รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนจากนิทาน นิยาย เรื่องเล่า => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ตุลาคม 28, 2008, 11:32:21 pm

หัวข้อ: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ตุลาคม 28, 2008, 11:32:21 pm
ประวัติพันท้ายนรสิงห์  
โดย ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ (อดีตอธิบดีกรมศิลปากร)

         พันท้ายนรสิงห์ เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกไชยอยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีและรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต สมควรเป็นแบบอย่างอนุชนรุ่นหลังต่อไป

         เรื่องราวของพันท้ายปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุศรีอยุธยาฉบับต่างๆ เนื้อความเป็นไปในแบบเดียวกัน ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ใน พ.ศ.๒๒๔๗ สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่๘ ประพาสปากน้ำสาครบุรี (ปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสาคร) เพื่อทรงเบ็ด ด้วยเรือพระที่นั่งเอกไชย มีพันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้าย ตามหลักฐานชุมนุมพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่า พันท้ายนรสิงห์เป็นชาวบ้านนรสิงห์ แขวงเมืองอ่างทอง และเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ ๘ จนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชกาลรับใช้พระองค์อย่างใกล้ชิด

        การเสด็จประพาสปากน้ำสาครบุรีในครั้งนี้ เมื่อเรือพระที่นั่งไปถึงตำบลโคกขามคลองบริเวณดังกล่าวมีความคดเคี้ยวมาก พันท้ายนรสิงห์พยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอย่างระมัดระวังแต่ไม่อาจหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได้ หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่หักตกลงไปในน้ำ พันท้ายนรสิงห์รู้โทษดีว่า ความผิดครั้งนี้ถึงประหารชีวิตตามโบราณราชประเพณี ซึ่งกำหนดว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหัก ผู้นั้นถึงมรณะโทษให้ตัดศีรษะเสียจึงกราบทูลพระกรุณาน้อมรับโทษตามพระราชประเพณี

        สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ ทรงพิจารณาเห็นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการสุดวิสัยมิใช่ความประมาท จึงพระราชทานอภัยโทษให้ แต่พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมยืนยันขอให้ตัดศรีษะตนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดกฎหมาย เป็นการป้องกันมิให้ผู้ใดครหาติเตียนพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าทรงละเลยพระราชกำหนดของแผ่นดินและเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไป พระองค์ทรงโปรดให้ฝีพายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ แล้วให้ตัดศีรษะรูปดินนั้นเพื่อเป็นการทดแทนกัน แต่พันท้ายนรสิงห์ยังบังคมกราบทูลยืนยันขอให้ประหารตน แม้สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ ๘ จะทรงอาลัยรักน้ำใจพันท้ายนรสิงห์เพียงใดก็ทรงจำพระทัยปฎิบัติตามพระราชกำหนด ดำรัสสั่งให้เพชฌฆาตประหารพันท้ายนรสิงห์แล้วโปรดให้ตั้งศาลสูงประมาณเพียงตา นำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกไชยซึ่งหักนั้น ขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาล

        ภายหลังเหตุการณ์ สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ ๘ ทรงโปรดให้นำศพพันท้ายนรสิงห์มาแต่งกายพระราชทานเพลิงศพ และพระราชทานเงินทองสิ่งของแก่บุตรภรรยาพันท้ายนรสิงห์เป็นจำนวนมาก แล้วทรงพระราชดำริว่าคลองโคกขามคดเคี้ยวนักไม่สะดวกต่อการเดินเรือ บางครั้งชาวเมืองต้องเดินเรืออ้อมเป็นที่ลำบากยิ่ง สมควรจะขุดลัดตัดตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพันท้ายนรสิงห์ข้าหลวงเดิมซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ มั่นคง ยอมเสียสละชีวิตโดยไม่ยอมเสียพระราชประเพณี และจะนำความเสื่อมเสียมาให้พระมหากษัตย์ จึงมีพระราชโองการตรัสสั่งสมุหนายกให้กะเกณฑ์เลกหัวเมืองจำนวนสามหมื่นคนไปขุดคลองโคกขามให้ลัดตรง กำหนดให้ลึก ๖ ศอก ปากคลองกว้าง ๘ วา พื้นคลองกว้าง ๕ วา ให้พระราชสงครามเป็นแม่กลองอำนวยการขุดสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวไว้ในชุมนุมพระนิพนธ์ว่า พระราชสงครามให้ขุดแต่ปากคลองทางลำน้ำท่าจีนมาจนถึงตำบลโคกขาม แต่การขุดค้างอยู่มาสำเร็จลงในราชกาลต่อมา ปรากฎเป็นคลองตรงและกว้างใหญ่เรียกว่าคลองมหาชัย อยู่ตราบเท่าอยู่ทุกวันนี้

