาหาว
ยิ่งใหญ่สุกสกาว
กลับเหน็บหนาวร้าวชีวา

ยิ่งสูงคนยิ่งปอง
เฝ้าเมียงมองจองไขว่คว้่า
เบื้องล่างแผ้วทางมา
บนระอาลาจากจร
????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือนBTS

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 01, 2008, 07:09:14 pm
ความรักเหมือนBTS
แม้สิ้นเสร็จส่งสุดสาย
ก็แวะเวียนกลับกลาย
แม้สุดปลายก็เปลี่ยนไป

ซึ่งเปรียบเหมือนกับรัก
แม้ประจักษ์สุดทางใจ
ก็มีเส่นทางใหม่
ให้เปลี่ยนไปได้ตามกาล

เหอๆๆ ยากชะมัดเลยรักกับBTSเนี่ย อาจจะแปลกๆไปหน่อยนะคร้าบบ

ต่อไปขอ

ความรักเหมือนทางรถไฟ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฮันแจมุง ที่ ธันวาคม 06, 2008, 11:40:56 pm
 ความรัก เหมือนแจจุง
ที่ฉันมุ่งจะไปหา
แม้นยากเกินไขว่คว้า
เอื้อมเธอมาไว้ครอบครอง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฮันแจมุง ที่ ธันวาคม 06, 2008, 11:45:57 pm
เมื่อกี๊เล่นๆ
ความรักเหมือนทางรถไฟ
พร้อมแล่นไปได้ทุกที่
มุ่งไปหาเธอคนดี
แต่โทษทีรถตกราง

ต่อไปขอ ความรักเหมือนมาม่า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 07, 2008, 08:15:50 am
ความรัก เหมือนมาม่า
หากกินช้า เส้นอืดหนา
เหมือนรัก หากช้ากว่า
เธอคงไม่ เห็นค่ากัน

ต่อไปเหมือน คอมพิวเตอร์ ละกัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 07, 2008, 11:23:58 am

ความรักเหมือนคอมพิวเตอร์

เวลา error ต้องคอยแก้ไข

เล่นเกมส์เพลินๆ ชะล่าใจ

ไวรัสกินเมื่อไหร่ ก็สุดเซ็ง


????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือนก๋วยจั๊บ


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 07, 2008, 04:10:44 pm
ความรัก เหมือนก๋วยจั๊บ
ยามคีบจับ ลื่นนักหนา
เหมือนรัก หากชะล่า
จับช้าช้า คงหลุดมือ

ต่อไป : ความรักเหมือนตู้เย็น^^
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 07, 2008, 04:54:01 pm

ความรักเหมือนตู้เย็น

เก็บไว้ไม่ให้ใครเห็น อยู่ในตู้

เผลอเก็บความรักไว้นาน...ลืมเปิดดู

กว่าจะมาเห็นรักที่ซ่อนอยู่ ...มันก็หนาวตาย


????? ํํฺ ํ?????  ํ ํฺ ํ????? ํ ํฺ ํ????? ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือนทางช้างเผือก

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 07, 2008, 05:14:47 pm
ความรักเหมือน ทางช้างเผือก
ไม่ว่าจะเลือก อยู่เอกภพไหน
แต่หมู่ดาว ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่
ก็เคียงข้างกันไปจนกว่าจะดับลง

ต่อไป : ความรักเหมือนจักวาล
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 07, 2008, 06:54:59 pmความรักเหมือนจักวาล

กว้างใหญ่ไพศาล จนเหน็บหนาว

ดูเหมือนจะอบอุ่นท่ามกลางหมู่ดาว

แต่กลับว่างเปล่า หาที่สิ้นสุดไม่เจอ

????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือนดอกไม้ไฟ

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: หงส์เดินดิน ที่ ธันวาคม 07, 2008, 08:48:25 pm
ความรักเหมือนอะไรได้ทุกสิ่ง
จะเพริศพริ้งเพียงใดตามใจฝัน
บ้างมีรักภักดีเท่าชีวัน
รักเหมือนจันทร์ลอยเด่นสวยเย็นตา

บ้างโชคร้ายหลายรักเลยมักเศร้า
ทุกข์รุมเร้าร้อนใจให้กังขา
ทนกล้ำกลืนฝืนเจ็บใจระอา
รักเหมือนฟ้าไร้เดือนดูมืดมน..
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ ธันวาคม 07, 2008, 10:07:16 pm


หากความรัก เป็นได้ หมายทุกสิ่ง
คงสุขยิ่ง ดั่งใจ ที่ใฝ่หา
คงได้สม จมหมาย ในอุรา
คงจะหา ความเศร้า ร้าวไม่มี

แต่เพราะรัก เป็นได้ แค่ใจคน
ที่หมุนวน หนเปลี่ยน เวียนหลีกหนี
ไม่ยั่งยืน ฝืนไว้ ในฤดี
เป็นเพียงที่ เลือกหมาย ได้ลิ้มลอง

หากความรัก เปรียบเหมือน ดอกไม้ไฟ
คงไสว ในฟากฟ้า นภาก้อง
น่าเสียใด ไม่ทันไร  ก็เนืองนอง
ดับแสงต้อง ตาใจ ในบัดดล

ต่อไป     ความรักคือยาพิษ

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: หงส์เดินดิน ที่ ธันวาคม 07, 2008, 11:55:11 pm
ความรักคือยาพิษเมื่อผิดหวัง
ทุกข์ประดังร้อนลนทนไม่ไหว
ฤทธิ์ช่างร้ายคล้ายเกาะกัดกินใจ
เฝ้าอาลัยโหยหาหน้าเศร้าตรม

กินอะไรไม่ลงเหมือนปลงตก
ตกนรกทั้งเป็นเห็นขื่นขม
จะรักษาอย่างไรใครชี้ชม
หรือจะสมน้ำหน้าไม่ว่ากัน..ต่อไป..   ความรักเหมือนส้มตำ..
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 08, 2008, 06:00:17 pm
ควมรักเหมือนส้มตำ
ยังจดจำอยู่ไม่คลาย
รสรักนั้นแซ่บหลาย
มิมีคลายคล้ายส้มตำ

ความรัก เหมือนไก่ย่างละกัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 08, 2008, 07:45:23 pm

ความรักเหมือนไก่ย่าง
ต้องเคียงข้างส้มตำ
ถูกแม่ค้าขยี้ขยำ
ปรุงแต่งชักนำตามใจ

กินไปแล้วไม่ค่อยอิ่ม
ต้องลิ้มกับข้าวเหนียวถึงจะได้
มีส้มตำแล้วไม่พอใจ
ต้องพ่วงข้าวเหนียวตามลงไป อีกห่อนึง????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือนน้ำปลา

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 08, 2008, 08:08:24 pm
ความรักเหมือนน้ำปลา
กลิ่นเหม็นหนาแต่ต้องใช้
เหมือนรักแม้หัวใจ
ไม่ต้องการมันก็มี

ต่อไป : ความรักเหมือนเกลือละกาน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 09, 2008, 12:48:49 amความรักเหมือนเกลือ

ตอนยังไม่เบื่อ รสเกลือก็ว่าหวาน

พอรักกันไปนาน~นาน

น้ำตาล ยังว่าเค็ม


????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน hi5

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 09, 2008, 01:25:49 pm
ความรักเหมือนไฮไฟว์
แค่ออนไลน์ใจก็เต้น
แต่ทำเป็นใจเย็น
กลัวเธอเห็นว่ารักกัน

55 ไม่ค่อยเกี่ยวอ่านะ

ต่อไปเหมือน kaweeclub ละกัน^^
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 09, 2008, 01:46:52 pm


ความรักเหมือนกวีคลับ

ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน

อย่าว่าเจ้าชู้ละกัน

จะบอกเธอทุกวัน ฉันรักเธอ
????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????ต่อไป : ความรักเหมือน ปีโป้
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 09, 2008, 02:01:59 pm
ความรักเหมือนปีโป้
รสสุดโก้หวานสุดใจ
เหมือนรสหวานรักไง
หวานจนคอมพ์ใกล้จะพัง (มดขึ้นT T)

ต่อไป : ความรักเหมือนเลย์ละกัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 09, 2008, 02:33:29 pm


ความรักเหมือนเลย์

ใจรวนเร มีหลายรส

กินไปไม่ค่อยมีประโยชน์

แต่มีเท่าไหร่ก็หมด ไม่เหลือสักที


????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????ต่อไป : ความรักเหมือน รถสองแถว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 09, 2008, 02:38:30 pm
ความรักเหมือนสองแถว
ยามคลาดแคล้วต้องคอยนาน
เหมือนรักหากไม่สาน
คงอีกนานกว่าจะเจอ

ต่อไป : เหมือนแท็กซี่ละกัน^^
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 09, 2008, 03:29:07 pm


ความรักเหมือนแท็กซี่

ต้องมีใบขับขี่ เท่านั้น

รับผู้โดยสาร ทั้งวัน

ระวังโรคร้ายละกัน จะหาว่าไม่เตือน

(เกี่ยวกันมะเนี่ย555+)


????? ํํฺ ํ?????  ํ ํฺ ํ????? ํ ํฺ ํ????? ํฺ ํ????ต่อไป : ความรักเหมือน การบินไทย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 09, 2008, 03:43:52 pm
ความรักเหมือน การบินไทย
บริการด้วยใจ ให้ถึงปลายทาง
พยายามฟ่าฟันอุปสรรคที่ขวาง
เพื่อให้เครื่องวางอย่างง่ายดาย

ต่อไป : ความรักเหมือนเรือละกัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 09, 2008, 04:11:17 pmความรักเหมือนเรือ

ต้องควบคุมหางเสือ ยามเรือล่อง

สายน้ำหลากลดเลี้ยวไปตามคลอง

ต้องควบคุมตามครรลอง จึงรักดี


????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????ต่อไป : ความรักเหมือน ข.ส.ม.ก.   หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 09, 2008, 04:19:44 pm
ความรักเ หมือนข.ส.ม.ก.
เหมือนยังไงหนอ เหมือนยังไงดี
คิดไม่ออกสักที
สงสัยงานนี้ไปไม่รอดจริงจริง - -

เล่นอย่างนี้เลย- - เหอๆๆ (แล้วจะแต่งไปทำไมหรือนี่- - งงกะชีวิตจริงๆ)

เอาเถ๊อะ

ต่อไป : เหมือน ประวัติศาสตร์ ละกัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 11, 2008, 07:47:11 pm
ความรักเหมือนประวัติศาสตร์

เขียนบันทึกลงบนกระดาษ เอาไว้

เมื่อใดที่ความรัก ทำร้ายใจ

ค่อยโยนเข้ากองไฟ ทำลายทิ้ง

????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน google


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 11, 2008, 07:52:14 pm
ความรักเหมือนgoogle
เล่นเพลินเพลินเริ่มติดพัน
เริ่มเล่นไปทุกวัน
เหมือนรักนั้นไม่มีลืม

ต่อไป เหมือน yahoo ละกัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: lookgaow ที่ ธันวาคม 11, 2008, 07:54:46 pm
ความรักเหมือน yahoo ใช่ไหม
หัวใจกว้างใหญ่...เรื่องราวมากมายในนั้น
อยู่ที่เราค้นหา...คุณค่าความสำคัญ
ไม่ใช่ไร้สาระไปวัน - วัน...เท่านั้นเอง

(( ** ++ ** ++ ** ++ ** ))

ความรักเหมือนน้ำแข็ง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 11, 2008, 08:08:58 pm
ความรักเหมือนน้ำแข็ง

ต่อให้แกร่งสักแค่ไหน

แค่ไอร้อนก็ละลาย

รักแล้วหน่าย ไม่ยั่งยืน????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน ไม้จิ้มฟัน


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 12, 2008, 07:02:16 am
ความมรักเหมือนไม้จิ้มฟัน
จิ้มแรงพลันเจ็บเกินทน
เหมือนกับรักมีพิษจน
ทำให้คนตายทั้งเป็น

ต่อไป : ความรักเหมือนแปรงสีฟันละกัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 15, 2008, 11:38:40 am
ความรักเหมือนแปรงสีฟัน

อายุก็แสนสั้น ต้องโละทิ้ง

ใหม่ๆ ดูจะรักกันก็จริง

แต่ถ้า 3 เดือนแล้วไม่ยอมทิ้ง  เดี๋ยวเหงือกพัง


 ^ ^'' เหงื่อตก????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน ยาพาราฯ (เซตามอล )


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ne-on ที่ ธันวาคม 15, 2008, 11:59:40 am
ต่อไป : ความรักเหมือน ยาพาราฯ (เซตามอล )

ความรักเหมือนยาพารากินยามป่วย
บรรเทาช่วยอาการปวดให้้ห่างหาย
เหมือนกับรักที่เข้ามาแล้วผ่อนคลาย
ทำให้หายเจ็บปวดใจได้ทุกทีความรักเหมือน  เครื่องสำอางค์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 15, 2008, 12:19:56 pm

ความรักเหมือนเครื่องสำอางค์

แค่รอยบาง กั้นเอาไว้

ปิดบัง ไว้ภายใน

มีใจ แต่เหมือนไม่มี

หน้ากาก เครื่องสำอางค์

งามสพร่าง เวลานี้

ซ่อนใจ ซ่อนไมตรี

ทำไมคนดี ไม่รู้เลย(มั่วไปได้นะคนเรา ^ ^  )????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือนยาพิษ


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ ธันวาคม 15, 2008, 09:41:04 pm
ความรักเหมือน..ยาพิษ
โดนเพียงนิดพอหายได้
โดนหนักอาจเจียนตาย
ความรักร้ายคล้าย..มฤตยู

 a27


ต่อไป : ความรักร้ายคล้าย..มฤตยู

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 16, 2008, 02:25:55 pm
ความรักเหมือน มฤตยู
เมื่อรักอยู่ เจ็บเกินไหว
ยามเลิกรัก เกินหักใจ
ทำยังไง ก็ช้ำเกิน

มั่วๆยังไงไม่รุ้- -

เอาเถอะ

งั้นต่อไป : ความรักเหมือนสวรรค์ละกัน(เศร้ามากเเล้วเดี๋ยวเน่า- -)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 18, 2008, 11:51:08 am


ความรักเหมือนสวรรค์

วาดฝัน ไว้สวยหวาน

กว่าจะรู้สึกตัวว่าทรมาน

ก็ถูกไฟรักล้างผลาญ แทบขาดใจ????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน ปลาทู   c09


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 18, 2008, 06:12:02 pm
ความรัก เหมือนปลาทู
แม้ดูดู ไม่น่ากิน
แต่เมื่อ กินเสร็จสิ้น
อร่อยลิ้น กินอีกครา

เข้ามั้ยหว่า......- -

ช่างมานนนน

ต่อไป : ความรักเหมือนปลาปักเป้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 19, 2008, 07:54:09 am

ความรักเหมือนปลาปักเป้า

ซ่อนพิษที่มัวเมา แสนร้าย

รัก เป็น ก็ดีไป

ถ้ารักไม่เป็นแล้ว...ถึงตาย แน่นอน
????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน ดินสอ   c09


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 19, 2008, 05:11:02 pm
ความรักเหมือน ดินสอ
ยามทู่หนอต้องคอยเหลา
เหมือนรักต้องขัดเกลา
ให้สองเราได้เคล้าคลอ

โห ดูเป็นผู้เป็นคนสุดตั้งแต่แต่งมา a2

ต่อไป : ความรักเหมือนยางลบ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 19, 2008, 05:50:51 pm
ความรักเหมือนยางลบ

ถึงคราวรักจบ  อยาก ลบวันที่หมองไหม้

แต่ยางลบ ไม่ได้มีไว้ลบความทรงจำของใคร

ยิ่งเขียนทรงจำไว้มากเท่าไหร่ ยิ่งยากจะลืม
????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน ผ้าเช็ดหน้า   c09


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 19, 2008, 05:57:09 pm
ความรักเหมือน ผ้าเช็ดหน้า
ไว้เช็ดน้ำ ตายามเศร้า
เหมือนกับรัก ของสองเรา
เมื่อยามเศร้าเข้าใจกัน

ต่อไป ความรักเหมืนทิชชู่ละกัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 21, 2008, 12:39:26 pm


ความรักเหมือนทิชชู่

ถูกน้ำก็ยับยู่ ใช้ไม่ได้

ความรักจึงต้องมาพร้อมคำว่า อภัย

ถ้าไม่รักษาน้ำใจ ไม่นานก็พัง????? ํํฺ ํ?????  ํ ํฺ ํ????? ํ ํฺ ํ????? ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน หมอกฤษณ์?  c09


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: konbannokjingnna ที่ ธันวาคม 21, 2008, 01:05:39 pm
ความรักเหมือนหมอกฤษณ์   ที่ทำผิดเพราะปากไว
ความรักความจริงใจ    จะดีได้ใช้เวลา
        ต่อไป  ความรักเหมือนรถยนต์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ย่านาง ที่ ธันวาคม 21, 2008, 01:46:35 pm
เมื่อมีรถ ไม่ใช้ เงินไม่ลด

หมดกำหนด อายุวัย ต้องไปต่อ

เหมือนความรัก มีไว้ รักไม่พอ

รักไม่ต่อ อายุไว้ รักใหม่เลย...

