ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้หญิงน่ารำคาญ  (อ่าน 22827 ครั้ง)

Poem Tags:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ v.nefertali

 • แรงบันดาลใจ สร้าง...จินตนาการ...
 • ผู้ดูแลคลับกวี

 • *
 • กระทู้: 2,627
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 228
 • วันนึงรักจะโตเป็นเงา"ให้เราพักสายตา"
  • Facebook
ผู้หญิงน่ารำคาญ
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 05:15:58 am »
" คิ ด ถึ ง น ะ ,, ท า น ข้ า ว ห รื อ ยั ง ค น ดี "
เ ธ อ ก็ บ่ น ทุ ก ที ,, ว่ า เ บื่ อ โ น่ น นี่ นั่ น
" คิ ด ถึ ง น ะ ,, อ ย า ก เ จ อ ทุ ก วั น "
เ ธ อ ก็ บ อ ก กั บ ฉั น ,, ว่ า ไ ม่ ต้ อ ง ม า

. . . . . . . . . . . . . .

ฉั น รั ก เ ธ อ ม า ก ,, รู้ ไ ห ม
ทำ ไ ม เ ธ อ ทำ ใ ห้ ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย  ,, ดู ไ ร้ ค่ า
ผู้ ห ญิ ง ที่ น่ า รำ ค า ญ นั ก ,, ใ น ส า ย ต า
ต่ อ ไ ป นี้ จ ะ ไ ม่ ม า ~ ร บ ก ว น อี ก เ ล ย
ทุกความงามเกิดได้...เพราะความรัก      เพราะหัวใจมีรัก .....โลกจึงหมุน
หากฝันหวาน...พารักแท้....มาเจือจุน      อยากให้หล่น...."ในใจคุณ" ... นิจนิรันด์
 

ออฟไลน์ v.nefertali

 • แรงบันดาลใจ สร้าง...จินตนาการ...
 • ผู้ดูแลคลับกวี

 • *
 • กระทู้: 2,627
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 228
 • วันนึงรักจะโตเป็นเงา"ให้เราพักสายตา"
  • Facebook
Re: ผู้หญิงน่ารำคาญ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 05:18:18 am »ทำ อ ะ ไ ร อ ะ ไ ร ก็ ไ ม่ ถู ก ใ จ
คิ ด ถึ ง ,, พ อ โ ท ร ไ ป เ ธ อ ก็ ว่ า
ก ลั ว ห า ย รึ ไ ง ,, บ่ น ฉั น จ น หู ช า
แ ท บ จ ะ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ บ อ ก เ ล ย ว่ า ,, คิ ด ถึ ง กั น

. . . . . . . . . . . . . .

ไ ม่ ไ ด้ อ ย า ก ต อ แ ย
แ ต่ อ ย า ก ใ ห้ เ ธ อ แ ค ร์  บ้ า ง เ ท่ า นั้  น
น่ า น้ อ ย ใ จ ที่ เ ธ อ ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม สำ คั ญ
บ อ ก คำ เ ดี ย ว ไ ด้ ไ ห ม ว่ า เ บื่ อ กั น ~ แ ล้ ว ฉั น จ ะ ไ ป


ทุกความงามเกิดได้...เพราะความรัก      เพราะหัวใจมีรัก .....โลกจึงหมุน
หากฝันหวาน...พารักแท้....มาเจือจุน      อยากให้หล่น...."ในใจคุณ" ... นิจนิรันด์
 

ออฟไลน์ v.nefertali

 • แรงบันดาลใจ สร้าง...จินตนาการ...
 • ผู้ดูแลคลับกวี

 • *
 • กระทู้: 2,627
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 228
 • วันนึงรักจะโตเป็นเงา"ให้เราพักสายตา"
  • Facebook
Re: ผู้หญิงน่ารำคาญ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 05:19:34 am »
ฉั น ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ จ ะ ห า เ รื่ อ ง
ข อ โ ท ษ ที่ ทำ ใ ห้ เ คื อ ง ต อ น โ ท ร ม า ห า
แ ค่ อ ย า ก ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง บ้ า ง .. บ า ง เ ว ล า
แ ต่ น้ำ เ สี ย ง เ ธ อ ก็ บ่ ง บ อ ก ว่ า .. กำ ลั ง รำ ค า ญ

. . . . . . . . . . . . . . . .

ต อ น จี บ ใ ห ม่ ๆ ไ ม่ เ ห็ น เ ป็ น อ ย่ า ง นี้
โ ท ร ม า แ ต่ ล ะ ที เ สี ย ง อ่ อ น เ สี ย ง ห ว า น
เ อ า อ ก เ อ า ใ จ ,, เ จ้ า ห ญิ ง ก็ ไ ม่ ป า น
. . . . ต อ น นี้ เ ห็ น ฉั น เ ป็ น น า ง ม า ร . . . .
โ ท ร คุ ย น า น ๆ โ ท ร ศั พ ท์จ ะ พั งทุกความงามเกิดได้...เพราะความรัก      เพราะหัวใจมีรัก .....โลกจึงหมุน
หากฝันหวาน...พารักแท้....มาเจือจุน      อยากให้หล่น...."ในใจคุณ" ... นิจนิรันด์
 

Poem Tags:
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลอน | เมนูอร่อย | สูตรอาหารเจ | ชูการ์ไกรเดอร์ | | ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี | คำคม | อาหารสุขภาพ | เครื่องมือการเกษตร | ทศชาติชาดก | แบบเหล็กนั่งร้าน | วัสดุก่อสร้าง | รวม โน๊ตขลุ่ย | อาหารต้านมะเร็ง |

 

ติดต่อหรือแจ้งปัญหาได้ที่ กล่องข้อความ Facebook

POEM FLUTE MATERIAL KAMKOM SUGAR MENU CANCER HEALTH VEGETARIAN