รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนวันสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: คนริมคลอง ที่ มิถุนายน 26, 2010, 03:59:43 pm

หัวข้อ: .....26 มิถุนายน...ตามรอยสุนทรภู่.....
เริ่มหัวข้อโดย: คนริมคลอง ที่ มิถุนายน 26, 2010, 03:59:43 pm
(http://img80.imageshack.us/img80/4792/2407n.jpg)
ให้อาทร ย้อนรอย สุนทรภู่
อาจารย์ครู กวีเอก ผู้ยิ่งใหญ่
ร้อยสำเนียง เรียงอักษร เป็นกลอนไทย
ประนตน้อม กรกราบไหว้ ในอาจารย์

คือโคมทอง ส่องวลี กวีศิลป์
ศิลปิน ล้ำค่า พาเล่าขาน
เฉกเช่นเทียน ฉายแสง แห่งตำนาน
ให้ลูกหลาน สานสืบต่อ มรดกไทย...

แด่....บรมครูท่านสุนทรภู่ กวีเอกแห่งสยาม
หัวข้อ: Re: .....26 มิถุนายน...ตามรอยสุนทรภู่.....
เริ่มหัวข้อโดย: รอยทราย ที่ มิถุนายน 26, 2010, 05:05:26 pm
น้ อ ม รำ ลึ ก  ค รู ก วี  สุ น ท ร ภู่
ลูกเหลนหลาน เรียนรู้ อักษรศิลป์
คุณค่า ประทับอยู่ คู่แผ่นดิน
งามมิสิ้น มรดก ภาษาไทย

เ ย า ว ช น  ทั้ ง ห ล า ย  ใ น วั น นี้
ใช้วจี พลิกแพลง สมัยใหม่
แม้โลกา ยังคง เคลื่อนต่อไป
แต่เด็กไทย ควรรักษ์ไว้ ภาษา " เ ร า "
หัวข้อ: Re: .....26 มิถุนายน...ตามรอยสุนทรภู่.....
เริ่มหัวข้อโดย: นายพระยา วรเวชชะ ที่ มิถุนายน 26, 2010, 07:59:50 pm

๏ ประนมประนบน้อม             วันทา
กวีเอกปราญช์ภาษา                  เด่นถ้อย
ควรค่าแก่บูชา                             คารวะ  นบเฮย
กลอนกาพย์นิราศร้อย               เรื่องไว้เตือนใจ ฯ

๏ พระประเสริฐเลิศล้ำ              กานท์กวี
สุนทรวลี                                      เด่นถ้อย 
โวหารพจน์วจี                            วจนะเด่น 
ภู่พจน์เรียบเรียงร้อย                  เรื่องได้ดังใจ ฯ


*เอากะเขาหนอ่ย 555  โทษทีมีคำซ้ำ ขี้เกียจคิดคำ เอาแบบนี้ไปก่อนนะอาจารย์ภู่