---------------------------
ต่อ...ความรักเหมือนชิงช้า  
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 21, 2008, 03:19:08 pmความรักเหมือนชิงช้า

แกว่งไปมา ไม่ขัดขืน

แขวนไว้ ไร้จุดยืน

ถ้าไปฝืน อาจเจ็บตัว


????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน รถไฟฟ้า   c09


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: konbannokjingnna ที่ ธันวาคม 21, 2008, 04:21:21 pm
                     ความรักเหมือนรถไฟฟ้า

                     โลดแล่นไปมาน่าเวียนหัว

                      ยอกย้อนเหมือนซ่อนตัว

                      หลงเมามัวคงเจ็บใจ


                     ต่อไปความรักเหมือน  จักรยาน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 22, 2008, 05:28:56 pm
ความรักเหมือน  จักรยาน
ได้ขึ้นคาน หากเจ็บตัว
เหมือนรัก ต้องคอยกลัว
เจ็บทั้งตัว ทั้งใจ จนขึ้นคาน

เกี่ยวมะ- -

ต่อไป รักเหมือนมอเตอร์ไซ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 23, 2008, 04:11:11 pmความรักเหมือนมอเตอร์ไชด์

ขับขี่ไปไหน ต้องใช้ความระมัดระวัง

เหมือนกับรักแล้วพลาดพลั้ง

ต้องผิดหวัง น้ำตานอง
????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ????
ต่อไป : ความรักเหมือน ปลาหมอ   c09
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 23, 2008, 04:21:23 pm
ความรัก เหมือนปลาหมอ
เลี้ยงไว้ในบ่อรักษาให้ดี
เหมือนรักหากได้มี
ต้องรักษาให้ดีจำไว้นะคุณ

ต่อไป : ความรักเหมือนบ้านพัก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ย่านาง ที่ ธันวาคม 23, 2008, 04:45:39 pm
เปรียบความรัก ลางเลือน เหมือนบ้านพัก

คนอกหัก  พักใจ ในบ้านนี้

ทั้งธูปเทียน ที่นอน หมอนมุ้งมี

สบายดี สี่โมงเอา ขึ้นเผาไฟ....
  e12 e12 e12

ต่อไป...ความรักเหมือนแผลเป็น
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 23, 2008, 04:53:17 pm
ความรักนั้น เปรียบเสมือน กับแผลเป็น
ยามอกหัก ก็เห็น อยู่ใช่ไหม
แผลของรัก ไม่เคยหาย ไปจากใจ
ยังฝากไว้ เป็นความนัย ให้จดจำ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 24, 2008, 01:09:20 pm


ความรักเหมือนแผลเป็น

ยังหลงเหลือรอยให้เห็นถึงความเจ็บช้ำ

ความรัก เมื่อมันมากับความมืดดำ

มักจะฝากร่องรอยความบอบช้ำ น้ำตาริน
(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/i-203.gif)
ต่อไป : ความรักเหมือน พริกขี้หนู   c09
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 24, 2008, 04:56:38 pm
ความรักเหมือน พริกขี้หนู
ไม่ได้หมูหมูหรอกนะเธอจ๋า
ความรักนั้นยากหา
หากได้มารักษาให้ดี

ต่อไป : ความรักเหมือนปฎิทิน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ชะเอม ที่ ธันวาคม 25, 2008, 12:27:08 pmค ว า ม รั ก เ ห มื อ น ป ฏิ ทิ น
ถ้าใครได้ยิน  คงสงสัยว่าปฏิทิน เกี่ยวกับความรักตรงไหน
แล้วฉันจะบอก ว่าเป็นเพราะทุกความเป็นไป
บันทึกไว้แล้วรู้ไหม
.... ด้วยการเดินทางของหัวใจและวันเวลา

ต่อไป : ความรักเหมือน มาริโอ้
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ ธันวาคม 25, 2008, 01:14:56 pm
ความรักเหมือน มาริโอ
ดูเด่นโก้ เลอเลิศ ประเสรฐสรร
เป็มายา หลงไหล คลั่งไคล้กัน
เป็นแค่ฝัน หวั่นไหว ไม่เป็นจริง


ความรักคือ สายใย........
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 25, 2008, 06:36:55 pm
ความรัก เหมือนสายใย
ของหัวใจ เส้นบางบาง
ถ้าเจอ อุปสรรคขวาง
ต้องหาทาง อย่างว่องไว

สายใย ของใจนี้
เก็บให้นี้ จงจำไว้
เพราะขาด ง่ายเกินใคร
หากมีไว้ รักษาให้ดี

ความรักเหมือนทะเลเลือด ^^
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 25, 2008, 08:08:22 pm
ความรักเหมือนทะเลเลือด

อยู่ในหม้อไฟเดือดๆ น่าอร่อย

แต่ถ้าใจร้อนกับความรัก ไม่หยุดพักเพื่อรอคอย

ร้อยทั้งร้อย  ไม่ยั่งยืน


(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/i-203.gif)


ต่อไป : ความรักเหมือน สลัดบาร์   c09หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: NumP ที่ ธันวาคม 26, 2008, 05:40:24 pmความรักเหมือนสลัดบาร์
มากคุณค่า ไม่ทำให้อ้วน
แต่รสชาต ไม่เย้ายวน
ใครมาชวน ผมไม่กิน

ความรักเหมือน  หนังสือ   e005


หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 26, 2008, 07:33:42 pm
ความรักเหมือนหนังสือ
เป็นเหมือนสื่อกำลังใจ
หนังสือดีก็ดีไป
เหมือนรักไงดีก็ไม่ทุกข์ตรม

ต่อไป : รักเหมือน ปลายฟ้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: เสียงกระซิบ ที่ มกราคม 02, 2009, 03:55:00 pm
ความรัก เหมือนปลายฟ้า
เมื่อเวลา เรามอง อยู่ไกลนัก
เมื่อกับเธอ ที่อยาก จะรู้จัก
แต่ไม่กล้า ที่จะทัก เข้าไป...บอกรักเธอ

ความรักเหมือน...ซีดี
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มกราคม 02, 2009, 06:49:23 pm
ความรักเหมือน...ซีดี
เจอแผ่นผีก็สุดช้ำ
เหมือนรักลวงระกำ
สุดจะช้ำสุดทุกข์ตรม

ความรักเหมือนดวงตา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ มกราคม 06, 2009, 12:28:34 pmความรักเหมือนดวงตา

สัมผัสรอยเหว่ว้า จากฉันได้ไหม

บอกผ่านไปแล้วนะ ..ว่ารักคุณหมดหัวใจ

แล้วเมื่อไหร่ คุณจะรู้ตัว


(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/i-203.gif)


ต่อไป : ความรักเหมือน การบินไทย  c09หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มกราคม 06, 2009, 05:07:38 pm
ความรักเหมือนการบินไทย
ที่บินไปทุกทุกที่
เหมือนกับรักที่ใครมี
มีทุกที่แม้ที่ใด

ต่อไป : ความรักเหมือนนิยาย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ มกราคม 07, 2009, 03:17:21 pm


ความรักเหมือนนิยาย

แต่เป็นเรื่องที่พระเอกตาย ตอนจบ

เพราะรักหวานไม่นานก็เลือนลบ

ละครยังไม่ทันจบ พระเอกก็จากไป

(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/i-203.gif)


ต่อไป : ความรักเหมือน กะละมัง  c09หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มกราคม 07, 2009, 05:54:49 pm
ความรักเหมือน กะละมัง
เดี๋ยวก็พังต้องหาใหม่
เหมือนรักเปลี่ยนเรื่อยไป
เปลี่ยนหัวใจได้ตามกาล

ต่อไป : ความรักเหมือนความหวัง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ มกราคม 07, 2009, 07:09:09 pm

ความรักเหมือนความหวัง

ถ้าชีพยัง ไม่เคยท้อ

ยังเก็บใจ ไว้เพื่อรอ

ให้เกิดก่อ ในสักวัน

(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/i-203.gif)


ต่อไป : ความรักเหมือน สายลม  c09หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มกราคม 08, 2009, 05:56:57 pm
ความรักเหมือนสายลม
ที่พัดพรมสองใจมา
ความรักเหมือนตุ๊กตา
ที่รักษาแล้วสวยดี

มั่วกว่าได้อีก 555

ต่อไป : ความรัก เหมือนเตารีด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ชะเอม ที่ มกราคม 09, 2009, 05:42:29 pm

ความรักเหมือนเตารีด
หัวใจฉัน มันซีด เพราะรักร้อน
หวังได้รัก เย็นๆ เป็นคำกลอน
กลับต้องนอน น้ำตาริน กลิ่นไหม้ไฟ


ความรักเหมือน ฝันหวานอายจูบ

(http://i223.photobucket.com/albums/dd277/akapong/cartoon/Cat/m8.gif)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มกราคม 09, 2009, 06:47:04 pm
ความรักเหมือน ฝันหวานอายจูบ
ที่คอยสูบความสุขเข้ามาหา
เพราะว่าเธอได้ให้รักฉันมา
ตัวฉันจึงได้รู้ว่ารักเป็นเช่นไร

เกี่ยวมะ- -

ต่อไป : ความรรักเหมือนสี่แพร่ง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ชะเอม ที่ มกราคม 09, 2009, 06:55:17 pm

ความรักเหมือนสี่แพร่ง
เลี้ยวซ้ายไม่ติดไฟแดง แต่ระวังขวา
อยู่ๆพลั้งหักซ้ายไม่ชายตา
ความรักคงต้องอัปรา น้ำตานองความรักเหมือน เคน ธีรเดช

(http://i223.photobucket.com/albums/dd277/akapong/cartoon/Cat/m8.gif)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มกราคม 09, 2009, 07:12:43 pm
ความรักเหมือน กับเคน ธีรเดช
อันพระเอก หน้าตา แสนหล่อเหลา
แล้วจะไปเหมือนไงดีนะเรา
ไปดูเอาในใจร้าววิกกับเอย

จบไปแล้วนิ ชั่ยป้ะ- -

ต่อไป : ความรักเหมือน แอ๊ฟ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ มกราคม 09, 2009, 08:07:06 pm


ความรักเหมือนแอ๊ฟ

ร้องไห้จนตาแสบ พระเอกไม่สงสาร

บางครั้ง กับคนรักก็ต้องทำตัวเป็นนางมาร

มัวแต่เรียกร้องความสงสาร ไม่ทันกิน


(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/s-line70.gif)


ต่อไป  ความรักเหมือน ข้าวเหนียว  e049หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ มกราคม 09, 2009, 08:34:52 pm
ความรักเหมือนข้าวเหนียว
ที่เกาะเกี่ยวรักของเราไว้
ยังจำได้ไหมวันที่อยู่บนรถไฟ
เราเคยไปไหนมาหรือเธอลืม

ต่อไป: ความรัก เหมือนมะเขือยาว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:09:30 am
ความรักเหมือนมะเขือยาว
ก่อปลูกเพาะพันธุ์ด้วยเมล็ด

น้ำชุ่มได้ตลอดเช้าจรดเย็น
ขาดรำเค็ญล้มลุกสู้กลับยืน

ต่อไป: ความรัก เหมือน ..ตำรา..
(นอน ก็ยังละเมอ แทะ T T)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 11:06:59 am
ความรัก...เหมือนตำรา
ที่กว่าจะรู้ค่า...ก็ถึงเวลาสอบ
ความรัก....เหมือนตำรารู้รอบ
แต่ไม่เคยตีกรอบ...คำตอบที่ตายตัว

 e049...ต่อไป
         ...ความรักเหมือน....กระดาษเปล่า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 12:29:45 pm
ความรักเหมือน....กระดาษเปล่า

ฉันเขียนทุกเรื่องราว ไว้ในนั้น

ค่อยๆแต่งเติมความผูกพัน

จนกลายเป็นตำนาน แห่งรักเราต่อไป
ความรักเหมือนหัวหอม
  e037
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: konbannokjingnna ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 12:39:51 pm
                ความรักเหมือนหัวหอม

                ช่างเก็บออมอยู่ได้นาน

                แม้ผันคึนวันผ่าน

                คงเบ่งบานหากลงดิน

                     ต่อไปความรักเหมือนเลขแปด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 12:42:35 pm
ความรักเหมือนหัวหอม
แม้ไม่ชอบ...แต่ก็ยอม...ดอมดนกลิ่น
เกลียดเพียงใด...ไปที่ไหนก็เจอ...เจอไม่สิ้น
แค่ได้กลิ่น...ก็แดดิ้น...กลิ่นเหม็นหอม

ต่อไปคือ..?
.....ความรักคือทุเรียน.... e027

ว้า...ซ้ำชั้นเลยอ่ะ...เปลี่ยนๆ...

ความรักเหมือนเลขแปด
ปิดให้แซด...ยังแปดเปื้อน
รักแล้วแผ่วใจเลือน
ใครแชเชือน...เลือดเปื้อนใจ

 e049ความรักเหมือนทุเรียน....
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 02:38:14 pm
ความรักเหมือนทุเรียน
กลิ่นคอยวนเวียนไม่เลือนหาย
เหมือนรักที่คอยเคียงข้างกาย
ไม่มีวันเลือนหายไปจากใจ

ต่อไป : ความรัก เหมือนคีย์บอร์ด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 03:19:21 pm
ความรักเหมือนคีย์บอร์ด
รัวตลอด...จอดเมื่อเจ๊ง...เก่งไม่นาน
คีย์บอร์ดใช้...ใช่เช่นทาส...ปราชญ์วิญญาณ
หากพิมพ์...จิ้มล้างผลาญ...อีกไม่นานก็รู้กัน e027

 e049ความรักเหมือนอักษรไขว้
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 03:50:10 pm
ความรักเหมือนอักษรไขว้
ไม่ได้ง่าย...ทันใจ...ดั่งใครคิด
ค่อยๆเป็น...ค่อยๆไป...ไตร่ตรองจิต
เดี๋ยวจะผิด...ต้องแก้ใหม่...ให้เจ็บใจ

ต่อไป : ความรักเหมือนสร้อยคอ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 03:52:54 pm
ความรักเหมือนสร้อยคอ
ตะขอหาย...ขายไม่ได้ราคา
ก็ซื้อมาตั้งแพง...มีตำหนิ...ก็ไร้ค่า
โอ้แม่ค้า...เห็นใจข้า...อย่าหักทุน e049

 e027ความรักเหมือนพริกน้ำปลา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:13:39 pm
ความรักเหมือนพริกน้ำปลา
เหมือนยังไงหนาเหมือนยังไงดี
ก็เล่นต่างกันซะขนาดนี้
ก็ความรักที่มีหวานซะเกินบรรยาย

555

ช่างกล้าเล่นนะเรา

ต่อไป : ความรักเหมือนหัวกะโหลก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:18:13 pm
ความรักเหมือนหัวกะโหลก...
แถมด้วยเลือด...ที่เปียกโชก...โบกทับหน้า
โอ้กระไร...ใยเปรียบเปรย...เผยช่างกล้า
ใครจะบ้า...มาหารัก...บนหลักโครง e027

ฮ่าๆๆๆ...ช่างกล้าเล่นเหมือนกันล่ะ e037
 e049ความรักเหมือนแสตมป์เซเว่น
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:37:18 pm
ความรักเหมือนแสตมป์เซเว่น
กว่าจะได้ยากเข็นจริงจริงหนา
40บาทแลก1บาทไม่คุ้มเลยนา
เหมือน...รักไร้ค่า....ที่แลกมาด้วย...ความเจ็บปวด...ของหัวใจ...

ต่อไป : รักเหมือนแสตมป์ทองเซเว่น (ต่างกันนิดนึง>< ไม่ว่ากันนะ)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:41:23 pm
ชอบใจจังเนี่ยยย e027อ่ะว่ากันไป...ไปต่อกันเลยคร้าบบท่านผู้ชม e049

ความรักเหมือนแสตมป์ทองเซเว่น
แค่มองเห็น...ก็เร้นซ่อน...อ้อนใจยิ่ง
แสตมป์เงิน...เดินผ่านเมิน...ไร้ค่าจริง
แสตมป์ทอง...เหนือทุกสิ่ง...ดิ่งซื้อพลัน

 e037ว่ากันต่อด้วย.....
   ..........ความรักเหมือนโปรโมชั่นมือถือ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:52:11 pm
ความรักเหมือนโปรโมชั่นมือถือ
มากจนไม่รู้จะเลือกอันนี้หรืออันไหน
ช่างเลือกยากเพราะสิ้นเปลืองทุกอันไป
แล้วเหมือนรักยังไงกันล่ะเนี่ย

- -

ยิ่งแต่งยิ่งบ้า

ต่อไป : ความรัก เหมือนทรูมูฟ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:57:39 pm
 e037เมื่อคนบ้ามาเจอกัน... e034

ความรักเหมือนทรูมูฟ
ใครหนอสูบ...คลื่นไป..ไม่เหลือหรอ
ใครแย่งซีน....โทรไม่ติด...คิดแล้วท้อ
รักเชื่อมต่อ...รอสัญญาณ...นานเกินไป

 e049ต่อไป...
       ....ความรักเหมือนเก้าอี้โดเรม่อน e037
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 05:12:34 pm
เมื่อคนบ้ามาเจอกัน

เว็บคง.......

ความรักเหมือนเก้าอี้โดเรม่อน
ต้องค่อยผ่อน...เดี๋ยวมัน...จะหักหนา
ดูบอบบาง...เกินกว่า...จะนั่งมา
แล้วมันเกี่ยว...กับรักยังไงหว่า...บ้าเหมือนเคย

โรคจิตขึ้นทุกนาที
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 05:23:45 pm
 e044ทำไมจะไม่เกียวล่ะ...เก้าอี้โดเรม่อนน่ะ...ต้องสะสมแสตมป์ถึงสามร้อยสามสิบเลยนะ
 e027ก็เหมือนความรักไง...ที่ต้องใช้ความพยายาม..ค่อยๆถนอม..ค่อยสะสมใจ...จะได้รักกันนานๆ e037

 e049เพื่อสะกัดความบ้า..(ก่อนบ้ากันไปใหญ่..อิอิ)ส่งต่อแบบมีสาระจ้า
 e027....
         ....ความรักคือหนังสือเรียน e049
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 05:35:03 pm
ความรักคือหนังสือเรียน
ที่ทำให้คนเพี้ยนจนเป็นบ้า
จะสอบแล้วทำไงดีหว่า
ยังไม่ได้อ่านสักตัวเลยอ้าทำไงดีT T

ต่อไป : รักเหมือนหมอนอิง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 05:38:33 pm
ความรักเหมือนหมอนอิง
เมื่อแลตามอง...ก็ยิ่งง่วง...ถ่วงดวงตา
จะสอบแล้ว...ยังแผ่วอยู่...อู้หนักหนา
ยังไม่อ่านสักวิชา...เมื่อเช้าสอบแบบคนบ้า...เพราะว่าขี้เกียจเกินใคร e027

ต่อไป...ความรักเหมือนเพื่อนสนิท
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 06:08:50 pm


ความรักเหมือนเพื่อนสนิท

เธอคงรู้เหมือนกัน ว่าฉันคิดเกินกว่า

เพราะคำว่าเพื่อน เหมือนสิ่งที่บังหน้า

เพราะทุกเวลา ฉันมีแต่เธอ


(http://www.acc.umu.se/%7Ezqad/cats/1197918768-23360-allworkandnoplay.t.jpg)


ต่อไป ความรักเหมือนแมวเหมียว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 07:10:31 pm
 e044ร้องเหมียวๆ..เดี๋ยวเดียวก็มาจ้า...อิอิ e049

ความรักเหมือนแมวเหมียว
เรียกเดี๋ยวเดียว..เดี๋ยวก็มา
รักเอ๋ย...เผยเวลา...ค่ายิ่งกว่า
เจ้าแมวเหมียว...เทียวเลียหน้า...น่ารักจริง

ต่อไป...ความรักเหมือนเพื่อนร่วมทาง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 07:30:44 pm
(http://www.acc.umu.se/%7Ezqad/cats/1201444013-1198961428157.t.jpg)

มาร่วมทางกันมั้ย!!  ความรักเหมือนเพื่อนร่วมทาง

ไม่เหงาไม่อ้างว้าง ไม่เหว่ว้า

อย่าเผลอ ให้เพื่อนทรยศขึ้นมา

เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแบบน้ำตา ไม่ต้องตกใน


ต่อปายยยยย..... ความรักเหมือนเตารีด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 07:32:52 pm
 e049ขอปลอบใจจ้า...เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด...เราก้อย่าโทษเค้าเลยนะ...ปล่อยไปตามหัวใจ e044

