View full version: งานประพันธ์กาพย์,โคลง,ฉันท์
1 2 3 »
 1. :-D มาลีเนื้อนาง:-D
 2. โคลงโลกนิติ พร้อมแปล
 3. อาลัย...ไยเล่า
 4. กาพย์-จำใจ..จำจาก...เจ้าดวงใจ
 5. **** โฉมนาง ณ กลางมาน *****
 6. กวี
 7. กาพย์ห่อโคลง : ใบไม้ที่ตายแล้ว
 8. โคลง ๔
 9. โคลง: คำโคลง
 10. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ศึกมัยราพณ์
 11. โคลง:ห่วงหา
 12. โคลง : นมตำเลีย
 13. เรามาแต่งกลอนด้วยอักษรตัวเดียวกันมั้ยครับเพื่อนๆ
 14. มาลองแต่งอุเปนทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ กันค่ะ
 15. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ
 16. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก
 17. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พาลีสอนน้อง
 18. กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 19. โคลง:การศึกษา
 20. โคลง : ลั่นทม
 21. กาพย์ห่อโคลง:เพื่อ...ร้อยกรอง
 22. โคลง:แห่งรัก
 23. โคลง : คนไทที่หายไป
 24. โคลง : ไม่อยากเช้า
 25. กาพย์ยานี ๑๑-กระจกเงา
 26. ใช่ฉันหรือเปล่า
 27. วสันตดิลกฉันท์:คือ...รัก
 28. โคลง:ฟังอภิปราย
 29. กาพย์เห่ : กวี
 30. โคลง : กระต่ายเต้น
 31. โคลง : สังคหวัตถุ ๔
 32. โคลง : ปฏิจจสมุปบาท
 33. กวีวัจน์ : ปัญญา
 34. เสาะสร้างทางโคลง
 35. โคลง : ทอรักถักรุ้ง
 36. โคลง: โลกย์ร้อน
 37. นโม
 38. คลั่ง
 39. รบ
 40. เศษส่วนจากการปั้น
 41. โคลง : เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดย พระสิริปัญญามุนี ช่วง โชตสิริ
 42. ?ความในใจของสิทธัตถะ? สาคร ชิตังกรณ์ : รจนา
 43. รวมกาพย์เห่-เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์
 44. รวมการแสดงโขนจากที่ต่างๆจ้า
 45. โคลง : ไพร่ผลาญเมือง
 46. กาพย์เห่ : ห่าเหิมกรุง
 47. ร่วมรังสรรค์วรรณศิลป์มิสิ้นสูญ
 48. โคลง : มาฆบูชา ๒๕๕๓
 49. โคลง : รำพึงในสายฝน
 50. กาพย์เห่ : รักษ์วรรณศิลป์