รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนอารมณ์เพลง => ข้อความที่เริ่มโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 16, 2010, 03:47:24 pm

หัวข้อ: ใจเอย
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 16, 2010, 03:47:24 pm
http://www.youtube.com/watch?v=un-UACuBB7U

แอบก็บเอาไว้ บอกใครไม่ได้ทั้งนั้น
ทั้งๆที่ฉัน รักเธอรักเธอกว่าใคร
ใจเอย ยิ่งห้ามเท่าไหร่
ยิ่งฝันไปไกล ไม่ยอมเชื่อฟังซักที

เธอมีเจ้าของ ก็มองเห็นอยู่เสมอ
แล้วใยยังเผลอ คิดถึงเธอมากอย่างนี้
ซ้ำไหม หัวใจตัวดี กอดหมอนทุกที
มีเพียงน้ำตาปลอบใจ

หวาดผวา เอื้อมคว้าเพียงเงา
เธอรู้หรือเปล่า ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
ปลายทาง ตอนจบของหัวใจ
จะเป็นอย่างไร เจ็บแค่ไหน ไม่รู้เลย

เธอมีเจ้าของ ก็มองเห็นอยู่เสมอ
แล้วใยยังเผลอ คิดถึงเธอมากอย่างนี้
ซ้ำไหม หัวใจตัวดี กอดหมอนทุกที
มีเพียงน้ำตาปลอบใจ

หวาดผวา เอื้อมคว้าเพียงเงา
เธอรู้หรือเปล่า ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
ปลายทาง ตอนจบของหัวใจ
จะเป็นอย่างไร เจ็บแค่ไหน ไม่รู้เลย

จะเจ็บอย่างไร เจ็บแค่ไหน ก็ยังรักเธอ  


หัวข้อ: Re: ใจเอย
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 16, 2010, 04:04:41 pm
หัวใจจอมพยศ
ไม่อาจปดความจริงนี้
หลงรักสายวารี
ที่ไม่มีวันได้ครอง
......
ใจเอยห้ามไม่ฟัง
ฤาฟ้าสั่งให้เราสอง
ทำได้เพียงแค่มอง
กอดตระกองด้วยสายตา
......
รวดร้าวเกินใจข่ม
สุดระทมลิขิตฟ้า
ปลายทางแห่งวิญญาณ์
คงนำพาเราพบกัน

หัวข้อ: Re: ใจเอย
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ พฤษภาคม 25, 2010, 08:59:13 am
(http://img291.imageshack.us/img291/4673/489976cee0a7d.gif)

ช้ำ ใ จ เ กิ น เ อื้ อ น เ อ่ ย
ใจเจ้าเอย..เจ็บเพียงนี้
รวดร้าวทุกนาที
ด้วยคนดี .  . ไ ม่ มี ใ จ

ร ส ช า ติ แ ห่ ง ค ว า ม รั ก
เกลียดยิ่งนัก..อยากผลักไส
หลีกหนีไปให้ไกล
ไม่ให้ใจ .  . สั ม ผั ส มั น

ห า ก ไ ร้ หั ว ใ จ ไ ด้
คงสบาย..ไม่โศกศัลย์
มีสุขทุกคืนวัน
แค่เพียงฝัน . . ที่ เ ป็ น จ ริ ง

ยิ่ ง ห นี ก ลั บ ชิ ด ใ ก ล้
ยากทำใจ..สลัดทิ้ง
ใจเอย..อยากแอบอิง
มีบางสิ่ง . . มั น เ ป ลี่ ย น  ไ ป


หัวข้อ: Re: ใจเอย
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มิถุนายน 29, 2010, 08:54:09 am
(http://www.uppicth.com/uploads/5a2e5e4.gif)

ใ ช้ ส อ ง มื อ ปิ ด ป า ก ไ ว้
เลิกเอ่ยคำรักออกไป..อย่างไร้ค่า
หลอกใจตัวเองเรื่อยมา
เช็ดน้ำตา..อยู่เรื่อยไป