...ว่าแต่...วรรคส่งต่อ....คืออะไรจ๊ะ e042...
เพิ่งอ่านเจอแฮะ...สงสัยสายตาเราไม่ดีๆๆ..โทษทีคร้าบพี่น้อง

ความรักเหมือนเตารีด
เร่งไฟผิด...ผ้าอาจไหม้
รักรุ่มร้อน...ก็ผ่อนไฟ
รักต่อไป...ใจอาจเกรียม

 e037ต่อไป...ความรักเหมือนวิชาประวัติศาสตร์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 09:02:47 pm
ความรักเหมือนวิชาประวัติศาสตร์
ที่ประกาศเรื่องราวในทุกๆ สมัย
บ้างก็ บันทึกอยู่ อ่านย้ำเตือนใจ
แล้วทำไมไม่กลับดูรู้เรียนแนวทาง

ความรักเหมือน คนง่วง ZZZzzzZZ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 09:50:39 pm
ความรักเหมือนคนง่วง
หลับก็ร่วง..ดวงไม่ถึงก็จบ
รักแล้วเลิก..เลิกแล้วลบ
ฝังดินกลบ...จบหัวใจ..ไม่มีตื่น

ต่อไป...ความรักเหมือนการอ่านหนังสือสอบ

....เป็นแสงเทียน?...เหมือนกันเหรอจ๊ะ e044
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 12:06:14 am
(http://www.acc.umu.se/%7Ezqad/cats/1208551186-1205569490267.t.jpg)

ความรักเหมือนการอ่านหนังสือสอบ

ไม่ชอบ แต่เลี่ยงไม่ได้

ยากแสนยาก ลำบากใจ

จะทำไง ใครช่วยที
  e014

ต่อปายยย ความรักเหมือนรองเท้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 12:45:54 am
ความรักเหมือนรองเท้า
เดินเท้าเปล่า..เท้าก็เจ็บ
แม้กัด...เจ็บถึงเล็บ
ก็ยอมเจ็บ...ดีกว่าเดินเท้าเปล่า e037

ต่อไป...ความรักเหมือนพัดลม e049
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 01:04:30 am
รักเหมือนพัดลม ส่ายลมแบ่งไปทั่ว
ี่แบบไม่มีลวดกัน ใช้แล้วก็น่ากลัว
หากซี้ซั่วแย่งใช้ คงเลืิอดตกโดนใบ
อาจสิ้นเสียพัดลม โชกตมเศร้าใจ

รักเหมือน ที่คั่นหนังสือ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 01:07:24 am
 e027เปรียบเทียบซะน่ากลัวเลยอ่ะ..ซื้อใหม่ดีกว่ามั๊ยท่านนน e044

ความรักเหมือนที่คั่นหนังสือ
ถือติดในมือคือหนังสือนิยาย
แทบไม่ต้องคั่นเพราะมันวางไม่ได้
สงสารที่คั่นหนังสือเปล่าดาย...เพราะไม่หมายจะใช้มัน e037

ต่อไป...ความรักเหมือนหมอนข้าง e049
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 01:51:35 am
(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(430).gif)

ความรักเหมือนหมอนข้าง

ขอวางไว้ใกล้ๆ

ทุกคืนได้กอดนอน อุ่นใจ

จะไม่ปล่อยเธอไปไหน

~จะกอดเธอไว้ทั้งคืน


ต่อไป ความรักเหมือน ชักโครก

 - - e040 e020

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 05:48:30 pm
ความรักเหมือน ชักโครก
คงสุดโศกจริงจริงหนา
เมื่อรักนั้นโรยรา
จะรู้ได้ว่า..มันเหมือนยังไง

ต่อไป : รักเหมือนหินอ่อน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 06:03:20 pm
(http://www.acc.umu.se/%7Ezqad/cats/1197918768-23360-allworkandnoplay.t.jpg)
จาต่อไงดี T^T


ความรักเหมือนหินอ่อน

ชื่อว่าหิน กลับเซาะกร่อน ในตอนหลัง

ราคาแพง แต่ทำไม ไม่จีรัง

เมื่อรักยัง - อนัตตา ใช่ตัวตน


ต่อไป : รักเหมือนขนมจีนน้ำยา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 06:20:27 pm
รักเหมือนขนมจีนน้ำยา
ไม่ได้มี ราคา สักเท่าไหร่
แต่รสชาติ อร่อย จนติดใจ
เหมือนรักที่ ลองลองไป ก็ติดพัน

ต่อไป : รักเหมือนญี่ปุ่น
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 06:32:19 pm
(http://www.acc.umu.se/%7Ezqad/cats/1198942619-1198923513535.t.jpg)

อ๊ากกก   ใจร้าววววววววว   ... T^T


ความรักเหมือนญี่ปุ่น

ก็เห็นคุณ ทำตัว..อ่อน

คิขุตายล่ะ คุณนักกลอน

คิดว่าตัวเองเป็น..บิยอน..หรือยังไง

ต่อไป : รักเหมือนเพนกวิน   e027 เอามั่ง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 10:35:40 pm
รักเหมือนเพนกวิน อยากโบยบินก็ไม่ได้
แค่ทำแต่ถลาลื่นไป ไฉนไม่อาจท่องนภา
สบท่องทั่วเห็นก็แค่ พื้นน้ำแข็งไกลสุดตา
ความหนาวเย็นก้าว ข้ามมาอุราก็หนาวใจ

รักเหมือน ดินสดกด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 11:26:32 pm
T^T


ความรักเหมือนดินสอกด

ใช้จนหมด ก็เติมไส้ มาใช้้ใหม่

ถึงหักไป ก็ไม่ เป็นอะไร

มีสำรอง เก็บไว้ ไม่ต้องแคร์


ต่อไป : รักเหมือนปลาดาว   e027
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2009, 12:00:05 am
ความรักเหมือนปลาดาว
ฟ้าไร้ดาว...พราวในน้ำ
ซ่อนตัว..กลัวเขาตาม
ซ่อนอำพราง...ทางนที

ต่อไป...ความรักเหมือนนาฬิกาปลุก e049
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2009, 05:37:30 pm
ความรักเหมือนนาฬิกาปลุก
ที่คอยให้ความสุขกับเช้าที่สดใส
เหมือนความรักที่คอยปลุกหัวใจ
คอยให้ความสุขกับใจทุกเวลา

ต่อไป : รักเหมือนรูปภาพ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2009, 06:48:32 pm
ความรักเหมือนรูปภาพ
ต้องใช้ใจซึมซาบ...จึงทราบความหมาย
แสงและเงา...เคล้าคลอเคียง...ร้อยเรียงปลาย
แสดงสื่อ...คือความหมาย...เกินบรรยายมัน

ต่อไป...ความรักเหมือนยาหม่อง e049
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 03:43:07 pm
ความรัก..เหมือนยาหม่อง
ใช้หลายกล่อง..ก็เหม็นหืน
เหมือนรัก..สุดกล้ำกลืน
ดั่งรักฝืน..ที่หลอกกัน

ต่อไป : ความรักเหมือนดนตรี
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2009, 12:05:31 am
ความรักเหมือนดนตรี
แต่เป็นดนตรี...ที่ไม่มีทำนอง
เหมือนจังหวะ..ที่มันมีแต่ขัดข้อง
เนื้อร้องและทำนอง...เลยร้องไม่ประสานคีย์

ต่อไป...ความรักเหมือนสมุดบันทึกเล่มหนึ่ง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2009, 07:06:27 am
ความรักเหมือนสมุดบันทึกเล่มหนึ่ง
ที่ฉันยัง...คิดถึง...ไม่ว่าวันไหน
กาลเวลา..หมุนไป..สักเพียงใด
แต่หัวใจ..จดจำไว้..ไปนิรันดิ์

ต่อไป : ความรักเหมือนอากาศ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: sayo sup ที่ มีนาคม 20, 2009, 03:16:51 pm
ความรักเหมือนอากาศ
ซึ่งไม่สามารถขาดไปได้
ขาดอากาศก็เหมือนขาดลมหายใจ
ขาดเธอไปต้องขาดใจแน่นอน

ต่อไป ความรักเหมือนรองเท้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 22, 2009, 08:52:13 am
ความรักเหมือนรองเท้า
พอมันเก่าเธอก็ทิ้ง
ไปหาใหม่แอบอิง
แล้วทอดทิ้งให้ช้ำใจ

ต่อไป...ความรักเหมือนจิ้งจก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ มีนาคม 22, 2009, 07:12:25 pm
ความรักเหมือนจิ้งจก
ที่พอดวงตก...จิ้งจกก็ทัก
รักไป..ช้ำไป..ไม่ทันไรก็อกหัก
จิ้งจกทัก...มักว่าร้าย...ความหมายมี

ต่อไป...ความรักเหมือนวารี
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 23, 2009, 12:51:01 pm
ความรัก..เหมือนดั่ง..วารี
ไม่กี่..นาที..ก็ผัน
รูปร่าง..ความรัก..ไม่มั่น
ไม่นาน..ก็ถึงวัน..ช้ำใจ

ต่อไป...รักเหมือนถั่วงอก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ มีนาคม 24, 2009, 01:16:02 am
ความรักเหมือนถั่วงอก...ถั่วออกราก
เกิดไม่ยาก...หากจะปลูก...คลุกใจใส่
ดั่งหัวใจ...ที่เกิดไหว...ใครหนอใคร
มาเร็วไป...ในเวลา...พาแก่ตัว

ต่อไป...ความรักเหมือนเต้าหู้อ่อน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ภูมรผู้ไร้ภุมรี ที่ มีนาคม 26, 2009, 10:45:02 am
ความรักเหมือเต้าหู้อ่อน
จะต้องช้อนด้วยใจให้นวนนุ่ม
ดังกับรักต้องถนอมอ่อนละมุน
ให้อบอุ่นด้วยสายใยไปชั่วกาล


ความรักเหมือนโต๊ะปิงปอง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ มีนาคม 28, 2009, 01:29:59 am
ความรักเหมือนโต๊ะปิงปอง
มีสองฝั่งสองข้างมีเน็ตกั้น
ส่งตีลูกข้ามผ่านอย่างระวัง
ขาดคู่เล่นรักก็ร้างค้างหฤทัย

ความรักเหมือน .. ของหาย .. (ตามหาไม่เจอซักที T T)

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ภูมรผู้ไร้ภุมรี ที่ มีนาคม 28, 2009, 06:29:10 am
ความรักเหมือนของหาย
แต่ไม่สายเกิไปจะตามหา
หากถนอมใส่ใจทุกเวลา
สิ่งมีค่าสิ่งนี้มิหายไป

ความรักเหมือนใบเมเปิ้ล
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ มีนาคม 30, 2009, 12:54:29 am
ความรักเหมือนใบเมเปิ้ล
เดินป่าให้เพลิน...เดินในวิถึ
พบหล่นกลบดิน...กลิ่นสิ้นธุลี
วิจิตรไพรี...สีสันยวนใจ

ต่อไป...ความรักเหมือนสงคราม
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ มีนาคม 31, 2009, 12:12:56 am
ความรักเหมือนสงคราม
ยิงสาดยิ้มมาก็หวั่นไหว
แอบสายตานั้นมาแต่ไกล
เข้ามาทักเล่นใจสิ้นแรง

ความรักเหมือน "โกโก้เย็น"
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 31, 2009, 01:42:59 pm
ความรักเหมือน โกโก้เย็น
สุดท้ายก็เช่นขยะไร้ค่า
เหมือนรักที่ได้ให้แก้วตา
สุดท้ายไร้ค่าเธอก็ทิ้งมัน

ต่อไป : รักเหมือนพละศึกษา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ มีนาคม 31, 2009, 05:13:59 pm
ความรักเหมือน...พละศึกษา
ตากแดดเหนื่อยล้า...น้ำตาแทบไหล
แดดก็ร้อน...หน้าก็ดำ...ก็ทำไป
เรียนรู้กันไป...ในความอดทน

ต่อไป...ความรักเหมือนเหรียญสลึง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 31, 2009, 05:20:25 pm
ความรักเหมือนเหรียญสลึง
เป็นแค่เหรียญหนึ่งที่ไร้ค่า
แค่เหรีญสลึงที่เธอไม่เคยมองมา
เป็นแค่ความรักที่ไม่เคยอยู่ในสายตาเธอ

ต่อไป : ความรักเหมือนแฮรี่พอตเตอร์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ มีนาคม 31, 2009, 05:23:13 pm
ความรักเหมือน...แฮรี่พอตเตอร์
กว่าตัวโกงจะเผลอ...ก็เจอแต่ปัญหา
บ้างคำนินทา...ว่าร้ายต่างๆนานา
ระแวงระวังตัวอิจฉา...จนแทบบ้าแทบบอ

ต่อไป...ความรักเหมือนสะพานลอย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 31, 2009, 05:36:50 pm
ความรักเหมือนสะพานลอย
ที่คอยให้คนข้ามผ่าน
ความรักก็เหมือนสะพาน
ให้ฉํนข้ามผ่านไปสู่ใจเธอ

ต่อไป : ความรักเหมือนนีออน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ มีนาคม 31, 2009, 05:41:15 pm
ความรักเหมือนนีออน
จำไว้ต้องปิดไฟก่อนนอน..โลกร้อนรู้มั๊ย
เปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบ...เสียบปลั๊กถอดเมื่อเลิกไช้
เพราะเดี๋ยวนี้อะไรๆ...มันก็เป็นเงินเป็นทอง e034

 e049ต่อไป....ความรักเหมือนกระจกเงา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 31, 2009, 06:04:49 pm
ความรักเหมือนกระจกเงา
ที่สะท้อนเพียงความเหงาจากใจฉัน
มีเพียงตัวฉันไร้คนสำคัญ
มีเพียงความเหงาเท่านั้นที่สะท้อนกลับออกมา

ต่อไป : รักเหมือนโลชั่น e049
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ มีนาคม 31, 2009, 06:13:03 pm
ความรักเหมือนโลชั่น
ทามันทุกวัน...มันก็ยังไม่ผ่องใส
ทาจนกระปุกกองเต็มห้อง...ก็ยังหมองร่ำไป
นี่โลชั่นอะไร...ทำไมไม่เยียวยา

 e044ต่อไป...ความรักเหมือนยากันยุง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 01, 2009, 06:57:22 am
ความรักเหมือนยากันยุง
ที่ทาเพื่อไม่ให้มายุ่งกัดกายฉัน
แต่ถึงทามันก็ไม่ช่วยลดความคัน
เหมือนความรักที่ไม่ช่วยให้เธอนั้นห่างฉันไป

((เกี่ยว? เหอๆๆ มั่วอย่างเเรง))

ต่อไป : รักเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ เมษายน 03, 2009, 01:05:54 pm
ความรัก...เหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำ....(คิดไดไงหว่า... e037)
ที่หยิบมาใช้ยาม...ห้องน้ำ....ไม่งามตา
เหมือนรักที่หนักหนา...หากไม่หายคงไม่ไขว่คว้า
หากไม่ถึงเวลา...ก็คงไม่หามาใช้กัน

....งงเหมือนกันแฮะ...
ต่อไป...ความรักเหมือนคอนแทคเลนส์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 03, 2009, 01:19:46 pm
ความรักเหมือนคอนแทคเลนส์
พอมองไกลไกลไม่เห็นก็ต้องใส่
เหมือนกับความรักยามไม่เหลือใคร
ก็ต้องการ..ความรัก...มาใส่หัวใจเหมือนกัน

เริ่มเป็นผู้เป็นคน e027 เอิกส์ๆ e049

ต่อไป : ความรักเหมือนเหล็หดัดฟัน e030
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำตาฟ้า ที่ เมษายน 12, 2009, 09:11:01 am
ความรักเหมือนเหล็กดัดฟัน  e037
มีหลากสีสันพลันสดใส
สีแดงแสบทรวงทำร้ายใจ
สีชมพูหวานไป...มิใช่เรา  e037

ต่อไป...ความรักเหมือนสายน้ำ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ เมษายน 12, 2009, 07:59:37 pm
ความรักเหมือนสายน้ำ
ชุ่มฉ่ำ กลางเดือนเมษา
ที่ว่าร้อน ก็เย็นได้ทุกเวลา
เหมือนสายน้ำที่นำความรักมา  .... ให้หัวใจ

ต่อไป...ความรักเหมือนแตงกวา     --- กะลังเคี้ยวอยู่ 55
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 17, 2009, 08:50:55 am
ความรักเหมือนแตงกวา
เดี๋ยวมีราคาเดี๋ยวก็ถูกซะงั้น
เหมือนความรักบางที...ค่ามากเกินจะรำพัน
แต่สุดท้าย...ก็จบลงที่"รักฉัน ไม่มีค่าเลย"

เกือบจะเป็นผูเป็นคนเน้ ?~?

