รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนคิดถึง => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 12:07:37 am

หัวข้อ: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 12:07:37 am

ค ว า ม สุ ข เ ล็ ก ๆ ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่

แ ม้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ ก ล้ ๆ แ ต่ ก็ รั บ รู้ ไ ด้ ถึ ง ค ว า ม ป ร า ร ถ น า ดี

^___________^

ยิ้ ม ก ว้ า ง ๆ ใ ห้ กั บ ตั ว ฉั น ค น นี้

 ^__________^

แ ล ะ ยิ้ ม ก ว้ า ง ๆ อี ก ที ใ ห้ เ ธ อ ค น ดี ที่ อ ยู่ อี ก ค รึ่ ง น ภ า

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 12:20:46 am

คื น นี้ จ ะ ฝั น ถึ ง

ใ ค ร ค น ห นึ่ ง ที่ อ ยู่ ต ร ง นั้ น

อี ก ฟ า ก ฟ้ า ที่ ค ง คิ ด ถึ ง กั น

ฝ า ก ด ว ง ด า ว ข อ ง ฉั น บ อ ก เ ธ อ ค น นั้ น ว่ า

"ฝันดี"

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 07:24:42 am

ค ร า ว ฟ้ า เ ห ง า - เ ห ง า อ ย่ า ง นี้
ไม่รูว่าเธอคนดี .. เป็นอย่างไรบ้าง
ในเช้าที่มี .. หมอกจาง - จาง
จะเห็นไหมสายใยบาง - บาง .. ระหว่างเรา


ค ว า ม คิ ด ถึ ง ข อ ง ฉั น อ ยู่ ท่ า ม ก ล า ง ส ม ส า ย
ที่พัดหวิวไหวรอบกายเธอ .. เบา - เบา
หอบเอาความคิดถึง .. จากคนขี้เหงา
ที่มีหัวใจดวงเก่า .. พื้นที่เฉพาะเธอ

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 07:33:06 am

ก่ อ น อ อ ก ไ ป เ ผ ชิ ญ โ ล ก ก ว้ า ง
้ที่จุดหมายปลายทาง .. เก่า - เก่า
มองฟ้าที่มีเมฆ .. หมอกเงา
สัญญาว่าจะเก็บเรื่องราวมาเล่า .. สู่กันฟัง


เ ธ อ เ อ ง ก็ เ ห มื อ น กั น
ก่อนเดินทางสู่ความฝัน .. ที่ปลายฝั่ง
ช่วยเก็บเรื่องราวต่าง .. กลับสู่รัง
แล้วมาเล่าให้ฉันฟังถึงการเดินทาง .. ของเธอ


แ ม้ จ ะ ม อ ง ไ  ม่ เ ห็ น กั น อ ย่ า ง นี้
ก็ช่วยเก็บความคิดถึงที่มี .. อยู่เสมอ
ฝากฟ้าในราตรี .. ของเธอ
บอกที่ฟากฟ้าของฉันก็ได้นะเออ .. ว่าเธอ "คิดถึง" กัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 08, 2011, 07:55:07 am
ฝากถึงคนดีอีกฝั่งฝัน

ทุกเรื่องราวระหว่างราตรีกาลจะบอกเล่า

เก็บไว้ในห้วงลึกๆของความเป็นเรา

ในวันนี้ที่สายลมจางเบา-เบายังนึกถึงเงาของเธอ

คนดีอีกฝั่งของฉัน

ไม่รู้ทำอะไรระหว่างวัน-วันนี้

ก็ขอให้เธอพบเจอแต่เรื่องราวดีดี

แล้วกลับมาบอกเล่ากันอีกทียามที่ได้พบเจอ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 09:35:51 am
แสงแดดยามสาย
เติมแต่งจุดหมายและทางฝัน
อีกครึ่งฝั่งฟ้าก็คงคล้าย-คล้ายกัน
ที่กำลังเดินตามความฝันอย่างตั้งใจ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 08, 2011, 10:59:18 am
ถึงคนดีของฉัน

มีเรื่องราวร้อยพันอยากบอกเล่า

ในเวลาที่แสงแดดขัดเกลา

ความเหงาเหงาเริ่มเข้าประดัง

ถึงคนดีอีกฟากฟ้า

แดดสายสายดูว่าจะทำร้ายความหวัง

ขอให้เธอก้าวเดินต่อไปอย่างระมัดระวัง

คงมีโอกาสสักครั้งได้หยิบเรื่องราวออกจากรัง แล้วฝังไว้ที่เธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 08, 2011, 11:04:10 am
ถึงคนดี ที่อีกฝั่งฝัน

เธอจะรู้สึกเหมือนกันบ้างไหม

แดดอ่อนอ่อนรู้สึกรัดรอนใจ

อยากระบายอะไรต่ออะไร ให้ใครบางคนฟัง

คนดีอีก ครึ่งฟ้าของฉัน

จะมีไหมแค่คิดถึงกันสักครั้ง

เวลาแบบนี้ความร้อนมากมีเข้าประทัง

บนโลกที่ผู้คนคับคั่งอยากตะโกนดังๆว่าคิดถึงเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 11:53:00 am
ได้ข่าวว่าอีกฝั่งฟ้า
กำลังอ่อนล้าและสั่นไหว
เป็นห่วงอีกคนบนทางไกล
อยากข้ามฟ้าไปปลอบใจให้หายดี

ฝฝากความคิดถึงและห่วงหา
ในเวลาที่อ่อนล้าโปรดมองมาทางนี้
จะเห็นหนึ่งความหวังดี
พร้อมโอบกอดเธอทุกนาทีที่ต้องการ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 12:11:33 pm
ถ้าเธอกำลังอ่อนไหว
อยากระบายอะไรที้เหนื่อยล้า
พร่ำบอกกับสายลมให้พัดพา
ฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังความอ่อนล้า...ผ่านสายลม

ระบายออกมาเถอะ
กับปัญหาที่ทะเทอะสะสม
ฉันพร้อมรับฟังทุกอย่างบนโลกใบกลม
พร้อมกับไออุนที่พร่างพรมผ่านดวงดาว
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 08, 2011, 01:15:18 pm
พร่ำบอกกับสายลมแห่งความฝัน

ส่งถึงคนดีของฉันที่อีกด้านของฟากฟ้า

วรลมบนฟ้าไกลสอดอุ่นไอใส่นำพา

ให้อีกคนที่ฟากฟ้ารับรู้ว่าคิดถึงกัน

เป็นเวลาที่อยากเอื้อนเอ่ย

กับคนที่คุ้นเคยของใจเท่านั้น

ที่มันอ่อนล้าเพราะคิดถึงเงาตาเธอทั้งวัน

ใจมันจึงสั่นสั่น เอาเป็นว่ารู้ไว้แล้วกัน คิดถังเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ มีนาคม 08, 2011, 01:23:02 pm
(http://www.kaweeclub.com/uppic/iw/31562.jpg)
ถึ ง ค น ดี อี ก ค รึ่ ง ฟ้ า
คนไกลตา .. ทางนี้ " คิดถึง "
ทำอะไร .. อยู่ที่ไหน .. เฝ้าคะนึง
นั่งรำพึงรำพัน .. กลั่นเป็นกลอน
(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(135).gif)
 " วั น ที่ ต า ส อ ง คู่ ไ ด้ ส บ ใ ก ล้
วันที่ได้หนุนตักเธอ .. แทนหมอน
วันที่ได้กอดเธอ .. ทุกครั้งก่อนนอน
วันที่ไม่ต้องพร่ำขอพร .. ออดอ้อนจันทร์ "
(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(135).gif)
. . . แ ค่ คิ ด ก็ สุ ข ใ จ . . .
แม้วันนั้นยังอีกไกล .. ก็ไม่หวั่น
ความคิดถึง .. มีให้เธอทุกวัน
ส่วนรักนั้นยังมั่น .. คงดังเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 02:21:51 pm
แดดร้อนยามตกบ่าย
หลากชีวิตกำลังเวี่ยนว่ายบนใลกใบใหญ่
ส่วนฉันตอนนี้คิดถึงคนไกล
อยากรู้ว่ากำลังทำอะไรในฝั่งฟ้าไกลทิ่ไม่ได้เจอ


