รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนรัก => ข้อความที่เริ่มโดย: กระบี่ใบไม้ ที่ เมษายน 04, 2010, 10:29:12 pm

หัวข้อ: สมการที่หายไป
เริ่มหัวข้อโดย: กระบี่ใบไม้ ที่ เมษายน 04, 2010, 10:29:12 pm
(http://img87.imageshack.us/img87/9018/13480862.jpg)


คนหนึ่ง...คือเพื่อนสนิทที่ชิดเชื้อ

คนหนึ่ง...คือคนรักเหลือไม่หวั่นไหว

คนหนึ่ง...คอยไต่ถามความห่วงใย

คนหนึ่ง...เคยมอบหัวใจไว้ให้เรา


แตกต่างตรง...สมการไร้คนแก้

แตกต่างตรง...เป็นผู้แพ้อย่างโง่เขลา

แตกต่างตรง...ที่ตัวฉันนั้นเป็นเงา

แตกต่างตรง...ใช้ความเศร้าวัดหัวใจ


หากว่าฉัน...คือตัวแทนของคำตอบ

หากเพื่อนฉัน...คือข้อสอบที่เก็บไว้

หากคนรัก...คือค่าวายที่หายไป

เอ็กส์ของฉันอยู่ที่ไหน...หรือไม่มี


หัวข้อ: Re: สมการที่หายไป
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ เมษายน 04, 2010, 10:38:28 pm
"เอ็กซ์"ของเธอ...คงไม่...อยู่ที่ฉัน
อีก"วาย"นั้น...ก็ไม่ใช่...ข้อเสนอ
"วาย"ของฉัน...คงไม่คู่..."เอ็กซ์"ของเธอ
เพราะต่างโจทย์...ต่างเบอร์...สุดเผลอใจ
หัวข้อ: Re: สมการที่หายไป
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 02, 2012, 08:45:26 pm

หนึ่งบวกหนึ่งไม่ต้องเดาเท่ากับสอง
ตามครรลองของคณิตคิดหนักหนา
สองบวกหนึ่งซึ่งเท่าสามก็ตามมา
ไม่ได้ยากมากเกินกว่าการเข้าใจ

แต่ชีวิตคิดอย่างไรก็ไม่ออก
คนคนเดียวที่บอกออกมาได้
คือเธอนั้นที่ฉันรัก รั ก ก ว่ า ใ ค ร
เ พ  ร า ะ คำ ต อ บ ม อ บ อ ยู่ ใ น ใ จ เ ธ อ เ อ ง

หนึ่งหัวใจไหวอ่อนที่รอญล้า
ของผู้ชายไร้ค่า...ไม่กล้าเก่ง
หนึ่งหัวใจไกวแกว่งแรงนักเลง
ของคนที่เธอเอง... ก็ รู้ ว่ า ใ ค ร

และหนึ่งใจใจสุดท้ายที่พูดถึง
คือหัวใจใครคนหนึ่งซึ่งอ่อนไหว
หญิงแสนดีที่ฉันรัก ห ม ด หั ว ใ จ
จะเลือกใคร? ระหว่างใจใครสองคน

สมการด้านหัวใจที่ได้เห็น
ไม่รู้เป็นเช่นไร... ใ จ ไ ม่ ส น
เพราะคำตอบที่มอบให้ใครหนึ่งคน
คือเธอรัก "ใครอีกคน" . . . ไ ม่ ใ ช่ เ ร า !
หัวข้อ: Re: สมการที่หายไป
เริ่มหัวข้อโดย: moomim ที่ พฤศจิกายน 01, 2016, 06:34:00 pm
เพราะๆโดนใจคะ  k016