.....นี่คือความจงรักภักดีของพันท้ายนรสิงห์ท้ายนรสิงห์ที่มีต่อเจ้าเหนือหัวและความซื่อสัตย์ ที่มีต่อกฎหมายบ้านเมือง ยอมตาย.....เพื่อมิให้กฎหมายบ้านเมืองคลายความศักดิ์สิทธิ์

      สมัยของพันท้ายนรสิงห์ถูกประหาร ตรงกับช่วงที่ขุนนางเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นชาวพม่าที่กษัตริย์อังวะส่งมาปกครองขัดผลประโยชน์กับข้าหลวงเมืองเชียงแสน ทำให้เกิดการแบ่งกันว่าเมื่อเก็บภาษีได้เท่าใดในแต่ละเมืองก็จะแยกกันส่ง บรรณาการก็แยกกันเด็ดขาด ทำให้ล้านนาแตกออกเป็น 2 เสี่ยง ... เชียงแสนจึงกลายเป็นฐานที่มั่นของพม่ามาจนถึงปี พ.ศ.2447(ตรงกับ ร.1 แห่งกรุงสยามและ พระเจ้ากาวิละแห่งอภินวบุรีฯเชียงใหม่)... เชียงแสนกับเชียงใหม่จึงรบกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (ดูเพิ่มในคร่าวเมืองเชียงแสนแตก)

       ส่วนทางด้านเมืองน่านนั้น พญาน่าน 3 คนพี่น้องขอกำลังลาวเวียงจันท์ขึ้นมาฟื้นม่าน แต่ถูกกองทัพพม่าปราบได้ ปรากฏในพื้นเมืองน่านว่าพม่าเข้าเผาเมือง แม้กระทั่งคนที่อยู่ในวัดยังถูกฆ่าด้วย เหตุการณ์นี้นำไปสู่การสิ้นสุดระบบการปกครองเมืองน่านที่มีชาวพื้นเมืองปกครองและมีข้าหลวงกำกับ(เหมือนเชียงแสน)..... พม่าได้ส่งคนของพวกตนเข้ามาปกครองแทน.... จึงเป็นที่มาของ ราชวงศ์หลวงติน (อ่านว่า ติ๋น) เมื่อพญาตินหลวงจากเชียงใหม่มาปกครองเมืองน่าน... จนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 เจ้าฟ้าอัทธวรปัญโญสวามิภักดิ์สยาม เมืองน่านจึงเป็นประเทศราชของสยามนับแต่นั้น และราชวงศ์หลวงตินสิ้นสุดลงเมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาพิราลัยนั่นเอง

ที่มาจากwww.lannaworld.com
หัวข้อ: พันท้ายนรสิงห์ ตอน โอ้พันท้าย
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 05:54:55 pm
โอ้พี่สิน...ของนวล...มาลาลับ
ไม่คืนกลับ...มาเป็น...เช่นคนเก่า
เพราะซื่อสัตย์...คงกฎ...ไม่ลดเบา
เมียแสนเศร้า...เจ็บช้ำ...ระกำใจ

พี่ยอมเสีย...หัวเพื่อ...องค์จอมเจ้า
หักพายเข้า...จนโขลน...ชนไม้ใหญ่
หัวเรือหัก...หล่นน้ำ...ที่ทำไป
เพื่อหวังให้...เรือจอด...อยู่กลางบาง

แล้วฝากเมีย...ฝากลูก...กับจอมเจ้า
โปรดจงเข้า...ใจเถิด...ที่เปิดขวาง
เพราะกบฏ...มันรอ...อยู่ปลายทาง
จึงถือหาง...หักหัว...เรือชนแทน

เพื่อรักษา...ชีวิต...พระเจ้าเสือ
ผู้ยิ่งใหญ่...อยู่เหนือ...คนทั้งแคว้น
เกล้าหัวเดียว...ด้อยศักดิ์...ขอรับแทน
ดีกว่าแดน...ถิ่นเกิด...จะสิ้นองค์

พระเจ้าเสือ...ไม่อยาก...ที่จะตัด
ฝืนดำรัส...ออกมา...ก่อนประสงค์
กูเป็นผู้...ยิ่งใหญ่...ในแดนดง
เป็นถึงหงส์...ยังต้อง...เสียน้ำตา

ทำไมกู...จะต้องเจ็บ...จะต้องปวด
เหมือนถูกหวด...หัวใจ...ให้ใบ้บ้า
กูรักมึ_ง...เหมือนดั่ง...อนุชา
จะให้กู...สั่งฆ่า...มึ_งเช่นไร

เพื่อรักษา...กฎเกณฑ์...ให้คงอยู่
ให้คนรู้...รักษากฎ...กำหนดไว้
ว่าอาญา...ครั้งนี้...เกินอภัย
ถึงจะรัก...แค่ไหน...ก็ต้องทำ
 
