รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลบท => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 03, 2016, 05:58:57 pm

หัวข้อ: ตรัสเถิด...(กลบท:ดุริยางคจำเรียง)
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 03, 2016, 05:58:57 pm
โอ้โอ้พระ...จะจะไกล...ไยไยเฉย
ด้วยด้วยเคย...เชยเชยชู้...อยู่อยู่ใกล้
นี่นี่พระ...จะจะทิ้ง...นิ่งนิ่งไย
ตรัสตรัสเถิด...เปิดเปิดใจ...ใคร่ใคร่ฟัง

เมื่อเมื่อน้อง...หมองหมองค่า...ลาลาพี่
จบจบที่..พี่พี่หมาย...คลายคลายคลั่ง
สมสมปอง...ครองครองเขา...เข้าเข้าวัง
ก็ก็สั่ง...ฝังฝังรัก...หักหักเรา

กลบท:ดุริยางคจำเรียง
บังคับซ้ำคำ 3 คู่ ในคำที่ 1-2,4-5 และ 7-8
ซ้ำเสียงสระ 2 คู่ ในคำที่ 3-4 และ 6-7 ทุกวรรค
เลื่อนรับสัมผัสไปรับในคำที่ 6