รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนคิดถึง => ข้อความที่เริ่มโดย: v.nefertali ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 02:28:29 am

หัวข้อ: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 02:28:29 am
ฝั น ดี เ ถ อ ะ น ะ ห มู่ ก วี ตั ว น้ อ ย
เ ร า จ ะ ร้ อ ย เ พ ล ง รั ก เ พื่ อ ก ล่ อ ม เ จ้ า
จ ะ ค ล อ เ สี ย ง อ่ อ น ห ว า น ซ่ า น เ บ า ๆ
ก ร ะ ซิ บ ผ่ า น ส า ย ล ม เ ห ง า จ น เ จ้ า น อ น

อ ย่ า ค รุ่ น คิ ด อื่ น ใ ด ใ ห้ วุ่ น ว้ า
จ ะ จุ ม พิ ต ที่ เ ป ลื อ ก ต า อ ย่ า ง ไ ห ว อ่ อ น
ม อ บ ไ ห ล่ อุ่ น แ อ บ อิ ง ใ ห้ พิ ง น อ น
อ ย่ า อ า ว ร ณ์ ถ อ น นิ ท ร า ใ น ร า ต รี

อ า จ เ ห น็ บ ห น า ว ร้ า ว ร า น ด้ ว ย ม่ า น ห ม อ ก
จ น อ่ อ น ไ ห ว  ช้ำ ช อ ก ห ล อ ก ใ จ นี้
จ ะ รั ก ษ า ด้ ว ย ใ จ รั ก ษ์ แ ล ะ ภั ก ดี
จ ะ ดู แ ล เ ธ อ ใ ห้ ดี  ~ ฉั น สั ญ ญ า
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 04:34:20 am
(http://i153.photobucket.com/albums/s227/exodu-s/story/6.jpg)

(http://widget.sanook.com/static_content/full/graphic/e298ac5d91134f01ec25525c4399bdd4_1210306969.gif)

ตราบใดที่ฟ้ายังมีดาว

หัวใจของเรายังคงอยู่คู่เสมอ

(http://tbn3.google.com/images?q=tbn:Qm9Lo497-eJ-VM:http://www.bkkonline.com/scripts/ecard/card.asp%3Fid%3D865)

คอยหน่อยนะเดี๋ยวจะตามไปนะแม่โฉมตรู

รอสักครู่จะส่งใจที่มีอยู่่..กล่อมเธอนอน..ให้ฝันดี


(http://widget.sanook.com/static_content/full/graphic/e298ac5d91134f01ec25525c4399bdd4_1210306969.gif)
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ มีนาคม 24, 2009, 02:03:33 am
(http://dl10.glitter-graphics.net/pub/410/410840w6nivyaoo2.jpg)

ในความคิดคนมากมายกับฝันดี
ทำให้มีความสุข และทุกเวลาที่ตื่นจะสดใส
ที่จริงฉันควรจะเป็นเหมือนใคร
ในทุกคืนที่หลับที่ฝันดีตื่นมาก็ควรสุขใจ

เป็นเพราะในเวลาที่คบเธอ
ไม่เผื่อใจว่าการแยกทางมันจะเกิดกับเรา

ยิ่งฝันดีเท่าไรยิ่งคิดไปว่าเธอ
ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่จากไป
ตื่นเช้ามาเมื่อไรก็ปวดร้าว
ก็รับความจริงไม่ได้ว่าฉันนั้นตัวคนเดียว
ว่าไม่มีเธอคนเดิมอีกแล้ว

จะทำหัวใจยังไงให้แข็งแรง
ในเมื่อยังต้องหลับต้องพบเธอกับคนที่ควรตัดใจ

ยิ่งฝันดีเท่าไรยิ่งคิดไปว่าเธอ
ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่จากไป
ตื่นเช้ามาเมื่อไรก็ปวดร้าว
ก็รับความจริงไม่ได้ว่าฉันนั้นตัวคนเดียว
ว่าไม่มีเธอคนเดิมอีกแล้ว

ยิ่งฝันดีเท่าไรยิ่งคิดไปว่าเธอ
ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่จากไป
ตื่นเช้ามาเมื่อไรก็ปวดร้าว
ก็รับความจริงไม่ได้ว่าฉันนั้นตัวคนเดียว
ว่าไม่มีเธอคนเดิมอีกแล้ว

ยิ่งฝันดีเท่าไรยิ่งคิดไปว่าเธอ
ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่จากไป
ตื่นเช้ามาเมื่อไรก็ปวดร้าว
ก็รับความจริงไม่ได้ว่าฉันนั้นตัวคนเดียว
ว่าไม่มีเธอคนเดิมอีกแล้ว

หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 24, 2009, 01:20:57 pm
ฝากหมู่ดาว..ในรัตติกาล..แสนเหงา
ฝากดูแลเขา...ให้ข้ามผ่าน..คืนเหน็บหนาว
ฝากสายลม...รับฟัง..ทุกเรื่องราว
และฝากลบ...ความเหงาที่แสนยาว..ในหัวใจ

..ขอเถอะนะ...จันทรา..
ดูแลเธอ...จนกว่า..จะหลับใหล
คำขอ..เพียงนิด...จากคนไกลไกล
ที่ทำได้...แค่ห่วงใย..ไกลไกลเธอ

..ขอให้คนที่แสนดีของฉัน..
หลับฝัน...อย่ามีความสุข..เสมอ
ขอสรรพสิ่ง...ต่าง-ต่าง..โปรดดูแลเธอ
แม้คนที่เธอฝันเพ้อ...ไม่ใช่ฉัน..ก็ตาม
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ เมษายน 08, 2009, 04:27:24 am
e033 e033 e033 e033 e033


เข้ามาส่งคนดีเข้านอน.........ฝันดีค่ะ


(http://www.siam2.com/up/pic/043295803164874.gif)

หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 08, 2009, 07:43:35 am
หลับตาลงนะ...คนดี
ไม่มีอะไรที่..ต้องห่วง..แล้วสักอย่าง
สิ่งที่เคย..แบกไว้..ให้เธอวาง
ให้ทุกอย่าง..เหมือนเพียง..แค่ฝันไป

หลับตาลงนะ...คนดี
สิ้นสุดลงตรงนี้..หนทาง..ที่ยิ่งใหญ่
กล่อมด้วยเพลง..แห่งรัก...ให้ชื่นใจ
ฝากส่งให้..คนไกล..หลับฝันดี
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ เมษายน 10, 2009, 04:30:46 am
หลับตาลงนะ...คนดี
ไม่มีอะไรที่..ต้องห่วง..แล้วสักอย่าง
สิ่งที่เคย..แบกไว้..ให้เธอวาง
ให้ทุกอย่าง..เหมือนเพียง..แค่ฝันไป

หลับตาลงนะ...คนดี
สิ้นสุดลงตรงนี้..หนทาง..ที่ยิ่งใหญ่
กล่อมด้วยเพลง..แห่งรัก...ให้ชื่นใจ
ฝากส่งให้..คนไกล..หลับฝันดี

 e016 e016 e016

ไม่ได้มาเป็นกลอน
แต่อยากให้นอนฝันดี
คิดถึงคนดีในคืนนี้
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ พบกันพรุ่งนี้  e034
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 10, 2009, 01:17:08 pm
e016 e016 e016

ไม่ได้มาเป็นกลอน
แต่อยากให้นอนฝันดี
คิดถึงคนดีในคืนนี้
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ พบกันพรุ่งนี้  e034


แม้บทกลอนของฉัน...บทนี้
มันไม่ได้..ดูดี..สักเท่าไหร่
แต่ทุกคำ..ที่ขีดเขียน..ล้วนกลั่นออกมา..จากหัวใจ
เธอรู้สึกถึงมันไหม..ความห่วงใย..ที่ให้เสมอมา

...กระซิบผ่านไปกับสายลมเหงา...
ฝากบอกเธอ..เบาเบา..ว่าฉันห่วงหา
แม้เธอจะไม่สนใจ..หรือไม่ตอบอะไร..กลับมา
แต่ทุกห้วงของวันเวลา..เธอจะยังมีค่า..ตลอดไป

...ส่งมาเป็นบทกลอน...
กล่อมให้..คนแสนดีนอน..ก่อนจะหลับใหล
หลับฝันให้สบาย..ไปกับห้วงนิทรา..อันยาวไกล
ฉันจะคอยห่วงใย...อยู่ตรงนี้ตลอดไป...ฉันสัญญา
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำตาฟ้า ที่ พฤษภาคม 03, 2009, 11:23:16 pm
ฝันดีนะ...ที่รัก

คืนนี้เหนื่อยนัก...พักก่อนก็ได้

พรุ่งนี้วันใหม่...อย่าลืมมาเติมกำลังใจ

ชาวกวีคลับยินดีให้...และห่วงใยคนดี

(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(184).gif)(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(269).gif)(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(184).gif)
หัวข้อ: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ มิถุนายน 30, 2009, 10:17:57 pm
(http://www.kaweeclub.com/image/kawee.gif)

ใต้เงาแสงไฟในเมืองหลวง
แสงจากดาวล้านดวง ยังริบหรี่
ผู้คนมากมาย ทั้งร้ายดี
ต่างดิ้นรนในสิ่งที่ ต่างกันไป


เหนื่อยหรือเปล่ากับความฝัน
บางคราวที่คว้ามัน ไว้ไม่ได้
ท้อหรือเปล่า กับบางใจ
ที่พาความเจ็บร้าวมาให้ นองน้ำตา


เป็นห่วงนะ ในทุกคราว
จะคอยลูบผมเบาๆ ขับไล่ความเหงา เหว่ว้า
ไม่ต้องเป็นคนของใจ ไม่ต้องให้อะไรตอบแทนมา
หลับฝันดีเถิดนะ...ฉันสัญญาจะอยู่กับเธอ

หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: คนริมคลอง ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 11:44:18 am
........ส่งคนแสนดีเข้านอน....ส่งคนสำส่อนเข้าผับ........(อิอิ)
.....ใต้แสงสี แห่งแสงไฟ ในเมืองหลวง
หลายคนควง กันเข้าผับ แล้วลับหาย
ต่างชนแก้ว แล้วยืนดิ้น กันกระจาย
คนมากมาย หลากหลายชน ค้นกันไป
.....บ้างแหกปาก กระชากเสียง กรี๊ดสนั่น
บางคนมัน จนลืมตัว หารู้ไม่
ตกเป็นเหยื่อ ทรชน คนจัญไร
เปลืองตัวให้ เป็นของเล่น เช่นของเคย
.....ขอฝากเตือน เยาวชน คนใฝ่รู้
ตรึกตรองดู หาคำพา มาเฉลย
อย่ามัวเมา แสงสีเขา เอาอีกเลย
กลอนเปรียบเปรย ว่าหามเสา เราชั่วเอง......
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 12:09:03 pm
........ส่งคนแสนดีเข้านอน....ส่งคนสำส่อนเข้าผับ........(อิอิ)
.....ใต้แสงสี แห่งแสงไฟ ในเมืองหลวง
หลายคนควง กันเข้าผับ แล้วลับหาย
ต่างชนแก้ว แล้วยืนดิ้น กันกระจาย
คนมากมาย หลากหลายชน ค้นกันไป
.....บ้างแหกปาก กระชากเสียง กรี๊ดสนั่น
บางคนมัน จนลืมตัว หารู้ไม่
ตกเป็นเหยื่อ ทรชน คนจัญไร
เปลืองตัวให้ เป็นของเล่น เช่นของเคย
.....ขอฝากเตือน เยาวชน คนใฝ่รู้
ตรึกตรองดู หาคำพา มาเฉลย
อย่ามัวเมา แสงสีเขา เอาอีกเลย
กลอนเปรียบเปรย ว่าหามเสา เราชั่วเอง......