พระเจ้าเสือ...มองสิน...ยศพันท้าย
กูไม่หมาย...ชีวิต...คิดจะย่ำ
มึ_งช่วยกู...แล้วขอ...ให้ระยำ
กูจะนำ...หุ่นมึ_ง...ไปตัดแทน

สินก้มกราบ...สมเด็จ...พระเจ้าเสือ
โอ้พี่เดื่อ...ของสิน...ถึงรักแสน
อย่าทำผิด...เลยหนอ...คนจะแคลน
ทั่วทั้งแคว้น...จะเหยียด...จะหมิ่นองค์

ตัดหัวเกล้า...ไปเสีย...เพื่อคงเกียรติ
อย่าได้เครียด...อีกเลย...โปรดประสงค์
ตัวหัวเกล้า...คู่กับ...หัวเรือทรง
เกล้าขอคง...กฎเพื่อ...อยุธยา

พระเจ้าเสือ...เจ็บปวด...พระทัยนัก
โอ้น้องรัก...ของกู...ผู้สั่งฆ่า
ทำไมไม่...ขอกู...ลดอาญา
มึ_งมันบ้า...ไปแล้ว...หรืออย่างไร

เพราะฝ่าบาท...คือผู้...ที่ใหญ่ยิ่ง
เกล้าจึงทิ้ง...หัวเพื่อ...พระองค์ได้
ขอฝากชื่อ...นรสิงห์...ผู้หยิ่งใจ
อย่าอาลัย...เลยหนอ...ขออาญา

พระเจ้าเสือ...จึงต้อง...ทำตามกฎ
ต้องสะกด...อาวรณ์...ซ่อนครวญหา
เมื่อพันท้าย...ผิดกฎ...บทบัญชา
ด้วยมันกล้า...ทำหัว...เรือหล่นคลอง

จงนำไป...ตัดหัว...เพื่อรับผิด
เกล้าอุทิศ...แล้วหัว...เพื่อสนอง
ขอให้พระ...เจ้าเสือ...ได้ปกครอง
แผ่นดินทอง...แผ่นนี้...ไปอีกไกล

เสียงดนตรี...สิ้นลง...คอก็ขาด
เมียต้องพลาด...จากผัว...ที่เคยใกล้
เพราะว่าเมีย...ส่งข่าว...พี่ช้าไป
จึงเหลือไว้...เพียงหัว...แหละโขลนเรือ
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 08:08:05 pm
ทั้งข่าวดี...ข่าวร้าย...มาบรรจบ
องค์จอมภพ...จะถูก...กบฎฆ่า
ในขณะ...ที่นวล...ท้องขึ้นมา
อนิจจา...จำต้องจาก...ไปป้องภัย

นวลจ๋านวล...รีบไปห้าม...พวกกบฎ
อย่าให้คน...ใจคด...จูงพ่อได้
บอกพ่อเจ้า...ว่าพี่สร้อย...ยังปลอดภัย
พระเจ้าเสือ...มิใช่...คนฆ่านาง

พี่จะรอ...ฟังข่าว...ของนวลเจ้า
จะได้หาย...คลายเศร้า...คลายหม่นหมาง
หากไม่พบ...นวลเจ้า...ที่กลางทาง
พี่คงจะ...ถือหาง...เรือไม่ตรง

พี่สินต้อง...สัญญา...จะรอนวล
อย่ารีบด่วน...ตัดใจ...ดั่งประสงค์
เมียทำได้...เชื่อเมีย...นะคนตรง
อย่ามั่นคง...นักเลย...ขอสัญญา

ขอกอดเจ้า...ก่อนจาก...หากไม่พบ
นวลขอซบ...อกพี่สิน...ถวิลหา
สัญญานะ...ว่าจะรอ...นวลกลับมา
พี่สัญญา...นอนเถิด...จะกล่อมนอน


หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 08:19:16 pm
สินเหม่อมอง...ดูเมีย...ชะแง้หา
นวลไม่มา...ตามนัด...ของสินพี่
ถ้าเรือทรง...แล่นถึง...ยังพงพี
พระเจ้าเสือ...จะถูกบี้...สิ้นพระชนม์

ถ้าจะรัก...ษาหัว...องค์จอมเจ้า
ต้องสละ...หัวเรา...ด้วยใจข้น
หักหัวเรือ...หล่นน้ำ...อยู่กลางชล
เล่าเหตุผล...ให้ฟัง...ใช่พลั้งเลย

เพราะกบฎ...มันหมาย...จะเข่นฆ่า
หมดปัญญา...ยื้อได้...ไม่อาจเฉย
จึงหักหัว...เรือชน...ตลิ่งเกย
มิได้เคย...คิดชั่ว...ขออาญา
 
