รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนวันสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 16, 2009, 06:37:20 pm

หัวข้อ: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 16, 2009, 06:37:20 pm
พระคุณแม่ โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิขุ
พระคุณแม่...เลิศฟ้า...มหาสมุทร
พระคุณแม่...สูงสุด...มหาศาล
พระคุณแม่...เลิศฟ้า...สุธาธาร
พระคุณแม่...ไหนเปรียบปาน...เป็นไม่มี

เพราะคุณแม่...เลี้ยงแต่เด็ก...จนเติบใหญ่
เพราะแม่ให้...ค่าน้ำนม...สมศักดิ์ศรี
เพราะคุณแม่...มากล้น...ท้นทวี
เพราะแม่นี้...ให้ลูกหมด...ยากทดแทน
(http://www.yutt.com/blog/media/blogs/2007/20070807-03.jpg)
พระคุณแม่...จุนค้ำ...เลิศล้ำค่า
พระคุณแม่...เมตตา...เกินหมื่นแสน
พระคุณแม่...ยิ่งใหญ่...ในสามแดน
พระคุณแม่...สองแขน...ดุจดาวเดือน

เพราะคุณแม่...ยากกลบ...ทดแทนได้
เพราะคุณแม่...หาใคร...ใช่จะเหมือน
เพราะคุณแม่...ตรึงใจ...ยากลบเลือน
เพราะแม่เตือน...สิ่งต่างต่าง...ล้วนสร้างฅน
 p17  p17
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 16, 2009, 06:40:12 pm
พระคุณแม่แผ่บุญหนุนนำปลูก
ความพันธ์ผูกให้ลูกได้ไม่จางหาย
ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ไม่เสื่อมคลาย
ลูกสบายเมื่อเห็นแม่มีความเพียร

เมื่อยังเล็กแม่พร่ำสอนภาษา
เผื่อลูกยาเติบใหญ่ได้อ่านเขียน
ได้ขยันและหมั่นในการเรียน
แม่ดุจเทียนอันสว่างกลางดวงใจ

ผู้แต่ง : ธนรัฐ สืบแล

จากเวบ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pon00&month=08-2006&date=08&group=3&gblog=8
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 16, 2009, 06:40:53 pm
ทั้งสามภพยกชั่งขึ้นตั้งเปรียบ
หามิเทียบพระคุณแม่สุดแลหา
ความอบอุ่นจากสุริยันถึงจันทรา
อกมารดาอุ่นกว่าสุริยัน

ถึงธารทิพย์หลั่งไหลมาให้ดื่ม
ไม่ปราบปลื้มซายซ่านเหมือนธารฑัณ
ถึงนางฟ้ามาโอบอุ้มคอยคุ้มกัน
ไม่เทาฑัณรักที่แม่มีให้เรา

ผู้แต่ง : นงสาว วราภรณ์ โดดเครือ

จากเวบ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pon00&month=08-2006&date=08&group=3&gblog=8
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 16, 2009, 06:44:14 pm
ทะเลอันกว้างไกล
ภูเขาใหญ่สูงเทียมฟ้า
อาทิตย์กลางเวหา
ก็มิอาจเทียบแม่ได้

พระคุณของแม่นั้น
ช่วยปลูกปั้นให้เติบใหญ่
แม่รักลูกด้วยใจ
ไม่มีใครเสมอได้

น้ำนมจากอกแม่
นั้นดีแท้กว่าสิ่งใด
ลูกแข็งแรงเติบใหญ่
ขอชดใช้คุณมารดา

ลูกเจ็บแม่เจ็บนัก
ลูกป่วยหนักแม่ทุกข์กว่า
ลูกสุขแม่สุขหนา
รักลูกมากกว่าสิ่งใด

สองมือกราบเท้าแม่
พระคุณแท้ที่แม่ให้
ลูกขอบอกจากใจ
ขอแทนให้ตราบสิ้นลม

โดย ดช,ภูมิภัทร  กอบเกื้อชัยพงษ์

จากเวบ http://www.thaikidclinic.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=thaikidcliniccom&thispage=90&No=239398
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 16, 2009, 06:47:36 pm
แม่เป็นพรหมร่มไทรคุ้มภัยลูก
เฝ้าพันผูกสร้างสรรค์ปัญญาให้
อุ่นอกแม่อวลกรุ่นกว่าอุ่นใด
รักจริงใจคงมั่นนิรันดร์กาล