+1ค่ะ

ใครอ่านแล้วคงจะฝันดีแน่ๆเลย  e017 e008
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 06:56:51 pm
ดวงตะวันจรด ณ ขอบฟ้า
หมู่เมฆ ถูกพัดพาที่ละน้อย
กลิ่นอายความเหงา เข้าสวมรอย
และก็ปล่อยหัวใจ ตามสายลม

พัดพา...ไปอีกฝั่ง
ความรู้สึกความหวังผสานผสม
กระซิบรักเบา - เบา ผ่านสายลม
ให้มันเป็นผ้าห่มยามเธอนอน

ฝันดีนะ...คืนนี้
ปล่อยหัวใจที่มีให้พักผ่อน
คอยรับฟังกวีสั้นก่อนเข้านอน
ลองสัมผัสความอาทร จาก...ใคร

หลับฝัน...ให้สบาย
พรุ่งนี้ ตอนสาย - สายของวันใหม่
ค่อยตื่นมารับไออุ่น สู่ใจ
และสัมผัส ว่า"ใคร"...อยู่ข้างเธอ
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 07:00:23 pm
ดวงตะวันจรด ณ ขอบฟ้า
หมู่เมฆ ถูกพัดพาที่ละน้อย
กลิ่นอายความเหงา เข้าสวมรอย
และก็ปล่อยหัวใจ ตามสายลม

พัดพา...ไปอีกฝั่ง
ความรู้สึกความหวังผสานผสม
กระซิบรักเบา - เบา ผ่านสายลม
ให้มันเป็นผ้าห่มยามเธอนอน

ฝันดีนะ...คืนนี้
ปล่อยหัวใจที่มีให้พักผ่อน
คอยรับฟังกวีสั้นก่อนเข้านอน
ลองสัมผัสความอาทร จาก...ใคร

หลับฝัน...ให้สบาย
พรุ่งนี้ ตอนสาย - สายของวันใหม่
ค่อยตื่นมารับไออุ่น สู่ใจ
และสัมผัส ว่า"ใคร"...อยู่ข้างเธอ
+1 จ้า

อะไรจะหวานปานนั้นน้องเอ้ย   e045 e045  แอบอินอ่ะ
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 07:35:27 pm
วันนี้ฝันดีแน่เลย  e044
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: บันทึกหน้าสุดท้าย ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 07:35:53 pm
กะซิบซ่าน...ผ่านห้วง...สรวงสวรรค์
ฝากเงาจันทร์ ?ส่องแสงแห่ง . .ความหวัง
สาดกระทบ แอบอิง อย่างจริงจัง
ถึงคนนั้น ที่นั่ง อยู่กลางใจ

ก่อนจะหลับ...เพ้อพร่ำ คำลึกซึ้ง
ว่า คิดถึง ผ่านสายลม ห่มนอนให้
อย่าลืมรับ "รัก" พี่ที่ส่งไป
เราจะได้ คู่กัน หลับฝันดี
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 02, 2009, 07:55:39 pm
(http://www.kaweeclub.com/image/kawee.gif)

อยากสัมผัสไออุ่นให้เพียงพอ
ให้สมกับที่เฝ้ารอ มานานเนิ่น
เส้นทางเหงาๆ  ที่ก้าวเดิน
เหนื่อยเหลือเกิน การไม่มีใคร


ขอบคุณไออุ่น...แสนหวาน
แต่อยู่นานๆ หน่อยได้ไหม
หวั่นน้ำใจรัก ระเหยเป็นไอ
พร้อมกับการจากไป ของราตรี


ไม่ว่าฝันหรือเรื่องจริง
ขอให้ทุกสิ่ง หยุดไว้ที่นี่
อย่าไปไหนอีกเลยนะคนดี
ก อ ด ฉั น ไ ว้ อ ย่ า ง นี้ ~ นะนาน~นาน


้คืนนี้ ฝันดีนะคะ ทุกคน ^ ^หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กรกฎาคม 03, 2009, 06:23:04 pm

+1 จ้า

อะไรจะหวานปานนั้นน้องเอ้ย   e045 e045  แอบอินอ่ะ

ขอบคุณค้าบ พี่จี อิอิ

วันนี้ฝันดีแน่เลย  e044

แล้วฝันดีมั้ย (ตกลงฝันร้าย แป่ววว=w=)
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กรกฎาคม 03, 2009, 06:24:14 pm
ท้องฟ้าค่อย - ค่อยแปรเปลี่ยนสี
ความมืดคลุมทุกพื้นที่ อย่างช้า - ช้า
หมดลงอีกวันแล้ว... เวลา
ค่อย - ค่อยปิดเปลือกตา คิดถึงใคร

ส่งรัก..ผ่านความฝัน
โดยไร้ใครขวางกั้น รักอ่อนไหว
ถักทอเส้นทาง ด้วยความห่วงใย
ให้ความรักก้าวไป จนถึงเธอ

ปลายทาง..ของถนน
เป็นหัวใจหนึ่งคน อยู่เสมอ
คืนนี้ หลับฝันดี..นะเธอ
และทุกคืนของเธอ...ก็เช่นกัน

จะอยู่ใกล้ - ใกล้..สัญญา
จนกว่า เธอมีใคร..ในฝัน
จะเคียงข้างจนรุ่งอรุณ แห่งตะวัน
อย่ากลัวยามหลับฝัน.. ฉันจะ" ไ ม่ ห า ย ไ ป ~ แ น่ น อ น "
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กรกฎาคม 03, 2009, 06:32:05 pm
ท้องฟ้าค่อย - ค่อยแปรเปลี่ยนสี
ความมืดคลุมทุกพื้นที่ อย่างช้า - ช้า
หมดลงอีกวันแล้ว... เวลา
ค่อย - ค่อยปิดเปลือกตา คิดถึงใคร