บทบัญญัติ...พันท้าย...ของเรือต้น
มิอาจพ้น...ไปได้...หรอกเจ้าข้า
ตัดหัวของ...หม่อมฉัน...โปรดบัญชา
เพื่อรักษา...อาญา...ของบ้านเมือง

พระเจ้าเสือ...รักสิน...เหมือนดั่งน้อง
ตวาดก้อง...มึ.งมันบ้า...อย่ามาเฟื่อง
กฎของกู...กูสร้าง...ให้รุ่งเรือง
กูก็ดึง...ให้เชื่อง...ได้เช่นกัน

ขอคงเกียรติ...หม่อมฉัน...พันท้ายเถิด
อย่าให้เกิด...การบิด...อาญานั่น
ขอทูลลา...ฝ่าบาท...อย่าคิดปั่น
เพื่อหม่อมฉัน...เลยหนา...ค่าไม่ควร

ฝากเมียลูก...เอาไว้...ก่อนไกลจาก
อย่าให้เขา...ลำบาก...เลี้ยงให้อ้วน
ขาลาแล้ว...จอมราษฎร์...เชิญตรอกตรวน
อย่ากำสรวล...อีกเลย...กระหม่อมลา
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 08:22:01 pm
พี่สินจ๋า...พี่สิน...นวลมาแล้ว
โอ้ผัวแก้ว...ไฉน...ไยหลบหน้า
ขอเดชะ...พระเจ้าเสือ...โปรดเมตตา
พี่สินผัว...ร้กข้า...อยู่ที่ใด

จึงมองตาม...พระเนตร...เห็นสินพี่
ถูกประหาร...ชีวี...จิตแทบไหม้
วิ่งถลัน...พลันสะอื้น...ด้วยขื่นใจ
พี่สินจ๋า...ทำไม...มาทิ้งนวล

พี่ลืมรัก...ลืมสัญญา...ว่าจะอยู่
พี่จะรอ...จะคู่...ไม่เหหวน
เหตุไฉน...มาทิ้ง...น้องนิ่มนวล
ใจน้องจวน...จะขาด...แล้วพี่ยา

นวลจะอยู่...กลับใคร...นับจากนี้
เมื่อสิ้นพี่...ผัวรัก...เล่าพี่จ๋า
ทำไมไม่...รอนวล...ให้กลับมา
หยาดน้ำตา...น้องเปื้อน...อยู่เกลื่อนดิน
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 08:24:14 pm
ถือท้ายเรือ...เหม่อมอง...สัญญาณนวล
ต้องกำสรวล...เมียคง...จะถูกฆ่า
ตัดสินใจ...หักหัวเรือ...รับอาญา
แล้วกราบลา...รับโทษ...อย่าอภัย

นวลมาถึง...เห็นหัว...ของสินพี่
ใจแทบแหลก...ตรงนี้...นี่ไฉน
นวลมาช้า...ไปแล้ว...หรืออย่างไร
พี่สินจึง...ตัดใจ...ไม่รอเมีย

กูเป็นถึง...ผู้ยิ่งใหญ่...ในแผ่นดิน
ยังรั้งใจ...ไอ้สิน...ไม่ให้เสีย
ทำทุกทาง...ให้มัน...นั้นอ่อนเพลีย
ก็ไม่อาจ...จะเกลี้ย...ให้มันยอม

ทำไมกู...ต้องเจ็บ...กูต้องปวด
เหมือนดั่งลวด...หวดใจ...ดั่งไฟห้อม
เกียรติกษัตริย์...ตรัสไว้...ใจต้องยอม
กูตรมตรอม...เสียสิน...อยากสิ้นใจ
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 08:29:24 pm
วิ่งถลัน...เท้าระบม...มาขมขื่น
พระเจ้าเสือ...หยิบยื่น...ความตายพี่
พี่สินจ๋า..พี่สิน...เป็นคนดี
ไยต้องพลี..ชีวิต..ปิดชะตา

กอดศพผัว...ร่ำไห้...หัวใจโศก
ยุติธรรม...หรือโลก...โศกหนักหนา
(http://img232.imageshack.us/img232/7138/637nj8.gif)
หัวเรือหัก...หล่นน้ำ...ตามอาญา
ต้องถูกฆ่า..โทษมหันต์..ท่านยังเลือน

เพื่อคงกฎ...อาญา...ประกาศิต
พี่อุทิศ...หัวให้...ไม่ยอมเลื่อน
น้ำตาเมีย...หลั่งไหล...มาย้ำเตือน
ชนรุ่นหลัง...อย่าเฉือน...เบือนอาญา
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ มกราคม 14, 2009, 08:04:32 pm
เพื่ออาญา...ประกาศิต...บทบัญญัติ
ขอจงตัด...หัวพันท้าย...ที่เลินเล่อ
ข้าไอ้สิน...ถึงแม้...มิได้เบลอ
แม้ไม่เผลอ...มีเหตุ...ให้กระทำ

