รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนธรรมะสอนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ตุลาคม 02, 2013, 04:46:56 pm

หัวข้อ: อย่าลืมตัว
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ตุลาคม 02, 2013, 04:46:56 pm
อย่าลืมตน...ลืมตัว...ให้มัวหมอง
อย่าลำพอง...จ้องผลาญ...พาลเขาทั่ว
อย่าเผยอ...เย่อหยิ่ง...ทิ้งศักดิ์ตัว
อย่าหลงมัว...มั่วอบาย...คลายความดี

อย่ามัวหลง...ยศลาภ...อาบกิเลส
อย่าข้ามเขต...ส่วนต่าง...หว่างวิถี
อย่าเหยียดคน...ต่ำค่า...ว่าธุลี
อย่าอวดอ้าง...บารมี...ศรีศักดา

จงอ่อนน้อม...ถ่อมตน...ให้คนเห็น
จงทำเย็น...หยุดร้อน...หยุดวอนหา
จงยับยั้ง...ชั่งใจ...ให้สักกา
จงยึดมั่น...ธัมมา...อย่าหลงตน

จงอยู่อย่าง...ทะนง...คงความดี
จงมากมี...น้ำใจ...ใฝ่กุศล
จงโออเอื้อ...เจือเขา...แม้เราจน
จงอดทน...ทุกก้าว...แม้ร้าวรอน

จะมั่งมี...มวลมิตร...ที่คิดรัก
จะไร้เรื่อง...ทุกข์หนัก...มาหักถอน
จะมากล้ำ...คำว่า...เอื้ออาทร
จะไม่เดือด...ไม่ร้อน...ตอนรับเวร