รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนวันสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: v.nefertali ที่ พฤษภาคม 16, 2010, 03:00:19 am

หัวข้อ: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤษภาคม 16, 2010, 03:00:19 am


อ.ปราโมท นาครทรรพ ให้สัมภาษณ์ ..ในหลวงทรงทราบ มีคนไม่อยากให้มีสถาบันกษัตริย์
พระองค์ทรงตรัสผ่านกับคนทํางานกับท่านเสมอว่า
" ขอให้บอกเรานะ ว่าจะให้เราปรับตัวอะไรบ้าง "

พระองค์ทรงตรัสเท่านี้..หัวใจไทยทั้งชาติ ก็แทบขาดแล้ว


(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(118).gif)

"เชิญชวนพี่น้องเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคีของคนไทย"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"

คงไม่มีอะไรต้องอธิบายมากไปกว่านี้  นอกจากเราจะรู้ด้วยจิตสำนึกของตัวคุณเอง

(http://www.kaweeclub.com/link/11%20(112).gif)คำเตือน : บทกวีในกระทู้นี้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอยากเห็นคนไทยรักกัน ไม่ควรแบ่งฝ่ายนะคะ   
ถ้ามีกลิ่นของการแตกความสามัคคี ... ขออนุญาตลบกระทู้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเครดิตบทสัมภาษณ์ข้างต้นจาก เว็บกลอน-วันนี้ โดยพี่เพลงผ้า (http://www.klon-today.com/index.php?topic=510.msg2232;topicseen#msg2232)
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 16, 2010, 12:40:53 pm
ไ ย เ อ่ ย รั ก พ่ อ ห ล ว ง
ขอถามทวงหน่อยได้ไหม
พวกคุณทำอะไร
มีหัวใจกันไหมคุณ

พระองค์ทำสิ่งใด
ล้วนจากใจหาเคืองขุ่น
เทพไท้พระค้ำจุน
แ ล้ ว พ ว ก คุ ณ ทำ เ พื่ อ ใ ค ร ?

อย่าพูด "  ทำ เ พื่ อ ช า ติ  "
คุณขี้ขลาดมากรู้ไหม
ที่นี่ประเทศไทย
เราอยู่ใต้ร่มภูมี

ดินแดนแสนกันดาร
ท่านบุกผ่านหาหน่ายหนี
ฟ้า..ฝน..สายนที
พ ร ะ ภู มี ไ ม่ ทิ้ ง เ ร า

พลังงานทดแทน
กังหันแกนเขื่อนอีกเล่า
สิ่งดีศึกษาเอา
อ ย่ า โ ง่ เ ข ล า เ ชื่ อ ค น เ ล ว ! !

ป.ล. จะโดนลบกระทู้มั้ยเนี่ย   e034
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤษภาคม 17, 2010, 01:33:43 am
(http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A9260704/A9260704-10.jpg)


http://www.youtube.com/watch?v=qtgJMOEREMw


ขอบคุณที่มาจากพันทิป (http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A9260704/A9260704.html)
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 18, 2010, 12:30:24 pm
สวะเศษแผ่นดิน
มอดม้วยสิ้นจงฉิบหาย
ประชาน้ำตาพราย
เรื่องเลวร้ายร้อนดินแดน

ฝักฝ่ายแบ่งสีไหน
นี่บ้านใครข้าฯหวงแหน
บุญคุณไม่ทดแทน
สุดคับแค้นเนรคุณ

เงินทองจูงจมูก
จัญไรปลูกความสถุล
เทพใดคอยค้ำจุน
หมองหม่นขุ่นด้วยปากคน

สามัคคีมีเหลือไหม ?
เราคนไทยมิตรมากล้น
ไยฆ่าแม้สัตย์ตน
ศั ก ดิ์ ปี้ ป่ น ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ! ! !
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤษภาคม 18, 2010, 01:22:38 pm
สันติ อหิงสา?
แต่เลือดทา นองถนน
ไม่รู้ หรือผู้คน
ชาติอับจน ก่นทำลาย

เสียสละ? หรือละเมิด?
คิดดูเถิด ไทยทั้งหลาย
กี่คน ที่ล้มตาย
คือคนไทย สายเลือดเดียว

บ้านพ่อ เคยร่มเย็น
อย่าทำเป็น ไม่แลเหลียว
ลูกพ่อ เคยกลมเกลียว
น้ำใจเดียว...หยุด!!ฆ่ากัน

หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 19, 2010, 01:28:29 am
เลือกนายกันเข้าไป
เป็นเพียงไพร่ไยอาจหาญ
แบ่งฝ่ายรบรอนราน
อยู่ในบ้าน ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

สักวันจะรู้สึก
เรื่องเชิงลึกที่ฝันใฝ่
แร้งกาทั้งใกล้ไกล
รุมจิกไล่ ท รั พ ย า ก ร

คนไทยสีเดียวกัน
ไยแปรผันเปลี่ยนถ่ายถอน
ก้มหัวน้อมอ้อนวอน
ทุกฉากตอน ใ ค ร บ ง ก า ร  ?