นมหนึ่งหยดยากแสนจะแทนค่า

คุณมารดายิ่งใหญ่แผ่ไพศาล
ความการุณผลซาบซึ้งตรึงดวงมาลย์
ทดแทนท่านกตัญญูน้อมบูชา

รางวัลที่ 1.การประกวดกลอนแปด หัวข้อ พระคุณแม่
นางสาวกฤติยา  วงศ์กัณหา 
นักศึกษาปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากเวบ http://www.news.kku.ac.th/kkunews/index.php?option=com_content&task=view&id=997&Itemid=38
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 16, 2009, 06:48:50 pm
แม่ประดุจแสงทองส่องทางลูก
แม่คอยปลูกผูกฐานการศึกษา
แม่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ในโลกา
ล้ำเลอค่าการุณย์หนุนสัมพันธ์

มะลิน้อยร้อยใจมอบให้แม่
ผู้ฟูมพักรักแท้มิแปรผัน
ลูกเรียงถ้อยอักษรามาประพันธ์
ด้วยชีวันอิ่มอุ่นคุณมารดร

รางวัลที่ 2.การประกวดกลอนแปด หัวข้อ พระคุณแม่
นายสมบัติ  แซ่เบ๊   
345 ถ.ไมตรีจิตต์ เขตป้อมปราบ ฯ กรุงเทพ ฯ

จากเวบ http://www.news.kku.ac.th/kkunews/index.php?option=com_content&task=view&id=997&Itemid=38
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ กรกฎาคม 16, 2009, 06:52:35 pm
พระคุณแม่ เรื่มแต่ ปฏิสนธิ์
แม่จะทน อุ้มท้อง เหมือนครองไข้
จะลุกนั่ง ไม่ถนัด อึดอัดใจ
จนลูกได้ ย่างเข้า เก้าเดือนปลาย

แม่เจ็บปวด รวดร้าว เมื่อคราวคลอด
เจ็บตลอด กายา น่าใจหาย
ต้องล้มหมอน นอนซม ระทมกาย
เสี่ยงความตายแต่ละครั้งหลั่งเลือดนอง

ถึงคราวคลอด ออกมา เป็นทารก
แม่กอดกก กล่อมไกว มิให้หมอง
ป้อนข้าวน้ำนมสรรพประคับประคอง
รื้นยุงป้อง ปัดให้ มิไต่ตอม

ยามลูกป่วย ช่วยรักษา ป้อนยาหยูก
ความรักลูก ยิ่งชีวิต จิตถนอม
อดหลับนอน ค่อนรุ่ง ยุงมันตอม
แม่ก็พร้อม ใจพลี ชีวิตตน

สอนลูกน้อย ยืนั่ง เดินตั้งไข่
สอนลูกให้ มีสำเนียง เสียงเรียกขาน
เสียงพ่อจ๊ะ แม่จ๋า น่าชื่นบาน
ลูกคืบคลาน เดินวิ่ง ยิ่งยินดี

หมั่นอบรม บ่มนิสัย แต่วัยย่อม
ให้เพียบพร้อม มารยาท เสริมศักดิ์ศรี
ลูกดื้อดึง ถือฐิติ ไม่เข้าที
ถึงเฆี่ยนตี ท่านก็ยัง หลั่งน้ำตา

ลูกได้ดี ท่านนี้ พลอยมีสุข
ลูกมีทุกข์ ใจเพียร คอยเยียนเยี่ยม
ลูกยากเย็น เข็นใจ ใครจะเทียม
ท่านพลอยเตรียมตรอมเข็นเป็นทุกข์ตาม

แม้ลูกตน ชั่วช้า สารพัด
สังคมตัด ขาดสะบั้น พากันหยาม
ท่านก็รู้ อยูว่า ลูกข้าทราม
แต่ด้วยความ อาลัย ตัดไม่ลง

รักใดไหน จะเท่า แม่รักลูก
เฝ้าพันผูก ห่วงใย ใจพะวง
อันรักอื่น หมื่นแสน แม้นมั่นคง
ไม่มั่นคง จีรัง ดังแม่รัก

 โดย :talok ( สมาชิกไอดีที่ 105105) โพสเมื่อ [ วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 15:31 น.] 

