รวมกลอนเพราะๆ

Poem ห้องกิจกรรม กฏระเบียบ วิธีใช้งาน => ต่อกลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 07:52:01 pm

หัวข้อ: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 07:52:01 pm
เกมหัววรรคนำมาต่อ

คือคนแรก จะเริ่มกลอน 2 บทเท่านั้น นะจ๊ะ
เพราะคนต่อไปจะมาต้องนำคำแรกของวรรคทั้งแปดมาแต่งโดยสลับคำได้
ตัวอย่างเช่น

เก็บรักไว้...ในใจ...อยู่แบบนี้
เธอไม่มี...วันรู้...ถึงใจฉัน
ด้วยเพราะรู้...เธอมี...คนสำคัญ
กี่หมื่นวัน...ก้อไม่...มีวันแปร
 
จะบอกเธอ...ให้รู้...เพื่ออะไร
ในเมื่อใจ...ของเธอ...ยังแน่วแน่
รักแต่เค้า...เท่านั้น...เต็มดวงแด
ฉันขอแพ้...ลำพัง...ดีกว่าเธอ

คำของวรรคแรก คือ เก็บ เธอ ด้วย กี่ จะ ใน รัก ฉัน
เราจะนำแปดคำนี้มาสลับยังไงก็ได้ให้เป็นวรรคแรกของเรา

ได้ดั่งนี้ จะเก็บเธอด้วยรักในกี่ฉัน

  a22 ขอย้ำ คนที่นำกลอนมาแต่งคนต่อไป
ห้ามมีคำแรกซ้ำกันเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นคนที่มาต่อจะได้คำเดียวไปต่อ
เช่นคำว่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้


รูปแบบตามนี้นะ b5
คำของวรรคแรก คือ .......................
เรียงใหม่ได้ดั่งนี้ ...........................
..............
...........
............

..........
...........
.........
.........

คำหน้าวรรคที่ได้คือ..............................


หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 07:55:13 pm
คำของวรรคแรก คือ เก็บ เธอ ด้วย กี่ จะ ใน รัก ฉัน
เรียงใหม่ได้ดั่งนี้ จะเก็บเธอด้วยรักในกี่ฉัน

จะเก็บเธอ...ด้วยรัก...ในกี่ฉัน
ถึงจะพอ...ผูกพัน...เธอไว้ได้
ทั้งทุ่มเท...ให้หมด...ยังหนีไป
โถทำไม...ใจร้าย...อนิจจา

ในกี่ฉัน...คงไม่พอ...จะเก็บเธอ
นอกจากหลง...ละเมอ...เพ้อครวญหา
ไกลแสนห่าง...ทางรัก...ต้องโรยลา
ครองได้เพียง...น้ำตา...สะเทือนใจ

คำหน้าวรรคที่ได้คือ  จะ ถึง ทั้ง โถ ใน นอก ไกล ครอง
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: kunchaipark ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 08:26:53 pm
คำของวรรคแรกคือ : จะ ถึง ทั้ง โถ ใน นอก ไกล ครอง
เรียงใหม่ได้ดังนี้ : โถจะครองถึงไกลทั้งในนอก


โถ!! จะครอง ถึงไกล ทั้งในนอก
ไม่ พ้นตรอก คำหลอก ฝ่าหอกแหลม
ด้วย น้ำคำ ย้ำลา ด่ามาแกม
น้ำ ตารด อาบแก้ม แย้มหมดไป

คำ ว่ารัก หากบอก อย่าหลอกฉัน
เธอ บอกกัน ฉันหารู้ ขนาดไหน
จะ ยิ่งใหญ่ เล็กจ้อย คอยวันตาย
ยอม แพ้พ่าย คลายรัก หักอกเอง

คำหน้าวรรคที่ได้คือ โถ ไม่ ด้วย น้ำ คำ เธอ จะ ยอม
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 10:02:13 pm
คำของวรรคแรก คือ ถึง ไม่ ด้วย น้ำ คำ เธอ จะ ยอม
เรียงใหม่ได้ดั่งนี้ ไม่ด้วยน้ำคำเธอถึงจะยอม

ไม่ด้วยน้ำ คำเธอ ถึงจะยอม
ด้วยใจพร้อม ปล่อยเธอ คืนอิสระ
น้ำคำเธอ ที่ให ้ฉันขอล่ะ
เอาไปซะ เอาไป ฉันยอมพลี

