งานประพันธ์กาพย์,โคลง,ฉันท์

หัวข้อ

(1/13) > >>

[1] โคลงโลกนิติ พร้อมแปล

[2] รวมกาพย์เห่-เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์

[3] พระไชยสุริยา / สุนทรภู่

[4] ลิลิตพระลอ

[5] โคลงฤาษีดัดตน

[6] โคลง-กำสรวลศรีปราชญ์

[7] ลิลิตตะเลงพ่าย

[8] โคลง-กาพย์ ว่าด้วยเรื่อง สุภาษิต

[9] กาพย์เห่ชม เครื่องคาว -หวาน พระราชนิพนธ์ โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลับไปในรูปแบบจริง