รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => งานประพันธ์กาพย์,โคลง,ฉันท์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ เมษายน 23, 2009, 04:11:20 pm

หัวข้อ: โคลงฤาษีดัดตน
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ เมษายน 23, 2009, 04:11:20 pm
โคลงนำเรื่องบทที่ 1-5
   ถวายหัตถ์ทัศนัขน้อม          อภิวันท์
ไตรรัตน์ขจัดส่ำสรรพ              โทษแท้
จักเริ่มจักรำพรรณ                  แผนดัด ตนนา
นักสิทธิ์ประดิษฐ์ท่าแก้           โรคร้างห่างหาย

    ลุจุลศักราชพ้น                 พันมี เศษเฮย
ร้อยกับเก้าสิบแปดปี              วอกตั้ง
นักษัตรอัฐศกรวี                    วารกติก มาศแฮ
สุกรปักษ์ห้าค่ำครั้ง                 เมื่อไท้บรรหาร

     ให้พระประยุรราชผู้             เป็นกรม หมื่นเฮย
ณรงค์หริรักษ์รดม                   ช่างใช้
สังกสีดิบุผสม                        หล่อรูป
นักสิทธิ์แปดสิบให้                   เทิดถ้าดัดตน

       เสร็จเขียนเคลือบภาคพื้น     ผิวกาย
ตั้งทุกศาลาราย                       รอบล้อม
อาวาสเขตวันถวาย                   นามทั่ว องค์เอย
จารึกแผ่นผาพร้อม                    โรคแก้หลายกล

เป็นประโยชน์นรชาติสิ้น              สบสถาน
เฉกเช่นโอสถทาน                     ท่านให้
พูนเพิ่มพุทธสมภาร                     สมโพธิ พระนา
ประกาศพระเกียรติยศไว้               ตราบฟ้าดินสูญ
หัวข้อ: Re: โคลงฤาษีดัดตน
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ เมษายน 23, 2009, 04:47:24 pm
ท่าที่ 1  แก้เครียด (พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
   
 สังกะสีดีบุกเข้า             รคนเจือ
หล่อคณะนุ่งหนังเสือ           สถิตไว้
กามันตะกีเขือ                   ข้อยหนุ่ม  นักนอ
เหยียดยืดหัตถ์ดัดได้           แต่แก้เกียจกาย ฯ

ท่าที่ 2  แก้เอวขัด ขาขัด (พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 
  ชฎิลดัดตนนี้น่า             นึกเอะ  ใจชอบ
ชี้ชื่อสังปติเหงะ                  หง่อมง้อม
ถวัดเท้าท่ามวยเตะ             ตึงเมื่อย หายฮา
แก้กะเอาขดค้อม                เข้าคู้โขยกโขยง ฯ

ท่าที่ 3  แก้ลมในอก ในเอว (พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)

    อายันญาณยิ่งผู้             ผนวดแขก
เนาพนัสฝ่าแฝก                 หาบหิ้ว
โรคลมแล่นดุแดก               วางหาบ  ดัดแฮ
แอ่นอกเอี้ยวเอวสยิว           แสยะหน้าเงยหงาย  ฯ

ท่าที่ 4  แก้ขัดเอว (พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)

     วัจนัขเนาพนัสห้วย         หุบเหว
นอนบนเพลิงเปล่งเปลว        ค่ำเช้า
อาพาธเพลิงเปล่งเปลว         โอ้เทวษ  ฉังเอย
เก็งข้อกดตะคากเข้า             ศอกคูณขคุณทึงฯ

ท่าที่ 5  แก้ลมปวดศรีษะ (พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)

     พระมโนชสำนักนิ์ด้าว       ดงยูง  ยางแฮ
จิตรพรั่นหวั่นหวาดฝูง            มฤคร้าย
กำเริบโรคขบสูง                  สังเวช  องค์เอย
นั่งดัดหัตถ์ขวาซ้าย               นบเกล้าบริกำ  ฯ

ท่าที่ 6 แก้ส้นเท้า (กรมหมื่นนุชิตชิโรส /สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโรส)

     เอนกายกรกดเท้า           พักตร์เหิน  หาวแฮ
หายที่ส้นลมเดิน                  ขัดข้อง
นามอิษีศุขวัฒน์เจริญ            ฌาณเกิด  ไผ่ฤา
โลกย์เรียกสีสุกห้อง              ชื่อผู้เจริญญาณ  ฯ

ท่าที่ 7 แก้ปวดท้อง แก้ข้อเท้า (กรมหมื่นนุชิตชิโรส /สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโรส)

     ฤาษีสี่ชื่อให้                  นามนคร  รามเอย
อัจนะคาวีอักษร                   อะตั้ง
พบชงฆ์เทิดถวัดกร               สองไปล่  หลังนา
แก้ขัดข้อเท้าทั้ง                  ป่วยท้องบรรเทา  ฯ

ท่าที่ 8 แก้เสมหะในลำคอ (กรมหมื่นนุชิตชิโรส /สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโรส)

     พระยุทอักขระไว้             นามยุท
สืบอักษรตราบสุด                 สี่สิ้น
นั่งสมาธิหัตถ์ประยุทธ์            เศียรอีก  แข้งนา
เสมหะปะทะต้นลิ้น                ล่งล้างลำศอ ฯ

ท่าที่ 9 แก้ลมในแขน (กรมหมื่นนุชิตชิโรส /สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโรส)

     เหยียดหัตถ์ตัดนิ้วนั่ง         ชนเพลา
แก้เมื่อยขัดแขนเบา               โทษได้
ยาคะรูปนี้เอา                       ยาชื่อ  ใส่เฮย
ผสมสี่นักสิทธิ์ให้                   ชื่ออ้างอยุธยา  ฯ

ท่าที่ 10 แก้สะบักหน้าจม (นายปรีดาราช)

      หัตถ์หน่วงนิ้วเท้าพับ        ชงฆ์ชิด  เพลงเฮย
แก้สลักไหล่เพื่อพิศม์               ผ่อนน้อย
วะตันตะตบะฤทธิ์                   มฤครักษ์  ท่าแฮ
มีแม่โคห้าร้อย                      หยาดน้ำนมถวาย ฯ 
หัวข้อ: Re: โคลงฤาษีดัดตน-ท่าที่ 11 -12
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ เมษายน 23, 2009, 06:37:06 pm
 k014ท่าที่ 11 แก้ลมทั่วสารพางค์ (พระมุนีนายก)

    เสลขกามนามวิสุทธิก้อง       ไตรภพ
องค์แอ่นแหงนพักตร์ขบ             เขม้นฟ้า
กลับแขนกดขาทบ                   เน้นนิ่ง  อยู่นา
ลมเสียดสารพางค์กล้า               ดับด้วยดัดเอง ฯ     

ท่าที่ 12 แก้เข่าขาตาย (หลวงชาญภูเบศร์)

    ฤาษีวชิระรู้ศาสตร์                สฤกดิ์กาย  กบแฮ
ชื่อเทพมณโทชาย                   มากชู้
แก้ลมเข้าขาตาย                     ตึงเมื่อย  มึนเอย
ท้าวหัตถ์ชันเข่าคู้                    ท่าแม้นละม้ายสิงห์  ฯ

ท่าที่ 13 แก้ขัดขา ขัดคอ (พระพุทธโฆษาจารย์)

       คุกเข่าส้นติดเข้า             เข่าขยาย
มือประทับกับเพลาหมาย           มุ่งฟ้า
ขัดขาขัดคอหาย                     ห่างเมื่อย  ลงแฮ
โรมสิงค์สิทธิ์ศักดิ์กล้า               กล่าวนี้นามขนาน  ฯ

ท่าที่14 แก้แน่นหน้าอก (พระสมุห์จั่น)

       โคดมมหาราชนี้              หนวดยาว  ยุ่งนา
นกกระจาบทำรังราว                กะวะไม้
แหงนหน้าท่าเรอหาว               ยืนดัด  หลังเอย
แก้แน่นนาภีได้                       อกด้วยดีเหลือ

ท่าที่15 แก้ลมเวียนศรีษะ (กรมหมื่นนุชิตชิโรส /สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโรส)

       สมาธิขัดหัตถ์ยุดทั้ง          เพลาเศียร
สระสว่างแสลงลมเวียน             ศิระเกล้า
นามธะทะพระผู้เพียร                 ผนวชเนิ่น  นานแฮ
ธะอักษรควบเข้า                     เพิ่มให้นามกรุง ฯ

ท่าที่ 16 แก้เข่า แก้ขา (พระญาณปริยัติ)

        อีษีสิงห์หน้ามฤค            ฌาณมอด  ม้วยแฮ
สลบเพื่อนางฟ้ากอด                 ท่านนั้น
ฟื้นองค์ครั่นครางออด                ขาไหล่  ขัดเอย
ยืนย่อบาทบีบคั้น                    เข่าทั้งโคนขา ฯ
       
ท่าที่ 17 แก้โรคในอก (พระเพ็ชฎา)

        วรเชษฐแปลงเปลี่ยนข้อ           ลิขิตสาร
พระรถเรื่องโบราณ                          บอกแจ้ง
ไสยาสน์เหยียดเครียดปาน                 ฉุดชัก  ไว้แฮ
แก้โรคไออกแห้ง                            เหือดให้เห็นคุณ ฯ

ท่าที่ 18 แก้ตะคริวมือ ตะคริวเท้า  (จ่าจิตรนุกูล)

         อัคนีเนตรนี้อัค-                      คีโชน  เนตรฤา
ยืนแย่อย่างยักษ์โขน                        ออกเต้น
กางกรกดสองโคน                           ขานีด  เน้นนอ
แก้ตะคริวริ้วเส้น                              แต่แข้งตลอดแขน ฯ

ท่าที่ 19 แก้ลมตะคริว (พระญาณปริยัติ)

        สวามิตคุกเข่าแล้ว                    เหลี่ยวพักตร์  ผินแฮ
วสิทธิเหยียบยันสลัก-                        เพชรเคล้น
กรขวาจับบาทชัก                            เฉวียงฉุด  แขนแฮ
โรคตะคริวกล่อนเส้น                          หย่อนได้หลายเดือน ฯ

ท่าที่ 20 แก้ลมทั่วสารพางค์  (พระองค์เจ้าศิริวงษ์ /สมเด็จพระบรมราชหทัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์)

        อิษีอุศัพเนตรเจ้า                       ตำหรับ
สรรพว่านประกอบกับ                          เวทใช้
ท้าวแขนพับเพียบทับ                          หัตถ์แอ่น  องค์เอย
แก้ทั่วสารพางค์ให้                              เสื่อมสิ้นสรรพลม ฯ
         
หัวข้อ: Re: โคลงฤาษีดัดตน
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 04:23:32 pm
ท่าที่ 21 แก้เสียดอก   (พระศรีวิสทุธิวงศ์)

    ยืนเหนี่ยวข้อเท้าเชิด          หัตถ์เห็น ยากแฮ
แก้เสียดทรางเส้นเอ็น              ขอดได้
นารทเศกไม้เปน                    ปลิงเกาะ กระบี่พ่อ
ยิ้มเยาะวานรให้                     เหือกร้ายรังแก       
      
ท่าที่ 22 แก้ลมจันทฆาต,ลมเข่า,ลมขา,ลมหน้าอก (สมเด็จพระสังฆราช)

    พระนารอทวายุเร้า              ทรวงรัน ทำนา
ขัดเข่าขาแลจัน                     ทฆาตร้าย
ฉวยเท้าท่ายืนหัน                  เหินเยี่ยง เหาะแฮ
มือหนึ่งคั้นเข่าซ้าย                 เสื่อมสิ้นสี่ลม

ท่าที่ 23 แก้เข่าขัด   (พระยาอัษฎาเรืองเดช)

     ชฏิลดาบสเบื้อง               แบบฉบับ
ยืนแยกขาขวาทับ                  เข่าซ้าย
ประนมหัตถ์ดัดกายกลับ           เบือนบิด ตนแฮ
ลมขัดข้อเข่าร้าย                   เร่งร้าง ห่างสูญ       
      
ท่าที่ 24 ดำรงกายอายุยืน   (กรมหมื่นไกรสรวิชิต)

      ทิศภัยโพ้นผนวชข้าง        เขาเขิน
ทิวหนัศชายเนิน                   ท่าน้ำ
ปรนนิบัติดัดองค์เจริญ             ชนมชีพ พระนา
กุมกดธารกรค้ำ                    พ่างพื้นยืนยัน       

ท่าที่ 25 แก้ลมประกัง (เจ้าพระยาพระคลัง)

    กาลชฏิบดัดมล้าง            ลมดุ
ไคลขมับจับหณุ                  นวดเน้น
มึนเศียรมืดจักษุ                   เสื่อมสร่าง ไซ้แฮ
ไว้ฉบับบอกเส้น                  ประสิทธิแก้ลมปะกัง       
      
ท่าที่ 26 แก้ตะโพกสลักเพชร (พระอมรโมลีี)   

      สรภังค์ดาบสตั้ง            ตนตรง
ถ่างบาททั้งสองทรง            แย่แต้
กำหมัดดัดกรจง                  กดคู่ ขานา
ตะโพกสลักเพชรม้า              เมื่อยล้าชาหาย      
      
ท่าที่ 27 แก้ลมชักปากเบี้ยว ลมลิ้นตาย,ลมเท้าเหน็บ,ลมมือเหน็บ (หลวงลิขิตปรีชา)   

      ผิวลมเข่าค่อขั้ง             เหน็บหนัก
กายสั่นฟันชิดชัก                 ปากเบี้ยว
พระกาลสิทธิแถลงลักษณ์       เลศท่า แก้นอ
เหนี่ยวไหล่หน่วงเท้าเอี้ยว       อกโอ้อนิจจัง

ท่าที่ 28 แก้เข่าขัด   (พระอมรโมลี)

       นักสิทธิโสภาคย์พร้อม       พรหมจรรย์
ชื่อมหาสุธรรม์                       เลิศแท้
เท้าเหยียบยึดหัตถ์ยัน              ขยำเข่า สองนา
ขบขัดข้อเข่าแก้                     เมื่อยล้าลมถอย       
           
ท่าที่ 29 แก้ลมในลำลึงค์   (พระอมรโมลี)

       อัคคะตบะเพี้ยง               พลิงผลาญ ภพฤา
ถวายเกราะองค์อวตาร              ท่านนั้น
นั่งดัดหัตถ์สองผสาน                พนมนิ่ง อยู่นา
เพื่อขัดปัสสาวะอั้น                   ออกได้โดยใจ       
      