การเดินทางของฉันวันนี้
ยังคงผ่านไปด้วยดีอย่างสม่ำเสมอ
หวังว่าคงเช่นเดียวกันนะเธอ
แต่ตอนนี้ฉันกำลังเพ้อเหพราะคิดถึงเธอคนไกล

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 02:32:46 pm
ท่ามกลางอากาศร้อนระอุ
อารมณ์ต่าง -  ต่างอาจปะทุได้ง่าย
อยากให้เธอทำตัวสบาย -  สบาย
พยายามลดตวามหงุดหงิดไว้อย่าใส่อารมณ์


หากเจอปัญหามากวนก่อ
อย่าเพิ่งท้อกับความขัดขม
ปล่อยความกดดันไปอย่าจ่อมจม
และเงยหน้าชื่นชมฝั่งฟ้าไกล


เห็นรอยยิ้มนี้หรือเปล่า
รอยยิ้มเก่า - เก่าในยามที่เธออ่อนไหว
เป็นยิ้มที่ส่งมาด้วยความจริงใจ
ฝากไปพร้อมกับอุ่นไอและความหวิงดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 08, 2011, 02:42:46 pm
ฝนกำลังโปรยปราย

บนถนนที่มากมายขวักไขว่

ที่ฟ้าฝั่งนั้นเป็นอย่างไร

ฝนทำร้ายเธอบ้างไหมคนดี

รับยิ้มที่อบอุ่นผ่านสายลม

ความขื่นขมจึงเหลือเพียงธุลี

ขนาดว่าฝนตกหนักขนาดนี้

หัวใจที่มีไม่หนาวเลย
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ มีนาคม 08, 2011, 02:44:25 pm
ถึงคนดี...ที่อีกฝั่งฝัน
เธอคิดถึงกันมากน้อยแค่ไหน
ฉันคิดถึงเธอจัง...เหงามากมาย
แล้วเธอล่ะเป็นอย่างไรบ้างคนดี

อ่อนแรง อ่อนล้าหรือเปล่า
สู้ไหวไหมเรื่องราวทุกอย่างที่มี
ท้อแท้เมื่อใดให้มองมาทางนี้
จะเป็นสายลมที่หวังดีให้เธอ


(http://www.kaweeclub.com/uppic/tq/qxca0710w4caku1t9wcakh5se2cavpxiy6cakc0m8oca0p096dcadyxip6caqze1imcag6fyyecax3tup3ca08hjo2cap5mhgbcahs4wzicaupybk3ca3gg7gicaw4rcepcamtwoencavupddbca3z1ru2.jpg) (http://www.kaweeclub.com/uppic/iq/qxca0710w4caku1t9wcakh5se2cavpxiy6cakc0m8oca0p096dcadyxip6caqze1imcag6fyyecax3tup3ca08hjo2cap5mhgbcahs4wzicaupybk3ca3gg7gicaw4rcepcamtwoencavupddbca3z1ru2.jpg)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 05:18:28 pm
สายลมเย็นพัดผ่าน
แม้เป็นเวลาไม่นานเท่าไหร่
แต่ก็รับรู้ถึงความชุ่มฉ่ำจากแดนไกล
ที่ฝากมสกับสายลม


ยามเย็นของทางนี้
ออาจวุ่นวายแต่ยังมีที่สุขสม
มองฟ้าคราตะวันโล้สายลม
ฉันคงนั่งชื่นชมกับสายลมที่หอบความความคิดถึงมา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 11:09:44 pm
ที่ ล า น ก ว้ า ง ก ล า ง เ มื อ ง ใ ห ญ่
หลากสีสันของแสงไฟในคืนค่ำ
ท้องฟ้ายามนี้มีเงาเมฆดำ
คงเป็นเมฆฝนที่จะตกให้ความชุ่มฉ่ำในเวลาต่อไป


แ ล้ ว ฟ า ก ฟ้ า ฝั่ ง ฝั น
ที่อยู่ตรงนั้นเหมือนกันหรือไม่
ลมพายุกำลังพัดพริ้วไป
เหมือนที่ความคิดถึงของฉันลอยไปถึงเธอ


แ อ บ ห วั ง ใ น ใ จ นิ ด ห น่ อ ย
ว่าเธอคงคอยความคิดถึงจากฉันเสมอ
จึงส่งผ่านความรู้สึกนี้ไปที่เธอ
รับไปแล้วอย่าเผลอเรอลืมทิ้งไว้ที่ไหนนะเธอ .. คนดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 11:34:02 pm

คิ ด ถึ ง ฉั น บ้ า ง ไ ห ม
เหมือนที่ฉันคิดถึงสุดหัวใจในยามนี้
มองฟ้าที่ไร้เดือนดาวตอนราตรี
เธอคนที่แสนดีกำลังทำอะไร


ใ น ค่ำ คื น ที่ เ กื อ บ จ ะ เ ห น็ บ ห น า ว
ที่ฟ้านี้ไร้ดวงดาวพราวไสว
แต่อีกครี่งฟ้าจะเป็นอย่างไร
หากพอมีเวลาก็ช่วยบอกความเป็นไป .. กับฉันที
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 08, 2011, 11:39:33 pm

ฝั น ดี น ะ .. " ที่ รั ก "

ได้เวลาเอนกายพัก .. แล้วตอนนี้

จะรอเธอในฝันแล้วกัน .. นะคนดี

รอเธอข้ามฟ้ามาฝั่งนี้ .. ที่มี

.. ฉันเฝ้าคอย ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 08:11:11 am
เช้าแล้ว คนดีอีกฝั่งฝัน

ลืมตาคิดถึงกัน ก่อนออกไปเจอโลกกว้าง

อากาศยามเช้ากับสายลมเบา บาง-บาง

เธอคงสดชื่นระหว่างการเดินทางที่แสนยาวนาน

ยิ้มรับอาทิตย์อ่อนอ่อน

ก่อนแสงแดดแสบรอนจะทอดผ่าน

รับความห่วงใยที่ส่งไปเหมือนวันวาน

และรับความชุ่มหวาน ที่นานนานจะมีให้ใครสักคนนึง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 08:16:27 am
เมื่อคืนนี้เมฆฟ้าสิ้นกำลัง  (คอมค้าง)

ความคิดถึงเหมือนทุกครั้งจึงส่งผ่านไม่ได้

อึดอัดเหลือที่อึดอัดตรงนี้ที่หัวใจ

อยากร้องบอกอะไรต่ออะไร แต่ทำไม่ได้ในเวลา

จึงฝากดาวที่อยู่หลังม่านหมอก

รับฟังคำกล่าวนอกจากความคิดถึง

ฝากเขาฝันดีแม้ในวันนี้ที่หัวใจถูกตรึง

แต่ความคิดถึงและอบอุ่นไม่ได้ถูกรัดดึงจากหัวใจ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 08:21:28 am
นั่งคอยความคิดถึง

ที่ส่งมาจากอีกครึ่งของฟากฟ้า

แม้อาทิตย์ย่ำฝันยามพระจันทร์ร่ำรา

ยังรอรับความอาทรที่ส่งมาจากแดนไกล

คนดีอีก ฝั่งของฉัน

เธอจะรู้สึกเหมือนกันบ้างไหม

รู้สึกแค่อยากรอรับอะไรต่ออะไร

ที่อีกฟากฟ้าฝั่งไกลจะส่งมา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 09:52:37 am

