รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนธรรมชาติ => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟ้าสาง งามกันยา ที่ พฤษภาคม 22, 2016, 08:48:30 pm

หัวข้อ: ฟ้าบ่มีน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้าสาง งามกันยา ที่ พฤษภาคม 22, 2016, 08:48:30 pm
บนฟ้า บ่มีน้ำ บนผืนดิน มีแต่ซัง
น้ำขึ้น บ่ถึงฟ้า ในผืนป่า บ่มีป่า
เหลือแตตอ ร้อยปีที่ทนมา ถูกตัดรอน
ด้วยมือใคร มือมนุษย์ ทุรยศ อดสู