ลาก่อนนะ คนดี ที่เคยรัก
ฉันขอพัก หัวใจ ไว้เท่านี้
ขอให้เธอ มีสุข ล้นฤดี
อย่าได้มี ความช้ำ อย่างฉันเลย

คำหน้าวรรคที่ได้คือ ไม่ ด้วย น้ำ เอา ลา ฉัน ขอ อย่า
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 27, 2008, 10:28:29 pm
คำของวรรคแรก คือ ไม่ ด้วย น้ำ เอา ลา ฉัน ขอ อย่า
เรียงใหม่ได้ดั่งนี้ น้ำอย่าลาฉันขอไม่เอาด้วย

น้ำอย่าลา...ฉันขอ...ไม่เอาด้วย
ขอยอมม้วย...มืดดับ...กับปัญหา
ไม่เอาแล้ว...น้ำใจ...ที่จากลา
ไหว้วอนฟ้า...ขออย่า...ให้พรากเธอ

พรหมเจ้าขา...ช่วยข้า...คนนี้เถิด
ฟ้าจงเปิด...หนทาง...ที่เสนอ
คืนน้ำใจ...แห่งรัก...ให้ได้เจอ
อย่าพรากเขา...ให้ฉันเก้อ...ชะเง้อคอย


คำหน้าวรรคที่ได้คือ น้ำ ขอ ไม่ ไหว้ พรหม ฟ้า คืน อย่า

หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: องค์ชายปลายฟ้า ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 06:08:24 am
คำของวรรคแรกคือ น้ำ ขอ ไม่ ไหว้ พรหม ฟ้า คืน อย่า
เรียงใหม่ได้ดั่งนี้ คืนน้ำฟ้าอย่าขอไม่ว่ายพรหม

คืนน้ำฟ้า อย่าขอ ไม่ว่ายพรหม
เพราะใจตรม ระทม และข่มขืน
หยาดน้ำตา ไหลจากฟ้า หวนกลับคืน
ใจสะอื้น ทวยเทพ มิอวยพร

จะขับกล่อม รอนลับ ประดับจิต
สมใจคิด เสกสรร ขับอักษร
หยิบความเศร้า บรรเลง เป็นบทกลอน
ให้หลับนอน คืนวัน สมฤดี

คำหน้าวรรคที่ได้คือ คืน เพราะ หยาด ใจ จะ สม หยิบ ให้
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: kunchaipark ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 08:04:12 pm

คำของวรรคแรกคือ : คืน เพราะ หยาด ใจ จะ สม หยิบ ให้
เรียงใหม่ได้ดังนี้ : หยิบหยาดใจ ให้คืน เพราะจะสม


หยิบ หยาดใจ ให้คืน เพราะจะสม
อย่าง เธอต้อง ลองขม อมรสหนอ
ทำ เป็นเพียง เคียงใคร ไม่เคยพอ
ไม่ จดจ่อ จดจำ จึงเจ็บใจ

เธอ ก็แค่ เพศแม่ แต่ไม่สน
ฉัน ก็คน ทนไม่พอ ก็ผลักไส
รัก แบบเธอ แค่เผลอ เจอตัดใจ
ใจ แบบไหน เก็บไว้ ใช่ใจเธอ

คำหน้าวรรคที่ได้คือ : หยิบ อย่าง ทำ ไม่ เธอ ฉัน รัก ใจ
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: องค์ชายปลายฟ้า ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 08:32:47 pm
คำวรรคแรกคือ : หยิบ อย่าง ทำ ไม่ เธอ ฉัน รัก ใจ
เรียงใหม่ได้ดังนี้ : อย่างฉัน ไม่ทำใจ หยิบรักเธอ

คนอย่างฉัน ไม่ทำใจ หยิบรักเธอ
มิรอเก้อ กับความรัก ไร้ความหมาย
ไม่มีเธอ คอยอยู่ข้าง คงไม่ตาย
แต่กลับกลาย ชีวิต สมฤดี
 
ทุกวันคืน แม้นเหน็บหนาว ก็จำทน
ใจระทม เท่าไร ไม่หลีกหนี
ผ่านพายุ อุปสรรค ที่มากมี
ไปสู่ที่ ปลายทาง รักเฝ้ารอ

คำหน้าวรรคที่ได้คือ : คน มิ ไม่ แต่ ทุก ใจ ผ่าน ไป
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 01:05:42 pm