ส่งรัก..ผ่านความฝัน
โดยไร้ใครขวางกั้น รักอ่อนไหว
ถักทอเส้นทาง ด้วยความห่วงใย
ให้ความรักก้าวไป จนถึงเธอ

ปลายทาง..ของถนน
เป็นหัวใจหนึ่งคน อยู่เสมอ
คืนนี้ หลับฝันดี..นะเธอ
และทุกคืนของเธอ...ก็เช่นกัน

จะอยู่ใกล้ - ใกล้..สัญญา
จนกว่า เธอมีใคร..ในฝัน
จะเคียงข้างจนรุ่งอรุณ แห่งตะวัน
อย่ากลัวยามหลับฝัน.. ฉันจะ" ไ ม่ ห า ย ไ ป ~ แ น่ น อ น "+1 ให้เน้อ

... อ่านแล้ว ใจละลาย
  e035 e042 e043
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กรกฎาคม 03, 2009, 06:50:21 pm
(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(81).gif)

ก่อนตะวันจะสิ้นแสง
ก่อนความมืดปกคลุมทั่วทุกแห่ง ในความเหงา
ก่อนหัวใจจะยิ่งหม่นเทา
ด้วยถูกความหลังเก่าๆ เข้าหลอนใจ


อยากได้ไออุ่น อ่อนโยน
ความจริงใจจากใครสักคน ได้ไหม
จนกว่าฝันร้ายจะหายไป
เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มอุ่นใจ ด้วยรักจากเธอ


หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 03, 2009, 07:17:21 pm

+1 จ้า

อะไรจะหวานปานนั้นน้องเอ้ย   e045 e045  แอบอินอ่ะ

ขอบคุณค้าบ พี่จี อิอิ

วันนี้ฝันดีแน่เลย  e044

แล้วฝันดีมั้ย (ตกลงฝันร้าย แป่ววว=w=)


เรื่องจริงอ่ะ  ที่ฝันร้าย
โค ตะ  ระ  ร้ายเลยหละ

เมื่อคืนยังหลอนๆอยู่เลย 
e036
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 03, 2009, 08:13:40 pm
(http://www.kaweeclub.com/image/kawee.gif)

ตะวันพึ่งจะลับขอบฟ้า
ยินเสียงเพรียกหา จากดินแดนไกลโพ้น
เสียงใสๆ ที่มีความห่วงใยปะปน
" มืดแล้วสาวน้อยหน้ามน? ..? กำลังทำอะไร "


ก่อนจะมีงอน กับโทรศัพท์
"โทรมาช่วยรับเร็วๆ ได้ไหม"
โถ ถ้าเธอ...จำเสียงเรียกเข้าได้ คงเข้าใจ
มันเป็นเพลงที่เธอใส่ไว้ ก่อนจะลา


ความในใจจากเพื่อนเก่าคนนี้
เผยไปมากกว่าที่มี คงไม่กล้า
บอกเธอ...ห่วงใยทุกเวลา
คืนนี้....
"ฝั น ดี? น ะ .... คิ ด ถึ ง เ ห มื อ น เ ดิ ม "มาตอนค่ำๆ แต่ไม่เป็นไรเนาะ ยังไงก็ คิดถึง ห่วงใย...
คืนนี้ ฝันดีนะคะ ทุกคน ^ ^
[wma=100,40]http://dc129.4shared.com/img/71519896/db5f3895/dlink__2Fdownload_2F71519896_2Fdb5f3895_3Ftsid_3D20090703-085620-a9a810b8/preview.mp3[/wma]
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: ชะเอม ที่ กรกฎาคม 03, 2009, 10:56:39 pm


ในดง..ดาวดาษดื่น ค่ำคืนนี้
ดอกราตรีกลิ่นกรุ่น ละมุนหวาน
สิ้นแสงดับสรรพสิ่ง ยิ่งนิ่งนาน
อวดความหวานบานสะพรั่ง ดั่งรอใคร

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

มิเคยลาลับล่วง ยังห่วงเจ้า
ยังภาพเงาฉายฝันวันฟ้าใส
ก่อนหลับตาขวัญพี่ อยู่ที่ใด
โปรดรับรักจากดวงใจ ไปห่มนอน
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 12:56:59 am

(http://www.kaweeclub.com/image/kawee.gif)

ฉันมีสิทธิ์ห่วงเธอไหม
ในค่ำคืนที่เราต่างมองไม่เห็นใครอย่างนี้
มีแต่กำลังใจ ในสายลมที่หวังดี
ส่งไปแล้วจากที่นี่....ที่หัวใจ


ฉันไม่ใช่นางฟ้าที่สามารถดลบันดาล
เป็นเพียงคนที่อาจหาญ...ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่
รักในสิ่งที่ทำ และจะทำด้วยความตั้งใจ
เพียงพอไหม...
  รอยอาทรที่ให้..ที่แสนธรรมดา


ฉั น มี อ ะ ไ ร จ ะ บ อ ก เ ธ อ
มันอาจฟังดูเพ้อเจ้อ ไร้ค่า
พูดอยู่ทุกวัน จนคนฟังเอือมระอา
"ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ฉันเรื่อยมา"
"ฝั น ดี  น ะ .... ยั ง คิ ด ถึ ง เ ห มื อ น เ ดิ ม "คืนนี้ ฝันดีนะคะ ทุกคน ^ ^
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 04:09:10 am
ในคืนที่ท้องฟ้าไร้ดวงดาว
ทุกเรื่องราวของเราเป็นแค่ฝัน
อยากบอกเธอว่ารักนะคนผูกพัน
แม้อาจเป็นแค่ฝันที่ไร้สิ้นหนทาง