ที่มาจาก http://variety.teenee.com/world/10005.html
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: konbannokjingnna ที่ กรกฎาคม 17, 2009, 05:13:37 am
รักจากใครใหนเล่าจะเท่าแม่

เป็นรักแท้เกิดจากใจไม่มุสา

ไม่หวังใดขอให้เราเกิดมา

เฝ้ารักษาคุ้มภัยให้จนได้ดี

มีวันนี้ได้จากใหนใจน้อมนบ

ทั้งสามภพประจักษ์ในรักนี้

ขอทดแทนคุณแม่ด้วยความดี

ทั้งชีวีไม่มีลืมพระคุณแม่
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ภ.ภาพวาด ที่ สิงหาคม 02, 2009, 02:47:40 pm
พระคุณแม่ ล้ำภพ จบดินแดน
พระคุณแม่ เหนือแสน แดนสวรรค์
พระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ ตราบชั่วกัลป์
พระคุณแม่ ล้นอนันต์ พันทวี

พระคุณแม่ แน่แท้ ลูกแลเห็น
พระคุณแม่ แผ่เป็น เย็นเกศรี
พระคุณแม่ ล้นเหลือ เพื่อลูกนี้
พระคุณแม่ สุดจะมี ใครเทียบทาน

พระคุณแม่ สูงเลิศ เทิดทูลเกล้า
พระคุณแม่ สุดจะเล่า หรือกล่าวขาน
พระคุณแม่ ล้ำค่า สุธาทาน
พระคุณแม่ ส่งผ่าน สารดวงใจ

พระคุณแม่ แผ่เอื้อ เพื่อลูกรัก
พระคุณแม่ แผ่ประจักษ์ รักส่งให้
พระคุณแม่ คุ้มเกล้า เหล่าผองภัย
พระคุณแม่ แผ่ไอ ใจส่งมา
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
ภาพวาด
^_^


(http://ecurriculum.mv.ac.th/dhamma/dhammathai/kaveedhamma/data/imagefiles/234.jpg)
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ สิงหาคม 05, 2009, 08:54:12 pm
  p17 พระคุณแม่  p17
แม่สละสวย สละสาว คราวอุ้มท้อง
แม่ไม่ร้อง แม่ไม่บ่น แม่ทนได้
แม่เฝ้าถนอม จนครรภ์แก่ แม่เต็มใจ
จะหาใคร เหมือนแม่ แพ้ทุกคน

ครบสินเดือน เคลื่อนคลอด รอดชีวิต
แม่ใกล้ชิด ลูกน้อย คอยฝึกฝน
แม่ลำบาก อย่างไร ใจแม่ทน
สายเลือดข้น เต้าแม่กลั่น ปันลูกกิน

แม่ป้องริ้น ป้องไร มิให้ผ่าน
แม่สงสาร หวงลูกยา กว่าทรัพย์สิน
แม่เห่กล่อม ยามนิทรา เป็นอาจิณ
แม่ไม่ผิน แม่ไม่ผัน ทุกวันมา

ยามลูกสุข แม่สุขสม อารมณ์ชื่น
ยามลูกขื่น แม่ขม ระทมกว่า
ยามลูกไข้ แม่อดนอน ร้อนอุรา
ยามลูกยา อับโชค แม่โสกใจ

คราลูกหิว แม่หิวกว่า น้ำตาร่วง
แม่เป็นห่วง ดิ้นรนหา เอามาให้
แม้แม่อด หมดข้าวปลา ไม่ว่าไร
แม่สละได้ ลูกอิ่มแปร้ แม้ทนเอา