คำหน้าวรรคที่ได้คือ : คน มิ ไม่ แต่ ทุก ใจ ผ่าน ไป

เรียงใหม่เป็น   ใจทุกคน มิไป แต่ไม่ผ่าน  
 
ใจทุกคน มิไป แต่ไม่ผ่าน
ต้องสราญ เวียนว่าย สายตัณหา
หาหลุดพ้น เวียนวน ชลกามา
เริงหรรษา อุปทาน ผลาญชีวี

ภพชาติก่อ ทุกข์สร้าง ทางวิบัติ
แผลหนองกลัด ดวงใจ สายวิถี
แห่งชีวิต เวียนว่าย สายวารี
ตามวิถี เวียนวน หนทางกรรม

คำหน้าวรรคที่ได้คือ ใจ ต้อง หา เริง ภพ แผล แห่ง ตาม  

 
 
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 06:15:19 pm
คำของวรรคแรก คือ ใจ ต้อง หา เริง ภพ แผล แห่ง ตาม  
เรียงใหม่ได้ดั่งนี้ ต้องตามหาแผลแห่งภพเริงใจ

ต้องตามหา...แผลแห่ง...ภพเริงใจ
เพื่อแก้ไข...บ่วงกรรม...ที่นำก่อ
สู้ดั้นด้น...ตามหา...ทนเฝ้ารอ
ก็ต้องท้อ...หมดหวัง...หมดวันเจอ

แผลแห่งภพ...เริงใจ...อยู่ไหนกัน
นี่ตัวฉัน...นั้นได้...แต่เฝ้าเพ้อ
โอ้ว่าแผล...แห่งภพ...ของใจเธอ
จะเผยอ..โผล่มา...กันเมื่อใด

คำหน้าวรรคที่ได้คือ ต้อง เพื่อ สู้ ก็ แผล นี่ โอ้ จะ
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: kunchaipark ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 01:24:20 pm


คำของวรรคแรกคือ : ต้อง เพื่อ สู้ ก็แผล นี้ โอ้ จะ
เรียงใหม่ได้ดังนี้ : โอ้เพื่อแผลนี้ก็จะต้องสู้

โอ้ เพื่อแผล นี้ก็ จะต้องสู้
ไม่ ทนอยู่ อย่างใคร ไร้ความหมาย
เบื่อ คำด่า ต่อว่า หน้าไม่อาย
อวด เป็นทน ไม่ได้ ต้องเอาคืน

รอย ที่กรีด มีดคม จมเนื้อหนัง
เพียง พลาดพลั้ง เสียทีท่า หาขัดขืน
รัก ทำร้าย ไม่ตาย กลับกลายยืน
ร้าว ใจฉัน มันคืน ฝืนใจเธอ

คำหน้าวรรคที่ได้คือ โอ้ ไม่ เบื่อ อวด รอย เพียง รัก ร้าว
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 03:03:22 pm
คำของวรรคแรก คือ โอ้ ไม่ เบื่อ อวด รอย เพียง รัก ร้าว
เรียงใหม่ได้ดั่งนี้ ต้อ โอ้เพียงรักอวดรอยร้าวไม่เบื่อ

โอ้เพียงรัก...อวดรอย...ร้าวไม่เบื่อ
ก็หมดแล้ว...ความเชื่อ..ในรักมั่น
สิ้นศรัทธา...ด้วยรักช้ำ...ที่โรมรัน
ความจาบัลย์...พอเถิด...ขอพอที

อย่าหมายมา...กรายกล้ำ...พร่ำสนอง
ใจของฉัน...จะท่อง...แต่คำนี้
ว่าหมดรัก...ศรัทธา...เลิกไยดี
จะไม่มี...วันช้ำ...รักอีกเลย

คำหน้าวรรคที่ได้คือ โอ้ ก็ สิ้น ความ อย่า ใจ ว่า จะ
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: kunchaipark ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 04:22:31 pm


คำของวรรคแรกคือ : โอ้ ก็ สิ้น ความ อย่า ใจ ว่า จะ
เรียงใหม่ได้ดังนี้ : โอ้ใจจะสิ้นความก็อย่าว่า

โอ้ ใจจะ สิ้นความ ก็อย่าว่า
กวด วาจา มาพร่ำ ย้ำคำหวาน
อวด ว่าใจ ยังรัก มักรำคาญ
ต้อง ดูการ กระทำ ย้ำใจเตือน

โชว์ เพียงพูด หรือทำ จำเลือกเอา
ใคร อื่นเขา ทำอะไร ใยต้องเหมือน
เขา กระทำ ย้ำไหม ใจไม่เลือน
รีบ กลบเกลื่อน ทั้งนั้น มันคนเลว