ท่าที่ 30 แก้มือแก้เท้า (พระยาธิเบศร์บดี)

      พระสุทัศน์นสถิตย์ล้ำ          เถื่อนรหง
ครองเครื่องนักสิทธิทรง            ห่อเกล้า
ลมดั่งค่อหัตถ์ชงฆ์                  หัตถ์ช่วย ดัดแฮ
นั่งกระหย่งยุดเท้า                  หัตถ์ช้อย เช่นรำ

      
หัวข้อ: Re: โคลงฤาษีดัดตน
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 04:32:54 pm
ท่าที่ 31 แก้กล่อนแก้ปัตคาด (พระศรีวิสุทธิวงศ์   )
      (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton31.1size400x260.jpg)
      แยกขาขืนเข่าตั้ง               ตนตรง
แขนแนบหนีบสะเอวองค์            แน่นแฟ้น
คาวินทร์ดำรง                         กายดัด นี้ฤา
แก้กล่อนปัตคาดแม้น                 แพทย์แก้ม้วยมึน       
      
ท่าที่ 32 แก้ลมอัมพฤกษ์ (พระศรีวิสุทธิวงศ์)
      (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton32.1size400x250.jpg)
      โควินทร์แนะกกให้              รามแผลง อสูรฤา
สาบไก่นนทรีแรง                     ฤทธิเฝ้า
อัมพฤกษ์พิบัติแสดง                  ดัดดับ คลายนอ
ตั้งซ่นสองมือเข้า                      ประทับข้างขืนองค์
      
ท่าที่ 33 แก้ลมส้นเท้า (พระศรีวิสุทธิวงศ์   )
       (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton33.1size400x262.jpg)
       นาไลยไกรเกริกฟ้า            ดินขาม
หมู่แพทย์พึงนับนาม                 ท่านไหว้
บาทาที่กระทกตาม                  ตาตุ่ม แลพอ
กดเข่าเหนี่ยวแข้งให้                 ส้นเท้ามละลม
      
ท่าที่ 34 แก้เอว (พระศรีวิสุทธิวงศ์)   
       (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton34.1size400x260.jpg)   
       พระวัชมฤคเลี้ยง              บุตรลบ
นั่งหย่องสองมือจบ                  เจิดหน้า
แก้เส้นสะดุ้งขบ                       เอวยอก หายนอ
ใครอย่าหมิ่นประมาทถ้า             ท่านเท้าให้ลอง
      
ท่าที่ 35 แก้ลมในขา (กรมหมื่นไกรสรวิชิต)
        (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton35.1size400x270.jpg)
        รูปมนุษย์หน้าประหนึ่งเนื้อ    นามกระไลย โกฎแฮ
บุตรอิสีสิงค์ไสย                        สาตรรู้
ระบอบระบิลไตร                        ดายุค โน้นพ่อ
นั่งหย่องสองหัตถ์คู้                     ศอกแก้ลมขา
      
ท่าที่ 36 แก้เวียนศีรษะ   (พระพุทธโฆษาจาริย์)
       (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton36.1size400x257.jpg)
       แบะขาคู้เข่าเข้า                  สันเสมอ
บิดไหล่หงายแขนเผยอ                ยึดไว้
เวียนเศียรจิตใจเผลอ                   พลันเสื่อม  ส่างนอ
พระสุธามันต์ได้                 ดัดแล้วอย่าฉงน      
      
ท่าที่ 37 แก้ลิ้นกระด้าง (พระรัตนมุนี)
      (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton37.1size400x267.jpg)
      พระภาระทวาชะเชื้อ             ชีดง
อยู่ป่าอาศัยพง                          พุ่มไม้
คุกเข่าหัตถ์ไคว่ตรง                     อุระภาค  ตนนา
แก้กระด้างลิ้นได้                        ท่านี้ดีจริง

ท่าที่ 38 แก้กล่อนในทรวง   (พระรัตนมุนี)
     (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton38.1size400x232.jpg)
      พระวัชรอัคนิศนี้                  เชิญนรายณ์ มานอ
มล้างเหล่าอสูรหลาย                 เลี่ยนหล้า
แยกขาแย่ยอกาย                     สองหัตถ์ท้าวแฮ
แก้กล่อนร้อนอุระกล้า                 เกลื่อนสิ้นเสื่อมสูญ

ท่าที่ 39 แก้ไหล่แก้ตะโพก   (พระรัตนมุนี)   
    (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton39.1size400x254.jpg)
     พระชนกนักสิทธนี้               ชนะมาร
ไตรเพทไตรพิธญาณ                 ย่อมแจ้ง
ยอกไหล่ยอกตะโพกปาน            ปืนปัก อยู่นอ
คู้เข่าศอกกดแข้ง                     หัตถ์เคล้นไครทรวง