ก่อนจะหลับตาลงนอนในคืนนี้
ขอใช้ทุกนาทีบอกหัวใจที่อ้างว้าง
ว่ามีใครหนึ่งคนยืนอยู่ริมสุดของปลายทาง
เพื่อให้หัวใจที่บอบบางดวงนี้ได้หลับฝันดี

หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 04:44:18 am
ในคืนที่ท้องฟ้าไร้ดวงดาว
ทุกเรื่องราวของเราเป็นแค่ฝัน
อยากบอกเธอว่ารักนะคนผูกพัน
แม้อาจเป็นแค่ฝันที่ไร้สิ้นหนทาง

ก่อนจะหลับตาลงนอนในคืนนี้
ขอใช้ทุกนาทีบอกหัวใจที่อ้างว้าง
ว่ามีใครหนึ่งคนยืนอยู่ริมสุดของปลายทาง
เพื่อให้หัวใจที่บอบบางดวงนี้ได้หลับฝันดี
(http://www.kaweeclub.com/image/kawee.gif)

ความรักเหมือนกระจกบางใส
บอบบางจนน่าหวั่นใจ...ก็เท่านั้น
รับรู้การมีอยู่ของกันและกัน
เธอเลือกที่จะเชื่อมั่น...หรือหวั่นใจ


ห่างไกลหลายองศา
สักวันนึง ยังอาจมาชิดใกล้
แค่กระจกบางๆขวางกั้น หวั่นอะไร
ถ้าเรามีสายใย ที่เชื่อมกัน


ไม่จำเป็นต้องคาดหวังสิ่งใด
ให้ทุกอย่างเป็นไป...ตามแต่ใจเท่านั้น
รักษา ตัวเองดีๆนะ คนสำคัญ
เราจะก้าวไปด้วยกัน...ดีกว่าถูกขวางกั้นด้วยรอยร้าวในใจหัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำตาฟ้า ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 05:07:02 am
(http://image.ohozaa.com/ii/ne0d4.gif)


คงหลับไปแล้วใชไหม
เสียงกล่อมส่งผ่านไปในความฝัน
รับรู้หรือเปล่าส่งให้ทุกคืนวัน
กระซิบบอกเธออย่างนั้น...ว่าฝันดี

หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 02:18:43 pm
อ้างถึง
(http://www.kaweeclub.com/image/kawee.gif)

ความรักเหมือนกระจกบางใส
บอบบางจนน่าหวั่นใจ...ก็เท่านั้น
รับรู้การมีอยู่ของกันและกัน
เธอเลือกที่จะเชื่อมั่น...หรือหวั่นใจ


ห่างไกลหลายองศา
สักวันนึง ยังอาจมาชิดใกล้
แค่กระจกบางๆขวางกัน หวั่นอะไร
ถ้าเรามีสายใย ที่เชื่อมกัน


ไม่จำเป็นต้องคาดหวังสิ่งใด
ให้ทุกอย่างเป็นไป...ตามแต่ใจเท่านั้น
รักษา ตัวเองดีๆนะ คนสำคัญ
เราจะก้าวไปด้วยกัน...ดีกว่าถูกขวางกั้นด้วยรอยร้าวในใจ

ความรักอาจเป็นกระจกที่บางใส
แต่ความในใจเหมือนกระจกที่มัวหมอง
ความเป็นจริงทำได้แค่จ้องมอง
ไม่อาจจับจองฉุดรั้งความรักที่ผ่านไป


(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(218).gif)


บางช่วงชีวิตอาจมีอุปสัก
เพราะความรักอาจมีความเจ็บปวดมามอบให้
บางครั้งต้องทนทุกข์อยู่อย่างหนาวใจ
ไม่มีใครคอยห่วงใยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา


(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(219).gif)


อาจเป็นแค่มุมมองของใครสักคน
ความรักของคนแตกต่างกันไม่กี่องศา
แต่ความเศร้าและความเหงาเคล้าน้ำตา
ไม่เคยทำให้ฉันตื่นมามีรอยยิ้มเลยสักวัน(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(220).gif)


จะมีบ้างไหมใครคนดีที่รักจริง
ไม่ทอดทิ้งไม่หลอกลวงชวนให้ฝัน
ไม่ทิ้งฉันให้จมอยู่กับน้ำตาเหมือนทุกวัน
ใจของฉันจะฝันถึงใครคนนั้น...ทุกครั้งเมื่อหลับตา(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(223).gif)
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 02:47:59 pm

ความรักอาจเป็นกระจกที่บางใส
แต่ความในใจเหมือนกระจกที่มัวหมอง
ความเป็นจริงทำได้แค่จ้องมอง
ไม่อาจจับจองฉุดรั้งความรักที่ผ่านไป


(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(218).gif)


บางช่วงชีวิตอาจมีอุปสัก
เพราะความรักอาจมีความเจ็บปวดมามอบให้
บางครั้งต้องทนทุกข์อยู่อย่างหนาวใจ
ไม่มีใครคอยห่วงใยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา


(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(219).gif)


อาจเป็นแค่มุมมองของใครสักคน
ความรักของคนแตกต่างกันไม่กี่องศา
แต่ความเศร้าและความเหงาเคล้าน้ำตา
ไม่เคยทำให้ฉันตื่นมามีรอยยิ้มเลยสักวัน(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(220).gif)


จะมีบ้างไหมใครคนดีที่รักจริง
ไม่ทอดทิ้งไม่หลอกลวงชวนให้ฝัน
ไม่ทิ้งฉันให้จมอยู่กับน้ำตาเหมือนทุกวัน
ใจของฉันจะฝันถึงใครคนนั้น...ทุกครั้งเมื่อหลับตา(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(223).gif)

+1 ไปเลย
เดี๋ยวนี้ แกแต่งกลอนได้ขนาดนี้เชียวหรือ ยัยน้ำค้าง เริ่ดๆๆ
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 04:21:44 am


