View full version: กลอนประชด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 1. เลิกหวานเถอะ
 2. หยุดตีพาย
 3. คมทมิฬ
 4. กลอนประชดรัก
 5. ผิดจริง...ยอมตาย
 6. รอสมน้ำหน้า...
 7. กี่เชิญ...ก็ชัง
 8. ซึ้งใจนัก...รักโซ่
 9. อย่าสิ้นหวาน
 10. ความรู้สึก
 11. เสแสร้งทำไม...
 12. ฝืนไย...ให้เอียน
 13. คือใคร...
 14. ซึ้งสันดาน
 15. ทำตามเขาสั่งเถิด...
 16. อย่าหนี...
 17. แคล้วกัน
 18. จบกัน....
 19. ฉันฝืน...มามาก
 20. อย่ามา...คืนดี...กันอีก
 21. คิดว่าเจอ...มิตรแท้
 22. จะไม่...เชื่อใครอีก
 23. สำนึก...หล่นหาย
 24. บ่งหนามร้าย
 25. เบื่อ
 26. ไม่มี...ให้อีก...อภัย
 27. ชื่นใจ...ให้มั่นเหมาะ
 28. จะเหลือ...กี่คน
 29. ตามแต่...ใจเจ้าเถอะ
 30. ขออภัย...ในท่าที
 31. ฉันหรือใคร
 32. ขาดกันชาตินี้
 33. เกลียดเข้าไส้
 34. อย่าต่อรอง
 35. ไม่รัก...อย่าฝืน
 36. ชาติไหน..ไม่เลือน
 37. เลิกสนใจ...
 38. คนแถวนี้...
 39. มาทำให้รัก..ทำไม
 40. ดีกันไม่ได้
 41. พอที...
 42. อย่าโวย
 43. ไม่เกี่ยวข้อง
 44. กูคือศาลเตี้ย.....กันและกัน
 45. เล่ห์ลิ้น..อันสิ้นสัตย์
 46. สาปส่ง...คนร้างไกล
 47. เริ่มใหม่...ทำไมกัน
 48. อย่า..โอดโอย
 49. ที่หนึ่งวันนี้…ที่ไหนวันหน้า
 50. รักเถื่อน