ท่าที่ 40   แก้เท้าเย็นใจสวิงสวาย (หลวงลิขิตปรีชา)
    (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton40.1size400x240.jpg)
    นักพรตประพฤติสร้าง             จรรยา
เชิดชื่อกระบิลดา                     บสเจ้า
เท้าซ้ายไขว่เพลาขวา               มือหน่วง เข่าเอย
ลมระงับจับเย็นเท้า                   อีกทั้งสวิงสวาย
หัวข้อ: Re: โคลงฤาษีดัดตน
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 04:44:32 pm
ท่าที่ 41 แก้ไหล่แก้ขา (พระองค์เจ้านวม)

      สุกทันต์นักสิทธิ์เถ้า       เที่ยวเก็บ ยานา
ทาไหล่ชาขาเหน็บ               บ่อเปลื้อง
ลุกนั่งยิ่งยอกเจ็บ                 จึงดัด ตนแฮ
ยืนยืดเอวองค์เยื้อง               ย่างเท้าท่าหนัง       
      
ท่าที่ 42 แก้กล่อนปัตคาต   (หลวงชาญภูเบศร์)

       สัชนาไลยลี้หลีก            ละสง สารแฮ
ยืนย่างหยัดเหยียดองค์           อ่อนแล
สองหัตถ์ท่่่าทีทรง                ศรสาตร ไปเอย
บำบัดปัตคาตแก้                   กล่อนแห้งหืดหาย

ท่าที่ 43 แก้คอเคล็ดไหล่ขัด (พระองค์เจ้าทินกร)

      นักพรตภักตร์เพศม้า              มีแผน พม่านาม
ชื่ออัศวมุชีแขน                     คู่คู้
ท่่าอัดตัดเหลี่ยมแบน              แบะเข่า
คอเคล็ดแคลงไหล่หลู้             โฉลกแก้ตลอดกัน
      
ท่าที่ 44 แก้คอแก้ไหล่ (จมื่นราชนาคา)

   อีสีสิงค์ดาบสหน้า              เป็นมนุษย์
เขางอกแง่เศียรดุจ                ดั่งเนื้อ
ยืนดัดหัตถ์สองหยุด               กันกด เอวนา
คอไหล่ไข้รังเรื้อ                   โรคร้ายรึงถอย
       
ท่าที่ 45 แก้ลมอัณฑวาต (พระองค์เจ้าศิริวงศ์)

     โยคีอะแหม่แม้น              แขกพราหมณ์ พรตแฮ
มือสิบเอ็ดนิ้วสลาม                ศิวะไท้
แ้ก้ลมอัณฑวาตตาม                  ลำแล่น เสียวนา
คู้เข่าทั้งสองไขว้                   หัตถ์เคล้นไคลคอ
        
ท่าที่ 46 แก้เสียดข้าง (พระอริยวงศ์มุนี)

      พระองค์อมรเมศแก้            กายโกง
ลนเสียดเสียวสลักโครง             ปวดอู้
ซ่นเหนี่ยวเกี่ยวไหล่โชลง           ลมแบ่ง เบาเฮย
มือหนึ่งเหนี่ยวขาคู้                   ขยาดถ้าระอาทำ
        
ท่าที่ 47 แก้วิงเวียน (พระอริยวงศ์มุนี)

       ฤาษีสุเมธนี้นั่ง                 ไม่ถนัด
กระหย่งเท้าเข่าขัด                   เหลี่ยมถ้า
เอี้ยวองค์อีกสองหัตถ์                ไหว้เหวี่ยง อยู่เฮย
แหงนภักตร์ที่เพ่งฟ้า                     บอกแก้วิงเวียน
      
ท่าที่ 48 แก้ลมมหาบาดทะยัก (พระอริยวงศ์มุนี)

        ดาบสบรเมศร์แก้            ลมหลัก
เรียกมหาบาดทะยัก                ยิ่งร้าย
นั่งสมาธิ์หัตถ์สองชัก                ฉุดแค่ง ขาแฮ
อกแอ่นอืดอัดย้าย                   โยกเยื้องอินทรีย์
      
ท่าที่ 49 แก้แขนขัด    (พระอริยวงศ์มุนี)

        ระบือนามโคบุตรก้อง       กุณฑ์สรร สฤษดเฮย
ถอดหทัยทศกรรฐ์                  เก็บไว้
ท่าดัดพับเพียบผัน                   ภักตร์น่อย ณ แฮ
แขนไค่ขัดเท้าให้                    หัตถ์ไข้นวดแขน
        
ท่าที่ 50 แก้ลมปัตคาดลมในเอว (พระยาศรีสหเทพ)

        จุลพรหมสี่พักตร์นี้           แผลงฤทธิ์
ยกเขาเหยียดแขนอีสิต             เสือกเท้า
แผนแพทย์พัดโหนดพิส-            ดารบอก ไว้นา
แก้ปัตคาดขึ้นเร้า                    อกบั้นเอวหาย


