รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนอารมณ์เพลง => ข้อความที่เริ่มโดย: ความฝัulนสายsมหuาว ที่ มีนาคม 07, 2011, 01:00:05 pm

หัวข้อ: รักก็ไม่รักทิ้งก็ไม่ทิ้ง
เริ่มหัวข้อโดย: ความฝัulนสายsมหuาว ที่ มีนาคม 07, 2011, 01:00:05 pm
เธอทำเหมือนฉันนั้นไร้ตัวตน
ทั้งที่เป็นคนยืนอยู่ข้างกายเธอ
ฉันเป็นคนรักนะไม่ใช่นางบำเรอ
พออยากเจอก็แวะมาหากัน

เมื่อไม่รักก็บอกเลิกกัน
อย่าทำเหมือนฉันนั้นไร้ค่า
ทั้งที่เป็นคนในสายตา
แต่เธอทำเย็นชาเหลือเกิน


ถ้ามีคนใหม่ก็ไปจากฉัน
จบความสัมพันธ์ลงแค่นี้
จไปไหนก็ไปเลยคนดี
ใจดวงนี้ไม่มีที่ให้เธอยืน
[/color]
หัวข้อ: Re: รักก็ไม่รักทิ้งก็ไม่ทิ้ง
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 07, 2011, 10:03:09 pm

ค บ  -  ค บ ห่ า ง  -  ห่ า ง
เห็นฉันว่าง .. นักเหรอ
จะเอายังไงก็ไม่แน่นอน .. สักทีเธอ
สมองมันตีบตันเหรอ .. ถึงคิดไม่เป็น


ป ล่ อ ย ฉั น ไ ว้ ใ ห้ โ ด ด เ ดี่ ย ว
ยังเหงาไม่ได้เสี้ยวกับท่าที .. เล่น -เล่น
ฉันไม่ใช่นางเอกที่ .. ใจเย็น
ถึงจะยอมเป็นของเล่น .. คนอย่างเธอ


เ ห็ น ฉั น เ ห มื อ น ข อ ง ป ร ะ ดั บ
นี่ไม่นับที่ยังมีหน้า .. นำเสนอ
ว่าเป็นคู่ควง .. ของเธอ
พอเสียทีเถอะ .. มันไม่แฟร์