เพื่อรักษา...กฎหมาย...ของบ้านเกิด
ขอเสียหัว...เพื่อเทิด...กฎสูงล้ำ
(http://img356.imageshack.us/img356/8986/43546285xr2.jpg)
มณเทียรบาล...กฎนี้...ที่ชี้นำ
ผิดที่ทำ...หมดเว้น...ทั้งเป็นตาย

ให้ลูกหลาน...เคารพ...กฎบัญญัติ
ขอจงตัด...หัวไอ้สิน...ให้สิ้นหาย
แล้วจงนำ...หัวไอ้สิน...ที่สิ้นกาย
วางคู่หัว...เรือเพื่อหมาย...ว่าภักดี
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ เมษายน 20, 2009, 08:19:32 pm
มาดูคลิบดีๆเกี่ยวกับท่านพันท้ายกันจ้า  e049

http://www.youtube.com/watch?v=u5RCxvfPSCE

http://www.youtube.com/watch?v=AAApn9b_-vY


อันนี้ ต้องตามไปดูนะ โพสไม่ได้อ่ะ http://video.mthai.com/player.php?id=23M1234198217M0

หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: เพลงผ้า ที่ พฤษภาคม 08, 2009, 02:54:06 am
ลมรําเพยพัดพลิ้วละลิ่วผ่าน            อกสะท้านหนาวสั่นจนหวั่นไหว
นํ้าตาท่วมสวมกอดยอดดวงใจ        กลิ่นสไบนวลเอยมิเคยจาง

จักกอดเจ้าเฝ้ามองนวลน้องพี่         อยู่เยี่ยงนี้จนพรุ่งก่อนรุ่งสาง
สุดอาลัยในรักจักวายวาง               จงถนอมสองปรางเจ้าอย่างดี
       
นวลจักรอขอพี่อย่ามีห่วง               พระพุทธเจ้าหลวงพระทรงศรี
หมายเสด็จประพาสลําวารี             จักต้องมีพันท้ายถวายงาน

จันทร์กระจ่างร้างลาลับฟ้าแล้ว        โอ้..ดวงแก้วนวลเจ้าจงห้าวหาญ
พี่จะกลับรับขวัญให้ทันกาล             คงมินานหลายคืนได้ชื่นชม

ริ้วขบวนพยุหยาตรา                     ทางชลมารคลิ่วมาเหมาะสม
เรือพระที่นั่งเอกไชยไหลลู่ลม          พันท้ายข่มหางเสือเหลือกําลัง

คลองโคกขามเคี้ยวคดสุดลดเลี้ยว      กระแสนํ้ารึก็เชี่ยวเกินเหนี่ยวรั้ง
เอกไชยไหลชนจนหักพัง                 ประหนึ่งดังอสุนีฟาดที่ใจ

พ้นขึ้นฝั่งนั่งสดับรับบรรหาร            มณเฑียรบาลชี้กฎปลดเงื่อนไข
หากมาตรแม้นผู้นั้นมันหรือใคร        นําพาเรือเอกไชยให้หักลง

จักต้องโทษประหารสถานเดียว         แม้สักเสี้ยวลดละไม่ประสงค์
ด้วยสัตย์ซื่อคือฝันอย่างมั่นคง           ขอพระองค์ดํารัสให้ตัดคอ

ทรงพินิจพิศมองด้วยสองเนตร          มันคือเหตุสุดวิสัยไยร้องขอ
เช่นนั้นเจ้าฝีพายอย่าได้รอ               นํามูลดินให้จงพอปั้นทดแทน

ด้วยตระหนักรักยิ่งคือมิ่งขวัญ           พระเจ้าเสือจอมราชันอันหวงแหน
เกรงพระเกียรติหมองมัวไปทั่วแดน    หากผิดแผนผิดกฎมณเฑียรบาล

จึงทูลลาฝ่าพระบาทในชาตินี้             ขอพระบารมียิ่งใหญ่แผ่ไพศาล
เกล้ากระหม่อมน้อมกราบรับโองการ    ชั่วลูกหลานจักจงรักและภักดี

อันข้างในใครจักรู้กูเจ็บนัก                เปี่ยมอํานาจราชศักดิ์เหนือวิถี
ก็ตัวกูออกกฎกําหนดชีวี                   แต่กลับไร้วิธีเพื่อคลี่คลาย

"เพชฌฆาต" ตัดหัวบัดเดี๋ยวนี้            จงจารึกศักดิ์ศรีให้แพร่หลาย
เพื่อเป็นเกียรติกู่ก้องเหตุต้องตาย        ศาลพันท้ายจงสร้างกลางธรณิน

