รวมกลอนเพราะๆ

Poem ห้องรับรอง => สารพันเทคนิคการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 12:36:10 am

หัวข้อ: หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 12:36:10 am
 อ่านบทกวีโคลง ฉันท์กาพย์กลอนของนักกลอนกวีคลับ   คลิก  (http://www.kaweeclub.com/35/)

หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ


ตัวอย่าง

กลอนสุภาพแปดคำประจำบ่อน.............อ่านทุกตอนสามวรรคประจักษ์แถลง
ตอนต้นสามตอนสองสองแสดง..............ตอนสามแจ้งสามคำครบจำนวน
มีกำหนดบทระยะกะสัมผัส....................ให้ฟาดฟัดชัดความตามกระสวน
วางจังหวะกะทำนองต้องกระบวน..........จึงจะชวนฟังเสนาะเพราะจับใจ ฯ

หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ-ฉันทลักษณ์

๑. ในวรรคหนึ่ง ๆ มีอยู่ ๘ คำ จะใช้คำเกินกว่ากำหนดได้บ้าง แต่ต้องเป็นคำที่ประกอบด้วยเสียงสั้น

๒. การส่งสัมผัส คำที่ ๘ ของวรรคแรก สัมผัสกับคำที่ ๓ หรือคำที่ ๕ ของวรรคที่สอง คำที่ ๘ ของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคำที่ ๘ ของวรรคที่ ๓
คำ ที่ ๘ ของวรรคที่ ๓ สัมผัสกับคำที่ ๓ หรือที่ ๕ ของวรรคที่ ๔ และคำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ของบทต่อไป

๓. วรรคสดับ หรือวรรคแรก คำสุดท้ายใช้คำเต้น คือ เว้นคำสามัญใช้ได้หมด แต่ถ้าจำเป็นจะใช้เป็นเสียงสามัญก็อนุญาตให้ใช้ได้บ้าง แต่อย่าบ่อยนักพยายามหลีกเลี่ยง

๔. วรรครับ หรือวรรคสอง คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงจัตวา ส่วน เอก โท ตรี ได้บ้าง ห้ามเด็ดขาดคือ เสียงสามัญ

๕. วรรครอง หรือวรรคสาม คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงสามัญ ห้ามใช้เสียงจัตวา หรือคำที่มีรูปวรรณยุกต์

๖. วรรคส่งหรือวรรคสี่ คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงสามัญ ห้ามใช้คำตายและคำที่มีรูปวรรณยุกต์

๗. คำที่ ๓ ของวรรครองและวรรคส่ง ใช้ได้ทุกเสียง

๘. นิยมสัมผัสในระหว่างคำที่ ๕-๖-๗ ของทุก ๆ วรรค

๙. นิยมสัมผัสชิดในระหว่างคำที่ ๓-๔ ของวรรคสดับและวรรครอง

๑๐. อย่าให้มีสัมผัสเลือน, สัมผัสซ้ำ, สัมผัสเกิน, สัมผัสแย่ง, สัมผัสเผลอ, และสัมผัสเพี้ยน

-------------------------------------
หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ
อ้างถึง
อุเทน ปัญญาปริทัตต์, พุทธประวัติ ภาคหลากบทกวี, หน้า ๒๕๖-๒๕๗
จักขานไขในด้านการสัมผัส
กลอนที่จัดว่างามตามประสงค์
หากสัมผัสจัดวางอย่างบรรจง
กลอนจะส่งสูงค่าน่านิยม

แต่บางครั้งยังมีที่ควรเน้น
หากจะเน้นเนื้อหาค่าคำสม
ห่างสัมผัสจัดนักกลอนมักตรม
ไม่พร่างพรมพจน์เพียรข้อเจียรจาร

แต่ก่อนกาลนานมาท่านว่าไว้
สัมผัสไม่ต้องหามาสมาน
นักกลอนดีที่เกลียวกลอนเชี่ยวชาญ
สัมผัสผ่านมาผลักนักกลอนเอง


---------------------------------------------------
อ้างถึง
ผัน วงษ์ดี จากหนังสือ กลอนและวิธีเขียนกลอน ของ ช่อประยงค์
http://campus.sanook.com/u-write/read.php?id=392

ปล.หนูไม่เก่ง แต่หนุพยายาม  e049
หัวข้อ: Re: หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ มิถุนายน 03, 2009, 06:21:24 am
e049 e049 e049

ขอบคุณค่ะ สำหรับ กระทู้มีค่า แก่การเรียนรู้ 
หัวข้อ: Re: หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: จอมใจอสูร(คิดถึงเสมอ) ที่ ธันวาคม 22, 2009, 05:43:34 pm
    ไม่อยากได้ทคนิคอ่ะค่ะ อยากได้วิธีขับทำนองเสนาะมากกว่า
หัวข้อ: Re: หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: siamza16 ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2010, 07:31:10 pm
Thank uu