View full version: บทอาขยาน
1
 1. บทอาขยานปากเป็นเอก
 2. ดอกสร้อยสุภาษิต
 3. บทอาขยาน-ฝนตกแดดออก
 4. บทอาขยาน-สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
 5. บทอาขยาน-รักษาป่า
 6. รวมเพลงเด็กไทย
 7. รวมเพลงกล่อมไทย
 8. บทอาขยาน-กาดำ
 9. บทอาขยาน-ยามมืด
 10. บทอาขยาน-สวรรค์ชั้นกวี
 11. บทอาขยาน - ก ไก่ - ฮ ฮูก จ้า
 12. รวมเพลงกล่อมเด็ก เพลงกล่อมลูก
 13. ขับเสภา ตอน นางวันทองลาเรือนขุนช้าง
 14. การอ่านกาพย์(ประถม-ม.ต้น) วิธีอ่านกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์
 15. วิธีอ่านกลอน(ประถม-มัธยมต้น)
 16. ทำนองเสนาะ ม.ปลาย : การอ่านร่าย (ร่ายสุภาพ ร่ายยาว)
 17. อาขยานชั้นประถม:รักษาป่า เด็กน้อย โคลงโลกนิติ วิชาเหมือนสินค้า
 18. บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง บทโคลงโลกนิต ม 1
 19. บทอาขยาน ป.6
 20. บทอาขยาน ป.5
 21. บทอาขยาน ป.4
 22. บทอาขยาน ป.3
 23. บทอาขยาน ป.2
 24. บทอาขยาน ป.1
 25. บทอาขยาน ๏ ๏ สัตว์สวยป่างาม ๏ ๏ และ ๏ ๏ บทไหว้ครู ปฐม ก กา ๏ ๏
 26. การอ่านทำนองเสนาะ
 27. บทอาขยาน-สังข์ทอง ตอน ตีคลี
 28. บทอาขยาน-นกกิ้งโครง โดย พระยาพินิจสารา (ทิม)
 29. บทอาขยาน-สยามานุสติ
 30. บทอาขยาน-ตัวสะกด
 31. บทอาขยาน-สังข์ทอง ตอน นางจันท์เทวีสลักฟัก
 32. บทอาขยาน-สักวาดาวจรเข้
 33. บทอาขยาน-สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
 34. บทดอกสร้อย-กาเอ๋ยกาดำ
 35. กาพย์ยานี 11 (แม่ ก กา)
 36. บทอาขยาน-นิติสารสาธก โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร
 37. บทอาขยาน-กาเหว่า
 38. บทอาขยาน-จิงโจ้โล้สำเภา โดย หลวงวิจิตรวาทการแต่ง
 39. บทอาขยาน-นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า โดย หลวงวิจิตรวาทการ
 40. บทอาขยานภาษาไทย-รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง
 41. บทอาขยาน-ตัวไม่ประวิสัญชนีย์ที่ใช้ผิดบ่อยในหมวด ช.
 42. บทอาขยานภาษาไทย-การเขียนบันและบรร
 43. บทอาขยาน-แมวเหมียว แยกเขี้ยวยิงฟัน
 44. บทอาขยาน-ไก่เอ๋ยไก่แจ้
 45. บทอาขยาน-ห้องเรียนภาษาไทย-คำที่มี ญ สะกด 46คำ
 46. บทอาขยานเด็กเอ๋ยเด็กน้อย
 47. บทอาขยาน-ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน
 48. บทอาขยาน-ไม้ม้วน 20 คำ
 49. บทอาขยาน-เป็นมนุษย์หรือเป็นคน