พ่อหลวงเหนื่อยมากแล้ว
ภัยพานแผ้วคงรุกผลาญ
เพียงเพื่อเงินคนพาล
น่าสงสาร บ้ า น ข อ ง เ ร า
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 20, 2010, 10:05:00 am
อ ย่ า ฆ่ า ! !   ห ยุ ด น อ ง เ ลื อ ด
แผ่นดินเดือดเราพี่น้อง
พสุธาโลหิตนอง
ล่วงแตะต้องแม่ธรณี

เ ท่ า ไ ห ร่ ถึ ง เ พี ย ง พ อ
ไทยทดท้อ..ไทยป่นปี้
เป็นไทเพียงวจี
ไยหลีกหนี..ประชาธิปไตย

ส ง ส า ร พ่ อ เ ถิ ด ท่ า น
โหมโรมรัน..แบ่งฝักใฝ่
หยุดทำเพื่อจัญไร!!
แค่หลอกใช้..ให้ตีกัน

น้ำ ต า ป ร ะ ช า ช น
ไหลท่วมท้น..ร่ำโศกศัลย์
ความสามัคคีกัน
ครั้งก่อนนั้น..ไยหายไป ! !

อ ย่ า ท ะ เ ล า ะ กั น เ ล ย น ะ
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้าใหม่ ที่ พฤษภาคม 20, 2010, 03:58:25 pm
(http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A9272304/A9272304-127.jpg)

รอยไฟลามโลมเลีย ความเสียหาย
ยังร้อนร้าย ฤาเท่า ความเศร้าหมอง
สันดานถ่อย ดิบตาม ความคะนอง
ว่าเพื่อนพ้องข้ามี ขยี้มัน

วาทะกรรมจำอวด เอาขวดเขวี้ยง
แล้วส่งเสียงโห่ก้อง นั่นของฉัน
ยางรถเก่าเราเยอะ เปรอะน้ำมัน
อยากได้ควัน อำพราง สร้างที่กู

อยากกระชากวิญญาณ พวกมารถ่อย
บอกก่อนสอยใต้คาง อย่างอดสู
"บรรพชนสละสุข ทุกอณู
ให้คนไทยได้อยู่ สู้หน้าคน"

วิญญาณท่านเห็นเอ็ง คงเซ็งแย่
ลูกหลานกูแท้ๆ ทำปี้ป่น
เสียเอกราชคราวก่อน  ก็ย้อนคน
มันร้อนรน ต่ออำนาจ จึงฟาดฟัน

อยากทวงถาม"สามัคคี" อยู่ที่ไหน
อยู่ในไห  ในน้ำ หรือความฝัน
อยู่ใต้ดิน อยู่บนฟ้า หรือพระจันทร์
ช่วยนำมัน คืนมา...ให้ข้าที


หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: เพลงผ้า ที่ พฤษภาคม 25, 2010, 03:05:22 pm
๐ นํ้าพระเนตรหลั่งในพระอุระ-
พระมิ่งฟ้าเหนือเกล้าชาวสยาม
ประชาราษฎร์จมทุกข์ที่คุกคาม
ธ ก็ทรงติดตามด้วยอาดูร

๐ พระหทัยคงหลายเท่าจะร้าวลึก
เมื่อผองไทยเปิดศึกให้สิ้นสูญ
พระหทัยคงบอบชํ้าทวีคูณ
เมื่อเห็นความจํารูญไม่เหลือเลย

๐ ทรงถนอมประเทศภายเศวตฉัตร
ด้วยสองฝ่าพระหัตถ์อย่างเปิดเผิย
ยิ่งทุรกันดารยิ่งคุ้นเคย
มิทรงเอ่ยเมื่อยล้าสักนาที

๐ ธ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
ขจัดรอบเหลื่อมลํ้าคือสักขี
ทุกตรีกาลพระเมตตาบารมี
แผ่ขยายถ้วนที่พสกนิกร

๐ ข้าพระพุทธเจ้า ถวายสัตย์ปฏิญาณ
จักสืบสานท่องจําในคําสอน
รู้พอ รู้ค่าแห่งอาทร
จักมิสร้างความเดือดร้อนให้แผ่นดิน