      
หัวข้อ: Re: โคลงฤาษีดัดตน
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 05:02:13 pm
ท่าที่ 51 แก้ลมในเท้า (พระญาณปริยัติ)
     (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton51.1size400x257.jpg)
     อัศทิศนั่งแอ่นเอี้ยว         องค์แปร
ทับแข้งขาหนึ่งเฉ                เฉียดล้ม
กรขวากดอกเอ                   เอียงเหยียด ซ้ายเอย
แก้เจ็บบาทก้ม                   พักตร์พลิ้วแพลงหงาย
        
ท่าที่ 52 แก้ลมในคอ (พระญาณปริยัติ)
       (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton52.1size400x250.jpg)
       พระกาญจน์ลมเสียดเส้น       สอเสียว
เพื่อนดื่นบเดินเทียว                 เที่่ยวง้อ
แก้คอบิดคอเหลียว                  ลมเหือดหายแฮ
คู้เข่าขาก่อมก้อ                      หัตถ์เคล้นไคลขา
      
ท่าที่ 53 แก้ลมขา (พระญาณปริยัติ)
       (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton53.1size400x255.jpg)
       ขุนธาลกะเจ้า                 เจ็บบาท
เพื่อพิการลมกาจ                    กับเส้น
ดัดตนแ้กลมชาด                    ขาเมื่อย ม้วยแฮ
มือหนึ่งนวดอกเน้น                  หนึ่งค้ำคางแหงน
      
ท่าที่ 54 แก้ลมลำลิงค์ ลมอัณฑะ (ขุนธนสิทธิ)
       (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton54.1size400x247.jpg)
       โยคีอังคตกล้า                สมาบัติ
รู้ชาติเนาวรัตชัด                   ชื่อนั้น
แก้ลมเสียดเสียวขัด                ลำฝัก หายแฮ
นั่งสมาธิ์นวดคอคั้น                 ขบเขี้ยวตาขมึง
      
ท่าที่ 55 แ้ก้ลมข้อมือ (พระญาณปริบัติ)
      (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton55.1size400x270.jpg)
      อนิตถิคันธ์ท่า่นนิ่วหน้า       ตาถลึง      
ลมเสียดสองหัตถ์ตึง                  ปวดติ้ว
พับเข่านั่งคำนึง                     นึกดัด ดั่งฤา
กายชดชระดัดนิ้ว                   นบถ้าเทพนม

ท่าที่ 56 แก้ลมอก (ขุนธนสิทธิ์)
       (http://ttp://www.geocities.com/siammedherb/dadton56.1size400x259.jpg)
       สัจพันธ์นักสิทธิผู้              สถิตย์สัจ - พัณฑ์เอย
ลมเสียดทรวงอกอัด                โรคเรื้อ
ประจงสองพระหัตถ์ดัด              ดัดเข่า สองนา
นรชาติใคร่ได้เชื้อ                    นวดเท้าอธิษฐาน        

ท่าที่ 57 แก้เส้นมหาสนุกระงับ (พระมหามนตรี)
         กามินทร์มือยุดเท้า         เหยียดหยัด
มือหนึ่งท้าวเข่าขัด                  สมาธิ์คู้
้เข้าญานช่วยแรงดัด                 ทุกค่ำ  คืนนา
ระงับราคออยากจะสู้                โรคร้ายภายใน
      
ท่าที่ 58 แก้เท้าขัด (พระราชนิพนธ์ ร.3)
        มิคาชินทร์มักไต่เต้า            เตร่เตร็จ
ล้มพลาดแพลงแคลงเคล็ด           ขอดเส้น
ดัดแก้าแบกละเม็ด                   นั่งแบะ  บาทเฮย
เข่าหนึ่งชันมือเน้น                   นวดแข้งขยำคลำ
        
ท่าที่ 59 แก้เส้นทั่วสรรพางค์ (นายปรีดาราช)
         อัลทิปะกะโพ้น              พงษกระษัตร
ิออกผนวชพนัศลัด                   หลีกเร้น
กรทอดระทวยดัด                    องค์อ่อน  งามเอย
แก้ทั่วสรรพางค์เส้น                  ระงับ ได้โดยเพียร
      
ท่าที่ 60 แก้ไหล่ขัดตะโพกขัด ( จ่าจิตรนุกุล)
        พระอัลกัปะกะเบื้อง         พรรพ์รบิล  นั้นฤา
รู้ฤกษ์บนมนต์พิณ                    ผเหลาะช้าง
เศียรหกหัตถ์ดรดดิน                 ยืนเหย่ง  แย่นา
แก้ไหล่ตะโพกเกลียวข้าง           เข่าแข้งขาหาย

หัวข้อ: Re: โคลงฤาษีดัดตน
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 05:14:05 pm
ท่าที่ 61 แก้ลมเอว (ออกยาโชฎิกราชเศรษฐี)   
      (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton59.1size400x263.jpg)
      พระไชยาทิศเชื้อ              ชฎิลดง   
ลมเสียดเส้นสะเอวองค์             ขดค้อม   
นั่งสมาธิถวัดวง                      กรเวียด  เอวแฮ   
้เหยียดหัตถ์ดัดตนน้อม              เหนียวแก้สกลกาย   
         
