รวมกลอนเพราะๆ

Poem ห้องรับรอง => บทอาขยาน => ข้อความที่เริ่มโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ กรกฎาคม 19, 2015, 11:27:06 pm

หัวข้อ: บทอาขยานปากเป็นเอก
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ กรกฎาคม 19, 2015, 11:27:06 pm
http://www.youtube.com/watch?v=IBqJM1nYTwI
บทอาขยานปากเป็นเอก (https://youtu.be/IBqJM1nYTwI)

ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนต์         ให้คนเชื่อ
ฉลาดเหลือวาจา                         ปรีชาฉาน
จะกล่าวถ้อยร้อยคำ                     ไม่รำคาญ
เป็นรากฐานเทิดตน                    พ้นลำเค็ญ

เลขเป็นโทโบราญ                       ท่านสั่งสอน
เร่งสังวรเวี่ยไว้                           ใช่ว่าเล่น
การคำนวณควรชำนาญ               คูณหารเป็น
ช่วยให้เด่นดีหนักหนา                 รู้ท่าคน
หนังสือเป็นตรีวิชา                       ปัญญาเลิศ

เรียนไปเถิดรู้ไว้                          ไม่ไร้ผล
ยามยากแสนแค้นคับ                   ไม่อับจน
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหา                  ทรัพย์ทวี

ชั่วดีเป็นตราประทับ                     ไว้กับโลก
ยามวิโยคชีพยับ                           ลับร่างหนี
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัว                         ส่วนชั่วดี
คงเป็นที่ลือทั่ว                             ชั่วฟ้าดิน


ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หมายถึงว่า คนเราจะได้ดี ประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหรือพบกับความหายนะ ก็เพราะอาศัยวาจาที่เปล่งออกมาจากปากนี่แหละ ความเดือดร้อนใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ส่วนหนึ่งก็มาจากคำพูดที่ไม่สำรวมระวังของตัวเราเอง พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน ไม่ทำตนและคนอื่นให้เดือดร้อน ซึ่งท่านเรียกว่าวาจาสุภาษิต ถือเป็นมงคลอันสูงสุด เพราะจะนำแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลมาสู่ตัวเรา คนที่พูดเป็นนั้น ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด เพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด ความเดือดร้อนหรือโทษต่างๆ ก็ไม่เกิดขึ้น