ต่อไป...ความรัก เหมือนถั่วลันเตา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ พฤษภาคม 03, 2009, 06:07:42 pm
ความรัก...เหมือนถั่วลันเตา
มีประโยชน์ไม่เบา..เอาไว้ผัด...เอาไว้กิน
อบและทอด...ทอดแล้วเคี้ยว...เปรี้ยวปากถวิล
ความรักไม่จบสิ้น...ที่กินมากไป..ก็เข็ดฟัน

 e037ดูเหมือนจะเป็นกลอนแบบงงๆ
ต่อไป....ความรักเหมือนปฏิทิน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: lookgaow ที่ พฤษภาคม 03, 2009, 07:47:41 pm
ความรักเหมือน...ปฏิทิน

เมื่อวันและคืนจบสิ้น...ก็ฉีกทิ้งเปลี่ยนหน้าใหม่

เมื่อความรักผ่านคืนและวัน...หมดช่วงโปรโมชั่นของหัวใจ

ต่างฝ่านก้อต่างมีคนใหม่...เปลี่ยนไปตามวันเวลา

(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(17).gif)

ต่อไป...  ความรักเหมือน...   น้ำมนต์ ...   e049
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ พฤษภาคม 03, 2009, 09:08:08 pm
ความรัก...เหมือนน้ำมนต์
ดั่งใจต้องกล...มนต์แห่งความขลัง
เจอะความรักแล้ว...ไม่แคล้วต้องเจ็บ...เจ็บแบบจริงจัง
ต้องน้ำมนต์ขลัง...พลังความรัก...มันปักอุรา

ต่อไป...ความรักเหมือนยาเบื่อ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำตาฟ้า ที่ พฤษภาคม 03, 2009, 10:10:05 pm
ความรักเหมือน...ยาเบื่อ

หากหลงเชื่อ...คำลวงเขา

พรอดพร่ำ...บอกรักเรา

มินานเศร้า...ให้เหงาทรวง


ต่อไป...ความรักเหมือน...ไฟจราจร
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 07:30:54 am
ความรักเหมือน...ไฟจราจร
ไม่หลับไม่นอน...ไม่ห่างหาย
หากหยุด...ก็คงมีคนตาย
เหมือนรัก...เพราะหยุดไม่ได้...คงขาดใจเหมือนกัน

เหอๆๆ

ต่อไป...รักเหมือน น้ำมันพราย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 01:56:41 pm
ความรักเหมือน...น้ำมันพราย
คนชั่วงมงาย...ได้เพียงเสน่หา
อาศัยบาปกรรม...ทำมายา
ไร้ซึ่งศรัทธา...หาไขว่คว้า..ได้รักจริง

ต่อไป...ความรักเหมือนบ่วงกรรม
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 02:02:26 pm
ความรักเหมือนบ่วงกรรม
ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น
เหมือนรักสุดท้ายก็เจ็บเหมือน - เหมือนกัน
มันก็แค่นั้นเหมือนดั่งกรรมเวร

เกี่ยวมั้ยนั่น

ต่อไป : ความรักเหมือนนกพิราบ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 02:06:18 pm
ความรักเหมือน...นกพิราบ
โปรดรับทราบ...ตราบสิ้นลมหายใจ
จุดหมายปลายทาง...ที่วางเอาไว้
ปลายทางของหัวใจ...ส่งรักไป...ให้ถึงเธอ

ต่อไป...ความรักเหมือนเพลงอกหัก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 02:14:22 pm
ความรักเหมือนเพลงอกหัก
ตอนแรกก็รักสุดท้ายก็ทิ้ง
แต่ก็นั่นแหละชีวิตจริง
ความรักที่พักพิงนิจนิรันดิ์คงไม่มี

ต่อไป...ความรักเหมือนลำโพง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 02:21:20 pm
ความรักเหมือน...ลำโพง
เสียงใสปลอดโปร่ง...โล่งหูสบาย
แต่หากดังไป...ใจคงแทบสลาย
และซ้ำย้ำร้าย...ลำโพงพัง...ก็คงนั่งถอดถอนใจ

ต่อไป...ความรักเหมือนแบบฝึกหัด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 05:32:53 pm
ความรักเหมือนแบบฝึกหัด
ไม่อาจผลัดวันส่งไปได้
เหมือนรัก...ผลัดวันเดตเขางอนตาย
ตรูละหน่ายตามง้อซะทุกวัน

เกี่ยวมะนั่น 555

ต่อไป : รักเหมือนชั้นวางรองเท้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 07:52:23 pm
ความรักเหมือน...ชั้นวางรองเท้า
กองเป็นภูเขา...เราไม่เก็บ...เก็บเพียงฝุ่น
มีชั้นวาง...แต่ไม่วาง...ช่างว้าวุ่น
รักเพียงฝุ่น...กรุ่นจนคุ้น...ฝุ่นละออง

ต่อไป...ความรักเหมือนลิ้นชัก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤษภาคม 05, 2009, 01:11:08 pm
ความรักเหมือนลิ้นชัก
ที่เก็บกักความทรงจำดี - ดีไว้
ทุกสิ่งที่ผ่านมา...ยังเก็บมันไว้ข้างใน
ไม่เคยปล่อยให้มันลบไปตามวันเวลา

ต่อไป...ความรักกระโถน  e037
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ มิถุนายน 24, 2009, 02:37:18 pm


ความรักเหมือนกระโถน
อะไรไม่ดีก็โยน ลงไปในนี้
ตอนหวานๆ ก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี
กว่าจะรู้ตัวอีกที ก็สายเกิน


ความรักเหมือนซีดี  e019 

นานๆจะมาเล่น e049
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รักเธอที่สุด ที่ มิถุนายน 24, 2009, 03:25:15 pm
ความรักเหมือนซีดี....จะดูกี่ที ...ก็ดูได้

แต่ดูไปชักวุ่นวาย....แผ่นลายๆรักจาง

จะทำซ้ำก็เสียแผ่น...เริ่มง่อนแง่น..กรุกร่อนไป

ความรักเริ่มห่างไกล....จะไลท์ใหม่ไม่เหมือนเดิม


ต่อไปความรักเหมือนกระดุม.... e037 e037
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ มิถุนายน 24, 2009, 03:50:00 pm

เจ๋งมากเลยพี่


ความรักเหมือนกระดุม
เปรียบเงามืดที่ปกคลุม หัวใจนี้
เสื้อผ้าไม่ถูกใจหรือคนใส่ไม่รู้ชั่วดี
ทำไมให้ใครมาแกะฟรีๆ หนอชีวิตเอย

เอ๊ะยังไง  e003


ความรักเหมือนเลย์ร็อค
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รักเธอที่สุด ที่ มิถุนายน 24, 2009, 03:59:02 pm
ความรักเหมือนเลย์ร๊อค...กินทุกช๊อด อร่อยจัง

แต่เรื่องรักต้องระวัง..หลายรสจัง..ไม่ดีนะ

เป็นหญิงมีหลายรส...ชายโป้ปดจะมาหา

เพราะฉนั้นพึงระวังวาจากลั่นออกมาแค่รสหวาน5555555555555+ ชักงง


ต่อไป ความรักเหมือนทะเล
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มิถุนายน 24, 2009, 05:02:51 pm
ความรักเหมือนทะเล
ที่คอยลบความหว้าเหว่...ของคนเหงา
ระบายทุกสิ่ง...ไปกับสายน้ำไหลเบา
และได้รับ...ความอบอุ่นไม่รู้กี่เท่า เป็นพลังที่จะก้าวไป

ต่อไป...ความรักเหมือนข้างฝา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รักเธอที่สุด ที่ มิถุนายน 24, 2009, 07:40:34 pm
ความรักเหมือนข้างฝา...เมื่อแตกลายงา...ก็ไม่น่ามอง

ความรักของเราสอง...ก็เริ่มสั่นคลอน...อยู่บ้างเหมือนกัน

จะใช้สีโปะ...หรือทาทับ...ยังไงก็ยับไม่น่ามอง

สุดท้ายเราทั้งสอง...เมื่อไม่ปรองดอง...ก็ต้องแยกทาง


ต่อไป....ความรักเหมือนถั่ว
e034 e034

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มิถุนายน 26, 2009, 06:01:19 pm
ความรักเหมือนกับถั่ว
ที่ถูกคั่ว...กินอร่อย...แสนสุขสันต์
พอกินแล้ว...ก็อยากกิน...อีกทุกวัน
เหมือนความรัก...ที่มันขาด...ไม่ได้เลย

- -

ต่อไป...ความรักเหมือนกะปิ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 23, 2009, 11:54:32 pm
ความรักเหมือนกะปิ
กลิ่นแรงกว่านี้ ก็รับได้ e036
ถึงรสชาตแปลกๆ ก็เป็นรักแรกของหัวใจ
ไม่ว่าเธอจะเป็นยังไง ก็รัก

 p18

ต่อไป ความรักเหมือนลำไย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กรกฎาคม 24, 2009, 09:00:26 am
ความรักเหมือนลำไย
ที่สดใหม่อยู่ในฤดูนี้
พอหมดช่วงก็โรยราจรลี
เหมือนความรักที่หลีกหนี ไม่ย้อนคืน

เกี่ยว?

ต่อไป...ความรักเหมือนเงาะกระป๋อง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำตาฟ้า ที่ กันยายน 17, 2009, 06:27:12 pm
ความรักเหมือนเงาะกระป๋อง

มีรสหวานให้ลิ้มลองตอนรักใหม่

อยู่นานเงาะจืดเติมน้ำตาลหน่อยเป็นไร

จะไ้ด้ไม่ต้องเปลี่ยนเงาะกระป๋องใหม่นะคนดี

 p21


ต่อไป ความรักเหมือน ยาแก้ปวด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กันยายน 19, 2009, 08:41:05 am
ความรักเหมือนยาแก้ปวด
ที่ใช้นวดให้สบาย จากงานหนัก
เหมือนกับสุขเล็ก - เล็ก ... จากความรัก
ที่หัวใจได้รู้จัก ... จากบางคน

ต่อไป .. ความรักเหมือนยาถ่าย p30
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: don11537 ที่ กันยายน 21, 2009, 10:57:09 pm
ความรักเหมือนยาถ่าย
โล่งสบาย ท้องสุขใส สร้างสุขขี
ช่วยปลดปล่อย ความอัดอั้น ที่เคยมี
ผ่านทาง .(เซ็นเซ่อครับ). ให้ไหลพราก ลงโถไป
 p11 p1
ต่อไปความรักเหมือน การสีไวโอลิน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กันยายน 21, 2009, 11:09:06 pm
ความรัก..เหมือนนมกล่อง
พอได้ลิ้มลอง...สักกล่องก็ติดใจ
ความรักก็เหมือน..นมพาสเจอร์ไรส์
ที่ดื่มด่ำเท่าไหร่...ก็ไม่เคยหน่ายสักคลา

ต่อไป...ความรักเหมือนชีวิต
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กันยายน 22, 2009, 06:22:52 pm
(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(76).gif)

ความรัก เหมือนชีวิต

เกิดมาจากความนึกคิด   ความฝัน

เติบโต ผ่านกระแสคืนวัน

ก่อนจะร่วมทางกัน  โดยคนสองคน

เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้

เพื่อปลายทางที่ยิ่งใหญ่  บนถนน

แต่ทุกสิ่ง ไม่มีตัวตน

ที่สุดแล้ว วันที่มืดมน  รออยู่ปลายทางต่อไป ความรักเหมือนคิตตี้   e037

(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(49).gif)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กันยายน 23, 2009, 05:07:40 pm
ความรักเหมือนคิตตี้
มองกี่ทีก็มีแต่สีชมพูสดใส
ยามมีรักเวลามองอะไร - อะไร
ก็มองได้เพียงแค่ ... สีชมพู

เกี่ยว?

ต่อไป... ความรักเหมือนกบเคโระ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กันยายน 23, 2009, 10:18:43 pm
ความรักเหมือนคิตตี้
มองกี่ทีก็มีแต่สีชมพูสดใส
ยามมีรักเวลามองอะไร - อะไร
ก็มองได้เพียงแค่ ... สีชมพู

เกี่ยว?

ต่อไป... ความรักเหมือนกบเคโระ

55555555555+   p6

(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(76).gif)

ความรัก เหมือนกบเคโระ

โอ๊ะ !!! จะแต่งยังไงล่ะนี่

แต่พอมองหน้าเจ้ากบดูดีๆ

สงสัยรักนี้  จะสีเขียว

555  p21  ภูมิใจในความมั่วต่อไป ความรักเหมือน 5 แพร่ง   e037

(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(49).gif)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: don11537 ที่ กันยายน 24, 2009, 09:33:08 am
ความรักเหมือน 5 แพร่ง
ฟังดูแปร่งเหมือนหนังผี
อย่างนี้ไม่กล้ามี
เพราะกลัวผี เมื่อรักเธอ p18

ต่อไป    ความรักเหมือน  เหรียญ 10 บาท
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กันยายน 24, 2009, 02:09:54 pm
ความรักเหมือน  เหรียญ 10 บาท
ถ้ามันขาด สักสลึง
คงต้องมา นั่งรำพึง
เฝ้าคิดถึง อยู่ร่ำไป

เอิกส์ๆ

ต่อไป ความรัก เหมือนคอนเสิร์ต
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กันยายน 24, 2009, 02:26:27 pm
(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(76).gif)

ความรัก เหมือนคอนเสิร์ต

หวังจะได้เกิด ในAFอคาเดมี่

แต่เราไม่ใช่ตัวเลือกเขา ทำไงดี

ถึงเล่นให้ดี ก็ไม่มีใครมอง

 p18

ต่อไป ความรักเหมือนแพนด้าน้อย e037  e037

(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(49).gif)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กันยายน 24, 2009, 02:31:27 pm
ความรักเหมือนแพนด้าน้อย
ที่ใคร - ใครก็คอยอยากจะเห็น
เหมือนกับรักเฝ้าค้นหาอย่างยากเย็น
เพื่อจะเป็ฯเช่นคนหนึ่ง ... ที่ได้รักใคร

ต่อไป ... ความรักเหมือนพายุ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กันยายน 24, 2009, 02:45:17 pm
ความรักเหมือนพายุ

ปะทุ อย่างกราดเกรี้ยว

หลบไป ให้ไกลเชียว

ระวังเดี๋ยว จะแพ้ลม


แหะๆๆๆ   เอางี้เลยนะ ฮ่าๆๆๆ

ต่อไปความรักเหมือน  บลายธ์ อิอิ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กันยายน 24, 2009, 02:55:05 pm
ความรัก ก็เหมือนบลายธ์
แพงจะตาย ยังคอยหวัง
เหมือนรัก แม้รักพัง
ก็ยังหวัง ให้หันมา

มั่วนิ่มๆ อีกแล้ววว เหอๆๆ

ต่อไป...ความรักเหมือนดราก้อนบอล
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กันยายน 24, 2009, 03:05:14 pm
ความรักเหมือนดราก้อนบอล

อยากขอพร  ให้สุขสมหวัง

ปลายทางเบื้องหน้า รู้ว่าไม่จีรัง

แต่วันนี้ ขอสักครั้ง  ให้สมหวังกับเธอ


อิอิ

ต่อไปความรักเหมือน  แสงโสม  ฮ่าฮ่า...
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: don11537 ที่ กันยายน 28, 2009, 02:48:34 pm
ความรักเเหมือนแสงโสม
คอยเล้าโลมเมื่อยามเหงา
ดื่มแล้วชวนให้เมา
ลืมความเหงา เมารักเอย    e010

ความรักเหมือน การกู้เงิน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กันยายน 28, 2009, 06:13:39 pm
ความรักเหมือน การกู้เงิน
กู้แล้วเพลิน ... เลยมีหนี้
เหมือนกับรัก ... เกินพอดี
เขาจากที ... ก็ร้าวราน

ต่อปายยย

ความรักเหมือนชุดพละ e049
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: พรานไพรใจฉกาจ ที่ กันยายน 29, 2009, 05:35:55 am
ความรักเหมือนชุดพละ
เมื่อพบปะก็หายเหงา
ออกบู้ได้ตามสไตน์ของสองเรา
มีหรือจะเหงาเมื่อเราโดดเรียน
   
      มันมัวๆยังไงไม่รู้แฮะ

ต่อไป           ความรักเหมือนรองเท้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กันยายน 29, 2009, 02:46:49 pm
ความรักเหมือนรองเท้า
ใช้ใส่ก้าว เป็นคู่ - คู่
เหมือนรัก ที่แลดู
ก็เป็น "คู่" เหมือน - เหมือนกัน

ต่อไป ความรักเหมือนหิมะ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: อัศวินเกราะดำ ที่ พฤศจิกายน 16, 2009, 08:40:24 pm
เล่นด้วยๆ*-*

ความรักเหมือนหิมะ
ได้พบปะยามใจหนาว
สะเก็ดอันแวววาว
ช่างพิศพราวแสนงดงาม


ต่อไป  -  ความรักเหมือนตำนาน 
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤศจิกายน 17, 2009, 03:59:40 pm
ความรักเหมือนตำนาน
แสนไหวหวาน และยิ่งใหญ่
ตอนนี้และตราบลมหายใจ
รัก จะมีเราไป...ตลอดกาล

ต่อไป

ความรักเหมือนมุ้งลวด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ ธันวาคม 01, 2009, 03:58:30 pm
ความรักเหมือนมุ่งลวด
ที่ต้องคอยปัดกวาดอยู่ไม่ห่าง
คอยไล่แมลงที่มาไต่อยู่ไม่จาง
และคอยล้างทำความสะอาดอยู่ทุกครั้ง
เมื่อมันเก่า...

ต่อไป

ความรักเหมือนความแค้น
 p6 p6

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 01, 2009, 04:59:03 pm
ความรักเหมือนความแค้น
เคยควงแขน กลับต้องช้ำ
รักแล้วใจมันจำ
มันยังย้ำแค้นเธอลวง!