เกิดนิมิตจิตนวลชวนเศร้านัก             เห็นคนรักแสนดีว่าพี่สิน
เหตุอันใดไร้หัวตัวแนบดิน                ตะโกนสิ้นสุดเสียงสําเนียงนวล

ยังมิทันขวัญเจ้าจักเข้าที่                    ทหารสี่คนเคียงเสียงโหยหวน
หามใครมาหน้าบ้านพานครํ่าครวญ     ว่าพันท้ายลาล่วงสิ้นห่วงใย

มองเห็นร่างชายหนึ่งซึ่งไร้หัว             เหลือแต่ตัวนอนนิ่งยิ่งหวั่นไหว
อกระรัวกลัววันที่ฝันไป                     แล้วจักทําเยี่ยงใดในความจริง

เปิดผ้าคุมชุ่มเลือดที่เหือดแห้ง             นวลสิ้นแรง..พันท้ายนรสิงห์
ใจจะขาดแล้วเอยก่อนเคยอิง               กลับมาทิ้งนวลไปใคร่ติดตาม

เฝ้าครวญครํ่ารําพันฝันโบยโบก           พี่จากลาลับโลกที่โคกขาม
สถิตชื่อลือยศอย่างงดงาม                   ระบือนามทั่วถิ่นแผ่นดินไทย
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤษภาคม 08, 2009, 01:47:11 pm
+1 จ้าน้องเพลง  e016

ก้มกราบลา...พระเจ้าเสือ...อย่าเกื้อหนุน
ไอ้สินมัน...หมดบุญ...วาสนา
ทำผิดกฎ...บทบัญญัติ...พระอาญา
สมควรตาย...แล้วเจ้าข้า...ขอลาที

ฝากลูกเมีย...กระหม่อม...เอาไว้ด้วย
ขอจงช่วย...นำพา...นับจากนี้
ข้าไอ้สิน...ขอสละ...ชีพเพื่อพลี
รักษากฎ...ที่มี...ให้สืบไป

ถึงเวลา...แล้วหนอ...สินขอลา
ประหารมัน...เถืดหนา...อย่าเผลอไผล
อย่าโอนเอียง...เบนบิด...ปิดฤทัย
อย่าอภัย...เพื่อเห็น...แก่รักเลย

จึงดำรัส...ตัดหัว...เจ้าพันท้าย
ให้มันตาย...ตามกฎ...นี้ละเหวย
(http://img413.imageshack.us/img413/7330/pdvd051.png)
แล้วนำหัว...กับโขลน...เรือขึ้นเกย
คู่กันเลย...ณที่ศาล...ใต้ต้นไทร

ฝ่ายเจ้านวล...มาถึง...ทรุดต่อหน้า
พี่สินจ๋า...พี่สิน...อยู่ที่ไหน
พระเจ้าเสือ...บอกไอ้สิน...อยู่ข้างใน
จึงวิ่งไป...พบผัว...หัวไม่มี

พี่สินจ๋า...พี่สิน...ไยทิ้งนวล
ไม่ทบทวน...ถูกผิด...หรือไรพี่
บอกให้รอ...นวลก่อน...ถอนวจี
คิดเอาเอง...เช่นนี้...โถพี่ยา

น้ำตานวล...อาบไหล...เคียงสองแก้ม
รักรอนแรม...โรยร้าง...ไม่หรรษา
มาเป็นหม้าย...สิ้นผัว...อนิจจา
จงไปดี...เถิดหนา...สินของนวล
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ มิถุนายน 08, 2009, 10:05:10 pm
น้ำตานวล...หลั่งไหล...แทบอาสัญ
รักมาสั้น...เพียงนี้...หรือไฉน
อนาถนัก...ชาตินี้...จำจากไกล
เกิดชาติใหม่...ขอให้...ไม่จากจร

โอ้พันท้าย...เรือต้น...เอกชัย
ณ สมัย...พระเจ้าเสือ...เมื่อนึกย้อน
(http://img190.imageshack.us/img190/3153/pdvd052.png)
พี่รักษา...กฎหมาย...ไม่ตัดรอน
ทั้งที่เจ้า...นั้นวอน...ให้ทำตาม

พี่ยอมเสีย...หัวเพื่อ...องค์จอมเจ้า
หักพายเข้า...ชนตลิ่ง...ที่โคกขาม
หัวเรือทรง...หล่นหัก...หยุดรุกราม
ด้วยนิยาม...คนจริง...แห่งอโยฯ
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ สิงหาคม 28, 2009, 09:12:19 pm
วิ่งถลัน...มาถึง...จุดนั้นพบ
แทบสลบ...เห็นหัว...ผัวจากร่าง
โอ้พี่สิน...ทิ้งรัก...ปิดหนทาง
มาลาร้าง...จากกัน...มิทันลา
(http://img29.imageshack.us/img29/1493/pdvd048g.png)
น้ำตานวล...อาบนอง...สองแก้มช้ำ
อกระกำ...แทบป่น...ลงต่อหน้า
โอ้พี่สิน...สิ้นหัว...เพื่อจักรา
อนิจจา...สัจจะ...พี่นั้นจริง