ท่าที่ 62 แก้ลมกล่อน (พระยาราชมนตรีบริรักษ์)
         (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton60.1size400x251.jpg)
         สิทธิกรรมนั่งหน่วงเท้า      ไขว่คอ   
ตียตลอดสอดมือพอ                   งูบง้ำ   
ตึงตลอดสอดมือพอ                   โชลงเข่า  ไว้แฮ   
แก้กล่อนแห้งกล่อนน้ำ               กล่อนเส้นกล่อนกระษัย   
           
ท่าที่ 63 แก้ลมมือลมเท้า (พระมุนีนายก)
         (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton61.1sizel400x246.jpg)
         สิทธาห้อยเท้านั่ง            เนินไศล   
ชื่อพยาธิประไลย                      เลื่องหล้า   
ชูดหัตถ์หัตถ์หนึ่งไคล                 คลึงศอก  ไซ้นา   
ดัดใส่ลมกลัดกล้า                      เมื่อยเท้ามือคลาย   
         
ท่าที่ 64 แก้สลักไหล่ (พระสมบัติกาล)
        (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton62.1size400x260.jpg)
        เพ็ชญโองการย่อเท้า             เบื้องขวา  ยืนเอย   
เท้าหนึ่งยกยันขา                       กดเส้น   
หัตถ์หนึ่งเหนี่ยวอังสา                  นิ้วรีด  เส้นแฮ   
กรหนึ่งกุมศอกเคล้น                    ไหล่เท้าลมถอย   
         
ท่าที่ 65 แก้ลมริดสีดวง (กรมหมื่นศรีสุเทพ)   
          (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton63.1size400x255.jpg)
          อุดมนารอทรู้                   กลดัด  กายเฮย   
ขาไคว่ไล่สนัด                           เข่าเข้า   
เหยียดกรอ่อนเอาหัตถ์                  หนึ่งส่งศอกนา   
ลมโรคริดสีดวงเร้า                       ชอบถ้าทำหาย   
         
ท่าที่ 66 แก้แน่นหน้าอก (พระยาไชยวิชิต)
        (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton63.1size400x255.jpg)   
         ฤาษีสำมิทธิ์แม้น              ครูหมอ  นวดนา   
ยืนหยัดยกเท้างอ                     ไคว่ไว้   
สองมือดัดคางคอ                      เขย่งยืด  ตัวแฮ   
แก้แน่นน่าอกได้                       เสียดเส้นลมหาย   
         
ท่าที่ 67 แก้กล่อน (พระยาบำเรอบริรักษ์)
         (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton65.1size400x266.jpg)
         วาสุเทพทอดอกขว้ำ         ลงกับ  อาสน์เอย   
นักสิทธิสุพรหมทับ                   ไหล่แล้   
เหยียบยันจระโพกจับ                ตีนเหนี่ยว  นาพ่อ   
วาสุเทพวานแก้                       กล่อนร้ายเร็วหาย   
           
ท่าที่ 68 แก้ลมจุกเสียด (พระสุพรรณสมบัติ)
          (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton66.1size400x261.jpg)   
          นักสิทธิสันโดษด้น            แดนดง   
นามพุทธชฎิลทรง                   ตำหรับแหร้   
ไคว่หัตถ์รัดอกองค์                  สมาธิเพ็ชร  นั่งนา   
จุกเสียดสรรพางค์แก้                กอบด้วยดัดหาย   
         
ท่าที่ 69 แ้ก้ขา (กรมหมื่นไกรสรวิชิต)   
        (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton67.1size400x270.jpg)
        สุทธาวาศชาติทุกข์แจ้ง     มรณะ  เที่ยงแฮ   
ผนวชหน่ายไอสูรย์สละ              เสลขได้   
อาพาธเพื่อวาตะ                      ตึงเมื่อย  ขาเฮย   
ยกเข่าตู้บาทไขว้                    หัตถ์น้าวเหนี่ยวขา   
         
ท่าที่ 70 แก้กล่อน (พระสมบัติธิบาล)
        (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton68.1size400x254.jpg)
        ธาระนีพัฒนั่งน้อม            โน้มกาย   
เท้าเหยียดมือหยิบปลาย            แม่เท้า   
ลมกล่อนเหือดห่างหาย              เห็นประจักษ์   
อีกแน่นนาภีเร้า                        ระงับเส้นกล่อนกระษัย   

หัวข้อ: Re: โคลงฤาษีดัดตน
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 05:23:43 pm
ท่าที่ 71 แก้ปวดท้องแก้สะบักจม (พระองค์เจ้าคเนจร)
        (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton69.1size400x271.jpg)
        ทรงนามยามหณุนี้         เนาพนา  เวศนา
ชูเชิดสองพาหา                   หัตถ์ช้อย
นั่งแบะฝ่าบาทา                   ซ้อนทับ  กันแฮ
แก้ป่วนปวดท้องน้อย             อีกเส้นสะบักจม
      
