รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนคิดถึง => ข้อความที่เริ่มโดย: jib ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 02:58:07 pm

หัวข้อ: วันเวลาที่เปลี่ยนผัน
เริ่มหัวข้อโดย: jib ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 02:58:07 pm
         วันเวลาที่เปลี่ยนผัน
ฉันยังมั่นรักของ เธอเสมอ.....
แม้ห่างไกลไม่ได้พาน พบเจอ
แค่รู้ว่าเธอและฉันยังเหมือนเดิม
      
        แต่หลายคนเคยมาบอกกับฉัน
บอกเรื่องราวที่เธอนั้นห่างเหิน
ยังไม่เชื่อที่ใครว่าเธอหมางเมิน
เพราะไว้ใจเธอเหลือเกินนะคนดี
      

     ขอแค่เธอโทรมาหากันบ้าง
แค่สักครั้งให้รู้เธออยู่ไหน
สุขหรือทุกข์ หรือเธอเป็นอย่างไร
ขอแค่ใจฉันรับรู้อยู่ก็พอ.............
หัวข้อ: Re: วันเวลาที่เปลี่ยนผัน
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 04:46:54 pm
(http://www.charming-land.com/wp-content/uploads/2009/02/0a2a030.gif)

เ ว ล า ไ ม่ เ ค ย ห ยุ ด ร อ กั น
เหมือนเธอและฉัน..มีรักยากไขว่คว้า
ก่อนสัมผัสพบเพียงน้ำตา
สิ่งปรารถนา . . ไ ม่ มี ใ น ปั จ จุ บั น

(http://dl10.glitter-graphics.net/pub/634/634950t7vde8eg7v.gif)

อ ดี ต ข อ ง เ ธ อ เ ห มื อ น กั น ไ ห ม  ?
ที่เสียงหัวใจพร่ำรำพันแต่คำนั้น
ยังมี " รั ก "   ทอสายสัมพันธ์
เหลือแสงตะวัน..ในหัวใจ

(http://dl10.glitter-graphics.net/pub/634/634950t7vde8eg7v.gif)

ห า ก ค น ดี ไ ม่ เ ห ลื อ รั ก แ ล้ ว
หากใจหมดแวว..ฝันใฝ่
ขอฝากสายลมอุ่นไอ
สัมผัสเสี้ยวใจ . . เ พี ย ง นิ ด ก็ ยิ น ดี  


(http://dl4.glitter-graphics.net/pub/607/607984simvrrg1vr.gif)
หัวข้อ: Re: วันเวลาที่เปลี่ยนผัน
เริ่มหัวข้อโดย: กวีพเนจร ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 05:35:39 pm

ไม่ว่ากี่นาที...ที่พ้นผ่าน
ในห้วงกาล...แห่งความห่วงหา
แม้ว่าจะอยู่ไกล...สายตา
แต่ความรักที่ส่งมา...ไม่เคยน้อยลง

ไม่ว่านาน...สักแค่ไหน
ไม่ว่าฤดูจะเปลี่ยนไป...สักกี่หน
เขาว่าวันเวลา...เปลี่ยนใจคน
แต่รักฉันจะมั่นคงต่อเธอ...ไม่เปลี่ยนแปลง

หัวข้อ: Re: วันเวลาที่เปลี่ยนผัน
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 12:29:20 pm

แม้คืนวันผันเเปรหรือแปรผัน
แต่ว่ารักของฉันนั้นมิเปลี่ยน
ร้อยเรื่องราวยังจำได้ไม่ลืมเลือน
เวลาเปลี่ยนแต่รักเธอตลอดกาล
หัวข้อ: Re: วันเวลาที่เปลี่ยนผัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ สิงหาคม 04, 2010, 02:14:54 pm

แม้เวลาผ่านผันนานเท่าไหร่
แต่หัวใจดวงนี้ยังคงเก่า
ยังคงเก็บเอาไว้คำว่าเรา
แม้ตอนนี้จะหวั่นเหงาเมื่อไม่มีเธอ

หัวใจดวงเก่ากับวันเวลาที่เลยผ่าน
แม้จเนินนานแต่ในนั้นยังเป็นเธอเสมอ
จะเก็บเอาไว้จนกว่าเมื่อใดได้พบเจอ
แม้อาจเพียงฝันเพ้อแต่คงยังรอเธอไม่เปลี่ยนแปลง