เช้านี้ฝนพรมพร่าง
ในระหว่างทางยังมีปรอยฝนจาง -  จางพริ้วไหน
เดินทางจากมุมพักเพื่อก้าวออกไป
เพื่อสานต่ออนาคตที่ฝันใฝ่ให้เป็นจริง

แล้วเธออีกฝั่งฟ้า
กำลังเดินทางไปข้างหน้ากับหน้าที่ไม่อาจละทิ้ง
หรือกำลังทอดอารมณ์ละหัวใจไปจากโลกความเป็นจริง
ส่นฉันกำลังพักใจให้นิ่ง.. และ "คิดถึงเธอ"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 10:16:31 am
ฝนโปรยจากฟากฟ้า

คงข้ามมาไม่ถึงที่นี่

ความเร็วแสงของมันคงไม่มากมี

เท่าความถี่ของใจที่ "คิดถังเธอ"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 10:18:52 am
คนดีอีกฝั่งฝัน

วันนี้ระหว่างวันเป็นไงบ้าง

กับความอบอุ่นเดิมที่คอยเติมระหว่างทาง

กลัวเธอจะอ้างว้างจึงส่งข้อความจากฟากฟ้ามาทักทาย

กดหนึ่งคิดถึงทุกนาที

กดสองเธอคนดีคือความหมาย

กดสามมากมีกำลังใจ

กดสี่มีให้เพียงแต่เธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 10:21:04 am
ฉันรู้ว่าเธอต้องฟังทุกข้อ

โดยไม่ได้ร้องขอจึงส่งมาที่นี่

ข้อแรกเลยกดหนึ่งคิดถึงทุกนาที

รับฟังเลยคนดีข้อความที่มาจากฟ้าไกล
"คิดถึงคนอีกฝั่งของฟากฟ้า

วันนี้เธอจะอ่อนล้าบ้างไหม

เป็นห่วงเธอเหลือเกินทุกก้าวที่เดินไป

จงรับรู้ความรู้สึกที่มีให้ทุกระยะลมหายใจ

                   คิดถึงเธอ..."
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 10:24:00 am
กดสองต่อแน่แน่ฉันว่า

เพราะตลอดมาฉันรู้ทันเสมอ

ฟังเลยดีไหมใจที่กดสองของเธอ

ข้อความที่เจอความหมายคือเธอคนดี
"เธอคือความหมายของฉัน

ทุกอย่างไม่มีใครสำคัญไปกว่านี้

ตลอดกาลผ่านมาตั้งมากมี

ยังไม่เคยมีใครได้แทนที่ตำแหน่งคนดีของหัวใจ"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 10:29:00 am
กดสามต่อชัวร์ชัวร์

ฉันไม่ได้มั่วใช่ไหม

กดสามมากมีกำลังใจ

ฟังต่อเดี๋ยวฟ้าไกลเสียเวลา
"ได้รับแล้วใช่ไหม

กำลังใจที่ส่งให้จากฟากฟ้า

สู้ต่อไปในวันที่ใจด้านชา

ในยามที่อ่อนล้ามองไปข้างหน้า
   แล้วรู้ไว้นะว่ากำลังใจยังมี"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 10:32:57 am
กดสี่ต่ออีกแล้วหรือ

ฉันเมื่อยมือแล้วนะนี่

แต่ไม่เป็นไรเพื่อเธอนะคนดี

ไปฟังเลยกดสี่มีให้เพียงแต่เธอ
"ความอ่อนโยนในหัวใจ

ฉันเคยทำมันหายตอนพลั้งเผลอ

วันนี้เวลานี้ใจที่มีค้นจนเจอ

แต่มีให้เพียงแต่เธอ คนเลิศเลอของหัวใจ"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 10:35:14 am
หมดแล้วนะคนดีของฉัน

วันไหนมือคันคันจะปั้นมาใหม่

ฟังวกไปวกมาตอนไม่มีใคร

หรือจะฟังทั้งวันก็ได้ไม่ว่ากัน^^
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 11:13:19 am

เวลาสาย -  สายอย่างวันนี้
ไร้แสงสีจากพระอาทิตย์ดวงเก่า
ก็เพราะเมฆฝนมาบดบังเงา
รอบกายจึงมีเพียงสีเทา -  เทามาบังตา

การเดินทางท่ามกลางสายฝน
ความเดียวดายทำให้ร้อนรนอ่อนล้า
ความคิดถึงจากอีกครึงนภา
คงกำลังฝัาลมฝนมา เพื่อบอกว่า "คิงถึง"  กัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 11:56:10 am

ไร้แสงจากพระอาทิตย์ดวงเก่า
แต่ในใจไม่เหงาอย่างวันนั้น
เพราะความคิดถึงจากอีกฟากฟ้าที่ส่งมาถึงกิน
รับรู้ได้ถึงความผูกพันธ์ และคิดถึงกันเหมือนเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 01:03:45 pm

เสียงตอบรับจากปลายฟ้า
ส่งข้อความมาบอกให้รู้
ว่าวันนี้ยังคิดถึงกันอยู่
ยิ่งสุขใจกับการมองดูเงาของคนฝั่งฟ้าไกล


พักเรื่องราววายวุ่น
ที่ถึงเคยคุ้นก็ทำให้หงุดหงิดได้
ละทุกอย่างจากมุมที่ลำบากใจ
แอบมารับความห่วงใย
...จากคนไกลใต้นภา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 01:18:40 pm
ฝากอุ่นไอไปกับอาทิต์ดวงเก่า

เมฆฝนหนายังบังเงาของมันอยู่ไหม

ทอไปหรือยังแสงจากฝั่งฟ้าไกล

รับรู้แล้วใช่ไหมความห่วงใยจากปลายฟ้าเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 01:23:38 pm
แดดร้อนร้อนยามบ่าย

ทำให้บางเวลาเบื่อหน่ายไหวหวั่น

หลบมาพักใจส่งสายใยสัมพันธ์

ฝ่าเมฆหมอกร้อยพันถึงคนสำคัญของหัวใจ

คนดีอีกฝั่งของฉัน

ท้อแท้หรือเปล่าระหว่างวันสดใสไหม

คงยังยิ้มเหมือนเดิมเพราะค่าต่อเติมกำลังใจ

ระยะทางคงทำร้ายเธอไม่ได้ ใช่ไหมคนดี....
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 01:25:24 pm

เสียงเตือนของความคิดถึง
ให้กดหนึ่งกดสองสาม
เป็ระบบตามรับจากฝั่งฝันทุกโมงยาม
ฉันจึงกดตามเพื่อรับฟังอย่างตั้งใจ


ฉันกดตอบรับความห่วงหา
ซึ่งคนหนึ่งส่งมาให้หวามไหว
กดตกลงเพื่อยืนยันทุกข้อความใจและแถมด้วยการตอบกลับไป
"ว่าคิดถึงมากมาย"
.. เหมือนกัน ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 01:27:02 pm
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ สึ ก

จากห้วงลึกของใครคนนั้น

รั บ รู้ ช่ ว ง เ ว ล า ที่ เ ข า คิ ด ถึ ง กั น

แม้เส้นโค้งฟ้าจะขวางกั้นแต่ความห่วงใยที่ให้กันยังถึงใจ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 01:38:29 pm
ค น ดี อี ก ฝั่ ง ข อ ง ฉั น

คงมัวทำงานยุ่งเหมือนกันใช่ไหม

เหนื่อยก็พักบ้างอย่าฝืนเลยร่างกาย

เป็นห่วงกลัวเธอไม่สบายแล้วเส้นใยจะขาดตอน

คนดีอีกฝั่งของฉัน

ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันตอนแดดร้อนร้อน

ทุกกิโลเมตรของใจรับรองจะไม่สั่นครอน

ในยามที่อาทิตย์รอน-รอนใจยังอาวรคิดถึงเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 01:50:14 pm

