รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนวันสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ~นารี ขี่กลอนข่ม~ ที่ พฤศจิกายน 03, 2016, 11:09:14 am

หัวข้อ: ตามรอยพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: ~นารี ขี่กลอนข่ม~ ที่ พฤศจิกายน 03, 2016, 11:09:14 am
จะเดินตาม ฝ่าละออง ธุลีพระบาท
ที่พ่อวาด สิ่งดีงาม เอาไว้ให้
จะต่อเติม จะเสริมตาม น้ำพระทัย
ด้วยดวงใจ ที่จงรัก แลภักดี

พระบารมี พ่อปกเกล้า เหล่าไทยถ้วน
พ่อทบทวน คิดฝนเทียม เยี่ยมหนักหนา
เหล่าทวยราษฏร์ กราบแทบบาท พระปิตุลา
พระราชา ของคนไทย ในหลวงภูมิพล ..

ใต้ร่มเงา พระบารมี มหาราช
เหล่าข้าบาท เทิดทูนใน พระทัยท่าน
พระคุณพ่อ มีมากล้น อเนกอนันต์
มวลลูกนั้น ขอเป็นข้าบาท ทุกชาติไป

                                                                      ......ยอด เสื้อลาย......