รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนรัก => ข้อความที่เริ่มโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 16, 2011, 12:41:57 am

หัวข้อ: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 16, 2011, 12:41:57 am
ไม่เคยเชื่อหรอกนะ...
ว่าจะ เคียงข้างใครได้
การที่จะอยู่ด้วยกัน " ต ล อ ด ไ ป "
เคยคิดว่า 'เป็นไปไม่ได้'..........
..........ไม่ว่ากับใครก็ตาม


จนวินาทีนี้..ที่มีเธออยู่
หัวใจทุกอณู ไม่เหลือคำถาม
ภายใต้แผ่นฟ้าที่งดงาม
อนาคต...จะเป็นเช่นไรก็ตาม
............. จ ะ เ คี ย ง ข้ า ง เ ธ อ


ไม่รู้เลย..ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
ระหว่างทาง ฉันอาจพลั้งเผลอ
แต่ . . สั ญ ญ า  จ ะ ไ ม่ มี วั น ป ล่ อ ย มื อ เ ธ อ
ความรักจะงดงามเสมอ..............
............. จ ะ รั ก เ พี ย ง เ ธ อ นิ รั น ด ร

หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ เมษายน 16, 2011, 12:52:35 am
^
^
^
มาต่อกลอนค่ะ
กุ ม มื อ ฉั น ไ ว้ แ น่ น ๆ  น ะ ค น ดี
ให้เสียงหัวใจสองดวงนี้เต้นสอดผสาน
เรามีกันและกัน...ตราบนานเท่านาน
อิ่มเอมในรักแสนหวาน ต ล อ ด ไ ป

ข อ ยื น อ ยู่ เ คี ย ง ข้ า ง เ ธ อ
ร่วมผ่านเรื่องราวที่พบเจอ...ไม่ว่าเลวร้ายแค่ไหน
จะมองเห็นฉันทุกคราวที่หวั่นใจ
ไม่ขอห่างไกล . . . ชั่ ว นิ รั น ด ร์
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 16, 2011, 01:07:13 am
^
^
^
ต่อคนข้างบนอ่ะ แต่ลืมสัมผัส หยวนๆนะ หุๆ


อ ย่ า ป ล่ อ ย มื อ ผ ม น ะ . . . ที่ รั ก
อย่าไสผลัก ให้ผมไปที่ไหน
อย่าปล่อยให้ผม ไ ม่ เ ห ลื อ ใ ค ร
เพราะหมดลมหายใจ มี แ ต่ คุ ณ


ผมอาจจะไม่ดีพร้อม..เท่าคนอื่น
แต่ผมจะเต็มติ้น ส่วนที่ขาดหายอย่างอบอุ่น
ขอให้เป็นผมนะ.... ค น ที่ จ ะ รั ก คุ ณ
ตราบโลกใบนี้ยังหมุน.... ผมจะรักคุณตลอดไป
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: เสียงกระซิบ ที่ เมษายน 16, 2011, 01:11:44 am
ดั่งเสียงคลื่น กระทบฝั่ง มิเคยหยุด
ดั่งมนุษย์ ที่เดิน เช้าบ่ายสาย
ดั่งตะวัน ส่องแสง ไม่เอียงอาย
มิเคยหาย จากฟ้า แม้วันใด

เหมือนความรัก คงอยู่ ไปเรื่อยเรื่อย
ไม่เคยเหนื่อย ไม่เคยหวั่น แม้วันไหน
แม้ว่าเจ้า ต้องออก เดินทางไกล
แต่หัวใจ เจ้าคงอยู่ ทุกนาที

อยากให้เจ้า เชื่อมั่น ในรักแท้
จะคอยแล ดูมั่น ไม่หายหนี
จะรักจน ลมหายใจ ทั้งหมดที่มี
แม้คนนี้ จะไม่อยู่ ตลอดกาล
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 16, 2011, 01:21:56 am
^
^
^