นั่งอยู่ที่มุมไร้ซุ่มเสียง
เพือมาหลบสำเนียงของผู้คนรอบข้าง
หลบมาเพื่อรักษาสมดุลของใจบาง -  บาง
ก่อนที่จะเดินออกไปรับความวุ่นวายหลายอย่าง.. ต่อไป


จึงแวะมาส่งความคิดถึง
ออยากรู้ว่าใครคนหนึ่งได้รับหรือไม่
เพราะเวลาว่าง -  ว่างอย่างนี้มีไม่มากเท่าไหร่
แต่ก็พอจจะฝากความคิดถึงไปให้เธอได้ฟัง

แสงแดดกำลังเริ่มยิ้มแย้ม
ออกมาแต่งแต้มต่อความหวัง
ฉันยิ้มรับเพือต่อเติมแรงกำลัง
และฝากสายลมไปบอกว่าคิถึงเธอจัง ..  คนดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 02:07:25 pm
   สายลมถักทอผ่านปลายฟ้า

แบกรับความห่วงหามาจากใครคนนั้น

รับความรู้สึกลึกลึกที่เขานึกถึงกัน

จึงรับไว้ด้วยใจมั่น และส่งไออุ่นกลั่นกลับไป

  ได้รับหรือเปล่าไออุ่นของฉัน

ที่เรียบเหนือสายลมแห่งความฝันมาให้

อาจตกหล่นไปบ้างระหว่างระยะทางไกล

แต่รับรองด้วยหัวใจ ไม่มีใครเก็บมันได้นอกจากเธอ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 02:28:48 pm

ตะวันรอน -  รอนตอนบ่าย
แสงแดดกำลังระบายความอบอุ่น
แและความห่วงหาที่ส่งมาเจือจุน
ในเวลาว้าวุ่นยังอุ่นใจ


ปัญหามากมายนักวันนี้
แต่ยังยิ้มอย่างยินดีเพราะรู้ว่ามีหนึ่งความห่วงหาอยู่ใกล้ -  ใกล้
หนึ่งแรงที่พยุงให้ก้าวต่อไป
ขอบคุณอย่างมากมายสำหรับความห่วงใยในสายลม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 02:32:49 pm
ส่งกล่องใส่ปัญหา

กับชุดกุญแจล็อคมาให้

ฝากมันมากับสายใย

ที่ส่งแนบอุ่นไอผ่านเมฆลม

อย่าใส่ใจเปิดดู

ปัญหาที่เพิ่มฟูสะสม

ตัดใจใส่กล่องปล่อยให้ล่องลอยตามลม

อีกฟ้ายังรอชมเพียงแค่เธอไม่ระทมกับปัญหามากมาย


หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 02:46:05 pm
 กลั่นอุ่นไอและความคิดถึง

กระจายขึงทั่วแผ่นฟ้า

ปรับความห่วงใยเป็นหมอกควันฟุ้งนภา

ปลิววนรอบกายาคนของอีกฝั่งฟ้าให้เขารู้ว่า

        "ยังห่วงหาอยู่ที่เดิม"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ มีนาคม 09, 2011, 03:02:41 pm
(http://www.kaweeclub.com/uppic/ij/jh123.jpg)
ชีวิตที่ เหลืออยู่
โปรดรับรู้ ไว้เสมอ
ใจกาย เป็นของเธอ
มิอาจเผลอ ไผลให้ใคร
. . . .
แม้ห่าง สุดโค้งฟ้า
ใจนั้นหนา ยังชิดใกล้
กลาง-ใต้ แม้จะไกล
ไ ม่ เ กิ น ใ จ .. ที่ ใ ห้ เ ธ อ

(http://dl10.glitter-graphics.net/pub/606/606830rxeskhs41a.gif)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 03:05:24 pm

แดดอ่อน- อ่อนยามบ่าย
ยอดไม้โยกย้ายเอนลมลู่
ฉันกำลังเหลือบมองดู
นกเขาคู่เคียงเรียงร่ายลม


คิดถึงคนทางนั้น
ที่ส่งความฝันหอบมาห่ม
เพียงคนเดียวบนโลกกลม
ที่ฉันชื่นชมผ่านแววตา ... และหัวใจ

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 03:55:50 pm

เมฆฝนกำลังตั้งเค้า
สายลมพาความเหงาพัดผ่าน
การกลับมาของสายลมเมื่อวาน
พัดเอาความร้าวหวั่นมาสู่ใจ


ความคิดถึงของฉัน
กำลังฝ่าฟันพายุใหญ่
ไปถึงคนอีกฟากฝั่งไกล
หวังว่าสายฝนคงไม่ละลายให้ความคิดถีงจืดจางไป
..  ใช่ไหมคนดี ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: 张龙 天 [แด่คนช่างฝัน(เฟื่อง)] ที่ มีนาคม 09, 2011, 04:02:34 pm
อีกครึ่งฟ้าที่ห่างไกล
ได้ยินไหมว่าฉันนั้นห่วงหา
ยังคงคอยตรงนี้นะแก้วตา
อยากจะบอกคำว่าฉันรักเธอ.....

ถึงคนดีที่อยู่ไกล
อยากบอกไปว่าคิดถึงอยู่เสมอ
แม้จะรักแต่ก็ไม่อยากเก้อ
อยากให้เธอคนนี้ได้รู้กัน.....

ห่างแค่ไหนแต่ใจใกล้
แม้ว่าจะนานไปแค่ไหนนั้น
ก็ยังคงคิดถึงอยู่ทุกวัน
ทุกเวลาตัวฉันยังรักเธอ.....
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 04:32:49 pm

ได้ยินแล้วคำว่ารัก.. จากคนอิกฝั่งฟ้า
อยากบอกเธอว่าในความอ่านล้ายังคิดถึง
แม้สายบมรุนแรงยังไม่อาจฉุดดึง
แต่กลับเป็นแรงส่งความคิดถึงให้ใจดวงหนึ่งที่ผูกพันธ์


คำว่ารักที่ฝากลมสาย
มาถึงที่หมายใต้ฟ้ากั้น
ตอบกลับความคิดถึงที่เหมือนกับอกเธอว่าฉัน
..  เฝ้านับวันอิวอุ่นไอ. ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ มีนาคม 09, 2011, 05:02:31 pm(http://www.kaweeclub.com/uppic/ty/876cc.jpg) (http://www.kaweeclub.com/uppic/iy/876cc.jpg)


อีกฝั่ง...ฟากนั้น
มองเห็นฉันคนทางนี้บ้างไหม
คนทางนี้หลับตา...เห็นหน้าคนของใจ
คิดถึงเธออยู่ร่ำไป..ทุกทุกวัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 05:18:06 pm

ถึงคนที่ฝากฝั่งนั้น
ฉันคิดถึงเธอเหมือนกัน.. อย่าหวั่นไหว
มองเห็นเงาของเธอบนแผ่นฟ้าไกล
แล้วไออุ่นที่ส่งไปได้รับหรือยังคนดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 05:31:15 pm
สู่ที่พักพิง

หลังจากเผชิญหลายสิ่งบนโลกกว้าง

สะดุดเข้ากับเส้นใยบางบาง

ระหว่างเดินย่างสู่ที่พักใจ


รับความรู้สึกดีดี

ที่ถูกส่งมาที่นี่อย่างสดใส

ได้รับแล้วนะอุ่นไอ

แล้วส่งกลับไปถึงคนไกลอีกฝั่งฝัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 05:34:46 pm
เป็นอย่างไรบ้างคนดีของฉัน

เรื่องต่างๆระหว่างวันทำเธอเหนื่อยไหม

หากเหนื่อยล้ากำลังมองหาที่พักใจ

จงเงยหน้ารับอุ่นไอ ที่กำลังเข้าโค้งจากฟ้าไกลมาถึงเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 05:52:44 pm