ใครไหนเล่า เฝ้าอบรม บ่มนิสัย
แม้เติบใหญ่ ไม่ท้อถอย คอยนั่งเฝ้า
พระคุณเลิศ ลูกโศกศัลย์ ช่วยบรรเทา
ใครไหนเล่า รักมันแท้ แม่ฉันเอง....
---------------------------------
เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่า
พอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น
One word will suffice.
7/7/2006 23:01 

จาก http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=5327
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ สิงหาคม 05, 2009, 09:02:26 pm
งานวันเกิด
โดย หลวงปู่โง่น โสรโย
วัดพระพุทธบาทเขารวก
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

(http://www.buddhapoem.com/images/1105275611/Ngone%20Sorayo-Monk250.jpg)
งานวันเกิด ยิ่งใหญ่ ใครคนนั้น
ฉลองกัน ในกลุ่ม ผู้ลุ่มหลง
หลงลาภยศ สรรเสริญ เพลินทะนง
วันเกิดส่ง ชีพสั้น เร่งวันตาย

อีกมุมหนึ่ง ซึ่งเหงา น่าเศร้าแท้
หญิงแก่ๆ นั่งหงอย และคอยหาย
จากวันนั้น เหมือนเป็นวัน อันตราย
แม่คลอดสาย โลหิต แทบปลิดชน

วันเกิดลูก เกือบคล้าย วันตายแม่
เจ็บท้องแท้ เท่าไหร่ ไม่ได้บน
ต้องอุ้มท้อง กว่าจะคลอด รอดเป็นคน
เติบโตจน บัดนี้ นี้เพราะใคร

แม่เจ็บเจียน ขาดใจ ในวันนั้น
กลับเป็นวัน ลูกฉลอง กันผ่องใส
ได้ชีวิต แล้วก็เหลิง ระเริงใจ
ลืมผู้ให้  ชีวิต อะนิจจา

ไฉนเรา จึงเรียกกัน ว่าวันเกิด
วันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่า
คำอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมา
ให้มารดาเป็นสุขจึงถูกแด

เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะ
ควรที่จะคุกเข่ากราบเท้าแม่
รำลึกถึงพระคุณอบอุ่นแด
อย่ามัวแต่จัดงานประจานตน
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ สิงหาคม 05, 2009, 09:16:43 pm
  p17 คือ คำที่แม่สอน โดย  หน่อง  p17

เมื่อยังเด็กใครเล่าเฝ้าฟูมฟัก
แม่ที่รักของลูกอยู่ที่ไหน
แม่อยู่นี่นะลูกน้อยยอดดวงใจ
ไม่ห่างไกลจากเจ้าไปที่ไหนเลย

เสียงอ้อแอ้ร้องงอแงแว่วมาถึง
 ดั่งรู้ซึ้งค่าน้ำนมเป็นนักหนา
หยดสีขาวหล่อเลี้ยงทุกชีวา
พร้อมนำพาความรักจากดวงใจ

เพราะลูกคือดวงใจที่แม่รัก
เฝ้าฟูมฟักรักแท้มิแปรผัน
เพราะลูกคือแก้วตาดวงชีวัน
คือความฝันของพ่อแม่เหนือสิ่งใด

เพราะลูกคือพลังของดวงจิต
ผูกลิขิตความห่วงใยความเสน่หา
เพราะลูกคือคนดีวันข้างหน้า
พร้อมฟันฝ่าสู่อนาคตอย่างสดใส

อย่าเกเรดื้อด้านในการเรียน
ให้พากเพียรอ่านเขียนบรรลุผล
ทั้งความรู้วิชาชีพลูกต้องทน
เกิดเป็นคนลูกอย่าท้อต่อสิ่งใด

อย่าเที่ยวบาร์เคล้าโลกีย์อย่านิ่งเฉย
แม่ไม่เคยพร่ำสอนเจ้าสักหน
ให้เจ้ามีคุณธรรมความเป็นคน
โลกสุขล้นแม่สุขสรรค์ดั่งพรรณา