ลาแล้วนะ เกือบอรุณรุ่ง
เมื่อวันพรุ่ง ค่อยพบกันใหม่
ขอพรคุณพระศรีรัตนตรัย
ปกปักรักษาเธอให้พ้นผองภัย ตราบชั่วกาล
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: Sunflower ที่ กรกฎาคม 09, 2009, 01:42:48 pm
คำคืนนี้ แสนไกล ไร้เธอข้าง
ช่างอ้างว้างนอนหนาวนับดาวเดือน
บอกผ่านฟ้าไปว่าอย่าลืมเลือน
รักคอยเตือนในใจให้ฝันดี
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 10, 2009, 02:05:44 am
(http://www.kaweeclub.com/image/kawee.gif)

"สบายดีไหม...ที่รัก?
ช่วงนี้ฝนตกหนัก ระวังป่วยไข้
ความรักล่ะ...เป็นอย่างไร?
ยังคงห่วงใย ทุกเวลา"

นานๆจะโทรหาสักครั้ง
..กลัวคนใกล้ตัวเขาแอบฟัง แล้วจะว่า
เรื่องเล็กๆ อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
เพราะไม่เข้าใจว่า..ฉันเป็นอะไรกับเธอ

คิดถึงอยู่ในทุกค่ำคืน
แม้เธออยู่กับใครอื่น...ยังห่วงเสมอ
ในฝัน ภาพที่เรายังรักกัน..แม้พร่าเบลอ
แต่ฉันดีใจที่ได้เจอ...เหมือนฉันและเธอยังผูกพัน

หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 11, 2009, 01:09:22 am
(http://www.kaweeclub.com/image/kawee.gif)

จินตนาการถึงวันพรุ่ง
เมื่ออรุณรุ่ง...สาดแสง
ไอรักจางๆ ทาบฟ้าสีแดง
อยากตื่นเช้ามาวิ่งแข่ง เจ้าสายลม

เช่นนั้น ก่อนฟ้าสาง
โปรดส่งความรักเดินทาง...มาห้อมห่ม
ก่อนความเหงา เร้าอารมณ์
ก่อนคืนนี้ไม่อาจข่ม ตานอน

คนไกล ขี้ใจน้อย
กำลังรอคอย อย่างรุ่มร้อน
ช่วยส่งรอยยิ้มบางๆ มาอาทร
ไม่อย่างนั้น...ไม่ยอมนอน
.....จนกว่าเธอจะบอกก่อน...ว่าฝันดี ~


หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กรกฎาคม 12, 2009, 08:45:50 am
รุ่งอรุณ...ของวันใหม่
วันนี้...การเดินทางจะเป็นเช่นไร อยากรู้
จะสดใสรึเปล่านะ... ต้องลองดู!!!
ความรู้สึกเต็มอิ่มทุกอณู...ทำให้ฉันก้าวไป

เดินทาง...โดยไร้ใครขวางกั้น
ก่อนที่แสงแห่งตะวัน...จะสิ้นไร้
ดวงตะวันลับฟ้า ก่อนจันทราจะขึ้นสู่นภาลัย
หลับตาคิดถึงใคร...ก่อนฝากบทกวีไป กล่อมให้ฝันดี

ทุกวัน...ฉันเดินทาง
ที่ฉันไม่เคยอ้างว้างแบบนี้
ขอบคุณนะ...ที่เธอ คอยกล่อมให้ฝันดี
คราวนี้... ฉันจะขับกล่อมให้เธอฝันดี บ้างเอง
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. น้องจ๋า ที่ กรกฎาคม 12, 2009, 10:05:12 pm

 
ดึกแล้วนะ ขวัญอ่อน  นอนเถอะเจ้า
ฉันจะเฝ้า  โบกพัดให้   ได้คลายร้อน
จะปัดยุง  ไม่ให้กัด  อย่าตัดรอน
เจ้าจงนอน  หลับฝันดี   ที่นี่เอย
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ กรกฎาคม 19, 2009, 03:27:09 am
ฝากความคิดถึงถึงคนไกล
ก่อนฉันจะหลับไปในคืนนี้
อยากฝากสายลมช่วยบอกที
ว่ารักและคิดถึงเธอเหลือเกิน

หมายเหตุ  ฝากให้คนไกลที่ยังไม่หลับในคืนนี้
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: ~หลิว ซาน ห่าว~ ที่ กรกฎาคม 19, 2009, 03:29:41 am

เธออยู่แห่งใดใต้ผืนฟ้า
ความคิดถึงกำลังไปหา ในคืนนี้
ให้รักโปรยหล่น ยามราตรี
ขอให้ฝันดี....นะคนไกล
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ กรกฎาคม 19, 2009, 03:49:56 am
หลับแล้วนะคนดี
แม้คืนนี้ยังอยากมีเธอคุยกับฉัน
แต่ร่างกายอ่อนล้ามากเกินกำลัง
แต่ฉันยังยืนยันว่าคืนนี้ฉันจะฝันถึงเธอ

ฉันจะฝันถึงเธอนะคนสำคัญ
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กันยายน 30, 2009, 09:26:48 am
. ..ถ้าเธอหลับฝัน.. .
หัวใจของฉัน ... จะอยู่ข้าง - ข้าง
เป็นความอาทร ... เบาบาง
แอบซ่อนทุกอณูของโลกกว้าง ... ที่เธอผ่านไป

. ..เมื่อเธอหลับตา.. .
ตลอดเวลา ... จะกอดเธอไว้
ไม่ว่าในฝัน ... หรือความเป็นไป
ฉันจะอยู่ใกล้ - ใกล้ เป็นความห่วงใย..ซ่านเบา

. ..ก่อนเธอจะตื่น.. .
ฉันคงจากไปพร้อมค่ำคืน ... และยามเช้า
หลงเหลือไว้เพียง ... ไออุ่นบางเบา
เป็นตัวแทนจาก ค น ใ น เ ง า ... ของรัตติกาล