เวลานีเธอที่รัก
คงกลับสู่ที่พิงพักหลังจากผ่านความเหนื่อยล้า
ขอบคุณสำหรับไออุ่นที่ส่งมา
อยากให้เธอหลับตาและซึมซับความห่วงหาจากฉันคนเดิม[/color
]
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 07:18:42 pm
ซึมซับความห่วงหา

ที่ส่งมาจากที่เก่า

วันนี้เธอคงเหนื่อไม่เบา

เพราะอุ่นไอที่ส่งตั้งแต่เช้าจนเกือบหลับตา

เป็นห่วงรู้ไหม

แปะมันค้างไว้ข้างหน้า

ในวันที่ไม่มีเวลา

ฉันรับรู้ได้ทุกอณูที่ออกมาจากใจเธอ^^
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 09:02:07 pm

ฉั น เ ห นื่ อ ย กั บ ค ว า ม ว้ า วุ่ น
แต่ไออุ่นที่ได้รับ .. ก็เสมอ
ความคิดถึงที่ส่งไปให้เธอ
เผื่อวันไหนที่ไม่ได้เจอ .. ก็เก็บกลับมา


ค ว า ม คิ ด ถึ ง ข อ ง ฉั น
และที่เธอให้นั้นคือ .. ความห่วงหา
พัดพริ้วปลิวตามลมพา
ฉันเองก็ต้อง "ขอบคุณนะ" ในความอาทร
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 11:15:54 pm
หลับหรือยังคนดีของฉัน

คืนนี้พระจันทร์ไม่รู้อยู่ไหน

มองฟ้าไม่เห็น แต่ไม่เป็นอุปสรรคอะไร

ยังส่งความคิดถึงให้เธอได้ทุกที่ทุกเวลา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 09, 2011, 11:22:41 pm
ได้ยินไหมเสียงกล่อมจากฉัน

ที่ส่งมาให้กันจากอีกฟากฝั่งฟ้า

ก่อนหลับไปในคืนนี้รับคลื่นความถี่ที่ส่งมา

รับคำอฐิษฐานจากฟากฟ้าให้คนไกลตาหลับฝันดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 09, 2011, 11:25:03 pm


ฉั น กำ ลั ง จ  ะ ห ลั บ ไ ห ล
พร้อมกับความคิดถึงของคนใกล  ..  ในฟากฝัน
ท้องฟ้าที่นี่ก็ไร้แสง  ..  จากพระจันทร์
แต่ความห่วงหาเหล่านั้นก็ยังข้ามฟ้า  ..  มาถึงฉัน
..  เป็นอย่างดี  ..


แ ล้ ว "ที่ รั ก" ข อ ง ฉั น
หลับหรือยังที่ฝั่งจันทร์  ..  ไร้แสงสี
หรือกำลังทำอะไร  ..  ในราตรี
ฝากสายลมกล่อมคนดี  ..  สู่นิทรา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 10, 2011, 12:02:31 am
ในคืนที่ฟ้าไร้จันทร์

ฉันยังคงฝ่าฝันกับงานบนโลกกว้าง

และนั่งส่งไออุ่นจางจาง

ข้ามทุกย่างก้าวของราตรีกาล

ฝันดีนะฟากฟ้าไกลของฉัน

จะแนบความฝันไม่ให้ห่าง

ต่อเต็มไปในระยะทาง

และฝากเก็บความคิดถึงแทนที่ความอ้างว้างทีแล้วกัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 10, 2011, 04:10:47 am
กำลังจะได้หลับตา

ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ล้าอ่อน

จึงแวะส่งอุ่นไอไปอาวร

ก่อนเธอตื่นนอนให้ยิ้มรับต้อนวันที่ดีดี

ส่วนด้านนี้ของฟากฟ้า

คงขอกล่าวอำลาเพียงเท่านี้

ราตรีสวัสนะคนดี

ก่อนนอนจะคิดถึงเธออีกทีให้ฝันดีตลอดวัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 10, 2011, 05:19:06 am

้เ ช้ า มื ด ข อ ง วั น ใ ห ม่
เป็นเวลาที่คนอีกปลายฝัน  ...  นั้นหลับไหล
คนทางนี้มาส่งเข้านอน  ...  ด้วยห่วงใย
จะกล่อมเธอให้ฝันดี  ...  ตลอดวัน


ห ลั บ ต า เ ถ อ ะ น ะ " ที่ รั ก "
เธอจงเอนพักทิ้งความล้าอ่อน  ...  ทั้งหมดนั้น
ผ่อนคลายไปกับการ  ...  นิทราฝัน
ตลอดวันนี้ไม่ต้องห่วงกัน  ...  แค่ฝันถึงกันก็พอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 10, 2011, 05:39:27 am

พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ กำ ลั ง จ ะ ม า ท า ย ทั ก
เธอที่รักคงกำลัง  หลับไหล
คนทางนี้กำลัง  จะเริ่มก้าวต่อไป
แย้มยิ้มอย่างอุ่นใจ  จากอุ่นไอของปลายฝัน


ฝั น ถึ ง กั น บ้ า ง ห รื อ เ ป ล่ า

ในวันที่เรื่องราวรอบกาย  เปลี่ยนผัน
ส่วนฉันจะส่ง  ความหวังดีเหมือนทุกวัน
รอเธอคหนึ่งนั้น  ตื่นจากฝันในนิทรา


ยื น ร อ แ ส ง แ ร ก ข อ ง วั น ใ ห ม่
มองออกไป  ที่ปลายฝั่งฟ้า
ยังเห็นสายใยลาง - ลาง  ผ่านตา
แม้คนละฝั่งฟ้า  ความห่วงหายังเชื่อมโยง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 10, 2011, 10:01:45 am
แสงแดดแห่งอุ่นไอ

ปลุกจากการหลับไหลในวันนี้

รับแสงอรุณแห่งความปราถนาดี

ขอบคุณนะ คนดี สำหรับความห่วงใยที่มากมีขอบคุณจริงๆ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 10, 2011, 10:03:14 am
ถึงคนดีอีกฝั่งฝัน

ยังคงคิดถึงกันแม่ในวันที่ล้าอ่อน

ภาพฝันยังมีเธอเสมอในทุกบททุกตอน

แม้หลับตาหรือตื่นนอน ความอาทรยังคงเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 10, 2011, 10:05:56 am
ลืมตาขึ้นมาในเช้าวันใหม่

ฝากสายลมและแดดไอฝากฝัง

ความคิดถึงให้เธอยามยืนเก้อลำพัง

ความห่วงใยเหมือนทุกครั้งจ่าหน้าซองถึงฝั่ง..ฟ้าเดิม

เป็นอย่างไรบ้างคนดี

แสงแดดที่มีคงจะทวีเพิ่ม

อุ่นไอที่ส่งให้-ไว้ต่อเติม

และกำลังใจดวงเดิม จากคนอีกฟากฟ้าไกล....
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 10, 2011, 10:43:03 am

ถึงคนดีอีกฝั่งฟ้า
เวลานี้คงหลับนิทราท่ามกลางอาทิตย์ฉาย
แดดอ่อนคงไม่ทำให้เธอร้อนรุ่มกาย
เธอคงกำลังฝันสบาย - สบายที่อีกฝั่งฟ้าไกลหัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 10, 2011, 10:52:31 am