อย่าทำชั่วตัวลูกนั้นสิ้นราศี
 อย่าได้มีเอาไว้ในสมอง
ให้ทำดีช่วยเหลือประคับประคอง
อย่าจองหองหยิ่งยโสไม่ดีเลย

อย่าทำตัวให้สังคมเขารังเกียจ
อย่ายัดเหยียดความมักง่ายให้ใครเขา
อย่าทำตัวเป็นคนที่หูเบา
ให้เจ้าเอาเหตุผลเป็นความจริง

หากวันใดเจ้าลืมคำแม่สอน
ดั่งบทกลอนข้างบนที่กล่าวไว้
เดินทางผิดคิดทำชั่วรู้แก่ใจ
เจ้ารู้ไหมน้ำตาแม่แทบไหลนอง

ลูกทำเลวด่าตีพ่อและแม่
ลูกเลวแท้ทั้งเลวทรามลูกต่ำช้า
ลูกไม่ดีทำแม่ช้ำทั้งน้ำตา
ลูกติดยาเสพสุราสิ่งมึนเมา

น้ำตาแม่รินไหลมาเป็นสาย
เมื่อลูกร้ายเดินทางผิดคิดดูหมิ่น
น้ำตาแม่หลั่งลงรดพื้นดิน
แม่สูญสิ้นความหวังพังมลาย

จาก http://www.fcxt17.com/xwebboard/xclubboard_view.php?code=0008
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ สิงหาคม 05, 2009, 09:24:40 pm
แม่ลำบากตรากตรำทุกค่ำเช้า
หนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนี
แม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งตาปี
แม่ยอมพลีชีวิตอีกจิตใจ

ลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่ทุกข์หนัก
เท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่ว
ลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัว
ไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำ
------------------------------------
ลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่
สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศี
ลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลี
ลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตาริน

น้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้าย
น้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่น
น้ำตาแม่หลั่งลงรดพื้นดิน
เมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณ
--------------------------------
พระคุณแม่สามภพลบไม่หมด
สิ่งใดทดแทนได้ก็ไม่เหมือน
แม้ลูกรักจักหาวเป็นดาวเดือน
ยามเอ่ยเอื้อนยังมิถึงครึ่งพระคุณ
-------------------------------
เปลวเทียนละลายแท่ง
เพื่อเปล่งเสียงอันอำไพ
ชีวิตมะลายไป
เหลือสิ่งใดไว้ทดแทน
---------------------------------
ลูกเอ๋ยลูกน้อยกลอยใจแม่
แม่ดูแลฟูมฟักเลี้ยงรักษา
ทั้งเห่กล่อมยอมลำบากตรากตรำมา
ยามเจ้าตื่นหรือนิททราก็อาทร

พ่อของเจ้าก็เอาใจใส่ไม่น้อยกว่า
เหนื่อยจากการงานมาอุตส่าห์ป้อน
รีบชงนมต้มน้ำซ้ำอดนอน
แม้เจ้าร้องออดอ้อนไม่ดุดัน

ยามเมื่อลูกเจ็บไข้ใจแทบขาด
ภาวนาให้แคล้วคลาดจากภัยนั้น
อยากรับทุกข์ของลูกมาผูกพันธ์
อยากกีดกั้นภัยทุกอย่างให้ห่างไกล

เมื่อเติบโตขอให้เจ้าเข้าใจซึ้ง
เราสองคนผู้ซึ่งอยู่ชิดใกล้
ถึงดุด่าว่าตีใช่อะไร
ก็เพราะหวังปลูกฝังให้ได้ดี

ลูกอย่าพึ่งขึงโกรธโทษผิด ๆ
จงพินิจด้วยปัญญาอย่าหลีกหนี
ที่พ่อแม่รักเจ้าเท่าชีวี
เลี้ยงลูกมาจนบัดนี้เพื่ออะไร

