View full version: บทอาขยาน
1
 1. รวมเพลงกล่อมไทย
 2. ขับเสภาขุนช้างขุนแผน ตอน นางวันทองลาเรือนขุนช้าง
 3. การอ่านทำนองเสนาะ
 4. บทอาขยานปากเป็นเอก
 5. ดอกสร้อยสุภาษิต
 6. บทอาขยาน-ฝนตกแดดออก
 7. บทอาขยาน-สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
 8. บทอาขยาน-รักษาป่า
 9. รวมเพลงเด็กไทย
 10. บทอาขยาน-กาดำ
 11. บทอาขยาน-ยามมืด
 12. บทอาขยาน-สวรรค์ชั้นกวี
 13. บทอาขยาน - ก ไก่ - ฮ ฮูก จ้า
 14. รวมเพลงกล่อมเด็ก เพลงกล่อมลูก
 15. การอ่านกาพย์(ประถม-ม.ต้น) วิธีอ่านกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์
 16. วิธีอ่านกลอน(ประถม-มัธยมต้น)
 17. การอ่านทำนองเสนาะ ร่ายสุภาพ
 18. อาขยานชั้นประถม:รักษาป่า เด็กน้อย โคลงโลกนิติ วิชาหนาเจ้า
 19. บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง บทโคลงโลกนิต ม 1
 20. บทอาขยาน ป.6
 21. บทอาขยาน ป.5
 22. บทอาขยาน ป.4
 23. บทอาขยาน ป.3
 24. บทอาขยาน ป.2
 25. บทอาขยาน ป.1
 26. บทอาขยาน ๏ ๏ สัตว์สวยป่างาม ๏ ๏ และ ๏ ๏ บทไหว้ครู ปฐม ก กา ๏ ๏
 27. บทอาขยาน-สังข์ทอง ตอน ตีคลี
 28. บทอาขยาน-นกกิ้งโครง โดย พระยาพินิจสารา (ทิม)
 29. บทอาขยาน-สยามานุสติ
 30. บทอาขยาน-ตัวสะกด
 31. บทอาขยาน-สังข์ทอง ตอน นางจันท์เทวีสลักฟัก
 32. บทอาขยาน-สักวาดาวจรเข้
 33. บทอาขยาน-สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
 34. บทดอกสร้อย-กาเอ๋ยกาดำ
 35. กาพย์ยานี 11 (แม่ ก กา)
 36. บทอาขยาน-นิติสารสาธก โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร
 37. บทอาขยาน-กาเหว่า
 38. บทอาขยาน-จิงโจ้โล้สำเภา โดย หลวงวิจิตรวาทการแต่ง
 39. บทอาขยาน-นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า โดย หลวงวิจิตรวาทการ
 40. บทอาขยานภาษาไทย-รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง
 41. บทอาขยาน-ตัวไม่ประวิสัญชนีย์ที่ใช้ผิดบ่อยในหมวด ช.
 42. บทอาขยานภาษาไทย-การเขียนบันและบรร
 43. บทอาขยาน-แมวเหมียว แยกเขี้ยวยิงฟัน
 44. บทอาขยาน-ไก่เอ๋ยไก่แจ้
 45. บทอาขยาน-ห้องเรียนภาษาไทย-คำที่มี ญ สะกด 46คำ
 46. บทอาขยานเด็กเอ๋ยเด็กน้อย
 47. บทอาขยาน-ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน
 48. บทอาขยาน-ไม้ม้วน 20 คำ
 49. บทอาขยาน-เป็นมนุษย์หรือเป็นคน