คำหน้าวรรคที่ได้คือ : โอ้ กวด อวด ต้อง โชว์ ใคร เขา รีบ
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 05:16:16 pm
คำของวรรคแรกคือ : โอ้ กวด อวด ต้อง โชว์ ใคร เขา รีบ
เรียงใหม่ได้ดังนี้ : โอ้ใครเขา รีบกวด ต้องอวดโชว์

โอ้ ใครเขา รีบกวด ต้องอวดโชว์
เขา จะโก้ เกินหน้า จะล้าหลัง
ยิ่ง เขากวด ยิ่งยวด อวดพลัง
อย่า ได้หวัง เกินหน้า ชะล่าใจ

ใคร จะเด่น เกินหน้า นั้นหายาก
ต้อง ตรำตราก  บากบั่น ต้องสั่นไหว
ไม่ ได้เก่ง เด่นกล้า เกินกว่าใคร
แต่ เพราะใจ  ใคร่รู้ อยู่ตัวตน

คำหน้าวรรคที่ได้คือ     โอ้ เขา ยิ่ง อย่า ใคร ต้อง ไม่ แต่
หัวข้อ: Re: เกมหัววรรคนำมาต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: kornrv ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 06:55:42 pm
-
หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ ธันวาคม 14, 2008, 07:56:25 pm
คำของวรรคแรก คือ แต่ กล่าว สัตว์ คน ผู้ ไม่ หลับ อาบ
เรียงใหม่ได้ดั่งนี้ ผู้คนกล่าว  สัตว์หลับ  แต่ไม่อาบ

ผู้คนกล่าว  สัตว์หลับ  แต่ไม่อาบ
หัวใจหยาบ  เพราะไม่  ได้ฝึกฝน
ไม่ได้กล่อม  เกลาเหมือน  อย่างเช่นคน
จึงไม่อาจ  ข้ามพ้น  วิบากกรรม

คนนั้นหนอ  ประเสริฐ  เปิดตำรา
สร้างทุกอย่าง  ตัณหา  เข้ายีย่ำ
หลงลืมตน  ว่าเล็กนัก  ไม่ยักจำ
แค่ธุลี  ฝุนคล้ำ  ของโลกา

คำหน้าวรรคที่ได้คือ ผู้ หัว ไม่ จึง คน สร้าง หลง แค่
หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: ย่านาง ที่ ธันวาคม 23, 2008, 12:28:07 pm
คำของวรรคแรกคือ...ผู้ หัว ไม่ จึง คน สร้าง หลง แค่

เรียงใหม่ได้ดังนี้.....จึงไม่หลง ผู้คน แค่สร้างหัว   จึง...ไม่หลง ผู้คน แค่สร้างหัว

ด้วย...จิตมัว มุ่งหมาย ทำลายขวัญ

คิด...ทำลาย ร้ายเหลือ เมื่อเห็นกัน

ไม่...สร้างสรรค์  ยังคิดต่ำ มาทำลาย


ได้...หัวโขน สวมมา คิดว่าแน่

เข้า...รังแก  คนเล็กกว่า น่าใจหาย

เมื่อ...หัวโขน มันทรุด หลุดจากกาย

ความ...อับอาย หมดงาม จะตามทัน...คำนำหน้าวรรคที่ได้...จึง  ด้วย  คิด  ไม่  ได้  เข้า  เมื่อ  ความ

ผิดถูกอย่างไรแนะนำด้วยนะคะไม่เคยแต่งค่ะ
หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: konbannokjingnna ที่ ธันวาคม 23, 2008, 01:05:14 pm
 คำของวรรคแรก   จึง   ด้วย  คิด   ไม่   ได้   เข้า   เมื่อ    ความ
 เรียงใหม่             จึงไม่ได้เข้าด้วยเมื่อความคิด
                                   
           จึง   ไม่ได้เข้าด้วยเมื่อความคิด
           ทั้ง   ถูกผิดบิดเบือนคอยช่วยเหลือ
           คน   คนดีๆถูกขังกันเป็นเบือ
           ยาก  ช่วยเหลือสังคมช่างอ่อนแอ
           เมื่อ   ไหร่ล่ะสังคมจะเปิดกว้าง
           มี      หนทางให้สู้ใครๆเขา
           ยุ      ติธรรมก่อกำเนิดเกิดกับเรา
           ชน    ทุกเหล่าไร้ทุกข์สุขร่วมกัน
 คำนำหน้าวรรคทีได้    จึง   ทั้ง   คน   ยาก  เมื่อ    มี    ยุ    ชน
หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2009, 11:05:16 pm
คำของวรรคแรก คือ จึง   ทั้ง   คน   ยาก  เมื่อ    มี    ยุ    ชน
เรียงใหม่ได้ดั่งนี้ เมื่อทั้งชน จึงมี คนยุยาก

