รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนอำลา => ข้อความที่เริ่มโดย: น้ำตาลขม ที่ พฤษภาคม 18, 2012, 11:58:35 am

หัวข้อ: คนดี .... เพราะฉันดีไม่พอ
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำตาลขม ที่ พฤษภาคม 18, 2012, 11:58:35 am

(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1zQMJ501IFMx_78yD6-Uint-4R4KHK9z701ycNdNvoYdTBZcawQ)


เมื่อหัวใจ ถูกกาลเวลาพัดพาหาย
จึงไม่อาจหลวมหัวใจขึ้นใหม่  ...เพื่อใครได้
วันนี้จึงมีลมหายใจ  ไว้แค่....ดำเนินชีวิตต่อไป
แต่ขาด ซึ่งหัวใจ .....ที่จะใช้รักใคร

ขอโทษนะคนดี
คนคนนี้  คงเป็นไม่ได้ในบทบาทคนรักได้
จะแสแสร้งกลบเกลื่อน ว่ารักมากมาย
ก็คงจะทำลาย  หัวใจเธอมากพอ

อาจเจ็บปวดในเสี้ยวหนึ่ง นานก็หาย
ดีกว่าได้เนื้อกาย  แต่หัวใจอยู่ไหนหนอ
ทนได้ไหม ถ้าบอกว่า .....ทุกครั้งที่คุณกอด ...น้ำตาจะไหลคลอ
เหมือนครั้งหนึ่งเคยเกิดก่อ   ....ที่ยังเก็บตราตรึงไว้ในหัวใจ

ต่อให้เอา ความรักทั้งหมดมากลบ
ก็ไม่อาจลบรอยร้าวราน  ที่ผลาญไหม้
อยู่ในอ้อมกอดของคุณ  แต่ ... ฉันกลับ คิดถึงใคร
แล้วจะรับได้แค่ไหน .....ความจริง สิ่งที่ฉันเป็น
หัวข้อ: Re: คนดี .... เพราะฉันดีไม่พอ
เริ่มหัวข้อโดย: >>ปลายปากกา<< ที่ พฤษภาคม 19, 2012, 10:47:03 am
ขอโทษที ที่รัก..
เพราะเคยอกหัก หลายหน
เลยไม่อยาก อดทน
เหนื่อยมากแล้วกับคน หลายใจ..

ขอเวลาหยุดพัก
ถอยตั้งหลักก่อนเริ่มใหม่
ยังไม่พร้อมจะรับใคร
เข้ามาแทนที่.เขา.ในหัวใจ ..(ขอโทษนะคนดี)

ฉันดีไม่พอหรอกที่รัก
ปล่อยฉันให้จมปลัก ไว้ตรงนี้
แล้วเชิญเธอไปต่อนะ ยอดชาตรี
เสาะหาสาวในฝันผู้แสนดี..
....ขอโทษที ฉันดีไม่พอเอง...
หัวข้อ: Re: คนดี .... เพราะฉันดีไม่พอ
เริ่มหัวข้อโดย: กวี..ปลายทุ่ง ที่ พฤษภาคม 19, 2012, 08:42:08 pm

ฉันก็แค่คนๆหนึง
กิริยาชึ่งๆแทบไม่เห็น
ฉันก็เป็นอย่างที่ฉันเคยเป็น
ที่ เ ค ย อ ยู่ ใ ห้ เ ธ อ เ ห็ น ไ ป วั น ๆ

ขอโทษนะคนดี
ที่ฉันคนนี้ไม่เป็นดังเธอฝัน
วาดหวังไว้มันต่างกัน
กั บ ตั ว ฉั น ที่ มั น เ ป็ น

ก็แค่ กวีปลายทุ่ง หัวใจปอนๆ
หัวข้อ: Re: คนดี .... เพราะฉันดีไม่พอ
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำตาลขม ที่ พฤษภาคม 19, 2012, 11:23:22 pm
ไม่อยากแสแสร้างแกล้งตลบ
ฝืนใจคบ กลบความร้าวรวดอยู่ข้างใน
หากฝืนยิ้มทั้งน้ำตา  เพียงให้รู้ว่ามีสุขใจ
แล้วจะทำไป เพื่ออะไร .... ขอถามที

เธอเองก็ไม่จำเป็นต้องถาม
ขอตอบได้ในนามความเฉยชาแบบนี้
บทละครแสนหวาน เผอิญเล่นไม่เป็นนะคนดี
เป็นแบบทู่ซี่  ที่ฟังดูเหมือนจะดี.... แต่ก็ยังดีไม่พอ

ปล่อยให้อยู่ ให้เป็น เช่นดั่งว่า
ไม่ต้องมาเสียเวลา  ปั้นหน้า หาเข้าใส่
อยากจะทำให้หวาน แต่ทำไม่เป็นดั่งคนทั่วไป
ต้องขอโทษ ที่ทำให้เสียใจ  .....กับคนแบบนี้

เมื่อฉันยังมีอดีตตามติดเป็นเหงา
คงไม่ใจร้ายพอจะคว้าเอา หนึ่งหัวใจใครมาปู้ยี่
เพราะหนึ่งความรู้สึก คงมาแทนกันไม่ได้.....ใช่ไหมคนดี
ถือซะว่าเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วอาจไม่เข้าที ....... ของคนที่ดียังไม่พอ

ฝากทักทายคนข้างบนจร้า พี่รุ่ง ที่แสนจะคิดถึงหัวข้อ: Re: คนดี .... เพราะฉันดีไม่พอ
เริ่มหัวข้อโดย: กวี..ปลายทุ่ง ที่ พฤษภาคม 19, 2012, 11:55:28 pm

ไม่อยากให้เป็นแบบนี้
แต่ก็ทำเต็มที่แล้วหนา
อาจมีบ้างที่ทำให้เธอเสียน้ำตา
อ ย า ก จ ะ บ อ ก เ ธ อ ว่ า ฉั น (เอง) ก็ เ สี ย ใ จ

ตัวฉันไม่ใช่พระพรหมบนฟ้า
จะทำให้สมปราถรนาทุกอย่างได้ไฉน
ถูกใจบ้างขัดใจบ้างคละเคล้ากันไป
 ห า ก เ ธ อ ยั ง ไ ม่ พ อ ใ จ ฉั น ก็ ค ง ดี ไ ม่ พ อ ใ ห้ เ ธ อ แ ล


ทักทายจร้าน้ำตาลขม (สา) หวังว่าคงจำซื่อไม่ผิดนะ อิอิ คิดถึงเช่นกันจร้า