มิได้หวังจากเจ้าเท่าปลายเข็ม
อยากให้เจ้าเปี่ยมเต็มทุกสมัย
ด้วยคุณธรรมนำรอดตลอดไป
เพราะความดีจักคุ้มภัยตลอดกาล.
---------------------------------
แม่นั้นอยากให้ลูกมีคุณธรรม
คารวะน้อมนำพ่อแม่
อย่าทำตนดื้อรั้นชนะแพ้
น้ำตาพ่อและแม่จะหลั่งนอง

ขอเพียงเท่านี้ลูกเอ๋ย
เกินเลยไปมั้ยที่จะสนอง
ธรรมะเท่านั้นคุ้มครอง
ปกป้องคนดีร่มเย็น
------------------------
ศูนย์อบรมค่ายธรรมะ
เรื่อง บทพูดเรื่องแม่ โดย พระครูสังฆรักษ์ปรีชา
จาก http://phraku.multiply.com/reviews/item/4
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ สิงหาคม 05, 2009, 09:35:48 pm
อันพระคุณอื่นใดที่ในหล้า
จะเทียบคุณมารดาหามิได้
จากก้นเหวถึงสุดฟ้าสุรารัย
ยังต่ำใต้พระคุณแม่สุดแลมอง

แม่คือคนผู้มีทั้งดีชั่ว
ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดทั้งสดหมอง
แม่ก็เป็นเช่นนั้นตามครรลอง
เช่นชนผองดีชั่วอยู่ทั่วไป

อันดีชั่วทั่วไปในมนุษย์
ประเสริฐสุดแต่ส่วนดีมีที่ไหน
คนเลวชั่วสิ้นดีมีหรือไร
จงทำใจให้รู้ทั่วทั้งชั่วดี

ขอให้ท่านเกลียดความชั่วให้ทั่วถ้วน
แต่ไม่ควรเกลียดคนชั่วมัวหมองศรี
ขอให้ท่านเมตตาและปราณี
แต่ไม่ควรใจดีจนเกินไป

รักคนอื่นทั่วไปทั่วในหล้า
จะลืมรักมารดากระไรได้
เพราะมารดาคือมิตรสนิทใจ
คนอื่นใดจะเปรียบปานเท่ามารดา

อันความรักของใครยังไม่แน่
ส่วนความรักของแม่แน่หนักหนา
จงยลยินวิญญาณแห่งมารดา
ให้เหนือกว่าผิดถูกหนอลูกเอย

จาก http://www.siamfocus.com/content.php?slide=18&content=110
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ สิงหาคม 05, 2009, 09:40:49 pm
พระคุณแม่ก่อร่างสร้างชีวิต
พระคุณแม่เอื้อทุกทิศทุกสิ่งสรรพ์
พระคุณแม่ถนอมเลี้ยงเพียงชีวัน
พระคุณเอกอนันต์เลิศภพไตร

พระคุณแม่สอนเรียนรู้ครูของลูก
พระคุณแม่ฝังปลูกบ่มนิสัย
พระคุณแม่กล่อมเกี้ยงทั้งกายใจ
พระคุณแม่สละได้แก่แก้วตา

พระคุณแม่ยอมอดเพื่อลูกอิ่ม
พระคุณแม่ดลลูกยิ้มแม่หรรษา
พระคุณแม่ร่วมทุกข์สุขทุกเวลา
พระคุณแม่รักลูกยาเกินกว่าใคร

พระคุณแม่ยิ่งตะวันจันทร์กระจ่าง
พระคุณแม่ยิ่งฟ้ากว้างทิพย์ธารใส
พระคุณแม่ซาบซึ้งทั่วเนื้อหัวใจ
พระคุณแม่ยิ่งใหญ่ลูกบูชา

จาก http://www.zheza.com/index.php?a=blog&b=entry&uid=1719223&eid=9

ปล. ขอรวบร่วม ต่อจากคุณดินหญ้ากาช้ำนะค่ะ 
หลาน ๆ จะได้มีแนวทาง ในการแต่งกลอนส่งคุณครู
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ สิงหาคม 05, 2009, 09:49:01 pm
แม่ตื่นก่อนนอนทีหลังระวังลูก
จิตท่านผูกเพียรระวังตั้งรักษา
ยุงจะกินริ้นจะกัดก็พัดพา
บางเวลาไม่ได้หลับระงับเลย