ต่อไป ความรักเหมือนอายชีลด์ (eye shild 21)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: อัศวินเกราะดำ ที่ ธันวาคม 19, 2009, 10:00:52 pm
อ...อายชีลด์ - -"

ความรักเหมือนอายชีลด์
เร่งเร็วริ้วรีบร่นไว
แจกรักมาแล้วก็ไป
เปรียบเหมือนไซร้วิ่งผ่านกัน

ต่อไป ความรักเหมือนปิศาจ

*-*
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ ธันวาคม 21, 2009, 12:03:57 pm
ความรักเหมือนปีศาจ

คอยอาฆาต..น่าสยอง

กลัวรักไม่กล้าลอง

กลัวจะหลอน..เตลิดไป

ต่อไป ความรักเหมือนกับรีโมท
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ทูตซ้ายพรรคจรัส ที่ ธันวาคม 21, 2009, 05:19:27 pm
ความรักเหมือนรีโมท
ที่ให้โทษอยู่เหมือนกัน
กดเปลี่ยนได้ง่ายพลัน
ช่างแปรผันไม่ต่างเลย

ต่อไปความรักเหมือนใบหญ้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: อัศวินเกราะดำ ที่ ธันวาคม 21, 2009, 10:35:57 pm
ความรักเหมือนใบหญ้า
ง่ายไขว่คว้า มาดอมดม
กลับกัน เหมือนมีดคม
ที่บาดจม กลางดวงใจ

ต่อไป  ความรักเหมือนภูผา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มกราคม 03, 2010, 12:16:27 pm
ความรักเหมือนภูผา
ทั้งแรงกล้าและยิ่งใหญ่
เสียดฟ้าสูงเกินใคร
ลึกสุดใจยากหยั่งจริง


ต่อไป...ความรักเหมือนรีบอร์น  (โหมดบ้าการ์ตูน 55 ซะงั้น!)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ภ.ภาพวาด ที่ มกราคม 03, 2010, 01:59:27 pm
สวัสดีค่ะ

ความรักเหมือนรีบอร์น 
ไม่แน่นอนซับซ้อนยิ่ง
เขวไขวใจไม่จริง
ทำให้หญิงยิ่งร้าวราน
(เป็นไปได้)

ต่อไป       ความรักเหมือนต้นงิ้ว(http://img136.imageshack.us/img136/8764/ribon1.jpg)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 13, 2010, 06:25:45 pm
อุปมา ความรัก เหมือนสักลาย
ความทรงจำ มีมากมาย หลายหลากสี
พอเลิกรา เหมือนลบลาย ไงทีนี้
ลบทั้งที เจ็บจริงๆ โธ่..ทิ้งกันลง


๕๕๕
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ มีนาคม 13, 2010, 06:28:31 pm
อุปมา ความรัก เหมือนสักลาย
ความทรงจำ มีมากมาย หลายหลากสี
พอเลิกรา เหมือนลบลาย ไงทีนี้
ลบทั้งที เจ็บจริงๆ โธ่..ทิ้งกันลง


๕๕๕

ผิดกติกานะจ๊ะ ต้องนำคำว่า ความรักเหมือนต้นงิ้ว มาแต่งจ้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 13, 2010, 07:06:09 pm
ผิดกติกานะจ๊ะ ต้องนำคำว่า ความรักเหมือนต้นงิ้ว มาแต่งจ้า
เข้าใจแระ  งงตั้งนาน


อนิจจา ว่าความรัก ดั่งต้นงิ้ว
สูงลิบลิ่ว หนามงิ้วตำ ทำเจ็บลาย
รักยิ่งสูง ยิ่งเสี่ยงนัก มักตกตาย
รักทลาย วายวอด จอดโคนงิ้ว

๕๕๕

ต่อไป  ความรักดั่งกูเกิ้ล

น่าจะต่อได้ง่ายนะคับ

๕๕๕
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ มีนาคม 13, 2010, 07:09:07 pm
ความรักเหมือน...กู้เกิ้ล...ให้เสิดหา
ง่ายยิ่งกว่า...ปอกกล้วย...อีกเชื่อไหม
แต่ไม่ได้...ระบุ...ว่าจริงใจ
จึงชอกช้ำ...ร่ำไห้...ใจกะเทิน  e037

ต่อไป ความรักเหมือน หนวดเต่า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 13, 2010, 07:27:53 pm
จะกล่าวไป ให้รักเป็น เช่นหนวดเต่า
ทุกค่ำเช้า หนวดเต่า เราไม่เห็น
เหมือนความรัก มักไม่รู้ ดูไม่เป็น
จึงยากเย็น ที่จะรัก ได้ปักใจ


๕๕๕


ต่อไป  ความรักเหมือน  น้ำพริก ถ้าซ้ำ เอาน้ำปลา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ มีนาคม 13, 2010, 07:31:50 pm
ความรักเหมือน...น้ำพริก...รสอร่อย
พอรักกร่อย...น้ำพริก...ก็หมดค่า
อ้างว่าเผ็ด...อ้างว่าแสน...จะแสบตา
อนิจจา...น้ำพริก...ผิดสำแดง

ต่อไปความรักเหมือน เปิงมาร  e037
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 13, 2010, 09:08:59 pm
เล่นมั่ง e049

ความรักดั่งเปิงมาง
ไม่จืดจางรางเลือนไป
ด้วยเนื้อหนังสถิตใน
แนบหัวใจให้เธอตี e026

ต่อไป ความรักเหมือน... โปงลาง e037
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 13, 2010, 11:09:59 pm
ความรักดั่งโปงลาง
สูงต่ำต่างเสียงไม่เหมือน
ความรักทำนองเตือน
เปรียบเสมือนเสียงดนตรี

ต่อไป ความรักเหมือนกับ...ป๊อกกี้  
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 13, 2010, 11:35:19 pm
จะกล่าวไป ให้ความรัก เป็นป๊อกกี้
รสนู่นนี่ มีหลากหลาย ให้สรรหา
ดังความรัก มีหลากรส หลากราคา
เปรี้ยวเผ็ดซ่า หวานเค็ม เติมเต็มกัน


๕๕๕


ต่อไป
รักเหมือน ไข่ลวก ๕๕๕
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 13, 2010, 11:58:27 pm
ความรักเหมือนไข่ลวก
หากกระซวกกินเร่งร้อน
ปากบวมเจ่อพังพอน
ต้องดูก่อนกระดกกิน

ต่อไป  ความรักเหมือน ประตู
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 14, 2010, 12:06:44 am
จะเปรียบให้ ความรักเป็น เช่นประตู
รักมีอยู่ ประตูใหญ่ ให้ใครขาน
รักล้มเลิก ดั่งถูกหนีบ บีบดวงมาลย์
รักร้าวราน เพราะเปิดปิด ผิดประตู๕๕๕

ต่อไป  ความรัก เหมือน ก้างปลา -*-
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 14, 2010, 12:12:24 am
ความรักคล้ายก้างปลา
อุดมค่าในเนื้อใส
เจ็บหนักหากทิ่มไป
ขวางกลางใจค้างกลางคอ

ต่อไป ความรักเหมือน ไม้แขวนเสื้อ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 14, 2010, 12:39:24 am
เอาความรัก เปรียบใส่ ไม้แขวนเสื้อ
เหมือนรักเผื่อ สวมใส่ ให้สับสน
พอหมดรัก ก็แขวนไว้ ในบัดดล
นี่หนอคน บนความรัก ยากอ่านใจ๕๕๕


ต่อไป ความรัก เหมือน กลอนประตู  ๕๕๕
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 14, 2010, 11:46:56 am
รักเหมือนกลอนประตู
ติดเป็นคู่อยู่ตรงนั้น
คล้ายเราที่พบกัน
แล้วจึงลั่นล็อคหัวใจ


ต่อไป ความรักเหมือน ลำโพง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 14, 2010, 11:51:23 am
เปรียบความรัก เห็นเด่น เช่นลำโพง
รักมักโยง เหมือนสายไฟ ให้ปวดหัว
เสียงดังไป ค่อยไป ให้น่ากลัว
อย่ารักมั่ว เดี๋ยวเสียงขาด อนาถกัน

๕๕๕


ต่อไป  รักเหมือน แมวน้ำ ???
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 14, 2010, 02:40:22 pm
ให้ความรัก ผ่องแผ้ว เหมือนแมวน้ำ
ที่ผุดดำ น้ำเย็น เล่นสดใส
อาจอุ้ยอ้าย ยามเดิน เที่ยวเหินไป
แต่เร็วได้ ยามว่าย ดังรักแปร

อะไรดี -*- ให้ความรักเหมือน ลูกชิ้น...
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 14, 2010, 03:35:03 pm
ให้ความรัก เปรยเปรียบ เทียบลูกชิ้น
รักทั้งสิ้น ทั้งมวล ล้วนต่างเหมือน
ที่แบ่งแยก รสรัก หักลาเลือน
มีกลาดเกลื่อน น้ำจิ้มไง ใครชอบกัน


????

ต่อไป

ความรัก=ไข่ตุ๋น

๕๕๕
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 14, 2010, 04:28:50 pm
ถ้าให้รัก ที่พักใจ เหมือนไข่ตุ๋น
ต้องหอมกรุ่น กับข้าวสวย จึงดีหนา
แค่พออิ่ม เรียบง่าย สบายนา
ต้องรู้ค่า ประหยัดหน่อย อย่าปล่อยไกล e019

งง e026

ต่อไป...อะไรดี เอ่อ ความรักเหมือนกล้วยแขก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 14, 2010, 04:56:14 pm
กำหนดความรักเหมือนกล้วยแขก
ไม่ผิดแผกอร่อยดีกินตอนร้อน
หากปล่อยนานเหนียวหนืดชืดเสียก่อน
ก็คล้ายตอนหมดรักไม่อยากกิน


ต่อไป ความรักเหมือนกระดาษชำระ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 14, 2010, 07:11:49 pm
ความรักขาวสะอาดกระดาษชำระ
ช่างเนียนนุ่มสะอาดนะรักสีขาว
แต่พอใช้เปรอะเปื้อนเกลื่อนคราบคาว
เหมือนรักฉาวสกปรกทิ้งมันไป

?????????

ต่อไป... e026 ความรักเหมือน ดาร์ลี่ 0_0
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 14, 2010, 07:37:49 pm
ความรักเหมือนยาสีฟันตราดาร์ลี่
ฟันทุกซี่เย็นสดชื่นจิตแจ่มใส
หากยาหมดซื้อไม่ทันทำอย่างไร
ทนเหม็นไปเพราะไม่มียาสีฟัน

ต่อไป ความรักเหมือนนมเปรี้ยว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 14, 2010, 07:44:34 pm
ความรักเหมือนนมเปรี้ยว
ที่คอยเที่ยวเทียวดูดดื่ม
ยิ่งดูดก็ยิ่งปลื้ม
มิอาจลืมรสหวานเย็น e026

ต่อไป ความรักเหมือนก๋วยเตี๋ยว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 14, 2010, 07:51:47 pm
ดีเลยหากความรักเหมือนก๋วยเตี๋ยว
พิเศษเกี๊ยวยิ่งชอบหลากหลายเส้น
ชอบแบบนั้นโปรดแบบนี้กินแบบเย็น
ให้เราเล่นเลือกสรรค์ได้ตามใจ

ต่อไป ความรักเหมือนกรรไกร
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 14, 2010, 07:59:30 pm
คนคนหนึ่งบอกกรรไกรตัดกระดาษ
จะตัดขาดจากรักเวลาช่วย
แต่หากรักดั่งกรรไกรคงอำนวย
คงจะม้วยจากรักช้ำเพียงฉับเดียว

ต่อไป...ความรักเหมือนคุณ e044
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 14, 2010, 08:35:55 pm
ความรักฉันทั้งหมดนั่นคือคุณ
คอยค้ำจุนเจือหัวใจที่หมองไหม้
ความอ่อนโยนลูบปลอบรักษ์ดวงใจ
รักที่ให้มีไว้สำหรับคุณ

ต่อไป ความรักเหมือนดาราอรุณ  อิอิ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 14, 2010, 09:20:52 pm
ยากอะ e027 โดนพี่ทรายย้อนซะงั้น e037

ดาราอรุณ
ละมุนใจรัก
ใครอยากจะทัก
อยากรักแบบนี้

ก็เข้ามาเลย
ชิดเชยลองดี
น้องดาวคนนี้
จะบี้ให้อาน e037

555+

ต่อไป...ความรักคือ รอยทราย (ง่ายกว่าของเราตั้งแยะ - -) คนอื่นต่อก็ได้นะคะ ^^
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 14, 2010, 10:26:47 pm
จะกล่าวไป ให้รอยทราย คล้ายความรัก
รอยประจักษ์ ปักอยู่ มิรู้หาย
แม้นคลื่นซัด ปัดถอย สิ้นรอยทราย
รักมิวาย ยังอยู่ คู่หาดเอยยยยยยยย...

ต่อไป
ความรักเหมือนดั่ง น้ำค้าง  ๕๕๕
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 15, 2010, 08:18:06 am
ความรักดั่งน้ำค้างบนยอดหญ้า
คราแดดมารักระเหยจบเท่านั้น
ไม่มีทางยั่งยืนชั่วนิรันดร์
สุริยันสาดแสงมาน้ำค้างตาย
(คุณเปิงชิงตัดหน้า555555)

ต่อไป ความรักเหมือน....ขบถกวี
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 15, 2010, 01:45:20 pm
ขบถกวีอันที่เทียบรัก
ใจแจ้งประจักษ์รักมีความหมาย
ขบถสิ้นผกผินหยอกเย้ากาย
รักมากมายขบถได้เพียงกวี

งงค่ะ ...รู้สึกมาเจอะเอาคำสี่พยางค์ตลอดเลย e026
ต่อไป...ความรักเหมือน ดินหญ้ากาช้ำ(ยืมตัวพี่ดินหน่อย)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 15, 2010, 10:44:41 pm
รักเราคล้ายดินหญ้าแต่ไม่ช้ำ
หงส์อาจทำให้กาเจ็บไม่เห็นสน
อิงแอบดินพึ่งพิงหญ้าหาร้อนรน
ปล่อยฟ้าดลช่างชะตาเราขีดเอง

(แต่งเอง งงเอง555)

ต่อไป ความรักเหมือน....จันทร์เจ้าขา  อิอิ (จะเรียงสมาชิกมาให้ครบเลย)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ มีนาคม 15, 2010, 11:45:06 pm
ความรักเหมือนจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าขา

ประดับฟ้าสาดส่องแสงนวลผ่องใส

โดดเด่นเดี่ยวดวงเดียวเหมือนหัวใจ

มิเคยเคลื่อนเลือนห่างไกลจากดวงดาว


ต่อไป ความรักเหมือน...ช่วงเวลาที่ดีที่สุด...อิอิ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ต้นหญ้าเคียงดิน ที่ มีนาคม 16, 2010, 12:17:05 am
ความรักเหมือนช่วงเวลาที่ดีที่สุด

แถมอบอุ่นทวีในทุกวัน

ขอถักทอสายใจสายใยรัก

และฟูมฟักรักเราทุกกาลไปต่อไป?  ความรักเหมือน...เธอที่รัก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 16, 2010, 02:50:08 pm
ขอเปรียบรักเหมือนเธอเธอที่รัก
ใจสมัครรักเธออยู่เสมอ
ด้วยหัวใจไม่อยากห่างไกลเธอ
ขอละเมอเพราะเธอคือรักในใจ

ต่อไป~ (อนุญาตเรียงสมาชิกต่อนึกไม่ออก ^^) ความรักเหมือน...ภาพวาด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 16, 2010, 09:37:30 pm
ความรักดูคล้ายกับภาพวาด
งามผุดผาดเพียงพู่กันระบายฝน
สื่ออารมณ์งานศิลป์เราสองคน
สองสีปนสองดวงใจผสมกัน

ต่อไป ความรักเหมือน...ครางแครง  (ดูซิคนต่อไปจะเอาชื่อหอย2ชนิดมาแต่งกลอนยังไง)55555
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 17, 2010, 01:43:51 pm
ความรักเหมือนหอยครางและหอยแครง
ยามจัดแจงกินแกล้มแหมอิ่มหนำ
แต่ยามใดได้มากเกินก็ระกำ
ช่างชอกช้ำท้องไส้ประท้วงมา

อิอิ ต่อไป ความรักเหมือน...คนริมคลอง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 17, 2010, 02:51:00 pm
รักหล่อหลอมสายนทีกระแสสินธุ์
ผ่านแผ่นดินชโลมใจเราทั้งสอง
เคียงคู่กันรักมั่นคนริมคลอง
ใจต่างปองกันและกันมิจืดจาง

(ยากอ้ะน้องดาว  ร้ายจริงๆ 555)

ต่อไป ความรักเหมือน...ทูตซ้ายพรรคจรัส  ก๊ากกกกกกก

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 17, 2010, 03:38:24 pm
อ๊ากกกก อันนี้มันยากเยอะเลยพี่ทราย~


ทูตซ้ายพรรคจรัสจัดการรัก
คงประจักษ์หลายรูปพิสมัย
หากความรักเป็นดั่งรักคนนี้ไป
คงได้ใครไว้รัก แบบ...นั้นเอง~

งง e026

ต่อไป...ความรักเหมือน ... น้ำค้างบนพื้นทราย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 17, 2010, 09:53:53 pm
หยดน้ำค้างจับตัวบนยอดหญ้า
ร่วงหล่นมาสู่พื้นทราย ณ เบื้องล่าง
เปรียบเสมือนความรักที่จืดจาง
จำลาร้างซึมหายในพริบตา

ต่อไป เกมความรักเหมือน...น้องจ๋า (ขอพาดพิงนะคะ พี่จ๋า อิอิ)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 18, 2010, 10:36:08 am
รักเดียวเชี่ยววิถี
ความรักนี้ให้น้องจ๋า
ต่อถ้อยเจรจา
ความรักมาพาสุขใจ

ต่อไป...ความรักเหมือน กระบี่ใบไม้ (ขออนุญาตค่ะ e020)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 18, 2010, 10:55:35 am
เป็นเพียงกระบี่เล่มเล็ก
แต่แสนเพอเฟ็ก ต้านไม่ไหว
เหมือนกับรัก เพียงครั้งหนึ่งยังตรึงใจ
มีค่าให้จดจำไป....ไม่รู้ลืม


ความรักเหมือน..... เจ็บจนจำตอกย้ำยิ่ง
(เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยเน้อ~ สงสัยขานั้นท่าจะเรียนหนัก ขอลากมาหน่อยแล้วกัน หุๆ)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 18, 2010, 11:03:30 am
รักมันเจ็บจนจำตอกย้ำยิ่ง
รักแล้วทิ้งทอดไปไม่เคยสน
แต่แล้วรักก็กลับมายามอับจน
ตอกย้ำคนไม่เคยลืมให้เจ็บใจ

ต่อไป... ความรักเหมือน แค่คนคนนึง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 18, 2010, 11:16:24 am
แหมมม เอาชื่อเรามาก็ง่ายสิ เหอๆๆ

เพียงความรักของคนธรรมดา
คงไม่มีคุณค่าให้ได้เห็น
เพียงแค่คนคนนึง ที่ใจเป็น
ไม่มีทางชัดเจน....ในใจเธอ

ต่อไป ความรัเหมือน......น้ำน่าน (ขานี้ก็คิดถึงงง เหอๆๆ)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 18, 2010, 11:23:11 am
ให้ความรักสวยใสใจน้ำน่าน
งามสะคราญเลอลักษณ์ใครจักเหมือน
ไม่ค่อยพบประสบหน้าไม่รางเลือน
ความคิดถึงกลาดเกลื่อนทุกห้องใจ
(ด้วยว่าไม่รู้จัก แหะๆ ขอแต่งอย่างนี้นะคะ ^^;)

ต่อไป...ความรักเหมือน เจ้าชายในเงาจันทร์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 18, 2010, 11:29:30 am
เป็นเจ้าชายนายหนึ่งซึ่งพิงพัก
แอบความรักในเงาจันทร์ไม่ให้เห็น
และสื่อสารความรู้สึก....ผ่านหลังเลนส์
สื่อมาเป็น....ศิลปะของหัวใจ

คือเขาเป็นช่างภาพใช้ม้า~ ^O^

ต่อไป....ความรักเหมือน.....องศาที่ต่างกัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 18, 2010, 11:34:39 am
ความรักเหมือนองศาที่ต่างกัน
เธอและฉันข้างกันคงไม่ได้
องศาเราแตกต่างกันเกินไป
ทำให้ใจไม่อาจเคียงเอียงแอบอิง

...เริ่มจะไม่รู้จักใครแล้วนะ

ต่อไป ความรักเหมือน กวีพเนจร
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 18, 2010, 11:42:29 am
ขีดเขียนรักออกเป็นบทกวี
ให้โผบินไปทุกที่ทุกฐานถิ่น
พเนจร....จนกว่าจะยลยิน
ความรักจริงอีกฐานถิ่น....ที่คู่กัน

เหอๆๆ แต่งออกมาตามชื่อก็ได้ค้าบ

ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไร ^^

ต่อไป........ความรักเหมือน ชายใจเดียว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 18, 2010, 11:47:26 am
มีพี่ชายนายหนึ่งแต่งกลอนหวาน
ใจคิดอ่านเจือจุนละมุนไหว
คนใจเดียวเดี๋ยวหนีหายไม่กวนใจ
ทำงานไปดูแลตัวด้วยพี่ยา