เมื่อทั้งชนจึงมีคนยุยาก
ลิ้นลมปากที่กล่าวอาจไม่หน่วง
ของใจคนบางคนด้วยลิ้นลวง
เลยคิดห่วงเกรงภัยจะแผ่วพาล

จึงตามไปช่วยกันริษยา
เพื่อหมายพร่าเหล่าคนที่หักหาญ
ให้เจ็บปวดร้อยเท่าที่ก่อการ
ความร้าวรานจงเกิดขึ้นเถิดเอย 

คำหน้าวรรคที่ได้คือ เมื่อ ลิ้น ของ เลย จึง เพื่อ ให้ ความ
หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2009, 11:46:55 pm
คำหน้าวรรคแรก - เมื่อ ลิ้น ของ เลย จึง เพื่อ ให้ ความ
เรียงใหม่ - เมื่อให้เพื่อ จึงเลยความ บองลิ้น

เมื่อรักมากมายพร่ำเพื่อไปทั่ว
ผิดไหมที่กลัวใจต้องเศร้าหวัง
โอ้ลวงหลอกช้ำซ้ำ ต้องระวัง
สิ้นพร่ำพูดกันคำไหนเล่าจริง

เดินดินอย่างนี้คงมีแต่เหนื่อย
ก็ไม่เคยเที่ยวสถานีรักซักครั้ง
รักวางมากมายไม่ทราบแท้จริง
หากรักที่มีหลงไปสิ้นคงหมดตัว

(หากผิดกติกา ก็ไม่ต้องทัก คนนี้ หนุ่มมั่น ^ ^ )
คำหน้าวรรคที่ได้คือ - เมื่อ ผิด โอ้ สิ้น เดิน ก็ รัก หาก  e037


หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: ใจเดียว ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 10:21:59 pm
คำหน้าวรรคที่ได้คือ - เมื่อ ผิด โอ้ สิ้น เดิน ก็ รัก หาก

โอ้ หากเมื่อเดินผิดสิ้นก็รัก
ช่าง น้อยนักเส้นทางให้เลือกสรร
จำ ต้องเลือกเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น
หวัง จะตามความฝันหรือรักไป

หาก ทิ้งคนรักว่าเห็นแก่ตัว
ทิ้ง ความฝันว่ากลัวไม่เอาไหน
แล้ว ความสุขจะมีได้อย่างไร
ความ จริงแล้วว่าใครเห็นแก่ตัว

"โอ้ ช่าง จำ หวัง หาก ทิ้ง แล้ว ความ"
หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 11:36:40 pm
คำหน้าวรรคแรก -"โอ้ ช่าง จำ หวัง หาก ทิ้ง แล้ว ความ"
เรียงใหม่ - หากทิ้งแล้ว...ความจำ...โอ้ช่างหวัง

หากทิ้งแล้ว...ความจำ...โอ้ช่างหวัง
ไม่มีใจ...ให้แล้วยัง..จะหวังต่อ
มีใครๆ...แล้วไซร้...ใครจะรอ
เธอคนดี...ที่งอนง้อ...พอซะที

คงไม่ตาย...หายสนิท...ใช่ปิดบัง
ไม่เคยจำ...กรรมพลาดพลั้ง...ครั้งก่อนนี้
ตายไปแล้ว...แผ่วหัวใจ...ใครไม่รักดี
ก่อนสิ้นแสง...แรงที่มี..เอ่ยวจีที่จบกัน

"หาก  ไม่  มี เธอ  คง  ไม่ ตาย ก่อน" e049
หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: boso ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2009, 12:15:55 am
"หาก  ไม่  มี เธอ  คง  ไม่ ตาย ก่อน"

คง ไม่ ตาย ก่อน หาก ไม่ มี เธอ  e049

หาก ตาย ก่อน จะ มี เธอ ฉัน คงไม่รู้จักรัก
ไม่ มี โอกาส ได้ รัก ชีวิต จะมี ค่าที่ตรงไหน
มี เธอ จึงได้รู้ ค่า ที่ได้ ใช้ชีวิต ที่ได้มีอยู่ไป
เธอ คงจะ เข้าใจได้ หากหวังอยู่เคียงข้างกัน