แม่ป้องริ้นป้องไรมิให้ผ่าน
แม่สงสารห่วงลูกยากว่าทรัพย์สิน
แม่เห่กล่อมนิทราเป็นอาจิณ
แม่ไม่ผินแม่ไม่ผันทุกวันมา

ยามลูกสุขแม่สุขสมอารมณ์ชื่น
ยามลูกขื่นแม่ขมระทมกว่า
ยามลูกไข้แม่นอนร้อนอุรา
ยามลูกยาอับโชคแม่โศกใจ

ยามลูกหิวแม่หิวกว่าน้ำตาร่วง
แม่เป็นห่วงดิ้นรนหาเอามาให้
แม้แม่อดหมดข้าวปลาไม่ว่าอะไร
แม่สละได้ลูกอิ่มแปร้แม่ทนเอา ฯ
...................................
รักใดเล่าจะแน่เท่าแม่รัก
ผูกสมัครรักลูกมั่นไม่หวั่นไหว
ห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจ
ที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกครา

ยามลูกขื่นแม่ขมตรมหลายเท่า
ยามลูกเศร้าแม่โศกวิโยคกว่า
ยามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตา
ยามลูกมาแม่ลดหมดห่วงใย ฯ
..................................
รักของใครไม่เท่าศักดิ์รักของแม่
รักแน่แท้แม่รักอยู่ไม่รู้สร่าง
ศัตรูร้ายก็ไม่กรายมากั้นกาง
ถึงรักนางรักนายก็ไม่เกิน

แม้รักยศรักศักดิ์อัครฐาน
รักการงานสารพันรักสรรเสริญ
รักสนุกทุกสถานสำราญเทอญ
รักไม่เกินรักของแม่รักแท้เอย ฯ
.....................................
พระคุณแม่กว้างกว่าขอบฟ้ากว้าง
แม่สรรสร้างอนาคตลูกสดใส
อ้อมอกดั่งโล่ทองคุ้มผองภัย
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกตน

มือแม่ด้านหน้าแม่ดำผิวคล้ำไหม้
หยาดน้ำใจใสสะอาดยิ่งหยาดฝน
เหงื่อแม่หลั่งหนักแม่เอาเบาแม่ทน
แม่ไม่บ่นแม่ไม่เบื่อเพื่อใครกัน
-----------------------------
ใครไหนเล่าเฝ้าอบรมบ่มนิสัย
แม้เติบใหญ่ไม่ท้อถอยคอยนั่งเฝ้า
พระคุณเลิศลูกโศกช่วยบรรเทา
ใครไหนเล่ารักแน่แท้แม่ฉันเอง
---------------------------------
แม่รักลูกปลูกฝังทางศึกษา
อีกจรรยาแม่อบรมบ่มนิสัย
แม่รักลูกปกป้องคุ้มผองภัย
ลูกรักแม่ก็จงได้กตัญญู ฯ
--------------------------------
แม่คำนี้มีค่ากว่าทุกสิ่ง
รักลูกจริงยิ่งชีวิตคิดสร้างสรรค์
เอาพื้นดินน้ำฟ้ามารวมกัน
มิทันเท่าเทียมแม่แต่อย่างใด
-------------------------------------
ถึงสังขารราญแหลกแม่แลกได้
หวังจะให้ลูกตนพ้นภัยผอง
แม้สูญสิ้นดินฟ้าธารานอง
ลูกขัดข้องแม่ช่วยได้ปลอดภัยเอย ฯ
---------------------------------------
พระคุณแม่กว้างกว่ามหาสมุทร
พระคุณแม่สูงสุดหมาาศาล
พระคุณแม่เลิศฟ้าสุธาธาร
ขอกราบกรานพระคุณแม่อย่างแท้จริง ฯ
--------------------------------
จาก http://www.bank-space.com/teerasak/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81.html
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ สิงหาคม 09, 2009, 10:32:23 pm
น้ำตาไหล...ในฝูงชน...กลปัญหา
กายเหนื่อยล้า...หมดปัญญา...บ้าอ่อนไหว
ในโลกนี้...ที่กว้างใหญ่...ใครต่อใคร
แต่สิ้นไร้...ในหัวใจ...ยกให้เรา