๐ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสําราญ
ภายพระแท่นวิมานอย่ารู้สิ้น
โสมนัสให้ผองชนได้ยล-ยิน
พระเกียรติก้องธานินทร์ สถาวร
............................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เพลงผ้า ผู้ประพันธ์
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: เสียงกระซิบ ที่ พฤษภาคม 27, 2010, 08:44:18 pm
แค่นี้คงพอ

http://www.youtube.com/watch?v=sLSjkjtgMOM
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: เสียงกระซิบ ที่ พฤษภาคม 27, 2010, 08:44:54 pm
เพียงหนึ่งพ่อ ดูแล ลูกหลายล้าน
แม้ผ่านกาล เหน็ดเหนื่อย เมื่อยเพียรหนัก
อยากให้พ่อ ของเรา นั้นได้พัก
อย่าโหมหัก แรงกาย เพื่อลูกเกิน

ลูกทั้งหลาย ควรจะ ช่วยรักษา
ช่วยเยียวยา บ้านเมือง มิห่างเหิน
มิควรนั่ง ดูดาย หรือเฉยเมิน
เที่ยวกินเพลิน จนลืม ใครหนึ่งคน

คนที่ทำ เพื่อเรา มามากโข
ช่วยคนที่ หิวโซ มาหลายหน
อยากจะบอก คนรวย และคนจน
อย่าแค่พ่น บางคำ ให้น่าอาย

บ้างก็บอก ว่ารัก เรารักพ่อ
แค่คุยจ้อ เพื่อไม่ ให้หน้าขาย
ปากก็พูด แต่ตัว ทำดูดาย
ไม่ละคาย แม้ชาติ เป็นอย่างไร

ปากก็โทษ คนนู๊น คนนี้ผิด
ไม่เคยคิด ช่วยกัน จะแก้ไข
โยนความผิด ไปให้ ใครต่อใคร
นี่หรือไทย วันนี้ ที่ว่าดี

สิ่งเริ่มแรง ทำไม ไม่ช่วยคิด
แก้สิ่งผิด ร่วมกัน อย่าได้หนี
ลองคิดดู คำว่า สามัคคี
คงไม่มี ใครแยก เราจากกัน

ดั่งโบราณ ไม้เดียว มันหักง่าย
ไม้มากหลาย หักมิง่าย ใช่ไหมนั่น
ของทุกคน จงช่วย ก็สร้างสรร
เพื่ออีกวัน เพื่อต่อไป เพื่อพ่อเรา
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: Em is Dead ที่ มิถุนายน 12, 2010, 12:14:45 am
รักพ่อ ทำดีเพื่อพ่อ และพร้อมสละชีพ ถ้าใครคิดจะทำลายพ่อ

ขอระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
หัวข้อ: Re: เชิญเขียนบทกวี"ทวงถามความสามัคคี"เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มิถุนายน 25, 2010, 11:50:34 am
(http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A9260704/A9260704-10.jpg)


http://www.youtube.com/watch?v=qtgJMOEREMw


ขอบคุณที่มาจากพันทิป (http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A9260704/A9260704.html)


ค น จั ญ ไ ร  ห า ว่ า เ ข า  ฉ ว ย โ อ ก า ส
ตกเป็นทาส คว้าชื่อเสียง จากเหตุนี้
จึงเอาเรื่อง ไปฟ้องร้อง ดำเนินคดี
ให้เป็นที่ เสียหาย ในสังคม

มั น ไ ม่ ย้ อ น  ดู ตั ว เ อ ง  กั น เ สี ย บ้ า ง
ทุกหนทาง เค้าถูกปิด สื่อถูกข่ม
คุณพงษ์พัฒน์ กล้าออกมา กล่าวคำคม
คนเลว กลับผสม เกิดเรื่องราว

ฟั ง อ ย่ า ง ไ ร  เ ข า รั ก พ่ อ  อ ยู่ เ ห็ น เ ห็ น
ทำโลดเต้น อยากดัง แจ้งข่าวฉาว
ระวังตัว เถิดอ้ายอี ราคีคาว
เรื่องอาจยาว โดนฟ้องกลับ ได้สะใจ!!

ป.ล. ได้อ่านข่าวกรอบเล็กๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์ มีดาราไร้ชื่อเสียงฟ้องร้องคุณพงษ์พัฒน์เรื่องการพูดในวันนั้น ว่าหมิ่นฯเบื้องสูง
(หากพวกคุณอยากดัง คุณคิดดังด้วยการตกเป็นเจ้าของข่าวทุเรศแบบนี้หรือ)