แสงแดดอุ่นยามสาย
ปลุกเธอตื่นมาย่างกรายบนโลกกว้าง
แต่ละก้าวในระหว่างทาง
ยังมีสายใยบาง - บางเชื่อมโยง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ มีนาคม 10, 2011, 01:22:28 pm
เช้าห่วงใยกัน
เที่ยงวันก็คิดถึง
ตอนเย็นก็คงเฝ้ารำพึง
นึกถึงคนดี..ที่อีกฝั่งฝัน

 p18แต่งไปแต่งมาชักจะสั้นแฮะ e037

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 10, 2011, 08:34:08 pm

ถึ ง ค น ดี อี ก ฝั่ ง ฝั น
วันนี้ฉันนั้น .. เหนื่อยล้า
กับการงานที่วิ่ง .. ประดังมา
เหนื่อยจนขาชา .. ไปท้งวัน


ไ ม่ มี เ ว ล า ม า ส่ ง ข้ อ ค ว า ม ไ ห น  -  ไ ห น
มีเพียงความคิดถึงที่ส่ง .. ไปในฝัน
เอาไว้มีเวลาฉันจะส่ง .. ไปทั้งวัน
ถึงแม้จะน้อยอย่างวันนั้น

.. แ ต่ ยั ง คิ ด ถึ ง กั น ..  เ ห มื อ น เ ดิ ม ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 10, 2011, 08:53:07 pm

ค ว า ม คิ ด ถึ ง ข อ ง ค น ท า ง ฝั่ ง นี้
ยังคงมีเหมือนเก่า .. ไม่เปลี่ยนผัน
ที่รักยังคงรักที่ห่วง .. ก็เหมือนกัน
ยังคงมั่นแม้นานวัน .. ผ่านล่วงเลย


ใ จ ค น ห นึ่ ง ถึ ง ใ จ อี ก ค น ไ ห ม

แล้วตอนนี้เป็นอย่างไร .. ช่วยเฉลย
หากกำลังเหนื่อยนัก .. พักเถิดเอย
อย่าหลักโหมมากไปเลย .. นะคนดี


อ ยู่ ท า ง นี้ จ ะ ส่ ง ใ จ ไ ป เ ช่ น เ ก่ า
ในวันที่เราห่างหาย .. ไปอย่างนี้
เชื่อเหลือเกินว่าหัวใจ .. มั่นคงดี
รอเธอกลับมาตรงนี้ .. ที่ฉันคอย
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 10, 2011, 09:10:47 pm

ที่ ป ล า ย ฟ้ า นั้ น
มองดาวดวงเดียวกัน .. อยู่ไหม
ดาวกระพริบที่ .. ปลายฟ้าไกล
จะรู้บ้างไหม .. หัวใจคนคอย


ร อ ใ ห้ เ ว ล า นั้ น ม า ถึง

วันที่อีกหัวใจหนึ่ง .. มาเรียงร้อย
เดินทาง .. มาเคียงคอย
รับเอาหัวใจน้อย - น้อย .. ไปกอดกุม


ค น อี ก ป ล า ย ฝั น
ที่ห่างไกลนั้น .. อย่ากลัดกลุ้ม
กับปัญหาร้อยพัน .. ที่รายรุม
มองมาที่ดวงหนึ่งมุมจะเห็นมือที่ ... เกาะกุมอย่างห่างใย


ร า ต รี คื น มื ด อ ย่ า ง วั น นี้
ดวงดาวกำลังทำหน้าที่ .. กระพริบไหว
ฉันองก็เหมือนกันที่กำลัง .. ทำตามหัวใจ
มองหาดวงดาวบนฟ้าไกลที่แทนหัวใจ .. ใครหนึ่งคน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 10, 2011, 11:08:04 pm

ใ น ร า ต รี ที่ ย า ว น า น คื น นี้
แวะมาส่งความหวังดี .. ให้ไปถึง
ที่ปลายฟ้าดวงดาวรอ .. ให้ฉุดดึง
ในดาวดวงนั้นบรรจุ "ความคิดถึง" แทบล้นออกมา


ค น ดี ใ น ย า ม นี้ ทำ อ ะ ไ ร
กำลังวุ่นหวายหรือหลับไหล .. ไปกับความอ่อนล้า
ฉันตอนนี้ .. ก็ได้เวลา
บอกกับเธอคนอีกฝั่งฟ้าว่า "ฝันดี"

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 11, 2011, 07:14:48 am

อ รุ ณ ส วั ส ดิ์ พ ร ะ อ า ทิ ต ย์
วันนี้ฉันยังคิดถึง ... คนอีกฟากฝัน
จากเวลานี้ ... และอีกตลอดวัน
จะส่งความคิดถึงของฉัน ... ฝากลมไป


ฉั น กำ ลั ง จ ะ อ อ ก ไ ป โ ล ก ก ว้ า ง
ที่ระหว่างทางยังไม่เปลี่ยนแปลง ... สักเท่าไหร่
ออกไปยิ้มรับความสับสน ... บนทางไกล
และสุขหัวใจเมื่อ ... นึกถึงใครอีกคน


เ ธ อ เ อ ง ก็ ค ง เ ห มื อ น ฉั น

ที่ตื่นขึ้นมารับเช้าวัน ... อันสับสน
เป็นวิถีของเรา ... ทั้งสองคน
ขอเพียงสายใยไม่ตกหล่น ... ระหว่างทาง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 11, 2011, 07:22:18 am

ส า ย ห ม อ ก บ า ง - บ า ง
กำลังเลือนลาง .. จางหาย
อีกคน .. บนฝั่งไกล
กำลังทำอะไร .. ในตอนนี้


ไ ด้ เ ว ล า ข อ ง ฉั น แ ล้ ว
อีกสักพักหมอกคงเบาแผ่ว .. แล้วหลีกหนี
เปิดทางให้ฉัน .. ก้าวออกไปอย่างทุกที
ออกไปทำสิ่งดี - ดี .. ตามฝันที่หัวใจต้องการ


คิ ด ถึ ง เ ธ อ น ะ  ..  ค น ป ล า ย ฝั น
ห่วงใยเช่นเดียวกัน .. ต่อสายสัมพันธ์ถักสาน
ขอให้เธอผ่านวันนี้ .. เป็นไปได้ด้วยดีเช่นเมื่อวาน
แล้วรอให้กาลผันผ่าน .. และพาเรามาใกล้กัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 11, 2011, 08:01:24 am
ฉันกำลังจะหลับตา

ในยามที่อาทิต์ย่ำนภาแบบนี้

หลังจากกำงานที่มากมี

ตลอดวันจนจวบราตรีกาล

เธอล่ะเป็นอย่างไรบ้าง

ระยะเวลาที่อ้างว้างวาบหวาม

เธอรู้ไว้แล้วกันตลอดฝันทุกโมงยาม

จะมีความคิดถึงข้ามโค้งฟ้ามาหาเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 11, 2011, 08:07:42 am
  ฝากความคิดถึง

ตราตรึงไว้ที่เก่า

ที่ที่เคยเป็นเรา

แม้บางทีมีเพียงเงาก็รับความสุขเคล้าด้วยใจ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 11, 2011, 08:11:14 am

ดาวศุกร์ใช่ไหม

ที่ฝากหลายสิ่งมากมายไว้ที่นั่น

ในยามเช้า-เช้าฉันยังเห็นเงาของมัน

คงรอบอกอะไรร้อยพันที่คนอีกฝั่งฝันส่งมา

รับได้ทุกความรู้สึก

ในห้วงลึก-ลึกที่ส่งมาหา

เชื่อมั่นทุกขั้นของเวลา

ว่าคนอีกฟากฝั่งฟ้าจะเก็บความห่วงหาไว้ที่เดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 11, 2011, 08:21:24 am


