View full version: งานประพันธ์กาพย์,โคลง,ฉันท์
1 2 3 »
 1. กาพย์ห่อโคลง-พิกุล
 2. :-D มาลีเนื้อนาง:-D
 3. โคลงโลกนิติ พร้อมแปล
 4. อาลัย...ไยเล่า
 5. กาพย์-จำใจ..จำจาก...เจ้าดวงใจ
 6. **** โฉมนาง ณ กลางมาน *****
 7. กวี
 8. กาพย์ห่อโคลง : ใบไม้ที่ตายแล้ว
 9. โคลง ๔
 10. โคลง: คำโคลง
 11. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ศึกมัยราพณ์
 12. โคลง:ห่วงหา
 13. โคลง : นมตำเลีย
 14. เรามาแต่งกลอนด้วยอักษรตัวเดียวกันมั้ยครับเพื่อนๆ
 15. มาลองแต่งอุเปนทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ กันค่ะ
 16. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ
 17. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก
 18. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พาลีสอนน้อง
 19. กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 20. โคลง:การศึกษา
 21. โคลง : ลั่นทม
 22. กาพย์ห่อโคลง:เพื่อ...ร้อยกรอง
 23. โคลง:แห่งรัก
 24. โคลง : คนไทที่หายไป
 25. โคลง : ไม่อยากเช้า
 26. กาพย์ยานี ๑๑-กระจกเงา
 27. ใช่ฉันหรือเปล่า
 28. วสันตดิลกฉันท์:คือ...รัก
 29. โคลง:ฟังอภิปราย
 30. กาพย์เห่ : กวี
 31. โคลง : กระต่ายเต้น
 32. โคลง : สังคหวัตถุ ๔
 33. โคลง : ปฏิจจสมุปบาท
 34. กวีวัจน์ : ปัญญา
 35. เสาะสร้างทางโคลง
 36. โคลง : ทอรักถักรุ้ง
 37. โคลง: โลกย์ร้อน
 38. นโม
 39. คลั่ง
 40. รบ
 41. เศษส่วนจากการปั้น
 42. โคลง : เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดย พระสิริปัญญามุนี ช่วง โชตสิริ
 43. ?ความในใจของสิทธัตถะ? สาคร ชิตังกรณ์ : รจนา
 44. รวมกาพย์เห่-เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์
 45. รวมการแสดงโขนจากที่ต่างๆจ้า
 46. โคลง : ไพร่ผลาญเมือง
 47. กาพย์เห่ : ห่าเหิมกรุง
 48. ร่วมรังสรรค์วรรณศิลป์มิสิ้นสูญ
 49. โคลง : มาฆบูชา ๒๕๕๓
 50. โคลง : รำพึงในสายฝน