พลันใดนั้น...หัวใจฉัน...นั้นสว่าง
มองเห็นทาง...อย่างเจิดจ้า....ไม่น่าเขลา
ยึดตัวตน...คนอื่นไกล...ใส่ใจเขา
หญิงคนหนึ่ง...ซึ่งห่วงเรา...ไม่เข้าใจ

น้ำตาหยุด...สุดตรงแก้ม...แย้มยิ้มได้
ใจดวงแรก...รักสุดท้าย...ได้จากไหน
ใจอบอุ่น...คนเคยคุ้น...ละมุนใจ
หนึ่งในใจ...ใช่แม่เรา...เฝ้าอาทร

เดินเตาะแตะ...และเอะอะ...จะร้องขอ
ไม่รั้งรอ...หน้าหักงอ...ขอไว้ก่อน
แม่ยิ้มให้..ในวัยเยาว์...เข้าใจงอน
แม่จึงสอน...ก่อนต้องการ...งานต้องมี

เริ่มเข้าครัว...เดินซะทั่ว...มั่วไปเรื่อย
ทำซะเปื่อย...เมื่อยซะมาก...ยากซะนี่
ทำอาหาร...หวานไม่พอ...ท้อเค็มถี่
ล้างจานที..มีดังเปรี้ยง!!!...เสียงดังลั่น

นอนตื่นสาย...อายชาวบ้าน...ประจานลูก
ก็แม่เล่นปลุก...ลุกทั้งหมู่บ้าน...สังหารไปนั่น
ไปโรงเรียนสาย...หมายหัวเอาไว้...ในรายชื่อพลัน
จบมอปลายนั่น...ในบัญชีดำ...คงมีมากพอ

เป็นน้องปีหนึ่ง...แม่ซึ่งไกลห่าง...ร้างมือโอบอุ้ม
ผู้คนชุมนุม...ต่างกลุ่มต่างใจ...ใครจะงอนง้อ
ต้องเรียนต้องรู้...คู่คำแม่สอน...อย่าอ่อนอย่ารอ
อย่าแข็งอย่าฝ่อ...อย่าท้ออย่าถอย...แม่คอยพร่ำเตือน

ปัญหามากมาย...รายล้อมชีวิต...ผิดพลาดและพลั้ง
แต่หนึ่งพลัง...ที่ยืนข้างหลัง...ทุกครั้งดั่งเพื่อน
ไม่เคยเมินเฉย...ไม่เคยทอดทิ้ง...จริงไม่บิดเบือน
ไม่เคยจะเคลื่อน...เลือนจากหัวใจ...ไปสักนาที

นับจากวันนั้น....ตัวฉันวันนี้...ที่คิดนึกย้อน
ถึงตอนยังนอน...ให้แม่ป้อนนม...ชมหนูคนดี
คนที่อยู่ข้างฉัน...คนที่ดูแลกัน...มั่นใจในฉันคนนี้
คือแม่แสนดี...หญิงที่แใจกร่ง...เป็นดั่งแรงใจ

จากใจลูกแม่....รักแท้แม่ให้
ทดแทนเท่าไหร่...ไม่อาจลบล้าง...จางไปที่ไหน
จึงมอบส่งใจ...ยิ้มหวานละไม...ผ่านนัยตาใส
บอกแม่เบาๆ.....สบตาเข้าใจ....ซึ้งในพระคุณ p17
หัวข้อ: Re: มาร่วมเขียนกลอน "แทนใจถึงพระคุณแม่" กันจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ สิงหาคม 10, 2009, 01:16:46 pm
+1 เลยจ้าน้องแอ๋ว  e016