+. ..หลับฝันให้สบาย.. .+(แต่ระวังตื่นสายนะ คนดี)
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: ต้นหญ้าเคียงดิน ที่ ตุลาคม 29, 2009, 10:20:43 am
ฝากรัแทนหมอน
ฝากกลอนแทนใจ
ช่วยกล่อมเธอให้
นอนหลับฝันดี
 
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: ต้นหญ้าเคียงดิน ที่ พฤศจิกายน 05, 2009, 12:27:14 am
อยากกระซิบข้างกาย .. ใครคนนั้น..
ขอหลับฝัน .. สิ่งดี ..  ที่มีให้..
   ฝาก..สายลม  กระซิบ.. ถึงห้วงใจ
บอกกับใคร ..คนนั้น .. หลับฝันดี..ฝันถึงกัน.. ในฝัน .. คงมีสุข
  ไม่มีทุกข์ .. ในหทัย.. ดวงใจนี้
ให้รักมั่น.. อยู่ตรงนั้น.. ทุกนาที
แล้วจะมี.. ใครอีกคน .. ฝันถึงเธอ..
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ พฤศจิกายน 22, 2009, 11:28:21 pm
หลับตาลงเถอะนะคนดี
ที่ตรงนี้ยังคงมีฉัน
ยังเป็นห่วงเธอมากนะคนสำคัญ
แม้ว่าคืนวันจะผ่านพ้นไปแสนไกล

ในคืนหนาวที่ดวงดาวพราวฟ้า
สายลมนำพาบอกทุกการเคลื่อนไหว
แม้ยามหลับยามตื่นแม้ยามหายใจ
ฉันขอเป็นใครคนหนึ่งให้เธอเห็นครั้นตื่นมา
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: บะหมี่ถ้วย ที่ ธันวาคม 06, 2009, 10:48:30 pm
ก่อนจะหลับ..ตานอน
ขอฝากกลอน..ให้ชายคนหนึ่ง
คนที่ซึ่ง..มอบรักแท้ให้แก่ฉัน
จะจูมพิศ..ฝากดาว..เป็นของขวัญ
ขอให้ได้..พบกัน..ในราตรีมีสุขเอย

หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: คนริมคลอง ที่ ธันวาคม 06, 2009, 11:07:03 pm
...ส่งคนดี เข้านอน เป็นกลอนกุ๊ย
แล้วขากถุย ลุยทั่ว หัวระแหง
ส่งคนดี ที่ใส่ เสื้อสีแดง
แล้วเสแสร้ง แกล้งว่า มันคนดี...
...ส่งมันไป นรก จกเปรต
แสนทุเรศ เหตุการณ์ วันวานนี้
เมื่อเมษา ผ่านมา คราอัปรีย์
แถวอนุ เสารีย์ ชัยภูมิ!
(อยากส่งพวกนี้ไปนอนแบบไม่ต้องตื่นเลยอ่ะครับ อิอิ)
เกี่ยวกันมั๊ยล่ะเนี่ย? อิอิ
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 06, 2009, 11:21:41 pm
...ส่งคนดี เข้านอน เป็นกลอนกุ๊ย
แล้วขากถุย ลุยทั่ว หัวระแหง
ส่งคนดี ที่ใส่ เสื้อสีแดง
แล้วเสแสร้ง แกล้งว่า มันคนดี...
...ส่งมันไป นรก จกเปรต
แสนทุเรศ เหตุการณ์ วันวานนี้
เมื่อเมษา ผ่านมา คราอัปรีย์
แถวอนุ เสารีย์ ชัยภูมิ!
(อยากส่งพวกนี้ไปนอนแบบไม่ต้องตื่นเลยอ่ะครับ อิอิ)
เกี่ยวกันมั๊ยล่ะเนี่ย? อิอิ

เลิศมากค่ะ ลุง  p6
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 07, 2009, 09:17:43 am
ขอโทษ... ที่เคยหายไป
และทำให้เธอร้องไห้ หลายครั้ง
เคยทิ้งให้เธอ....อยู่ลำพัง
และหัวดื้อไม่ยอมรับฟัง สิ่งใด

ขอบคุณ... สำหรับทุกอย่าง
เช่นการที่เธอเคียงข้าง ไม่ไปไหน
เป็นไออุ่นเสมอ ยามอ่อนใจ
และโอบกอดฉันไว้ ยามนิทรา

ผู้ชายธรรมดาอย่างฉัน
ที่มีเพียงความฝัน และไม่มีเคยมีค่า
คงตอบแทนเธอได้ แค่คำสัญญา
ว่าจะใช้ทุกเวลา....ทำเพื่อเธอ

เชื่อฉัน...อีกสักครั้ง
ฉันจะไม่ทำให้ผิดหวัง ฝันเพ้อ
ไม่ใช่เพียงหลอกให้หลงละเมอ
แต่จะรักเธอ... นานเท่านาน

รัตติกาลนี้ ก็เช่นกัน...
จะจับมือเธอนั้น... สู่ฝันหวาน
ลบร่องรอยบอยบช้ำ ของวันวาน
และถักทอต่อสาน....เรื่องราวของเรา

โอบกอดเธอไว้ในฝันดี...
ในค่ำคืนนี้ จะไม่ให้เธอเหงา
อยู่ ณ ดินแดนแห่งสองเรา
ซึมซับเรื่องราวเก่า - เก่า ...จนล้นใจ

ค่อย - ค่อยร้อยเรียงขึ้นมา
สานต่อคำว่า รัก ให้ยิ่งใหญ่
ความฝัน~ความจริง ให้เป็นไป
เกิดเป็นโลกใบใหม่ ....ของสองคน

สรรสร้างต้นรักให้ผลิดอก
และแตกงอกดอกรักกลายเป็นผล
สร้างรากลึกเป็นแกนรัก ....คนสองคน
และคงมั่นตราบจน ....ไร้ลมหายใจ

