รวมกลอนเพราะๆ

Poem ห้องกิจกรรม กฏระเบียบ วิธีใช้งาน => ต่อกลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: ดาราอรุณ ที่ พฤษภาคม 12, 2010, 09:24:06 pm

หัวข้อ: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ พฤษภาคม 12, 2010, 09:24:06 pm
กลบทเมฑลาโยนแก้ว

: บังคับซ้ำสองคำท้ายของวรรคแรกไปขึ้นต้นวรรคต่อๆไป

ตัวอย่างครับ ^^

ร่องรอยร้าวในใจไม่มีหมด
มีหมดเพียงใสสดบนใบหน้า
ใบหน้าเศร้าครวญหวนน้ำตา
น้ำตาข้าหลั่งรินไม่เห็นใคร


มาต่อกันค่ะ โดยที่ใช้สองคำท้ายของบทมาขึ้นสองคำแรกของเรา แล้วก็มีสัมผัสระหว่างบทด้วยในวรรคที่สอง

วรรคสุดท้ายข้างบนเป็น
: น้ำตาข้าหลั่งรินไม่เห็นใคร

ก็ต่อเป็น

เห็นใครผ่านมาเหมือนไม่เห็น
ไม่เห็นความเป็นจริงที่พบได้
พบได้เพียงหลอกลวงสร้างซ่อนไป
ซ่อนไปด้วยจิตใจที่หม่นมัว

 p17
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ พฤษภาคม 12, 2010, 09:27:55 pm
หม่นมัวในใจที่ไหม้หมอง
ไหม้หมองตามครรลองมืดสลัว
สลัวเลือนเกลื่อนใจให้นึกกลัว
นึกกลัวความมืดของหัวใจ
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤษภาคม 13, 2010, 12:39:08 am
หัวใจเอ๋ย...หัวใจ...ไยต้องปวด
ต้องปวดทรวง...ดวงชวด...โอ้ไฉน
ไฉนเล่า...บอกหน่อย...ว่าอะไร
อะไรหรือ...เปลี่ยนใจ...เธอบอกที
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 13, 2010, 12:43:11 am
บอกทีไยใจเหลือผุยผง
ผุยผงพาปลงด้วยมอดไหม้
มอดไหม้ไป่สิ้นกัดกินใจ
กินใจเจ็บแท้แพ้รักลวง
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ พฤษภาคม 13, 2010, 01:19:02 pm
รักลวงรักแค่หรือแค่หลอก
แค่หลอกให้หลงใช่หรือไม่
หรือไม่ลวงหลอกแต่อย่างใด
อย่างใดช่วยบอกตอบฉันที
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ พฤษภาคม 13, 2010, 08:18:58 pm
ฉันทีนอดฉันทอดหนีฉันเคยทิ้ง
เคยทิ้งใจประวิงให้หมองศรี
หมองศรีที่หัวใจไม่ไยดี
ไยดีนี้ไม่เคยมีความเห็นใจ
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤษภาคม 13, 2010, 10:10:41 pm
ฉันทีนอดฉันทอดหนีฉันเคยทิ้ง
เคยทิ้งใจประวิงให้หมองศรี
หมองศรีที่หัวใจไม่ไยดี
ไยดีนี้ไม่เคยมีความเห็นใจ


เห็นใจ...หน่อยหนา...ได้โปรด
ได้โปรด...เถิดหนา...อย่าไส
อย่าไส...พาลตัด...เยื่อใย
เยื่อใย...คงไว้...อย่าเบือน
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: อคิรา ที่ พฤษภาคม 14, 2010, 02:28:57 am


อย่าเบือน บิดดั่ง ร้อยเล่ห์
ร้อยเล่ห์ มารยา คำหวาน
คำหวาน หวานดั่ง น้ำตาล
น้ำตาล เคลือบพิษ หลอกลวง
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ พฤษภาคม 14, 2010, 09:51:43 am
หลอกลวง ร้อยเล่ห์ ในเรื่องรัก
เรื่องรัก  มักไยดี มีห่วงหวง
ห่วงหวง  มากมาย จนติดบ่วง
ติดบ่วง  ห่วงใย ที่ลวงใจ
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: กันและกัน ที่ พฤษภาคม 14, 2010, 10:31:02 am
ลวงใจให้หลงในควารัก
ความรักมากมายในโลกนี้
โลกนี้มีทั้งรักร้ายดี
ร้ายดีอย่างไรคิดให้ทัน
หัวข้อ: Re: เกมต่อ-กลบทเมฆลาโยนแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ พฤษภาคม 14, 2010, 10:46:18 am
ให้ทันกับเวลาของชีวิต
ชีวิตเพียงลิขิตไปตามฝัน
ตามฝันเพียงวางใจไปถึงมัน
ถึงมันจะแสนยากไม่มากมาย