เป็นตะวันมั่นคงตรงขอบฟ้า
เป็นจันทราดาราเคียงมิเอียงหนี
เป็นผืนทรายคลายกอดกับนที
เป็นโลกนี้ที่เชื่อมกับจักรวาล


เป็นหัวใจที่ใช้เพื่อใจหนึ่ง
เป็นความรักสลักซึ้งซึ่งขับขาน
เป็นแค่คนคนนึงซึ่งรักนาน
ตลอดไป ตลอดกาล จะรักเธอ
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ เมษายน 16, 2011, 01:26:10 am
ฉันจะยืนมองฟ้าเป็นเพื่อน...ยามคุณเหงา
คราวที่โลกสีเทาทำให้เศร้าหมอง
ยังมีอ้อมแขนเล็กๆ กอดประคอง
คอยปกป้องใจคุณ ด้ ว ย หั ว ใ จ ที่ มี


หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 16, 2011, 02:20:11 am

สักวันหนึ่ง..เธอเกลียดฉัน
ไม่อยากอยู่ด้วยกัน ทนไม่ไหว
ถ้าถึงวันนั้น... วั น ที่ ฉั น ต้ อ ง ไ ป
ขอให้เธอรู้ไว้ จ ะ ไ ม่ ไ ป จ า ก เ ธ อ


ตอนนี้...ฉันอยู่ในฐานะคนรัก
แต่สักพัก อาจเปลี่ยนไปได้เสมอ
ฉันไม่รู้หรอก อนาคตที่ต้องพบเจอ
รู้เพียง ฉั น จ ะ รั ก เ ธ อ ต ล อ ด ไ ป


ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ช่าง
ไม่มีทางสิ้นหวัง ขอแค่รักเธอได้
เพราะเธอคือคนสำคัญ ที่ สุ ด ใ น หั ว ใ จ
สิ่งที่ทำเพื่อเธอได้....
-- เ พี ย ง รั ก เ ธ อ ต ล อ ด ไ ป . . เ ท่ า นั้ น เ อ ง --
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 16, 2011, 11:02:08 am

จ ะ รั ก กั น ถึ ง เ มื่ อ ไ ห ร่
คงตอบไม่ได้ในเวลานี้
แต่ความรักที่แสนดี
ในวันนี้จะเป็น

.. นิรันดร์ ..แ ม้ ท า ง ข้ า ง ห น้ า
อาจต้องพบว่าเป็นแค่ฝัน
แต่ความรักยังเหลือในความผูกพัน
ที่ให้ไปวันนั้นไม่ขอคืน

.. ตลอดกาล ..
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ เมษายน 16, 2011, 10:56:48 pm
(http://www.yenta4.com/cutie/upload/264/1264/48cf70e46e22f.gif)

ใ น เ มื่ อ หั ว ใ จ  เ ลื อ ก รั ก เ ธ อ
อาจมีใครผ่าน พบ เจอ รู้จัก มากเท่าไหร่
สิ่ ง ห นึ่ ง . . . สิ่งเดียวที่จะไม่เปลี่ยนไป
คือ หั ว ใ จ ที่ มั่ น ค ง


หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤษภาคม 13, 2011, 04:05:04 pm

ถ้าหากความปรารถนาเป็นจริงได้
ตอนนี้.. ฉันคงไม่ต้องการอะไร อีกแล้ว
แค่อยากพบเจอ ..คนที่ไร้วี่แวว
ก่อนที่หัวใจเบาแผ่ว จ ะ ห ยุ ด ล ง


จากกันไปนานเหลือเกิน
บนทางเดิน ที่ฉันไม่เคยลืมหลง
ป่านนี้...ความรักที่พ่ายพังลง
เธอคง ไม่เหลือแม้ความทรงจำ


ในขณะที่ผู้ชายคนนี้
ยังคิดถึงทุกที (แล้วก็ยิ่งช้ำ)
ไม่ว่าเรื่องอะไร ที่เราเคยทำ
ฉัน..ยังคงจดจำ จ น ล้ น ใ จ