แต่งไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ แต่ตอนหามาต่อนี่สิ

ต่อปาย~ ความรักเหมือน... เศษหนึ่งส่วนรัก   
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 18, 2010, 11:52:43 am
มีหัวใจข้างในเป็นเศษหนึ่ง
คอยคิดถึงและค้นหาส่วนที่หาย
จนพบเจอความรัก....มาแนบกาย
เป็นเศษหนึ่งส่วนรักได้....เพราะมีเธอ

5555555 นั่นสิน้า~ ^^

ต่อไป.....ความรักเหมือน ย่านาง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 18, 2010, 11:55:51 am
แม่ย่านาง เมตตา คอยอารักษ์
ชาวเรือมัก บูชา ก่อนจากถิ่น
เพราะมีรัก ย่านาง ข้าโผบิน
รักกรั่นกลิ่น ไอทะเล เห่กล่อมใจ

ต่อไป...ความรักเหมือน มหาซัง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 18, 2010, 12:04:46 pm
กายเดินทางจากไทยไปญี่ปุ่น
แต่หัวใจยังคงหมุนใกล้ไม่ห่าง
แม้กายไกลใจยังรักไม่จืดจาง
มาพบกับ ณ ครึ่งทาง ....ที่บ้านกวี

อิอิ เริ่ม ถะ...ถะ...ถะ....แถ อีกแล้ว 5555

กินข้าวยังค้าบ? อย่าลืมกินนะคับ^^

ต่อไป.....ความรักเหมือน.....คนผิงดาว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 18, 2010, 12:13:18 pm
เป็นคนหนาวที่เจ็บร้าวเพราะความรัก
มานั่งพักผิงดาวคิดว่าอุ่น
แต่ดาวน้อยเพียงล่อแสงแยงละมุน
ไร้ความอุ่นให้คนหนาวได้พักใจ

ออกอาการงง แหะๆ
กำลังจะไปกินค่ะ จบกลอนนี้ก่อนแล้วค่อยหายตัว ^^

ต่อไป...ความรักเหมือน ไฟตะเกียง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 18, 2010, 12:21:00 pm
เปรียบความรักที่มีในใจฉัน
คงไม่สวยอำพันดังจันทร์ฉาย
เป็นแค่ไฟตะเกียง....เพียงมอดวาย
แต่มิคลาย....รักเธอนิจนิรันดิ์

555555555 มั่วเหมือนกัน เหอๆๆ


ต่อไป.........ความรักเหมือน น้ำตาฟ้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 18, 2010, 01:14:36 pm
น้ำตาฟ้าหล่นมาพาใจหาย
รักมลายโรยร่วงทำหม่นหมอง
ไยฟ้าโศกร่ำไห้น้ำฝนนอง
แตกเป็นสองแล้วใจใครจะแล

(โหววววว  พี่ทรายจะเอาชื่อใครมาต่ออีกล่ะนั่น เล่นกันซะหมดเว็บแล้วมั้ง น้องดาว น้องหนึ่ง)

ต่อไป ความรักเหมือน...คนกล่อมแผ่นดิน (เล่นสมาชิกใหม่ซะเลย)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ชะเอม ที่ มีนาคม 19, 2010, 06:58:33 pm
ความรักเหมือนคนกล่อมแผ่นดิน

อุ่นไอดินรินฝัน  วันฟ้าใส

กล่อมให้หายคลายเศร้าเงาผองภัย

กล่อมหัวใจ ปวงชน บนลานกลอน


ต่อไป ความรักเหมือน ชะเอม    555+
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ มีนาคม 19, 2010, 07:30:56 pm
อันชะเอมกลิ่นหอมน่าหลงใหล
เหมือนใครใครมีรักอันหอมหวาน
ความรักนั้นกลิ่นหอมดั่งน้ำตาล
แม้อยู่นานคงรสชาดได้ดีเอย


55555555+  มั่วได้อีก

ต่อไป  ความรักเหมือน.....จอม(ยากพอดู  55555+  แกล้งคนเล่น)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 19, 2010, 09:29:53 pm
เปรียบความรักเหมือน " จอม " พาให้งง
ให้เราหลงหาความหมายไปถึงไหน
สุดท้ายคำตอบอยู่นี่ไง
รักหมดใจจริงนะคนชื่อ " จอม "

(แถมันไปแบบนี้ล่ะ 5555555)

ต่อไป  ความรักเหมือน...น้ำน่าน ขอพาดพิงค่า อิอิ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ มีนาคม 19, 2010, 09:40:29 pm


ความรักเหมือนน้ำน่าน
ไหลเย็นล่องผ่านผู้คนหลากหลาย
มอบชีวิต มอบวิญญาณรักมิเสื่อมคลาย
ภักดีจวบวันสุดท้าย แม้ไม่ได้อะไรกลับคืน

(http://www.klonthaiclub.com/pic/bar_060.gif)

ต่อปายยยย ความรักเหมือนเชาหลัน   ก๊ากๆๆๆ เอามั่ง  
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 19, 2010, 09:47:24 pm
หากรักเหมือนดั่ง " เชาหลัน "
คำนั้นนั่นแปลแบบไหน
งั้นพี่ขอตั้งชื่อไป
เชาใจจุฟหลันแถกลอน

( เล่นซะพี่ งง เลยน้อง 55555555)

ต่อไป ความรักเหมือน.....แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ มีนาคม 19, 2010, 10:30:11 pm


ความรักที่ฉันมีนั้น
เปรียบดั่ง จินตนาการไปวันๆ ของ"คนช่างฝันเฟื่อง"
โลดแล่นในโลกกวีอยู่เรืองๆ
ปลดเปลื้องความเหงาวันเศร้าตรม


(http://www.klonthaiclub.com/pic/bar_085.gif)

ต่อไป..ความรักเหมือน แมงปอปีกบาง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 19, 2010, 11:00:06 pm
แมงปอปีกบางบินลอยล่อง
เที่ยวท่องท้องนภาสีครามฟ้า
อิสระดั่งรักเรามั่นสัญญา
พันธนาแห่งรักไม่ต้องการ

ต่อไป ความรักเหมือน....พิกุลแก้ว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้าใหม่ ที่ มีนาคม 20, 2010, 03:03:23 am
สวัสดีครับ แจมครับ น่าสนุกดีนะครับ


ความรัก พิกุลแก้ว

วับแวว ปลิดจากต้น

สะท้อนใน หัวใจตน

กลัวเจ้าหม่น บนทางเดิน


มอบรัก แด่พิกุล

ขอการุณ มิห่างเหิน

ปกกัน ร่วมเผชิญ

โปรดอย่าเมิน คนเดินดิน

ต่อไป ความรักเหมือน ผม  (ละกันครับ)
 
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 20, 2010, 08:27:20 am
ความรักเหมือนดั่งผม
พันเป็นปมไหนละนั่น
ผมคุณผมพันกัน
ช่างสุขสันต์เชิญแกะปม

ความหมายคงไม่ใช่
คุณคือใครใครคือผม
สาวน้อยนั่งตากลม
จะรักผมหรือรักคุณ

5555555555 งงแท้ 5555555555

ต่อไป ความรักเหมือน....ฟ้าใหม่
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้าใหม่ ที่ มีนาคม 20, 2010, 12:45:59 pm


ความรักเหมือนท้องฟ้า

มีอ่อนล้า มีร้องไห้

เช่นรัก ที่หม่นไป

เหมือนฟ้าใหม่...ที่ไร้เธอ


ต่อไปความรักเหมือน  (คุณ) พลอยชมพู   นะครับ     
รีบเลย..รีบเลย     เห็นว่าพึ่งเปลี่ยน

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 20, 2010, 03:02:59 pm
พลอยชมพูจริงหรือฤาเป็นเพชร
น้ำหนึ่งเม็ดงามล้ำกว่าแก้วใส
เปรียบรักเราหวานหอมฉ่ำชื่นใจ
สีหวานไหวมองทุกอย่างสีชมพู

555555555555

ต่อไป ความรักเหมือน....ควันหมอก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 20, 2010, 03:36:45 pm
ถ้าความรัก ของฉัน เหมือนควันหมอก
ไม่ต้องบอก ก็รู้ ว่าเจ็บช้ำ
ในหัวใจ แสนเศร้า สุดระกำ
มันมืดดำ เหมือนควันหมอก  ลอยปกคลุม


ช่วยติชมด้วยนะคับ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ขบถกวี ที่ มีนาคม 20, 2010, 04:16:29 pm
ความรักเหมือนอะไรใครบอกหน่อย
มีเด็กน้อยมาโพสต์แล้วโดดหาย
ไม่ยอมบอกว่ารักคืออะไร
เอ๊ะ!ยังไงใครกันกันหนอขอร้องที


๕๕๕
ต่อไปความรัก คือ เข็มฉีดยา -*-
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ มีนาคม 20, 2010, 04:30:23 pm
ความรักเหมือนอะไรใครบอกหน่อย
มีเด็กน้อยมาโพสต์แล้วโดดหาย
ไม่ยอมบอกว่ารักคืออะไร
เอ๊ะ!ยังไงใครกันกันหนอขอร้องที


๕๕๕
ต่อไปความรัก คือ เข็มฉีดยา -*-


ก๊ากๆๆๆๆๆ?  แต่งได้ถูกใจเจ้? p6ความรักเหมือนเข็มฉีดยา เขาว่าไว้

เด็กเจอก็ร้องไห้ ไม่อยากเห็น

โตเข้าหน่อย กลัวอยู่ แต่รู้เป็น

ประสบการณ์ จัดเจน ตายเป็นตาย (อิอิ)

ต่อไปความรักเหมือน คีตวรรณ? (ฮ่าๆๆๆ เอาเข้าไป)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 20, 2010, 04:57:10 pm
หากจะเปรียบความรักเป็นตัวผม
สุดระทมเพราะรักมาหลีกหนี
เพื่อนๆเราเขามีแฟนเราไม่มี
แสนสุดช้ำเหลือที่ "คีตวรรณ"

   


น่าเศร้าใจครับพี่ๆ
ต่อไปเอาความรักเหมือน คอมพิวเตอร์ ละกันคับ e010 e010 e010
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 20, 2010, 05:20:32 pm
ความรักช่างเหมือนคอมพิวเตอร์
รักเสมอเปิดเครื่องปุ๊บก็ได้เล่น
อยู่หน้าคอมฯติดเกมส์ทุกเช้าเย็น
ก็เฉกเช่นฉันกับเธอซีพียู

ต่อไป ความรักเหมือนกับ.....v.nefertali(ไหนๆก็แวะเข้ามา สอยชื่อมาเล่นซะเลย 5555)

ป.ล. ใครรั่วได้มากกว่านี้ปั่นกลอนออกมาโชว์ได้เลยค่า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 20, 2010, 05:36:50 pm
ถ้าความรักเหมือนพี่ v.nefertali
โลกใบนี้คงไม่มีความเศร้าหมอง
เพราะมีพี่โลกใบนี้จึงน่ามอง
ก็แค่ลองพูดไปเผื่อได้ตังค์    e049

ล้อเล่นนะคับพี่ หนุกหนานหนุกหนาน
ต่อไปความรักเหมือน วงกลม คับ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้าใหม่ ที่ มีนาคม 20, 2010, 06:29:47 pm

วิ่งวน บนความรัก

ที่สลัก ไว้เพียงเสี้ยว

รอใคร ที่ใจเดียว

มาเติมเสี้ยว เป็นวงกลม


ต่อไป ความรักเหมือน โรงแรม  ครับ

 รั่วพอไหม เหอๆ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 20, 2010, 06:46:03 pm
หากท่านพี่คนไหนมาเชียงใหม่
หากยังไร้ที่ไปช่วยบอกผม
ผมจะพาพี่ๆไปเที่ยวชม
เที่ยวให้สมใจพี่ที่ต้องการ

หากว่ายังไร้ซึ่งที่พักพิง
ผมมีสิ่งที่ต้องการนำเสนอ
โรงแรมดีในเชียงใหม่นั่นละเออ
บริการดีสุดยอดเลยเน้อผมรับรองรั่วพอป่ะคับ
คำต่อไปเอา พวงมาลัยคับ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ มีนาคม 20, 2010, 08:31:52 pm
"พวงมาลัย"ที่เห็นขายตามไฟเเดง
นั้นจัดแจงทำทรงได้น่าดู
ให้คนรู้ว่าคนทำนั้นตั้งใจ

แม้คนซื้อไม่เห็นความตั้งใจนี้
แต่ฉันนีพอเห็นแล้วสงสัย
ว่าที่บ้านของเขาเป็นเช่นไร
เขาลำบากเพียงไหนที่ต้องทำ(พวงมาลัย)


แหะๆ ก็แถไปเรื่อยนะครับ
ต่อไป  ความรักเหมือน ไดอารี่ของเธอที่ฉันรัก  ขอแกล้งต่อละนะ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 21, 2010, 07:03:32 am
ไดอารี่ของเธอที่ฉันรัก
พร่ำเพ้อหนักกับเรื่องรักไดอารี่
เปิดอ่านนอนกอดรอฝันดี
เมื่อไหร่นี่จะได้กอดเธอสมใจ

ต่อไป ความรักเหมือน....น้องมะขวิด  ( e020 ขอพาดพิงนะคะพี่)

ป.ล. ไดอารี่ของเธอที่ฉันรัก สบ๊ายยยยย ยังไม่เห็นรู้สึกว่าโดนแกล้งเลย 5555555555
(เอ  หรือเราโดนแกล้งจนชินหว่า)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 21, 2010, 11:27:14 am
หากความรักเป็นเหมือนพี่มะขวิด
คงหมดสิทธิ์ไขว่คว้ามาครองได้
เพราะตัวพี่นั้นอยู่สูงเกินไป
คงทำได้เพียงแหงนหน้าตั้งตารอต่อไปเอาความรักเหมือน กล่องเบียร์ ครับ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 21, 2010, 02:44:50 pm
ความรักเมือนกล่องเบียร์
ใจละเหี่ยเห็นลังเปล่า
เบียร์หมดเหมือนรักเรา
อยากจะเมาแต่ขาดเงิน

ต่อไป ความรักเหมือน...สายไฟ (คิดชื่อสมาชิกไม่ออกแล้ว 55555)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 21, 2010, 03:25:58 pm
ความรักเหมือนสายไฟได้อย่างไร
ตัวผมไซร้นึกคิดจิตป่วนปั่น
ความรักเหมือนสายไฟอย่างไรกัน
ผมนึกขันคิดไม่ออกช่วยบอกที

หากความรักเหมือนสายไฟจริงแล้วไซร้
คงต้องใช้ความระวังเป็นหนักหนา
มิควรให้สายฉีกขาดด้วยศาสตรา
เหมือนดั่งว่ามือที่สามตามราวีพี่ทรายเล่นเอาคิดนานเลยนะคับ
คำต่อไปเอา ความรักเหมือนเศษกระดาษ คับ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 21, 2010, 08:13:46 pm
ความรักช่างคล้ายกับเศษกระดาษ
เข็ดขยาดถูกขีดเขียนจนป่นปี้
พอหมดหน้าพอหมดใจไม่ไยดี
โดนขยี้ขยำทิ้งลงถังไป

ต่อไป ความรักเหมือน...ดอกไม้ปลอม  

ป.ล. เอาฮาค่ะ น้องคีตวรรณ 5555555
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 21, 2010, 09:00:57 pm
หากว่ารักดั่งว่าดอกไม้ปลอม
ไร้กลิ่นหอมไร้แรงไร้แสงสี
ภู่ภมรมาดอมดมก็ไม่มี
อยู่นานปีโดนจับทิ้งสิ้นเยื่อใย


ต่อไปความรักเหมือน หนังสือพิมพ์คับ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 21, 2010, 09:05:53 pm
ความรักก็เหมือนกับหนังสือพิมพ์
เราแยกยิ้มยามได้อ่านข่าววันใหม่
พอผ่านวันตกเย็นไม่ทันไร
ฉบับไหนล่าสุดรีบจับจอง

ต่อไป ความรักเหมือน...แชมพูสระผม
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 21, 2010, 09:19:53 pm
ความรักเหมือนแชมพูสระผม
ใครๆก็นิยมใช้แฟซ่า
แต่พอเมื่อมียี่ห้อใหม่เข้ามา
น้องแฟซ่าก็ถูกเปลี่ยนเขวี้ยงทิ้งไป


ขอโต๊ดคร้าบลืมใส่ความรักเหมือน....ใส่ให้แล้วเน้อ
ความรักเหมือน จันทร์เจ้าขา (ขอพาดพิงนิดนุงคับ)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 21, 2010, 09:45:31 pm
ความรักชายคนหนึ่งถึงจันทร์เจ้า
แสงยวนเย้าย้ำหัวใจใครคิดถึง
อยู่แดนไกลใจไม่ห่างเฝ้ารำพึง
รักหวานซึ้งจันทร์เจ้าขารอคนไกล

ต่อไป ความรักเหมือน...ก้อนเมฆ (พาดพิงคู่รัก อิอิ)

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 22, 2010, 12:04:14 am
ความรักเหมือนก้อนเมฆที่ล่องลอย
ค่อยๆคล้อยค่อยๆเคลื่อนเลื่อนตามฝัน
แต่เมื่อเมฆปั่นป่วนรวนเรพลัน
ไม่คาดฝันฝนตกอกระทม

ดั่งตอนเช้าก้อนเมฆสีสดใส
พอตกบ่ายกลับมืดดำกระหน่ำฝน
ดูก้อนเมฆเปรียบเหมือนดูใจคน
แปลกพิกลใจคนรักมักเปลี่ยนแปลงต่อไปความรักเหมือนฝนหลวงคับ เพิ่งดูข่าวเรื่องฝนหลวงพอดี  อิอิ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฮิคารุ ที่ มีนาคม 24, 2010, 12:08:42 pm
รักหล่อหลอมสายนทีกระแสสินธุ์
ผ่านแผ่นดินชโลมใจเราทั้งสอง
เคียงคู่กันรักมั่นคนริมคลอง
ใจต่างปองกันและกันมิจืดจาง

(ยากอ้ะน้องดาว  ร้ายจริงๆ 555)

ต่อไป ความรักเหมือน...ทูตซ้ายพรรคจรัส  ก๊ากกกกกกก

ความรักเหมือนทูตซ้ายพรรคจรัส
อยากสัมผัสดูสักครั้งจะได้ไหม
ได้ยินว่าวาจาท่านคมบาดใจ
เกี้ยวสาวไหนเป็นอันเสร็จหมดทุกราย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 24, 2010, 03:11:36 pm
แล้วความรักเหมือนอะไรหล่ะคราวนี้
เพราะว่าพี่ Hikaru ไม่บอกไว้
แล้วจะให้ผมเล่นต่อได้อย่างไร
ความรักคือสิ่งใดช่วยบอกที