หลับฝัน....ให้สบาย
ฉันจะกอดเธอไว้แนบกาย ไม่ไปไหน
วันนี้~พรุ่งนี้~และเรื่อยไป
จะไม่มีฝันใด .......ที่ไร้~เรา
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: ต้นหญ้าเคียงดิน ที่ มกราคม 01, 2010, 01:02:57 pm
จะฝากรักข้ามฟ้าแห่งราตรี

พาหัวใจดวงนี้ร้อยคำหวาน

เกี่ยวดวงดาววาววับแวะวนผ่าน

ส่งไปกล่อมคนดีหลับฝันดี
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: เจ้ๅxนู oากิโกะ ที่ มกราคม 03, 2010, 01:55:37 am
ฝันดีมากๆๆ เเน่เรยย ย ย ย    e037
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ มกราคม 03, 2010, 03:21:03 am
(http://www.bloggang.com/data/thungkopkap/picture/1224077526.gif)
ฝากดาวน้อยบนฟ้า
ไปห่มผ้าให้เธอนะคนดี
ฝากก้อนเมฆปุกปุยก้อนนี้
ไปเล่นดนตรีกล่อมเธอฟังก่อนนอน

ฝากสายลมพัดไหว
หอบความห่วงใยให้เธอหนุนแทนหมอน
ฝากหัวใจไว้ในบทกลอน
ยามหลับนอนหวังเธอคงฝันถึงกัน

(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(52).gif)
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มกราคม 03, 2010, 11:45:51 am
ทุกครั้งที่เธอ..หลับตา
สายลมจะพัดพา ให้คลายเหงา
โอบกอดเธอไว้อย่างแผ่วเบา
เป็นตัวแทนของคนขี้เหงา ...แสนไกล

สองมือกำลังถักสาน..
เก็บความไหวหวาน ที่แอบอาศัย
ถักทอเป็นผ้าห่มผืนน้อย...แล้วส่งไป
หวังให้..อีกคนไม่หนาว ยามค่ำคืน

ในบางรัตติกาล...
ที่เธอร้องไห้ทรมาน ขมขื่น
ดวงจันทร์จะรับความรู้สึกกล้ำกลืน
และเป็นฟืนผิงไฟ ให้เธอนอน

ไออุ่นอาจไม่มากนัก...
สำหรับความรัก ที่ให้เธอใช้เป็นหมอน
ตักนี้อาจไม่นุ่มพอให้เธอหนุนนอน
แต่ก็อยากให้เธอได้พักผ่อน ..หัวใจ

ถ้าฉันมีถุงแห่งความฝัน...
จะคอยเสกสรรค์ ฝันดีไว้ให้
แต่ทว่า ฉันนี้....มีเพียงใจ
คงทำได้ แค่ปกป้องอยู่ไกล ..ลิบตา

ขอให้คนแสนดีของฉัน...
หลับฝันแล้วอมยิ้ม อย่างช้า - ช้า
มีความสุขอย่างที่...ภาวนา
จนกว่าจะลืมตา...ขอให้เธอ ~ ฝั น ดี
หัวข้อ: Re: กวีน้อย คอยแฟน
เริ่มหัวข้อโดย: sinchai nan ที่ มิถุนายน 04, 2011, 09:27:27 pm
       ราตรีนี้ขอฝากกลอนช่วยวอนผ่าน
ถึงนงคราญที่อยู่ไกลในเมืองหลวง
      กวีน้อยสุดห่วงหานะพุ่มพวง
เจ้าดุจดวงดอกรักประดับใจ
      สี่ปีแล้วเจ้าจากไปไม่เห็นหน้า
รู้ไหมว่าฉันคิดถึงมากแค่ไหน
      หรือเจ้าลืมกวีน้อยแล้วกลอยใจ
เจ้าถึงได้มิหวลมาบ้านนาเรา
      หากได้อ่านกลอนบทนี้ให้รู้ว่า
หนุ่มเมืองงาช้างดำระกำเหงา
     กวีน้อยใจดวงน้อยหงอยซึมเซา
อยากบอกเจ้าว่าสุดห่วงดวงฤทัย
      
หัวข้อ: Re: ส่งคนแสนดีเข้านอน..เป็นกลอนฝันดี
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 29, 2013, 08:14:16 am


ตอนนี้..เธอคงกำลังลืมตา
เผชิญหน้า กับเรื่องราวของวันใหม่
อาจจะกำลังยิ้ม..อิ่มใจ
อาจจะกำลังร้องไห้.. เดียวดาย


เธออาจจะง่วง จนแอบงีบ
หรือไม่ก็กำลังรีบ กลัวจะสาย
กำลังกินข้าวเช้า สบาย-สบาย
ไม่ก็ใช้ชีวิตง่าย-ง่าย อย่างลำพัง


ฉันไม่รู้หรอก...
เมื่อเธอไม่เคยบอก สักครั้ง
แม้จริงๆแล้ว ก็อยากรู้เหมือนกัน
แต่ถ้าเธอไม่อยากบอกให้ฟัง ก็ไม่เป็นไร


ฉันไม่ได้อยู่กับเธอตอนนี้
แต่ในวินาที ที่จันทราสว่างไสว
จะส่งความรักไปหา จะไปดูแลเธอด้วยหัวใจ
ทุกคืนเมื่อเธอหลับไป... ....
.....ฉันจะเป็น "ใคร" ที่ดูแลเธอ


จะทำทุกอย่าง เพื่อให้เธอฝันดี
เพราะว่าคนคนนี้ แสนเป็นห่วงเธอเสมอ
ไม่ว่าความจริง..จะไม่เคยอยู่ในชีวิตเธอ
แต่อย่างน้อยคนพร่ำเพ้อ.........
..........ก็ อ ย า ก เ ห็ น เ ธ อ ยิ้ ม . . ย า ม ห ลั บ ต า