หัวใจนวล...จะขาด...ลงรอนรอน
สุดจะถอน...สะอื้น...ฝืนใจหญิง
เพื่อบ้านเมือง...จอมนร...สุดประวิง
พี่จึงดิ่ง...หักท้ายเรือ...เพื่อรั้งรอ

อภัยโทษ...ท่านมอบ...พี่ป้องปัด
ฝืนดำรัส...ตัดหัวหุ่น...พี่ไม่ขอ
ซ้ำยังเร่ง...การประหาร...เถิดบั่นคอ
พระเจ้าเสือ...สุดท้อ...จึงบัญชา

ด้วยไอ้สิน...พันท้าย...มีความผิด
ขั้นอุกฤษ์...กฎมณเฑียร...ทรงคุณค่า
มันผู้ใด...ทำหัวเรือ...หักพับคา
ต้องอาญา...ตัดหัว...คู่เรือทรง
(http://img40.imageshack.us/img40/9190/pdvd110.png)
ไอ้สินเอ๋ย...เอ็งรู้...อะไรไหม
กูคือผู้...ยิ่งใหญ่...ชาติเชื้อหงส์
ทำไมกู...จะต้องเจ็บ...แทบปลิดปลง
มิอาจทรง...คงรัก...ได้ดั่งใจ

จงไปดี...เถิดสิน...น้องรักข้า
ปรารถนา...ทุกอย่าง...กูจัดให้
ลูกของมึง...กับนวล...จากนี้ไป
มีศักดิ์เท่า...พระจอมชัย...ลูกหลานกู
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ สิงหาคม 28, 2009, 09:47:02 pm
หลั่งน้ำตา...อาลัย...ฤทัยโศก
ดั่งหมดโชค...โทรมทรุด...สุดหมองไหม้
กอดทูนหัว...ผัวข้า...ด้วยอาลัย
ท่ามแสงไต้...ด้วยใจ...สะอื้นครวญ

นอนหนุนตัก...ผัวรัก...ค่ำคืนนี้
เราจักมี...ความสุข...ไม่กำสรวล
(http://img32.imageshack.us/img32/6430/pdvd008d.png)
ตราบรุ่งสาง...ร้างไกล...ให้ทบทวน
จะห้ามพี่...ให้หวล...ไม่ด่วนไป

จะนิจทรา...ให้หลับ...ในคืนนี้
ด้วยฤดี...เปี่ยมล้น...รักที่ได้
มิอยากตื่น...มาพบ...พี่จากไกล
อยากอยู่เคียง...พี่ไป...นานเท่านาน
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 07, 2009, 11:49:04 pm
พันท้ายนรสิงห์...นามข้า
ถูกอาญา...ประหาร...ยามขับขัน
ถวายหัว...เพื่อชีวิต...พระทรงธรรม์
นามอนันต์...ข้านั้น...ยังระบือ
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ มีนาคม 13, 2010, 05:22:05 pm
นวจเจ้าเอย...
อย่าละเลย...จากคำ...พี่นำไว้
อยู่ทางนี้...พี่จัก...ป้องทรงชัย
เจ้าอยู่ไกล...รีบแจ้ง...แถลงความ

พวกชาวบ้าน...ที่หลง...ลิ้นลมปาก
พี่ขอฝาก...ให้เจ้า...ไปรั้งห้าม
เมื่อเรียบร้อย...จงเร่งเท้า...นะนงราม
จุดนัดพบ...โคกขาม...สัญญาณดี

นี่ก็ใกล้...โคกขาม...แล้วนวลน้อง
ไยไม่ก้อง...ประกาศ...สัญญาณพี่
หากพ้นโค้ง...หนีไป...คงไม่ดี
พระเจ้าเสือ...จะมี...ซึ่งโพยภัย

หัวใจเด็ด...ไอ้สิงห์...ไม่รั้งรอ

แม้จะก่อ...อาญา...อันยิ่งใหญ่
ขอเพียงให้...จอมเจ้า...ท่านปลอดภัย
สละหัว...พันท้าย...เพื่อบ้านเมือง

หักหัวเรือ...ชนตลิ่ง...ไม่รั้งรอ
แล้วทูลขอ...อาญา...ที่นับเนื่อง
อย่าได้บิด...กฎหมาย...กบิลเมือง
ความรุ่งเรือง...จะสูญ...สิ้นลงพลัน