คนดีอีกฝั่งฝัน

ขอคิดถึงกันก่อนหลับฝันในวันว่าง

และรับคืนเส้นใยบาง-บาง

ที่ส่งจากอีกฟากฝั่งของนภา

คนดีอีกฝั่งของฉัน

เมื่อวานนั้น-ไม่ได้ส่งอุ่นไอหา

มัววุ่นวานกับงานที่สานต่อเวลา

จึงไม่มีแม้เสี้ยวเวลามาทักทาย

แต่คนดีอีกฝั่งของฉัน

เธอจงเชื่อมั่นในความผูกพันธ์และความหมาย

แม้บางทีเมฆหมอกมีมาย่างกาย

ต่อให้มันจะมากมาย แต่เธอจงรู้ไว้ว่าหัวใจยังเต็มดวง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 11, 2011, 07:48:44 pm
ดวงดวงในราตรี

ฝากอารัมภบทแสนดีไปบอกเล่า

ในคืนที่พระจันทร์ไร้เงา

ยังคงฝากแสงดาวผ่านไป

ก้อนเมฆบนฟากฟ้า

อย่าเพิ่งมาบดบังจะได้ไหม

กลัวแสงดาวที่ส่งไป

ส่งแสงข้ามไปไม่ถึงเธอ

หลับฝันดีนะคืนนี้

อากาศหนาวมากมีอย่าหวั่นเพ้อ

ห่มผ้าด้วยนะก่อนฝันละเมอ

จะฝากไอหนาวจุมพิศเธอก่อนนิทรา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 11, 2011, 11:25:30 pm

ถึ ง ค น ดี  ..  ที่ ป ล า ย ฟ้ า
วันนี้เธอเหนื่อยล้า .. มากไหม
มองมาทางนี้สิ .. มีกำลังใจ
ที่รอเธอรับไป .. อยู่ในดาวดวง


ฟ้ า ไ ร้ แ ส ง จั น ท ร์  ..  ย า ม นี้
เธอคนดีที่ฉัน .. ห่วงหวง
เก็บใจฝากไว้ .. กับดาราดวง
อย่าให้ใครล้ำล่วง .. ใจดวงนี้ขอจับจอง


หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 12, 2011, 08:13:59 am

พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ กำ ลั ง ส า ด แ ส ง
ความร้อนแรงกำลัง ..คลืบคลานมาใกล้
เหมือนความคิดถึง .. จากฉันที่ส่งไป
ถึงคนอีกฝั่งฟ้าไกล .. สุดปลายตา

- - - - - - - - - - - - ๐๐๐ - - - - - - - - - - - -

เ ธ อ ค น ดี ข อ ง ฉั น
ตอนนี้จะนอนหลับฝันหรือกำลังมองฟ้า
สีครามยามต้องแสงสะท้อนตา
จะมองเห็นไหมนะ .. ใบหน้าของคนห่างหา
.. จากฟ้าไกล ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 12, 2011, 08:21:47 am

วั น นี้ ฉั น ต้ อ ง เ ดิ น ท า ง ไ ป ต า ม ล ม ส า ย
เพื่อไปตามหาความหมายของฝัน
จะกลับถิ่นเกิดที่ผูกพัน
แต่จะส่งความคิดถึงกันฝากฟ้าไป


อ า จ จ ะ ห่ า ง ห า ย ไ ป บ้ า ง
เนื่องจากอยู่ระหว่างภาระอันยิ่งใหญ่
อาจไม่ว่างมาส่งข้อความใด - ใด
เลยบอกให้เธอรู้เอาไว้ถึงแม้ห่างไกล

... แ ต่ หั ว ใ จ ยั ง ค ง เ ดิ ม ...


.......\''/.......

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 12, 2011, 11:33:41 am
มั่นใจในความห่วงหา

รับรู้ความคิดถึงทุกคราที่ส่งเพิ่ม

และส่งกลับไปเสมอจากใจดวงเดิม

และยังสานเติมต่อเพิ่มความห่วงใย
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 13, 2011, 02:28:49 pm
ถึงคนดีอีกฝั่งฝัน

วันนี้ที่ใยสัมพันธ์เบาห่าง

เธอยังเห็นใช่ไหมสายใจบาง-บาง

ที่พริ้วไหวอยู่รอบข้างกายเธอ

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 13, 2011, 02:31:39 pm
มองเห็นความห่วงหาอยู่ตรงที่เดิม

แม้อาทิตย์เร่งแสงเพิ่มยามบ่ายคล้อย

ก็ยังมั่นใจเสมอในสัญญาที่เลื่อนลอย

เพราะใจดวงน้อยน้อยที่คอยส่งสายใยมา

จากคนไกลอีกฝั่งของฟากฝัน

แม้มีบ้างที่ขาดความสัมพันธ์ส่งหา

แต่เชื่อมั่นตลอดกาลและตลอดมา

ว่าสายใยและสัญญา ยังตราตรึงที่บนฟ้าฟากฝั่งเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 13, 2011, 04:41:15 pm

ถึ ง ค น ดี   ..   อี ก ฝั่ ง วั น
ตลอดทั้งวันที่อากาศแสนร้อน
ได้พบเพื่อนเก่าในหนึ่งช่วงตอน
บ่งบอกถึงความอาวรณ์ของมิตรสัมพันธ์


ก า ร เ ดิ น ท า ง ม า เ พื่ อ พ บ
และมิตรภาพที่ไร้จุดจบแม้ในฝัน
อยากให้ฉัน .. และ .. เธออีกฝั่งฟ้าเป็นเหมือนกัน
ที่ความผูกพันธ์ของเรานั้นจะไม่เสื่อมคลาย

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 13, 2011, 04:45:08 pm

ค ว า ม ห่ ว ง ห า ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ห่ า ง ห า ย
ยังสะสมเอาไว้ไม่ได้หายไปจากฉัน
รอเวลาส่งข้อความมาว่า "คิดถึงกัน"
แม้สายใยในบางช่วงนั้นอาจเบาบางไป


ยั ง เ ห มื อ น เ ดิ ม  ..  ยั ง เ ห มื อ น เ ก่ า
ที่วันเหงา - เหงา หรือวันไหน - ไหน
ความคิดถึง .. ความห่วงใย
ยังส่องไปถึงเธอ .. คนของใจ .. ในอีกฝั่งฟ้าไกล

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 13, 2011, 04:55:39 pm

พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ กำ ลั ง ค ล้ อ ย ต่ำ
เข้าช่วงเวลาเย็นย่ำของันนี้
และในความคิดถึงยังมี
ความห่วงใยและหวังดีของคนเดิม


ด ว ง ใ จ ข อ ง ฉั น  ..  อี ก ฟั่ ง ฝั น
ความคิดถึงนั้นมีไหมที่จะเพิ่ม
ส่วนฉันในทุกวันจะเต็มเติม
ใส่ความรัก .. ความห่วงใยเพิ่ม เติมดัวยความคิดถึง

...  สุ ด หั ว ใ จ  ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 14, 2011, 07:45:55 am

ถึงคนดีอีกฝั่งฝัน

เมื่อคืนไม่ได้กล่อมกันให้หลับไหล

อากาศหนาวเย็นเธอคงมองเห็นอุ่นไอ

ที่แปะฝากฟากฟ้าไว้ตรงที่เดิม

คนดีอีกฝั่งของฉัน

คงยังมองเห็นความฝันที่ก่อเพิ่ม

แม้บางเวลาที่ฟากฟ้าขาดการแต่งเติม

แต่พระจันทร์และหัวใจก็ดวงเดิมไม่เปลี่ยนไป
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 14, 2011, 08:08:47 am
อรุณสวัสดิ์ คนดีอีกฝั่งฝัน

ตลอดกาลเดินทางทุกวันเป็นไงบ้าง

เช้านี้ฝนพรำทำให้มีรุ้งจาง-จาง

จึงแนบเส้นใยบาง-บางฝากสายรุ้งกางไปให้

มองเห็นหรือเปล่าสายรุ้งจากฉัน

กลัวการเดินทางของมันจะหวั่นไหว

กว่าจะไปถึงก็อีกครึ่งหนึ่งของฟ้าไกล

ถ้าหากมองไม่เห็นเอาสายน้ำเย็นพรมแดดไอ เธอจะรับสายรุ้งจากหัวใจได้ทันที
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 15, 2011, 01:40:20 am

