รวมกลอนเพราะๆ

Poem ห้องกิจกรรม กฏระเบียบ วิธีใช้งาน => ต่อกลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ มิถุนายน 13, 2009, 02:00:09 pm

หัวข้อ: เกม-ปริศนาดอกสร้อย
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ มิถุนายน 13, 2009, 02:00:09 pm
ปริศนาดอกสร้อย กำหนดรูปแบบปริศนาเป็นดอกสร้อย 1 บท  วรรคแรกเชิญให้คิดตอบ  อีก  7  วรรค ที่เหลือแต่ละวรรคผู้ตอบต้องคิดตอบวรรคละ  1 คำตอบ

เงื่อนไขการตอบได้กำหนดแน่นอนว่าคำตอบทั้ง 7 ของบทดอกสร้อยแต่ละวรรคต้องมีเสียงคำท้ายหรือ พยางค์ท้ายเหมือนกันทุกคำ  ดังตัวอย่าง

        ปริศเอ๋ยปริศนา
        เลื่อยไม้ซุงออกมาเป็นแผ่นแผ่น
        ถิ่นแห้งแล้งอัตคัตและขาดแคลน
        เกิดความแค้นพลุ่งพล่านร่านอารมณ์

        ด้วยอำนาจสิ่งหนึ่งใดดลให้เกิด
        จุดกำเนิดใต้พิภพดินกลบถม
        ดาดเบื้องบนตัวอาคารท่านนอนชม
        เสียงเหมาะสมกังวานดั่งระฆังเอย

ผู้ตอบต้องใช้วิจารณญาณ  คิดหาเสียงท้ายคำที่เหมือนกันของแต่ละวรรคให้ได้โดยเร็วที่สุด เมื่อแน่ใจว่าถูกต้องแล้วรีบตอบปริศนาดังนี้

        กระดาน
        กันดาร
        เดือดดาล

        บันดาล
        บาดาล
        เพดาน
        กังสดาล


ที่มาจาก http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no03/thethird.html
หัวข้อ: Re: เกม-ปริศนาดอกสร้อย
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 08:51:14 pm
ปริศเอ๋ยปริศนา
ทหารกล้า...พระราม...กายสีขาว
เต้นระทึก...ในอก...อยู่ทุกคราว
ตำรับร้าว...แสนโหด...เชิญตอบเอย
 p18 p20 p33