รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนคิดถึง => ข้อความที่เริ่มโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ เมษายน 05, 2014, 09:08:08 pm

หัวข้อ: รู้สึกเหมือนฉันบ้างไหม
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ เมษายน 05, 2014, 09:08:08 pm
ถึงจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายมามากมาย
ฉันก็ไม่เคยห่างหายจากเธอไปไหน
ยังคงอยู่ใกล้ๆแม้มรสุมจะโถมใส่
เหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนไม่คิดไปจากกัน

ฉันยอมเจ็บปวดและมีน้ำตา
ทุกครั้งที่แววตาเธอชินชาใส่ฉัน
มันปวดไปทุกอณูกับคำพูดที่เธอให้กัน
ถ้าเธอลองมาเป็นฉันสักวันแล้วเธอจะเข้าใจ

มองจ้องสายฝนที่โปรยปรายเดือนเมษา
ที่ตกลงมากลบคราบน้ำตาที่รินไหล
หากใครว่าโง่ฉันยอมโง่เพื่อเธอฉันเต็มใจ
จะหนักหนามากแค่ไหนไม่เคยคิดไปจากเธอ

แม้เป็นระยะเวลาสั้นๆที่ใช้ลมหายใจร่วมกัน
เธอบอกฉันหากวันใดต้องห่างกันอย่าพร่ำเพ้อ
อย่าลืมคำสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะกลับมาพบเจอ
ฉันก็ไม่เคยเผลอเลอเมื่อเธอต้องห่างไกล

เธอจากไปนานนับจากวันนั้นก็เกือบปี
ฉันก็ใช้ทุกวินาทีอยู่กับความร้าวไหว
เฝ้าภาวนาอธิฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงดวงใจ
ให้ช่วยดลจิตใจอย่าให้เธอต้องใครเมื่อจากไป

ถึงขี้งอลไร้เหตุผลฉันก็รักเธอ
กว่าจะได้เจอเวลาจะผ่านไปอีกสักแค่ไหน
ยอมรับว่าเหนื่อยกับกาลเวลาและระยะทางที่ห่างไกล
แล้วเธอที่อยู่เมืองไกลจะรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมคนดี
หัวข้อ: Re: รู้สึกเหมือนฉันบ้างไหม
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ เมษายน 05, 2014, 10:02:31 pm
ใต้แผ่นฟ้ากว้าง
กับระยะทางที่ห่างไกลนั้น
พิสูจน์เราด้วยคืนและวัน
ว่ า ใ จ ค ง มั่ น ห รื อ ผั น แ ป ร

เว้นที่ว่างไว้กลั่นกรอง
เพื่อการครอบครอง...รักแท้
เวลาจะช่วยดูแล
ใครควรค่าแก่การรอคอย
หัวข้อ: Re: รู้สึกเหมือนฉันบ้างไหม
เริ่มหัวข้อโดย: {ลมปลิว} ที่ เมษายน 06, 2014, 07:41:14 pm

แววตาที่อ่อนโยนคู่นั้น
ยังตรึงอยู่ในใจฉัน ไม่จางหาย
ความรักความผูกพัน มิเว้นวาย
คล้าย-คล้าย ใจเรายังอยู่ด้วยกัน

เธอรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหม
เหงาเมื่อไหร่ ห่มใจด้วยรัก เมื่อนั้น
หากคิดเหมือนฉัน ใจยังรัก ยังผูกพัน
โปรดกลับมาหาฉัน ความสำคัญ ยังเหมือนเดิม
หัวข้อ: Re: รู้สึกเหมือนฉันบ้างไหม
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ เมษายน 06, 2014, 11:43:44 pm
แววตาที่อ่อนโยนคู่นั้น
ยังตรึงอยู่ในใจฉัน ไม่จางหาย
ความรักความผูกพัน มิเว้นวาย
คล้าย-คล้าย ใจเรายังอยู่ด้วยกัน

เธอรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหม
เหงาเมื่อไหร่ ห่มใจด้วยรัก เมื่อนั้น
หากคิดเหมือนฉัน ใจยังรัก ยังผูกพัน
โปรดกลับมาหาฉัน ความสำคัญ ยังเหมือนเดิมฉั น ก็ รู้ สึ ก เ ห มื อ น กั บ เ ธ อ
อยากพบเจอ...อยากเห็นหน้า
ครุ่นคิดถึงแววตา
ครั้งที่เธอมองมาด้วยหัวใจ

หวังเพียงรักนำทาง
ระยะห่าง...ต่างกันแค่ไหน
รั ก ข อ ง ฉั น ไ ม่ เ ค ย จ า ก ไ ก ล
ยังรักษาไว้ในคำสัญญา