เรา..อาจไม่ได้พบกันอีกครั้ง
แต่ฉันก็ยัง ลื ม เ ธ อ ไ ป ไ ม่ ไ ด้
ความทรงจำ ยังคงฝังใจ
และจะเป็นแบบนี้ ต ล อ ด ไ ป . . . .
เพราะฉันไม่อาจรักใคร น อ ก จ า ก เ ธ อ
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ ตุลาคม 19, 2011, 12:12:30 am
ค ว า ม รั ก อั ด แ น่ น ใ น หั ว ใ จ
ผ่านมานานแค่ไหน...จนถึงวันนี้
เวลาที่ผ่านไปแต่ละวินาที
กลับมี...แต่เพียงคนดี...คนของใจ

คำสัญญาชั่วนิรันดร์
ไม่รู้ว่าฉัน...ทำตามสัญญาได้เพียงไหน
ปัจจุบัน...ฉันมีเพียงใคร
อนาคตเป็นอย่างไร...ก็ขอมีเพียงเธอ
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มกราคม 16, 2012, 05:42:41 pm
ฉันไม่เชื่อ..ในกาลเวลา
ไม่ว่า ความรักจะมั่นคงแค่ไหน
คงสัญญาไม่ได้... ว่าจะรักตลอดไป
แต่..จะรักเธอหมดหัวใจ ที่ ฉั น มี


เวลาเปลี่ยน อะไรก็เปลี่ยน
เรื่องราวหมุนเวียน ธรรมชาติก็แบบนี้
อย่าคาดหวัง ว่าอนาคตจะแสนดี
แต่..เชื่อมั่นกับ วั น นี้  ว่าเราจะมี กั น แ ล ะ กั น
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: ก้อนหิน ที่ เมษายน 06, 2012, 12:14:07 am
ความคุ้นเคย ก่อนเก่า มาจากไหน
เธอคือใคร ใยใจ คอยห่วงหา
เพียงแรกพบ แรกทัก แรกสบตา
ใยเวลา จึงหยุด การก้าวไป
ความหวานหวาม อารมณ์นี้ มาจากไหน
เธอคือใคร ร่ายมนต์ไว้ เฝ้าฝันหา
เพียงแรกคิด กลับจารจำ ในอุรา
ใยนภา ใยรวงดิน ให้เราเจอ
ความรักเหรอ คำถามนี้ มาจากไหน
เธอทำให้ ใจฉัน มีปัญหา
เพียงอยากเจอ แค่ได้พบ เพียรเห็นหน้า
ใยเธอมา สั่งใจ ให้หวังคอย
นิรันดร์ดร นิรันดร์รัก มาจากไหน
เธอคือใคร ทำสิ่งใด ให้ฉันหลง
เพียงว่ารัก ทำใจนี้ ยอมพ่ายลง
ใยอสง หนึ่งกัปกาล ไม่นานพอ

...... k017.....
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 16, 2012, 11:39:14 pm

มีหลายครั้ง...ที่ไม่ได้คิดถึง
หลงลืมใครคนหนึ่ง ที่รักมากขนาดไหน
บางครั้ง ฉันกำลังหัวเราะกับใคร
แต่เธอกำลังร้องไห้.. เสียใจเพียงลำพัง


ขอโทษ.. ที่ฉันเป็นอย่างนี้
เป็นพวก..ชอบมารู้สึกตัวอีกที ตอนหลัง
ไม่มีข้อแก้ตัวใด จะบอกให้เธอฟัง
ขอเพียงโอกาสอีกครั้ง... ให้ฉันได้ยืนข้างเธอ


