รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนวันสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: PJ. น้องจ๋า ที่ ตุลาคม 23, 2009, 08:06:51 am

หัวข้อ: วั น ปิ ย ะ ม ห า ร า ช
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. น้องจ๋า ที่ ตุลาคม 23, 2009, 08:06:51 am


(http://image.ohozaa.com/io/id_34044.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=b2a1605269b968f8271f17063d43297a)

.

เรียงถ้อยร้อยอักษร
ประนมกรผจงจินต์
แทบบาทพระภูมินทร์
นฤบดินทร์ขจรจาย

ปกเกล้า  ข้าพระบาท
อศิรวาท น้อมถวาย
แซ่ซ้อง พระเกริกไกร
ทั่วแผ่นฟ้า สถาพร

คุ้มครอง ผองภัยราษฎร์
พระเก่งกาจ ธ อาทร
ทุกปัญหาประชากร
บำบัดสิ้นหมดทุกข์ภัย

ก้มกราบลงแทบบาท
ภูวนาทองค์เทอดไท้
สถิตย์ ณ.ทุกดวงใจ
ประชาไทย นิรันดร.


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

ประพันธ์ในนาม น้องจ๋า และ สมาชิกกวีคลับ