รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนวันสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชเณษฎ์นิจ สิทธิวาณิชย์กุล ที่ พฤศจิกายน 18, 2011, 04:28:54 pm

หัวข้อ: เพราะพระคุณครู
เริ่มหัวข้อโดย: ชเณษฎ์นิจ สิทธิวาณิชย์กุล ที่ พฤศจิกายน 18, 2011, 04:28:54 pm
 
     พระคุณครูยิ่งใหญ่ในใจศิษย์                          
 ครูอุทิศอุดมการณ์สานความฝัน
 ศิษย์รอบรู้พากเพียรเรียนทุกวัน                       
 ครูสร้างสรรค์ความดีไว้ในใจคน
     เพราะคุณครูเปรียบได้ดั่งเรือจ้าง                    
 คอยนำทางความคิดประสิทธิ์ผล
 ให้ถึงฝั่งเป็นได้ดั่งใจตน                                  
 ศิษย์ทุกคนมอบใจไว้ให้ครู
     เพราะครูเป็นผู้อดทนและอดกลั้น                   
 ครูสร้างฝันสอนศิษย์จิตเกื้อหนุน
 เราลูกศิษย์ซึ้งใจในพระคุณ                        
 ถือเป็นบุญขอศิษย์นิจนิรันดร์

                        (ชเณษฎ์นิจ สิทธิวาณิชย์กุล)
                          ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