รั ก ค น ที่ ไ ก ล เ กิ น เ อื้ อ ม
ระอาเอือม..กับการผลักไส
รักคนที่ไม่คิดรักใคร
ทำอย่างไร..ถอนใจไม่ทัน

ค ง ต้ อ ง ป ล่ อ ย ใ ห้ เ ป็ น ไ ป
ให้หัวใจ..ค่อยๆ ตื่นจากฝัน
เพื่อรับรู้ว่าไม่ใช่คนสำคัญ
เมื่อถึงวันนั้น..คงหายปวดใจ
หัวข้อ: Re: ใจเอย
เริ่มหัวข้อโดย: ??ิ.?ั๑ ทะเล้น..กลอน บทพิเศษ ๑?ิ.?ั? ที่ มิถุนายน 29, 2010, 01:11:12 pm
หาดทรายโอบเกลียวคลื่น....ท ะ เ ล้ น ตื่ น ม้ ว น พ บ ท ร า ย
หยอกล้อละอองพราย....รั ก มิ ค ล า ย ท ร า ย กั บ ท ะ เ ล้ น
หัวข้อ: Re: ใจเอย
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มิถุนายน 29, 2010, 06:46:39 pm
หาดทรายโอบเกลียวคลื่น....ท ะ เ ล้ น ตื่ น ม้ ว น พ บ ท ร า ย
หยอกล้อละอองพราย....รั ก มิ ค ล า ย ท ร า ย กั บ ท ะ เ ล้ น

ห า ด ท ร า ย รั ก เ  ก ลี ยว ค ลื่ น      
ต่างชูชื่น...ไม่วายเว้น
อย่ามาทำหน้าเป็น
พี่ทะเล้น . . มิ ใ ช่ ท ะ เ ล
 p20
หัวข้อ: Re: ใจเอย
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ สิงหาคม 22, 2010, 11:51:28 pm
ใ จ เ อ ย โ อ ด ค ร ว ญ ช ว น ซึ ม เ ศ ร้ า
เพียงสบเงาเงียบงันจันทร์หม่นแสง
ดาราเคยระยับกลับอ่อนแรง
สวรรค์แกล้งกรุ่นกลิ่นรักปักอุรา

รสขมขื่นในคอเคียงความเหงา
ช่างขลาดเขลาเคยโบกบินเช่นปักษา
มาบัดนี้ดวงหทัยไม่นำพา
เส้นขอบฟ้าหาสำคัญกว่า หั ว ใ จ
(http://dl9.glitter-graphics.net/pub/989/989339jb0z1kfolg.gif)

[wma=300,50]http://dc111.4shared.com/img/38324731/c6c908b8/dlink__2Fdownload_2FZgnakGlc_3Ftsid_3D20100822-125338-6b1c4b47/preview.mp3[/wma]
[/size][/font]
หัวข้อ: Re: ใจเอย
เริ่มหัวข้อโดย: KunKrOo~AaW~ ที่ สิงหาคม 24, 2010, 11:04:28 am
โอ้ใจเอย
ใยไม่เฉลย..เผยตัวตน
ที่เป็นอยู่เช่นนี้..มีใจหรือฝืนทน
ใจช่างสับสบ..วกวนเสียกระไร

โอ้เอยหัวใจ
ทำไมจึงสิ้นไร้..อ่อนไหว
รักแท้จริงแล้ว..รักแท้หรือไร
รักแล้วทำไม..ปวดใจ..วุ่นวน

โอ้เอยความรัก
ยากห้ามหัก..รักที่สับสน
ยามอยู่ห่างไกล..ถวิลหา..อลวน
อยู่ใกล้...คล้ายทุกข์และทน..เสียนี่กระไร
หัวข้อ: Re: ใจเอย
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ สิงหาคม 24, 2010, 01:50:12 pm
ความรัก..ยากนักหาอะไรมาเปรียบเปรย
ใจเอย..เฉลยหน่อยได้ไหม
ว่าความรักที่แท้เกิดจากอะไร
รักทำไม  เมื่อรู้ เขามีคู่ ชื่นชูเชย