View full version: คำคม
1 2 »
 1. รวมคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
 2. ➡วาทะคำคม➡
 3. เพื่อนกันจนตาย(จบ)
 4. ด้วยความหวังดี
 5. คำคมเกี่ยวกับความรัก
 6. คำคมความรัก
 7. แด่คุณคนดีของผม
 8. คุณมี Facebook ไว้ทำอะไร?
 9. คำคม..เรื่อยเปื่อย
 10. คำคมโดนๆ
 11. คำคมอาจจะโดน หรือไม่โดน ก็ไม่รู้นะ
 12. คําคมจาก facebook
 13. คำคมวัยรุ่น
 14. ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ
 15. ไ อ อุ่ น แ ห่ ง รั ก
 16. คำคม ฉบับ "กันและกัน"
 17. ความรักในแก้ว
 18. เรือที่ดีที่สุด
 19. ? ความคิด
 20. ดำ-ดี-ดี
 21. โปรดเถิด
 22. เหตุของ .... คำคม
 23. ข้อคิดคำคม ของคนจีนตามแบบขงเบ้ง
 24. ที่มาของสำนวนไทย
 25. ที่มาของสำนวนไทย สู้ยิบตา
 26. สำนวนไทยถิ่นใต้
 27. คำคมความรัก ภาษาอังกฤษ
 28. คำคมเจ็บๆคันๆ โดนใจอ่า
 29. ภาษิตเตือนใจ
 30. คมคมจากหนังดัง
 31. คำคมภาษาอังกฤษน่ารักๆ
 32. คำคมจากโน๊ตอุดม
 33. พุทธศาสนสุภาษิต
 34. ภาษิต คำคม คารมสุนทรภู่
 35. สุภาษิตล้านนา
 36. คำขวัญวันแม่แห่งชาติ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 37. รวมภาษิตสอนใจของต่างประเทศ
 38. ภาษิตจีน ว่าไว้...!!
 39. ภาษิตจีน สะท้อนชีวิต
 40. คำคมภาษาอังกฤษสอนใจ ...จากผู้มีชื่อเสียง
 41. คำคมคนดัง
 42. นานาสัตว์ในสำนวนไทย
 43. คติพจน์-คติธรรม
 44. คำขวัญยาเสพติด
 45. สำนวน / สุภาษิต...อังกฤษ ไทย
 46. คำคมสอนใจ จาก ขงเบ้ง
 47. คำคมจากดีแทค
 48. คำขวัญประจำจังหวัด
 49. คุยกันภาษา ล้านนา
 50. รวม คำคม ผมเอามาให้อ่านนะครับ