ท่าที่ 72 แก้ลมในอก (พระองค์เจ้านวม)
          (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton70.1size400x258.jpg)
          พระโสมะยาคะโอ้        อัดดก
อาพาธแน่นในอก                  อัดอั้น
เหยียดแขนยืดเข่าผงก            แหงนพักตร์  อยุ่พ่อ
เอวแอ่นอืดใจกลั้น                 ดัดแล้วลมถอย
      
ท่าที่ 73 แก้ตะโพก ต้นขาขัดหาย (กรมหมื่นนุชิตชิโนรส)
           (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton71.1size400x255.jpg)
           พระสมุทร์ทำถ้าดัด      ปลาดหลีก  เพื่อนแฮ
ขาแยกยกเฉียดฉีก                  ครากแท้
ใครเห็นจักหัดอีก                    ระอาออก  โอษฐ์เอย
แต่ท่านเดียวดัดแก้                  ตะโพกต้นขาแคลง
      
ท่าที่ 74 แก้เท้าเหน็บ (พระยาธิเบศรบดี)
         (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton72.1size400x261.jpg)
         เห็นทุกข์เห็นแท้โทษ      เบญจขันธ์
คือพระมาฆะนักธรรม์                   สถิตถ้ำ
มือยืดฝ่่าเท้ายัน                     ยืนย่อ ตัวนา
เท้าเหน็บเย็นยิ่งน้ำ                 เหนี่ยวแก้เหน็บหาย
      
ท่าที่ 75 แก้ปัตคาดแก้ตะคริว (พระองค์เจ้าทินกร)
         (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton73.1size400x283.jpg)
         ดาบสเทวบิฐนี้            นักงาน  น้ำนา
ดักสิ่งสรงศิวญาณ                 อยู่เกล้า
กายปมป่วยพิการ                  ปัตคาด  ตะคริวเอย
ยืนดัดเศียรเย่อเท้า                 ท่านแก้กลหมอ
      
ท่าที่ 76 แก้จุก (พระมหาข้างเปรียญ)
          (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton74.4size400x273.jpg)
         พระภรัตดาบสโพ้น        พากเพียร  นักนอ
ตำหรับปรอทเรียน                รอบรู้
โรคลมจุกเสียดเบียน             บำบัด  องค์เอย
นั่งคุกกดเข่าคู้                     หัตภ์ค้ำคางหงาย
      
ท่าที่ 77 แก้ไหล่ แก้ท้อง แก้อก (กรมหมื่นนุชิตชิโนรส)
       (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton75.1size400x262.jpg)
       นักสิทธิสมาบัติสร้าง        สร่างเกลศ
กาละกุรักข์ระบือเดช               เพรียกพร้อง
กดผากกดท้ายเกษ                บาทขัด  คุกแฮ
ระยับโรคลมไหล่ท้อง              อุระด้วยดังแผน
        
ท่าที่ 78 แก้ขัดแขน    (พระองค์เจ้าทินกร)
        (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton76.1size400x273.jpg)
       พระโสณสันโดษด้าว        ดงครึม
ภูติโขมดโฆษครหึม                กู่ก้อง
ล้มไข้ขบเศียรซึม                   ยอกขัด  แขนนา
ยกศอกขึ้นเข่าจ้อง                  จรดซ้ยเปลี่ยนขวา
      
ท่าที่ 79 แก้ขัดแข้ง ขัดขา (พระองค์เจ้าทินกร)
       (http://www.geocities.com/siammedherb/dadton77.1size400x274.jpg)
        ปริพาชกนี้ชื่อ               โยฮัน เลยแฮ
น้ำพึ่งตั๊กแตนฉัน                    เช่นเข้า
อยู่ยังฝั่งโยระดัน                    หนังอูฐ  ครองนา
นั่งดัดหัตถ์ถ่างเท้า                 ขัดแข้ง  ขาหาย
      
ท่าที่ 80 แก้เส้นสลักสรวง (ออกญาโชฎิ์ราชเศรษฐี)
        ผู้ผนวชจีนแจ้งชื่อ          หลีเจ๋ง
อยู่เขตเขาซ่าเหล็ง                 ตึ่งสิ้ว
ลัทธิท่านเคร่งเขม็ง                 เมืองท่าน  ถือฮอ
มือเหวี่ยงผวาท่างิ้ว                 ระงับเส้นสลักทรวง


ที่มาจาก สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550
หัวข้อ: Re: โคลงฤาษีดัดตน
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 08:19:22 pm
แจ่มมากเลยค่ะ ชอบมาอ่าน เสมอ ให้กำลังใจจ้า

(http://img34.imageshack.us/img34/1559/365366575.gif)