แล้วก้มกราบ...แทบบาท...พระเจ้าเสือ
พระหน่อเนื้อ...เชื่อวงศ์...สรวงสวรรค์
เกล้าไอ้สิงห์...กราบลา...พระทรงธรรม์
ขอจงบั่น...หัวมัน...อย่าเว้นเลย
หัวข้อ: Re: พันท้ายนรสิงห์
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ สิงหาคม 17, 2013, 02:56:22 pm
โอ้พี่สิน...ของนวล...มาด่วนลับ
ไม่คืนกลับ...มาเป็น...เช่นคนเก่า
เพราะซื่อสัตย์...คงกฎ...ไม่ลดเบา
เมียแสนเศร้า...เจ็บช้ำ...ระกำใจ

พี่ยอมเสีย...หัวเพื่อ...พระจอมเจ้า

หักพายเข้า...จนโขลน...ชนไม้ใหญ่
หัวเรือหัก...หล่นน้ำ...ที่ทำไป
เพื่อหวังให้...เรือหยุด...อยู่กลางบาง

แล้วฝากเมีย...ฝากลูก...กับจอมเจ้า

โปรดจงเข้า...ใจเถิด...ที่เปิดขวาง
เพราะกบฏ...มันรอ...ระหว่างทาง
จึงถือหาง...หักหัว...เรือชนแทน

เพื่อรักษา...พระชนม์...พระเจ้าเสือ
ผู้ยิ่งใหญ่...อยู่เหนือ...ชนหมื่นแสน
เกล้าหัวเดียว...ด้อยศักดิ์...ขอรับแทน
ดีกว่าแดน...ถิ่นเกิด...จะสิ้นองค์

พระเจ้าเสือ...ไม่อยาก...ที่จะตัด

ฝืนดำรัส...ตรัสวอน...ก่อนประสงค์
กูเป็นผู้...ยิ่งใหญ่...ในแดนดง
เป็นถึงหงส์...ไยต้อง...นองน้ำตา

ทำไมกู...จะต้อง...มาเจ็บปวด

เหมือนถูกหวด...หัวใจ...ให้ใบ้บ้า
กูรักมึง...เหมือนดั่ง...อนุชา
จะให้กู...สั่งฆ่า...มึงอย่างไร

เพื่อรักษา...กฎเกณฑ์...ให้คงอยู่
ให้คนรู้...รักษากฎ...กำหนดไว้
ว่าอาญา...สุดลด...หมดอภัย
ถึงจะรัก...แค่ไหนหนอ...ก็ต้องทำ

พระเจ้าเสือ...มองสิน...ยศพันท้าย
กูไม่หมาย...ชีวิต...คิดจะย่ำ
มึงช่วยกู...คลาดแคล้ว...แล้วระยำ
กูจะนำ...หุ่นมึง...ไปขึงแทน

สินก้มกราบ...สมเด็จ...พระเจ้าเสือ
โอ้พี่เดื่อ...ของสิน...ถึงรักแสน
อย่าทำผิด...บิดโทษ...คนจะแคลน
ทั่วทั้งแคว้น...จะเหยียด...จะหมิ่นองค์

ตัดหัวเกล้า...ไปเสีย...เพื่อคงกฎ
อย่าหมายลด...งดเลย...เอ่ยประสงค์
ตัวหัวเกล้า...คู่กับ...หัวเรือทรง
เกล้าขอคง...กฎเพื่อ...อยุธยา

พระเจ้าเสือ...เนื้อหน่อ...ท้อยิ่งนัก
โอ้น้องรัก...ของกู...ผู้สั่งฆ่า
ทำไมไม่...ขอกู...ลดอาญา
มึงมันบ้า...ไปแล้ว...หรืออย่างไร

เพราะฝ่าบาท...คือผู้...คู่ึควรยิ่ง
เกล้าจึงทิ้ง...หัวเพื่อ...พระองค์ได้
ขอฝากชื่อ...นรสิงห์...ผู้หยิ่งใจ
อย่าอาลัย...เลยหนอ...ขออาญา

พระเจ้าเสือ...จึงต้อง...ทำตามกฎ

ต้องสะกด...อาวรณ์...ซ่อนครวญหา
เมื่อพันท้าย...ผิดกฎ...บทบัญชา
ด้วยมันกล้า...หักหัว...เรือหล่นคลอง

จงนำไป...ประหาร...ประจานผิด

เกล้าอุทิศ...แล้วหัว...ไม่มัวหมอง
ขอให้พระ...เจ้าเสือ...สืบเชื้อครอง
แผ่นดินทอง...แผ่นนี้...อีกยาวไกล

เสียงปี่ครวญ...ด่วนลง...คอคงขาด

เมียต้องพลาด...คลาดผัว...ผู้เคยใกล้
เหลือเพียงศาล...โขลนเรือ...เมื่อช้าไป
แหละหัวพี่...พลีไว้...ให้เมียครวญ