เล่นมะได้ง่า มะบอกต่อ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 26, 2010, 12:00:51 pm
ไม่มีใครบอกกล่าวเล่าเรื่องรัก
แต่งมาสักสองสามคนเห็นจะได้
แล้วจะต่อความรักเป็นอย่างไร
ขอมาต่อได้ไหม...อย่าว่ากัน

ความรักเหมือน ... hikaru (เอางี้แหละ อิอิ)
 p6
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฮิคารุ ที่ มีนาคม 26, 2010, 12:37:52 pm
แล้วความรักเหมือนอะไรหล่ะคราวนี้
เพราะว่าพี่ Hikaru ไม่บอกไว้
แล้วจะให้ผมเล่นต่อได้อย่างไร
ความรักคือสิ่งใดช่วยบอกที


เล่นมะได้ง่า มะบอกต่อ


ขอโทษด้วยผมน้องใหม่ยังไม่รู้
อ่านกระทู้คุณรอยทรายตอบง่ายกว่า
ส่วนของคุณคีตวรรณมันยากอ๊า ><
เรื่องเนื้อหาของฝนหลวงไม่รู้เลย

ป.ล.ขอโทษจริง ๆ นะครับ ผมไม่ทันอ่านหัวข้ออ่านแต่กลอนอย่างเดียว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 26, 2010, 07:25:06 pm
ไม่มีใครบอกกล่าวเล่าเรื่องรัก
แต่งมาสักสองสามคนเห็นจะได้
แล้วจะต่อความรักเป็นอย่างไร
ขอมาต่อได้ไหม...อย่าว่ากัน

ความรักเหมือน ... hikaru (เอางี้แหละ อิอิ)
 p6

หากความรัก.......เหมือนพี่........Hikaru
คงมีสาว......บรรจุไว้......เยอะใช่เล่น
เพราะว่ากลอน.......ที่แต่งมา........หลายประเด็น
ไม่มีเว้น......เรื่องรักเศร้า......เคล้าน้ำตา

ต่อไปความรักเหมือน  พี่รอยทรายคับ
ขออีกสักรอบสองรอบละกันนะคับพี่
 p6 p6
[/size]
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฮิคารุ ที่ มีนาคม 26, 2010, 07:44:36 pm
หากความรัก.......เหมือนพี่........Hikaru
คงมีสาว......บรรจุไว้......เยอะใช่เล่น
เพราะว่ากลอน.......ที่แต่งมา........หลายประเด็น
ไม่มีเว้น......เรื่องรักเศร้า......เคล้าน้ำตา

ต่อไปความรักเหมือน  พี่รอยทรายคับ
ขออีกสักรอบสองรอบละกันนะคับพี่
 p6 p6
[/size]

หากความรักครั้งนี้เหมือนรอยทราย
หัวใจชายคงสลายเป็นผุยผง
หนุ่มหน้าไหนคิดตามจีบยังต้องปลง
เพราะเธอคงไม่แลเหลียวชายตามอง

หนุ่มในฝันของเธอต้องแบบคิงข่าน
หรือประมาณธีรเดชไม่งั้นหมอง
เศร้าแน่แท้เพราะคงไม่ได้จับจอง
เป็นเจ้าของทั้งสี่ห้องหัวใจเธอ

ต่อไปความรักเหมือน...คีตวรรณ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 26, 2010, 08:43:15 pm
หากว่ารักเป็นสำเนียงลำเลียงสาร
บอกเจือจานงานเด่นกวีศิลป์
หากว่ารักบรรเลงพริ้งอาจินต์
คีตวรรณกวินรักบรรเลง

ต่อไป...ความรักเหมือน พลอยชมพู^^
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 26, 2010, 10:45:31 pm
พลอยชมพู รอยทราย คีตวรรณ
เล่นซ้ำกันไปหลายรอบแล้วน้องเอ๋ย
มุกพี่แป้กแล้วจ้าแม่ทรามเชย
ขอรั่วเลยแล้วกันนะน้องดาว

ต่อไป ความรักเหมือน........มนุษย์ปริศนา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฮิคารุ ที่ มีนาคม 27, 2010, 01:14:33 am
พลอยชมพู รอยทราย คีตวรรณ
เล่นซ้ำกันไปหลายรอบแล้วน้องเอ๋ย
มุกพี่แป้กแล้วจ้าแม่ทรามเชย
ขอรั่วเลยแล้วกันนะน้องดาว

ต่อไป ความรักเหมือน........มนุษย์ปริศนา


ความรักเหมือนมนุษย์ปริศนา
นึกจะมาก็มาไม่เปิดเผย
นึกจะไปก็ไปซะงั้นเลย
โอ้อกเอ๋ยคงต้องงงกันอีกนาน

555 มั่วแอนด์รั่วดีแท้ ๆ
ต่อไป ความรักเหมือน...บุษบาลั๊นลา
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 27, 2010, 06:32:43 pm
บุษบาลั๊นลาด้วยใจรัก
ชักเริ่มหนักมั่วกลอนกันไม่เลิก
บุษบาลั๊นลาไม่เฉยเพิก
เอิกเกริกรักนะบุษบา

มันหมายถึงอะไรเนี่ย??!

ช่างเถอะ ต่อไป ความรักเหมือน ...พรานไพรใจฉกาจ  
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฮิคารุ ที่ มีนาคม 27, 2010, 06:44:51 pm
บุษบาลั๊นลาด้วยใจรัก
ชักเริ่มหนักมั่วกลอนกันไม่เลิก
บุษบาลั๊นลาไม่เฉยเพิก
เอิกเกริกรักนะบุษบา

มันหมายถึงอะไรเนี่ย??!

ช่างเถอะ ต่อไป ความรักเหมือน ...พรานไพรใจฉกาจ  

บุษบา ลั๊นลา เป็นชื่อสมาชิกในเว็บกวีคลับไงครับ

ความรักเหมือนพรานไพรใจฉกาจ
ที่อุกอาจเข้าประชิดแม่สงหา
ไม่พูดพร่ำทำเพลงเตรียมจะคร่า
ทั้งกายใจน้องยาเอามาครอง

ต่อไปความรักเหมือน...ดินสอสีโศก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 27, 2010, 06:52:30 pm
ดินสอสีโศกโยกคำลำนำรัก
สีที่ประจักษ์เรียกรักหรือไม่
ดำ เทา ขาว หม่น ลุกลนในใจ
มืดมัวเกินไปเรียกรักตรอมตรม

หายหัวไปนานจำชื่อสมาชิกไม่ค่อยได้

ต่อไป ความรักเหมือน...ฮิคารุ เรียกสั้น ๆ ฮิคคุงก็ได้คร้าบ ^ ^  (เปลี่ยนใหม่นี่ จะไปแข่งยาวชิงแชมป์กับใครหรอคะ?)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฮิคารุ ที่ มีนาคม 27, 2010, 07:29:14 pm
ดินสอสีโศกโยกคำลำนำรัก
สีที่ประจักษ์เรียกรักหรือไม่
ดำ เทา ขาว หม่น ลุกลนในใจ
มืดมัวเกินไปเรียกรักตรอมตรม

หายหัวไปนานจำชื่อสมาชิกไม่ค่อยได้

ต่อไป ความรักเหมือน...ฮิคารุ เรียกสั้น ๆ ฮิคคุงก็ได้คร้าบ ^ ^  (เปลี่ยนใหม่นี่ จะไปแข่งยาวชิงแชมป์กับใครหรอคะ?)

ความรักเหมือนอะไรผมไม่ทราบ
จะลงดาบแทงมาอย่านิ่งเฉย
ช่วยดาหน้ากันเข้ามาทีเดียวเลย
ได้ตายด้วยมือทรามเชยผมยินดี

ส่วนชื่อผมที่ขึ้นไว้แบบนั้น
ก็บอกกันให้รู้อย่างถ้วนถี่
ทั้งชื่อจริงชื่อเล่นครบพอดี
ไว้พี่ ๆ เลือกเรียกได้ตามสบาย

ต่อไป ความรักเหมือน...อะโฟร์ไดท์ ละกันนะครับ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 27, 2010, 07:34:34 pm
หากความรักดั่งเทพอะโฟร์ไดท์
คงจะใช้ทั้งความงามและศักดิ์ศรี
ด้วยกำลังอำนาจที่ข้ามี
ขอเธอนี้เคียงข้างจนวันตาย

อะโฟร์ไดท์ก็คือวีนัสหรือป่าวคะ ชักไม่แน่ใจความจำตัวเอง e026

ต่อไป ความรักเหมือน คุณชาย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ฮิคารุ ที่ มีนาคม 27, 2010, 08:19:41 pm
หากความรักดั่งเทพอะโฟร์ไดท์
คงจะใช้ทั้งความงามและศักดิ์ศรี
ด้วยกำลังอำนาจที่ข้ามี
ขอเธอนี้เคียงข้างจนวันตาย

อะโฟร์ไดท์ก็คือวีนัสหรือป่าวคะ ชักไม่แน่ใจความจำตัวเอง e026

ต่อไป ความรักเหมือน คุณชาย

หากความรักเป็นเหมือนเช่นคุณชาย
คงสั่งได้ตามใจปรารถนา
ชอบสาวไหนสั่งบ่าวไพร่เอาตัวมา
แต่ทว่ามีกี่คนไม่เคยพอ

ต่อไปความรักเหมือน...นายกะล่อน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มีนาคม 27, 2010, 09:05:52 pm
" นายกะล่อน " คำนี้เหมาะเสียจริง
ทิ้งผู้หญิงยิ่งกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่น
หากความรักเป็นแบบนี้เลือดกระเซ็น
คงได้เห็นดีกันอย่างแน่นอน

ต่อไป ความรักเหมือน....หยก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ มีนาคม 28, 2010, 01:17:32 pm
หากความรักเหมือนหยกคงจะดี
เพราะว่ามีรักที่หลากสีสัน
สีเขียวบ้างแดงบ้างช่างต่างกัน
ดั่งความฝันปันความเศร้าเคล้ากันไป


ต่อไปความรักเหมือน   ชั้นวางของ ครับp20
[/size]
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ภ.ภาพวาด ที่ มีนาคม 28, 2010, 01:37:37 pm
สวัสดีค่ะ

เป็นที่รอง  รับอารมณ์  ให้ตรมหนัก
ด้วยความรัก  เปรียบต่าง  ชั้นวางของ
มีประดับ  ไว้วาง  สิ่งต่างรอง
ส่วนคนครอง  เป็นคนอื่น  ที่ยืนเคียง

ต่อไปเหมือน สร้อย  แล้วกัน

ภาพวาด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 28, 2010, 06:52:30 pm
หากความรัก เปรียบสร้อย แสนพิสุทธิ์
หัวใจดุจ จี้เพชร เจ็ดกะรัต
ขอเพียงห้อย คล้องคอ ไม่มีผลัด
จะได้มัด แนบข้าง ไม่ห่างไกล

งง e026 ต่อไป...ความรักเหมือน ดอกไผ่บาน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ภ.ภาพวาด ที่ มีนาคม 29, 2010, 05:49:46 pm

สวัสดีค่ะ

ความรักงาม  ยามแย้ม  แต้มตรึงใจ
สดไสว  ดั่งดอกไผ่  ในไพรพงษ์
ชูช่อเห็น  เป็นกำลัง  ฝังใจคง
ตราลึกลง  ณ ใจ  ดอกไผ่บาน

ภาพวาด

เหมือน คีบอร์ด  ค่ะ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ มีนาคม 29, 2010, 09:48:48 pm
ความรักเหมือนคีย์บอร์ดที่โลดเล่น
ฟังดูเด่นแต่เล่นเดี่ยวไม่ได้
ขาดคนเล่นประสานซวยแล้วใย
จะทำไงดีหว่ามึนแล้วเรา


ต่อป  ความรักเหมือน "ความรักเหมือนดั่งแสงตะวันยามเลือนลับ"
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ มีนาคม 30, 2010, 04:07:32 pm
ความรักเหมือนดั่งแสงตะวันยามเลือนลับ
ไม่อาจเมินจ้องจับหยุดมองได้
มันงดงามอร่ามตากว่าสิ่งใด
แต่ทำไมสื่ออารมณ์สุดโศกา

ต่อไป ความรักเหมือน ...ไดอารี่
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ เมษายน 02, 2010, 02:25:55 pm
ความรักเหมือนหนังสือจดบันทึก
ที่นึกอยากขีดเขียนแต่สิ่งดี
เปรียบไปแล้วเหมือนจดไดอารี่
ที่มีแต่เรื่องดีๆ อยู่ข้างใน


ต่อไปความรักเหมือน ดอกไม้ในทะเลทราย คับ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 05, 2010, 08:29:29 pm
ดอกไม้...ทะเลทราย
เจ้าบรรยายถึงรักข้า
แม้ใจจะอ่อนล้า
ยังมีมาซึ่งห่วงใย

หากข้าเป็นทรายแห้ง
แดดร้อนแรงทำโหยไห้
เจ้าคงเป็นดอกไม้
ที่วางไว้เป็นกำลัง

สู้เบ่งและบานแบ่ง
เสริมเรี่ยวแรงแห่งความหวัง
แม้ทรายจะพ่ายพัง
แต่ก็ยัง...มีหัวใจ

มั่วพองามค่ะ e034

ต่อไป ความรักเหมือน โปรแกรมสแกนไวรัส e002
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ เมษายน 06, 2010, 11:35:10 am
ความรักเหมือนโปรแกรมสแกนไวรัส
ช่วยขจัดความเศร้าให้หมดสิ้น
ความเศร้าเหมือนไวรัสคอยกัดกิน
ให้หัวใจพังพินด้วยตัวมัน


ต่อไปครับ ความรักเหมือน หิ่งหัอยตัวเล็กๆ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 06, 2010, 12:16:08 pm
ความรักเหมือนหิ่งห้อยตัวเล็ก - เล็ก
อาจจะดูไม่เพอเฟ็กสัหเท่าไหร่
มีแค่แสงเล็กน้อยคอยส่องไป
แต่ความรักจริงใจกว่าหลายคน

ต่อไป.......ความรักเหมือนหลังคาบ้าน เหอๆๆ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 09, 2010, 02:17:51 pm
คอยปกปักษ์รักษากะลาหัว
วันใดรั่วทั้งหยาดฝนแรงแดดโหม
ไร้หลังคาภายในก็ทรุดโทรม
เหมือนหมดโฉมชีวิตรักยามไร้ใจ

ต่อไป ความรักเหมือน หมีแพนด้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 13, 2010, 08:59:10 am
หมีแพนด้าตัวน้อยที่เพิ่งเกิด
ก่อกำเนิดจากรัก ณ เชียงใหม่
ความรักของพ่อแม่...จากหัวใจ
ช่างยิ่งใหญ่เกินคำใดจะเปรียบกัน

เหอๆๆ มั่วซั่วได้อีก

ต่อไป...ความรักเหมือนปีกนก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ เมษายน 13, 2010, 03:25:19 pm
ความรักเหมือนปีกนก
ไม่ร่วงตกยามอยู่บนท้องนภา
อยู่สูงลิบไกลสุดลูกหูลูกตา
บนฟากฟ้ากว้างไกลไปทั่วเลย

เหอะๆๆ   แถไปได้อีก

ต่อไป  ความรักเหมือน.......น้ำตา e038
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 13, 2010, 03:37:03 pm
ความรักเหมือนน้ำตา
มีอยู่ทุกเวลาไม่ว่าตอนไหน
จะสุขสันต์หรือแม้แต่ยามเศร้าใจ
ก็ยังคงไว้ซึ่งควมรัก...และน้ำตา

แถพอกัน เหอๆๆ

ต่อไป...ความรักเหมือนรากฝอย(ต้นไม้)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 14, 2010, 02:40:43 pm
เป็นรากฝอยแตกย่อยชะง้อยหิน
ทะลวงดินดั่งรักเริ่มงอกหยั่ง
แม้ไม่ลึกหากปกคลุมจนเกรอะกรัง
แม้ไม่ฝังแต่ออกห่างไม่ได้เลย

มั่วจริงๆ แหะๆ

ต่อไปความรักเหมือน...ยางรั่ว
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 14, 2010, 02:57:20 pm
ความรักเหมือนยางรั่ว
แก๊สเปรอะทั่วทุกฐานถิ่น
ความรักที่โบยบิน
ก็พบได้ทุกถิ่น...เช่นกัน

แถกว่า เหอๆๆๆ

ต่อไปความรักเหมือน เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริง ...ยากไปไหมอ่า

คิดไรไม่ออก กำลังดูอยู่เลยเอามาต่อ เหอๆๆ p30
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 14, 2010, 03:10:10 pm
เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริง รักสีม่วง
โฟโด้ควงเจ้าแซมเข้าในป่า
ต้องโยนแหวนทิ้งห้วงเหลวลาวา
สุดท้ายน้ากอลลัมผู้ทำลาย

ไปใหญ่...