แม้บางครั้งลืมคิดถึง....
แต่ยังรักเธอที่หนึ่ง เสมอ
ไม่ว่าเมื่อไหร่... ไม่เคยไม่รักเธอ
ตวามรักที่เราค้นเจอ.......
..........เป็นรักเดียวเสมอ ต ล อ ด ก า ล
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ เมษายน 20, 2012, 12:44:45 pm
เคยคิดว่าเป็นเพียงความทรงจำ
แค่ภาพซ้ำ-ซ้ำ...ฉายชัดในคราวอ่อนไหว
เคยคิดว่า..เมื่อเดินเข้ามา ต้องมีเดินจากไป
แล้วทำไม?? คุณยังอยู่ที่เดิม

วิ น า ที ที่ เ พิ่ ง เ ข้ า ใ จ
อะไรต่ออะไร...ยังคงพูนเพิ่ม
ใจคุณและฉันต่างถูกเต็มเติม
จากความรู้สึกเดิม-เดิม...ที่ แ ส น ผู ก พั น
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤษภาคม 01, 2012, 09:15:05 pm


ความรักของผู้ชายคนหนึ่ง
ทำได้แค่คิดถึง ..เท่านั้น
ไม่สามารถมีคุณ มาอยู่ด้วยกัน
แต่ผมยังเชื่อมั่น สุ ด หั ว ใ จ


ความรักของผมไม่มีวันเปลี่ยน
ยังคงวนเวียน คิดถึงคุณอยู่ได้
คนที่ผมรัก ...คือคุณตลอดไป
คุณได้ยินไหม? . . . " ผ ม รั ก คุ ณ "


ตั้งแต่วันนั้น ผมก็เชื่อมาตลอด
ความรักที่เราโอบกอด ช่างแสนอบอุ่น
ถึงมันจะเป็นความรัก ที่ไม่มีคุณ
แต่ความรักละไมละมุน......
...... จ ะ มี เ พี ย ง คุ ณ . . ต ล อ ด ก า ล
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤษภาคม 13, 2012, 10:35:51 pm

ไม่ต้องมีคำพูดใด
ไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉัน
ไม่ต้องโอบกอดกัน
ไม่ต้องมีของขวัญ แทนใจ


ฉันรู้มาตั้งนานแล้วล่ะ
ความในใจที่เธอน่ะ ซ่อนไว้
. . . เ ธ อ รั ก ฉั น ห ม ด หั ว ใ จ . . .
แค่นี้..สิ่งอื่นใด ก็ไม่ต้องการ


ความรัก..ที่เธอมอบให้
จะเก็บมันไว้ ในโลกสีหวาน
จากนี้.. ตราบนานเท่านาน
จน 'นิรันดิ์กาล' .... เ ร า จ ะ รั ก กั น :)
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กรกฎาคม 18, 2012, 10:57:28 pm


เห็นเธอแล้ว ฉันมีความสุข
ไม่ว่า จะพบเจอความทุกข์ ขนาดไหน
เธอ...ยิ่งกว่าพระเจ้าบนฟ้าไกล
เธอจะรู้บ้างไหม.. ว่าทำให้ใคร ยิ้ ม อ อ ก ม า


ความรัก ความจริงใจ
เป็นอะไร ที่ฉันเคยค้นหา
ตอนนี้...ตลอดเวลา
ฉันพบว่า.. มันอยู่กับเธอ


เธอคือหมดทั้งชีวิต
ฉันไม่ได้พูดไม่คิด ไม่ได้เพ้อเจ้อ
ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต คือเธอ
ตั้งแต่วันแรกที่พบเจอ............
...............ฉันก็รักเธอตลอดกาล
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำน่าน ที่ สิงหาคม 23, 2012, 10:40:41 am
แจมด้วยคนนะจ้ะ

(http://img65.imageshack.us/img65/3672/00207sg2.gif)


ขอบคุณวันเวลาที่แสนดี
ณ.ตอนนี้ที่มีเธออยู่เคียงข้าง
แม้ความรักสองเราจะเลือนลาง
แต่ก็มีเธอมาเติมเต็ม.ส่วนที่อ้างว้างให้หัวใจ

ไม่รู้พรุ่งนี้เ ร า จ ะ รั ก กั น อ ยู่ หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขา..จะกลับเข้ามาใหม
คนเดิมของเธอ..คนที่เธอรักหมดหัวใจ
วันพรุ่งนี้ฉันอาจกลาย
เป็น.ใคร..ก็ได้ที่เดินผ่านมา...

