View full version: กลอนธรรมะสอนใจ
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. คอกมารยา
 2. พิษเพลิง
 3. ทางคุณ...หนุนใด
 4. พังเพราะสู้
 5. ไม่คาดคิด
 6. ชั่วชม...สมมาน
 7. ภาวนา...รักษาใจ
 8. เกิดตาย...ประดับตน
 9. เจ้าที่เจ้าทาง
 10. ตรอมใจตาย
 11. ละบาป...อาปบุญ
 12. บ่วงมาร
 13. มุมชีวิต
 14. รักแค่ไหน...ต้องไกลห่าง
 15. - COVID 19 -
 16. สิ้นหลง
 17. ใคร่เป็น...
 18. ขุมกรรม
 19. นี่แหละกรรม
 20. อัตตา
 21. สังขาร
 22. ชีวิตคู่
 23. หอยแครง...แมงดา
 24. ตัดชั่ว...มั่วโคลน
 25. ดิ้นไยในวัฏ
 26. กลัวตายไปไย
 27. เมื่อไหร่...ไร้เวร
 28. หลงกิเลส
 29. อย่าท้อ
 30. บัวสี่เหล่า
 31. อยากไร้เวร
 32. สูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
 33. สุขล้ำ...ฉ่ำเย็น
 34. ทำอะไรมีวินัยคือไทยแท้
 35. มัทรีครวญ
 36. วิญญาณ..ร้องขอ
 37. คัมภีร์มหาบุรุษ
 38. ขึ้นชื่อว่า...คน
 39. เหตุแห่งทุกข์คือ...
 40. ลิ้นสองแฉก
 41. มายาคติ
 42. สัตย์-สัตว์
 43. ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน
 44. สุขให้เป็น...เย็นให้ได้
 45. หลับเสีย..ให้สิ้นโศก
 46. มิตรไพรีไม่จีรัง
 47. สู้แล้วรวย
 48. อันคำคน...
 49. อย่าลืมตัว
 50. สิ่งใด..ไหนเที่ยง