ต่อไป ความรักเหมือน ทรานส์อเมริกา (เรื่องนี้แหละที่บอกว่าเดอะลอร์ดเป็นหนังเกย์ -*-)ยากไปไหมเนี่ย??!
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 14, 2010, 03:36:45 pm
ยากครับ  p30 ไม่เคยได้ยินอ่ะ

มันคือหนังหรอคับ เหอๆๆ ไม่รู้จัก กร๊ากกกก

อ้อ...น้องสาวผมก็นั่งจิ้นเกย์เดอะ ลอร์ด คับ-*- คุณเธอเมามันมาก

หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 14, 2010, 03:44:32 pm
ยากครับ  p30 ไม่เคยได้ยินอ่ะ

มันคือหนังหรอคับ เหอๆๆ ไม่รู้จัก กร๊ากกกก

อ้อ...น้องสาวผมก็นั่งจิ้นเกย์เดอะ ลอร์ด คับ-*- คุณเธอเมามันมากเป็นหนังค่ะ ผู้หญิงแสดงเป็นกระเทยกำลังจะแปลงเพศแต่ดันต้องไปรับลูกชายเกเร ได้ออสก้าด้วย


บทบาททรานส์อเมริกา
ต้องบากหน้าบอกลูกว่าเป็นหญิง
ไม่อยากเลยดันมีลูกเสียจริงๆ
ดั่งความรักชักป่วนกวนอารมณ์

ถามเองตอบเอง อิอิ

ต่อไป... ความรักเหมือน How to train your dragon :P (มีแววว่าเดี๋ยวจะได้ตอบเองอีก e037)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 14, 2010, 03:57:28 pm
เป็นหนังค่ะ ผู้หญิงแสดงเป็นกระเทยกำลังจะแปลงเพศแต่ดันต้องไปรับลูกชายเกเร ได้ออสก้าด้วย


บทบาททรานส์อเมริกา
ต้องบากหน้าบอกลูกว่าเป็นหญิง
ไม่อยากเลยดันมีลูกเสียจริงๆ
ดั่งความรักชักป่วนกวนอารมณ์

ถามเองตอบเอง อิอิ

ต่อไป... ความรักเหมือน How to train your dragon :P (มีแววว่าเดี๋ยวจะได้ตอบเองอีก e037)


อ่อ...ค้าบบบ^^ 55555555

How to train your dragon
ให้วิ่งร่อนกับเพื่อนชนต่างเผ่า
ความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นได้...ยากคาดเดา
นี่ไงเล่าความรัก...คนกับมังกร

อิอิ โคตรแถอ่ะ 55555

ต่อไปความรักเหมือน star war
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 14, 2010, 04:14:15 pm
สตาร์วอร์ความรักข้ามดวงดาว
เราต้องก้าวด้วยความกล้าและความหวัง
ต้องต่อสู้รบราสุดกำลัง
ใครจะยั้งหยุดเรานั้นไม่มี

สารภาพ...ไม่เคยดูอะ!!! เชื่อเลย อิอิ

ต่อไป ความรักเหมือน แฮรี่ พอตเตอร์ ^^
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 14, 2010, 04:22:27 pm
5555555 ไม่เคยดูเหมือนกัน ทั้งสตาร์วอร์ ทั้งฮาวน์ทูเทรนเดอะดราก้อน 555
แถแต่งทั้งนั้น (สารภาพ แหะๆๆ)

เป็นเด็กน้อยที่แสนธรรมดา
แต่ทว่า...เบื้องหลังกลับซับซ้อน
มีเรื่องราวทั้งหมดอยู่เจ็ดตอน
เป็นความรักที่ซับซ้อน...ต้องดูเอง

กร๊ากกกกก อันนี้เคยดู แต่ก็ยังแถให้เกี่ยวกับความรักอย่างงงๆ 5555

ต่อไป...ความรักเหมือน เอรากอน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 14, 2010, 04:37:03 pm
เอรากอนชีวิตบิดพลิกผลัน
เมื่อวานวันพบมังกรน้ำเงินสวย
ท่องดินแดนแล่นเมืองเอลฟ์เกือบมอดม้วย
ความรักอวยให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี

???? ถึงเคยอ่านก็ไม่ช่วยอะไร อิอิ

ต่อไป ความรักเหมือน เจ้าชายกบ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ เมษายน 14, 2010, 07:59:00 pm
ความรักไม่ดูหน้าแต่ดูใจ
มิใช่ใครจะมีก็มีได้
เหมือนดังเจ้าชายกบนั่นยังไง
หน้าไม่ใช่แต่ใจเป็นของจริง
แน่ะ  แถไปได้อีกเนอะ
ต่อไป  ความรักเหมือน  กระดาษห่อไฟ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 15, 2010, 01:20:29 pm
กระดาษแผ่นบาง
คงไม่มีทาง ห่อไฟได้
เหมือนความรัก ของเศษใจ
คงห่อใจเธอไว้...ไม่ได้เลย

ต่อไป...ความรักเหมือนบิ้กบอย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 17, 2010, 04:55:26 pm
ความรักเปรียบบิ๊กบอยคอยหาฝัน
ต้องเตรียมวันเวลาอย่าห่างหาย
ทำสักอย่างให้ชีวิตไม่ละลาย
จะยิ่งร้ายหรือกลายรักต้องซ้อมเตรียม

มั่ว p30

ต่อไป ความรักเปรียบ ทำบุญเก้าวัด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ยาจกพเนจร ที่ เมษายน 17, 2010, 09:34:55 pm
ความรักเปรียบทำบุญตั้งเก้าวัด
แต่ไม่อาจตัดใจจากรักได้
พรมน้ำมนต์ฟังพระธรรมชำระใจ
ก็ไม่อาจตัดใจจากรักเธอ

ต่อไป ความรักเปรียบ คนไททิ้งแผ่นดิน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 18, 2010, 12:34:37 pm
ความรักเปรียบคนไททิ้งแผ่นดิน
ไม่สุดสิ้นจะกอบกู้จนสุดแสน
แม้ลำบากสุดชีวิตจิตขาดแคลน
ยังแน่นแฟ้นความเชื่อมั่นแผ่นดินไท

ต่อไปความรักเหมือน สังข์ทอง
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ณรินทร์รัตน์ชนา ที่ เมษายน 18, 2010, 10:51:04 pm
ความรักเหมือนกับไฮไฟว์
มีไว้เพื่อคลายความเหงา
เมื่อสดใสร่าเริงพักชั่วคราว
พอเหงาเปิดไปไฮไฟว์ มีเพื่อนๆรอ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ เมษายน 22, 2010, 02:06:30 pm
ความรักเปรียบคนไททิ้งแผ่นดิน
ไม่สุดสิ้นจะกอบกู้จนสุดแสน
แม้ลำบากสุดชีวิตจิตขาดแคลน
ยังแน่นแฟ้นความเชื่อมั่นแผ่นดินไท

ต่อไปความรักเหมือน สังข์ทอง


ความรักก็เหมือนกับสังข์ทอง
เพียงแค่มองภายนอกนั้นไม่ได้
ต้องหัดมองให้ทะลุถึงภายใน
ถึงจะได้ทัศนาเห็นรูปทอง

ต่อไป  ความรักเหมือน ละครหลังข่าว  (ยากไปป่าวหว่า)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 23, 2010, 02:12:54 pm
หากความรักเหมือนละครตอนหลังข่าว
ทั้งน้ำเน่าเศร้าสลดหรือโหดร้าย
แต่ก็ยังนั่งดู ...ชอบจะตาย!
เหมือนหญิงชายมีรักคล้องให้ติดตาม (โปรดติดตามตอนต่อไป อิอิ)

หากความรักเหมือน นางสิบสอง e032
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: kong501 ที่ เมษายน 26, 2010, 06:07:14 pm
ความรักเปรียบอย่างนางสิบสอง
                            ใจคิดลองทุกนางช่างน่าสน
                      เหมือนความรักไม่หยุดนิ่งวิ่งซุกซน
                             อยากจะได้ทุกคนมายลกาย[/glow]


                ต่อไป    ความรักเหมือน   M79
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ เมษายน 26, 2010, 11:02:24 pm
ความรักเหมือน M 79
ฟังแล้วเศร้าแค่ชื่อยังสยอง
หากทำงานแม้ลูกเดียวใจคงกอง
ไม่อยากลอง M 79 จากใครใคร

ต่อไป ความรักเหมือน  น้ำ เ น่ า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: มนุษย์ปริศนา ที่ เมษายน 26, 2010, 11:23:27 pmถึงน้ำเน่าผู้คนต่างเดียจฉันท์
มีเงาจันทร์ลอยอยู่ดูงามนัก
เหมือนเปรียบเปรยเผยเห็นเช่นความรัก
แม้อกหักเจ็บช้ำก็ยังงาม

ต่อไป ความรักเปรียบเหมือน กบเหลาดินสอ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 28, 2010, 10:35:54 am
ความรักเหมือนกบเหลา
ต้องคอยเฝ้าเหลาให้แหลม
เหมือนรักที่ทิ่มแทง
เหลาให้แหลม...แล้วปักใจ

มั่วววสุด  p30

ต่อไป....ความรักเหมือนญี่ปุ่น
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 28, 2010, 10:38:30 am
หากความรักเปรียบเทียบเป็นญี่ปุ่น
ต้องมีทุนไม่น้อยถึงอยู่ได้
สิ่งยั่วยุมันมากเกินห้ามใจ
เงินได้ใช้ไม่ยั้งเพื่อรักเธอ

เกี่ยวกันไหมเนี่ย

ต่อไป ความรักเหมือนจีน ^^
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 28, 2010, 10:45:00 am
เปรียบความรัก เหมือนกับ ประเทศจีน
ปากกัด ตีนถีบ...อยู่เสมอ
เพราะเขามี ประชากร เยอะนะเออ
เหมือนรักที่ มากเสมอ...ทุกเวลา

เกี่ยว?........ p30

ความรักเหมือน.........จอเจียร์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 28, 2010, 10:47:22 am
เปรียบความรักเหมือนจอร์เจีย
ความรู้น้อยใจละเหี่ยไม่รู้จัก
ถึงอย่างไรใจก็รู้นะว่ารัก
กระเป๋าหนักยามใดไว้ไปกัน

โอย แสบสีข้าง

ต่อไป ความรักเหมือนลัทเวีย
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 28, 2010, 10:55:57 am
ความรักเหมือนลัทเวีย
อะไรเนี่ยไม่รู้จัก
รัสเซียยังพอทัก
แล้วจะเหมือนรัก...ยังไงดี

โอ๊ยยย แสบกว่า ต้องเข้าโรงบาลมั้ยเนี่ย 5555

ต่อไป...ความรักเหมือนเดนมาร์ก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 28, 2010, 10:58:24 am
หากความรักเปรียบเดนมาร์ก
นั้นมีมากเนื้อนมไข่ (ใช่ไหม?)
อุดมสมบูรณ์ใจ
อากาศไซร้คงชื่นเย็น (กว่าไทย - -)

สองข้างแล้ว แหะๆ

ต่อไป ความรักเหมือนเยอรมัน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 28, 2010, 11:06:53 am
ความรักเหมือนเยอรมัน
ตายล่ะฉัน....คิดไม่ออก
สักคมตกตลอด
จะเหมือนรักให้รอด...ได้ยังไง

เปลี่ยนเรื่องดีกว่า =_______= พึ่งสำนึกว่าไม่เชี่ยวสังคม กร๊ากกกก
(เจ็บสีข้างไปหมดแล้วววว)

ต่อไป......ความรักเหมือนการ์ตูน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 28, 2010, 11:12:39 am
ความรักเหมือนการ์ตูน
อะเราจูนเปลี่ยนทิศใหม่
รื่นเริงบันเทิงใจ
หนุกเหลือใจทุกเรื่องราว

ก็ยังรู้สึกเหมือนแถอยู่ดี e034

ต่อไป ความรักเหมือน รีบอร์น (เหมือนเคยมีแฮะ ช่างเหอะ ^^)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 28, 2010, 11:17:28 am
ความรักเหมือนรีบอร์น
มีครูสอน ให้รู้จัก
ขอบคุณเธอที่รัก
ที่สอนให้รู้จัก....รักเธอ

พอแถด้ายยยย อิอิ p6

ต่อไป.......ความรักเหมือนนารูโตะ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 28, 2010, 11:24:32 am
ความรักเหมือนนารูโตะ
มาชะโชะให้ชองช่ำ
ความรักต้องฝึกให้พร้อมยำ
จะดื่มด่ำยุทธ์วิชานินจาแมว (เย้ยย)

แถด้วยคน

ต่อไป ความรักเหมือน xxxholic
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ เมษายน 28, 2010, 11:27:42 am
xxxholicคืออะไร
ฉันสนใจถามใครไม่เคยรู้
พอไปถามพี่พี่ที่เคยดู
บอกอู้หูถามทำไมล่ะน้องเอย
เหอๆ  แถได้มั่วมาก

ต่อไป   ความรักเหมือน  ทีวี
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ เมษายน 28, 2010, 11:29:52 am
ความรักเหมือนทีวี
มีทุกสีให้เลื่อกสรร
ความรักก็เช่นกัน
มีสีควัน(ขาวดำ)และสวยงาม

ต่อไป  ความรักเหมือน ตู้เสื้อผ้า
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ เมษายน 28, 2010, 11:32:11 am
ตู้เสื้อผ้าใส่ผ้าหลากหลายสี
เหมือนชีวีที่มีหลากสีสัน
มีสุขทุกข์ปนเปไปด้วยกัน
มีทุกวันให้วุ่นเล่นเพื่ออะไร

ตายตอนจบซะงั้น

คนต่อไปอ่ะ    ความรักเหมือน  โดเรมี่
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 28, 2010, 11:33:34 am
ความรักเหมือนโดเรมี่
ก็ยังมีโดเรม่อน
เคียงกันนะบังอร
คอยวอนให้ช่วยที (กรรม)

แถอีกแล้ว...

ต่อไป  ความรักเหมือน ไอ้หนูอะตอม (มีใครไม่รู้จักมั่ง ^^)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ เมษายน 28, 2010, 11:39:12 am
หนูอะตอมเจ้าหนูปรมาณู
เล่นบทบู๊กับเหล่าร้ายให้สาสม
เหมือนความรักอุปสรรคมาระดม
ให้ล่มจมต้องสู้ให้ผ่านไป

คนต่อไป  ความรักเหมือน  lucky
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 28, 2010, 11:41:02 am
ความรักเหมือนlucky
ต้องโชดี ถึงเจอได้
ความรัก....ของหัวใจ
เมื่อไหร่หนา จะหาเจอ

แถว่ะ p30

ความรักเหมือน ลางสังหาร (เคยอ่านกันมั้ย?)
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 28, 2010, 11:45:43 am
ความรักเหมือนลางสังหาร
ไม่เคยอ่านเป็นยังไง
ฟังดูเหี้ยมเหลือใจ
คงเหมือนรักไม่ไยดี

มั่ว

ต่อไปความรักเหมือน โฮสต์คลับ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 28, 2010, 12:06:58 pm
ความรักเหมือนโฮสคลับ
คุณผู้หญิงครับ รับรักมั้ย?
ผมรักคุณนะ...รักหมดใจ
เอ้า คนต่อไป เข้ามาเร็วววว

อิอิ ยังคงเนียนๆแถ ต่อ

ต่อไป.......ความรักเหมือน vampire knight
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ เมษายน 28, 2010, 01:19:09 pm
ความรักเปรียบแวมไพร์ไนท์
ยูกิจังรักใครเชียร์เซโร่
คานาเมะก็หล่อเหลาทั้งยังโก้
แล้วโอ้โหรักนี้ช่างโลเล

ซะงั้น แหะๆ

ต่อไป ความรักเหมือน ดีเกรย์แมน
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: TImon ที่ เมษายน 29, 2010, 04:53:57 pm
ความรักเหมือน ดีเกรย์แมน
แล้วจาแต่งต่อยังไง
สรุปความรักคืออารัย
ไครู้บ้างช่วยต่อที

แถๆๆๆๆ 5555

ต่อไปความรักเหมือน เวทมนต์
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ เมษายน 29, 2010, 06:57:18 pm
ความรักเหมือนเวทย์มนต์
ทำให้คนต้องหลงไหล
บรรดาลให้สุขใจ
ยามเมื่อใกล้กันและกัน


ต่อไปความรักเหมือนมือถือ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ เมษายน 29, 2010, 08:00:00 pm
อันมือถือโทรดีไม่มีโศก
อันทุกข์โรคโพยภัยไม่มาหา
เหมือนรักพี่นี่นะแก้วตา
ที่จะพาเสียงเพลงส่งออกไป

รั่วได้ใจมาก

ต่อไป  ความรักเหมือน  I'm Yours
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: มนุษย์ปริศนา ที่ เมษายน 29, 2010, 10:07:32 pm
I'm Yours ( มันแปลว่า ให้ฉันเข้าไปอยู่ในใจเธอ)

ไอแอมยัวร์แปลได้ฉันเป็นคุณ   ทำหัวหมุนให้ google นั้นช่วยหา
รู้ความหมายลึกซึ้งแสนล้ำค่า     รับรู้ว่าอยากอยู่ในใจเธอ

ต่อไป ความรักเหมือน google นะครับ...
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ เมษายน 30, 2010, 07:42:41 am
ความรักเหมือนgoogleในเว็บไซต์
ทำอะไรก็ต้องsignไปหา
เหมือนตัวฉันคิดถึงเธอทุกเวลา
ต้องไปหาแม้ยากเย็นก็อยากเจอ

ต่อไป ความรักเหมือน โค้ก
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 08:31:29 am
" The Coke Side of Life "
รักแบบไหนที่เหมือนโค้ก
ความสุขไม่มีโศก
อัดในโลกขวดโค้กไง

มึนๆๆๆ 5555+
ความรักเหมือน  ป ล า ทู น่ า ไ ข มั น ต่ำ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 05:14:18 pm
ความรักเหมือนทูน่าไขมันต่ำ
ลองซักรสชาติไม่บาดลิ้น
คุณประโยชน์มากมายเมื่อได้กิน
แคลลอรี่สูญสิ้นไม่อ้วนเกิน

ต่อไป  ความรักเหมือน เซเว่นอิเลฟเว้น
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: TImon ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 07:53:49 pm
ความรักเหมือน เซเว่นอิเลฟเว้น
เพราะมันเป็นเวลาของหัวใจ
เพราะเซเว่นไม่ว่าเวลาไหน
เปิดหัวใจรักเทอ 24 ชั่วโมง

ต่อไป รักเหมือนยาเสพติด

อิอิ....
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 08:31:37 pm
ความรักเหมือนเป็นยาเสพติด
มันมีพิษถึงตายใครก็รู้
เสพแล้วหากติดไปคงน่าดู
หน้าเราคงมู่ทู่ดูไม่ได้

ต่อไป  ความรักเหมือน  ปืน M 16
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: คีตวรรณ ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 08:39:42 pm
ความรักเหมือนกับปืนเอ็ม 16
สาวไหนพกเอาไว้ไม่ดีแน่
เพราะอาจทำให้จิตใจชายปรวนแปร
ต้องยอมแพ้ให้เธอเพียงคนเดียว

ต่อไปความรักเหมือน เพดานห้อง  p6 จามีคนต่อได้ป่าวน้ออ..ออ อิอิ
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 09:40:45 pm
รักเหมือนเพดานห้อง
ได้เหลือบมองทุกเช้าเย็น
ก่อนนอนก็มองเห็น
มองก็เป็นเช่นภาพเธอ

ต่อไป  ความรักเหมือนซัดดัม
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 10:00:28 pm
ความรักเหมือนซัดดัม
หากว่าทำสิ่งไม่ดี
คนเราก็เช่นนี้
มันต้องมีดีสักอย่าง

แถได้อีก

คนต่อไปอ่ะ   ความรักเหมือน  ตึกเวิลด์เทรด
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: อคิรา ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 10:09:16 pm
ความรักเหมือนตึกเวิลด์เทรด
จะสูงส่ง ไร้ขอบเขต ได้แค่ไหน
แต่หากรัก นั้นไม่ ได้จริงใจ
สักวันคง พังทลาย ไปตามกาล

แถเข้าไป p15

ต่อไปค่ะ
ความรักเหมือนฟิค-วาย

 p20 p20 p20 p20 p20
หัวข้อ: Re: เกม ความรักเหมือน....
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 10:09:49 pm
ความรักเหมือนฟิควาย
ชายรักชายมาเจอกัน
คนเราจะรักนั้น
ไม่สำคัญแม้เพศตน


ต่อไป  ความรักเหมือน ฮิโซกะ