สุขใจแล้วละวันนี้
จะเก็บไว้ทุกวินาที..เผื่อวันข้างหน้า
เผื่อเธอจากไปจะได้ไม่เสียน้ำตา
เพราะรู้ดีที่ผ่านมา...ฉันมีความสุขมากมาย
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤศจิกายน 19, 2012, 09:33:00 am


ความรักของฉันเป็นนิรันดิ์
เราจะมีกันและกัน ไม่ว่าวันไหน
ผู้ชายคนนี้..รักเธอจนหมดหัวใจ
อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้...
......แ ต่ มั น เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง


เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
ฉันคงไม่จำเป็นต้องพูด อธิบายทุกสิ่ง
ความรักระหว่างเราคือ เรื่องจริง
จะไม่มีวันทอดทิ้ง หรือเดินจากเธอไป


ฉันเป็นคนโกหกไม่เก่ง
เธอเอง ก็คงเห็นว่าฉันไม่เอาไหน
แต่ว่านะ... ถ้าเพื่อเธอแล้ว ฉั น มั่ น ใ จ
คำว่า " ต ล อ ด ไ ป " น่ะ.... เ ป็ น ไ ป ไ ด้..... สํ า ห รั บ " เ ร า " :)
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ตุลาคม 15, 2013, 09:12:31 pm

แด่..สายลม แสงดาว คืนหนาว เงาจันทร์....
.................................


ต่อให้เรารักกันมากแค่ไหน
คำว่า " ต ล อ ด ไ ป " ก็ไม่สมปรารถนา
สองมือที่จับกันไว้ตลอดมา
ต่อให้แน่นหนา... ก็ถูกพรากไป


ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้น
ที่ทำให้สัญญาแห่งความฝัน..ของเรา เป็นไปไม่ได้
ความเจ็บปวด... เมื่อมือของเราหลุดจากกันไป
ยังบาดลึกลงในหัวใจ และทำให้ฉันร้องไห้...จนไม่เหลือน้ำตา


เธอเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิต
เป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันคิด ว่าตัวเองมีคุณค่า
แม้จากวันนี้เป็นต้นไป ไม่อาจเหมือนทุกวันที่ผ่านมา
แต่ในทุกห้วงเวลา...จะรักเพียงเธอเสมอไป


ความรัก...ยังคงมีอยู่
ทุกห้วงอณู ยังคงหวานไหว
จะเฝ้ารอ...เพื่อได้พบเจอเธออีกครั้ง " ต ล อ ด ไ ป "
วินาทีสุดท้ายของลมหายใจ......
........อยากให้เธอรู้ไว้ " ยั ง เ ป็ น ค น ข อ ง เ ธ อ "


For ever, I will love you.... no matter what.
หัวข้อ: Re: Eternal
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤศจิกายน 15, 2013, 09:32:06 pm
ชั่ ว ก า ล แ ห่ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ไม่ได้สำคัญว่าต้องอยู่เคียงกายหรือไม่
ขอเพียงแค่มีหัวใจ
ถนอมรักไว้ก็เพียงพอ

ใ ห้ โ ช ค ช ะ ต า นำ เ ร า ไ ป
ใกล้หรือไกล...อย่าได้ย่อท้อ
สวรรค์คงต้องการให้รู้จักอดทนรอ
ไ ว้ พ บ กั น ที่ ร อ ย ต่ อ แ ห่ ง ก า ล เ ว ล า