คง ไม่ อาจตาย  ไม่อาจอยู่ หากไม่ได้ รู้จักรัก
ไม่ อาจตาย ก่อนจะมีรัก มั่นกับเธอซักครั้งหน
ตายแล้ว ชีวิตคงไม่อาจ คู่เคียงอยู่ตลอดกาลไป
ก่อน จะขาด สิ้นใจ ฝากคำนี้ไว้ "ฉันรักเธอ"

"หาก  ไม่  มี เธอ  คง  ไม่ ตาย ก่อน"  e037
(เหมือนเก่าเลย คริๆ)
หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ มีนาคม 01, 2009, 02:25:58 pm
คำหน้าวรรคแรก -หาก ไม่ มี เธอ คง ไม่ ตาย ก่อน
เรียงใหม่ - หากไม่มี ...เธอคง....ไม่ตายก่อน

หากไม่มี..เธอคง...ไม่ตายก่อน
รักที่ซ่อน...แต่ไฟร้อน...คอยกร่อนจิต
เป็นเช่นสาร...เจือปน...บนคำพิษ
พิษตามติด...สะกดจิต...พิษลุกลาม

หากรักเธอ...แล้วเสนอ...เจอความช้ำ
รักดั่งกรรม...คอยซ้ำใจ...ให้ครั่นคร้าม
เผาหัวใจ...ให้มอดไหม้...ไฟลุกลาม
ใจงดงาม...ก็มาทราม...ตามรักลวง

"หาก รัก เป็น พิษ หาก รัก เผา ใจ"
หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำตาฟ้า ที่ เมษายน 12, 2009, 05:29:45 pm
คำหน้าวรรคแรก - หาก รัก เป็น พิษ หาก รัก เผา ใจ
เรียงใหม่ - หากเป็นพิษรัก หากรักเผาใจ


หากเป็นพิษรัก...หากรักเผาใจ

คงมิวายเผากายให้รุ่มร้อน

รุมเร้าเผาทรวงเป็นตะกอน

บั่นทอนจิตใจให้ร้อนรน


หากเป็นพิษรัก...เผาดวงจิต

ทั้งชีวิตคงหมองไหม้ให้หมองหม่น

มีทุกข์ สุข เศร้า เหงา ระคน

จวบจนชีวิตสิ้นไป


" หาก  คง  รุม  บั่น  หาก  ทั้ง  มี  จวบ "


หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: paengza ที่ เมษายน 28, 2009, 07:18:58 am
คำหน้าวรรคแรก    หาก  คง  รุม  บั่น  หาก  ทั้ง  มี  จวบ
เรียงใหม่            คงรุมบั่นหากทั้งมีจวบหาก


คงรุมบั่นหากทั้งมีจวบหาก
แสนลำบากคิดหนีสุดทนไหว
ทั้งมีดไม้จอบเสียมที่ขว้างไป
น่าเสียใจกลับโดนลูกปืนแทน

หมดแรงเหนื่อยอ่อนล้าจะหนีต่อ
นึกถึงพ่อและแม่ที่รักแสน
ประจวบกับลูกน้อยและก็แฟน
แทบหมดแรงสิ้นลมล้มนอนตาย


**  คง  แสน  ทั้ง  น่า  หมด  นึก  ประ  แทบ  **


หัวข้อ: Re: เกมกวี "หัววรรคนำมาต่อ"
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ พฤษภาคม 03, 2009, 06:19:32 pm
คำหน้าวรรคแรก -คง แสน ทั้ง น่า หมด นึก ประ แทบ
เรียงใหม่ - คงแทบหมด...ประทั้ง...แสนนึก

คงแทบหมด...ประทั้ง...แสนนึก
ในส่วนลึก..ตรึกตรองใจ...ให้นึกหวั่น
หมดชีวิต...คิดให้ใคร..ใช่เพียงฝัน
หลงลืมกัน...ทั้งชีวัน...ใครปันมา

คงแทบสิ้น...กลิ่นมนุษย์...สุดประหลาด
หากคิดพลาด...สาดน้ำตา...ให้นองหน้า
ให้นึกคิด...จิตบิดร...แลมารดา
อย่าตราหน้า...ว่าไม่สอน...จะร้อนรน

"คง ใน หมด หลง คง หาก ให้ อย่า"