รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => งานประพันธ์กาพย์,โคลง,ฉันท์ => ข้อความที่เริ่มโดย: # คนรักของดอกไม้ ที่ ธันวาคม 10, 2011, 07:50:36 am

หัวข้อ: โคลง:ห่วงหา
เริ่มหัวข้อโดย: # คนรักของดอกไม้ ที่ ธันวาคม 10, 2011, 07:50:36 am
ห่วงหา

น้องแอบอกอุ่นนั้น          อกพี่
อกอุ่นอ้ายชายนี้               ห่างน้อง
กอดก่ายกันก่อนกี้          กล้ำกลืน    ก่อนไกล
กายไกลกลัวรักต้อง         กลับกลาย    เกินแก้

น้องหนุนแนบตักอ้าย      พร่ำว่า    รักแท้
อกอุ่นอ้ายอ่อนแอ             ร่ำไห้
ค่อนคืนคร่ำครวญแค่        คิดครุ่น    คนึงนาง
หายห่างต่างต้องให้           ห่วงหา     ห่อนหาย

อ้ายไกลอยู่สบายเน้อ         น้องอ้าย
พระชีให้กราบไหว้            มั่งเน้อ
บนบานท่านช่วยให้           รวยร่ำ   กลับมา
เฝ้าเรือนอย่าเชือนเผลอ      ปันใจ    ชายนา

คร่ำครวญจวนรุ่งแจ้ง         จำลา
มิใคร่จากแก้วตา                นิ่มน้อง
ด้วยอาลัยไห้หา                 แสนห่วง   แม่เอย
เคยร่วมเรียงกลับต้อง        ห่างไร้   ชายเชย

จากไกลใช่ใจอ้าย              จืดจาง
จำจากไปไกลห่าง              แน่แล้ว
เก็บเงินเร่งหวังสร้าง          ตั้งตัว   แม่นา
รวยร่ำกลับหาแก้ว             ร่วมห้อง   เคียงเขนย

จ้ำ#คนรักของดอกไม้  k026

หัวข้อ: โคลง: ตื่นร้าว
เริ่มหัวข้อโดย: คนเชยเฉย ที่ มกราคม 02, 2012, 04:08:59 pm
ใดดลน้องห่างแล้ว           ลาเลย
บุรุษผู้นี้เคย                   ผิดบ้าง
อภัยอื่นยังเอ่ย                ยอมอ่อน
กับพี่เมตตาร้าง              หมดแล้วฤาเจ้า

หนุนหมอนนอนคู่ข้าง        เคียงนาง
สูญสภาพสิ้นทาง              ครุ่นเฝ้า
โศกเศร้าร่ำครวญคราง       คืนหม่น
น้ำท่วมตาตราบเช้า           ตื่นร้าวตลอดกาล