ถึงคนดีที่ปลายฝัน
ในคืนที่จันทร์ส่องแสง
ที่ห่างหายไปใช่ความคิดถึงจะอ่อนแรง
ตอนนี้ความคิดถึงกำลังแข่งแสงจันทรา


ไมตรีที่ส่งมาให้
ฉันคงได้รับเวลาสางที่ปลายฟ้า
สายรุ้งที่กำลังเดินทางมา
คงถึงในไม่ช้าแน่นอน


ในคืนเงียบเหงา
คิดถึงเรื่องราวของเราวันก่อน
ตอนนั้นที่มีเธอกล่อมนอน
แนบความอาทรก่อนวันนั้นไม่ลืม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 15, 2011, 01:51:12 am

ในคืนนี้
เธอคนดีคงหลับฝัน
ภายใต้เงาของพระจันทร์
ที่กำลังกลัอมเธอให้ฝันดี

ฉันมองเธอจากคนละฝั่งฟ้า
หวังว่าความห่วงหาคงกำลังโอบกอดเธอตอนนี้
ให้ผ่านข้ามคืนไปด้วยดี
แล้วพบกันพรุ่งนี้หลังนิทรา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 15, 2011, 06:26:44 am
สวัสดียามเช้า
อากาศเบา - เบา ... และลมสาย
บรรยากาศดี - ดี ไม่วุ่นวาย
คิดถึงเธอมากมาย ... คนอีกฝากฝั่งไกล


ย่ำรุ่ง ตะวันกำลังจะฉาย
อากาศเย็นสบาย - สบาย ...  ลมพริ้วไหว
คนอีกฝากฝั่งกำลังทำอะไร
ความคิดถึงจากหนึ่งคนไกล ... ได้รับหรือยังคนดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 15, 2011, 08:24:23 am
เช้านี้อากาศเย็นย่ำ

ฝนชะโลมพรำ ฉ่ำกระจ่าง

มองเห็นทิวแดดแผดจาง-จาง

คงเป็นแสงที่ทางฟ้าฝั่งนั้นฝ่าฝนมา

ได้รับอุ่นไปจากฟากฝัน

รับรู้ความสัมพันธ์ฝันหา

ที่ส่งความห่วงใยแนบแดดไอมา

จึงส่งความคิดถึงกลับโค้งฟ้า ถึงคนที่ส่งมาจากฟ้าเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 15, 2011, 07:17:34 pm
ฝนร่วงพรำฉ่ำทั้งวัน

ความห่วงใยถักทอกลั่นให้หวั่นไหว

จึงสลักปักอักษรส่งกลอนไป

ถึงคนดีอีกฟ้าไกลที่ใจรอ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 16, 2011, 07:36:23 am

ล ะ ลิ่ ว ล ะ อ อ ง ฝ น
กับเช้าที่ไม่ลานลนออกไปไหน
ท้องฟ้าอึมครึม .. ลมพัดไกว
วันนี้ฝนคงโปรยปรายไปอีกค่อนวัน


ค น ดี ข อ ง ฉั น  ..  อี ก ฝั่ ง ฟ้ า

ใต้ผืนนภาที่ฝั่งฝัน
ความคิดถึงยังคงมีให้กัน
แม้บางวันสัญญาณอาจขาดช่างไป


ร อ ค อ ย เ ส ม อ
สัญญาณแทนความอ่อนไหว
ความคิดถึงจากอีกฟากฝั่งไกล
ยังเหมือนเดิมอยู่ .. ฉันเชื่อใจ .. เช่นวันวาน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 16, 2011, 07:40:19 am

ช่ ว ย นี้ พ า ยุ เ ข้ า
ก็ทำเอาฉันสั่นไหว
กับสัญญานของหัวใจ
ที่ล่าช้าไปในบางคราว


เ ป็ น ห่ ว ง เ ธ อ รู้ ไ ห ม
อากาศเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวร้อนหนาว
ได้แต่ฝากฟ้า วอนดวงดาว
ช่วยโอบกอดเธอยามหนาว
...แทนฉันที...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 16, 2011, 08:05:32 am
ฝนยังย่ำพรำที่นี่

ในวันนี้ฟ้าเปลี่ยนสีเธออยู่ไหน

เป็นห่วงนะ-ระวังโดนฝนไอ

จะเจ็บไข้ไม่สบายในช่วงวัน

อย่าวิ่งเล่นตากฝนเป็นเด็กเด็ก

อย่าทำเอ็กซ์เดินตากไปอะไรแบบนั้น

นั่งรอรับความห่วงใยที่ให้กัน

อยู่ตรงนั้นตรงฟากฝันฟากฝั่งเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 16, 2011, 08:35:40 am

ป ร อ ย ฝ น ห ล่ น ม า ไ ม่ ข า ด ส า ย
"คิดถึง" ไม่ขาดหาย .. ในฝั่งฝัน
ฝนทางโน้นคงกำลังตกเหมือนกัน
ในเชาวันที่หนาวเหน็บ
.. ยังเก็บความห่วงหาส่งไปที่เดิม ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 16, 2011, 08:56:51 am
รับรู้ความห่วงหามาที่เก่า

ตรงที่เงาความเป็นเรายังสะท้อน

ฝนจะพรำฟ้าจะร้องละอองแดดจะรอน

ความห่วงหาไม่ถ่ายถอนยังส่งย้อนกลับที่เดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 16, 2011, 09:05:33 am

ค ว า ม เ ขี ย ว ช ะ อุ่ ม พ ร ม ต้ น ห ญ้ า
หลีงฝนทาพรมพื้น
หลากชัวิตได้กลับคืน
ความสดชื่นได้กลับมา


ห ลั ง ฝ น ล า ฟ้ า แ จ่ ม ใ ส
อีกครึ่งฟ้าไกลที่กำลังห่วงหา
เป็นอย่างไรบ้างกับวันที่ผ่านมา
เหนื่อย .. ท้อ .. อ่อนล้า
.. ถ่ายทอดมาเพื่อแบ่งเบา ..


พั ก ผ่ อ น บ้ า ง ย า ม ว่ า ง เ ว้ น
รับสายลมเย็น - เย็นยามเหงา -เหงา
คิดถึงฉันนิดนึงแค่ .. เบา - เบา
แล้วสูดเอา "ความคิดถึง" จากฉันไป
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 16, 2011, 09:41:17 am
ฟากฟ้าฝั่งนี้

ยังคิดถึงทุกนาทีอยู่ที่เก่า.

แม้เหนื่อยล้า ได้กำลังใจมาแบ่งเบา

ในเวลาที่เหงา-เหงาความเป็นเรายังทักทาย

คนดีอีกฝั่งของฉัน

ฝนตกอยู่ไหมที่นั่นหรือจางหาย

ฉันจากอุ่นไอจากเมฆฝนที่หล่นกระจาย

แตกเม็ดปรายเป็นความคิดถึงจากใจไปให้เธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 17, 2011, 10:51:26 am

ค ว า ม ก ด อ า ก า ศ ต่ำ ล อ ย พ า ด ผ่ า น
พายุเปลี่ยนฤดูกาลกำลังทำงานหนัก
อากาศขมุกขมัวอีกทั้งหนาวนัก
และ... คิดถึงคนรัก อีกฝั่งฟ้าไกล


ตั้ ง แ ต่ เ มื่ อ ว า น คื น
อากาศฝืน - ฝืนไม่สดไส
แล้วความคิดถึงที่ส่งไป
ยังถึงเธออยู่ใช่ไหม ... คนดี

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 17, 2011, 10:56:58 am

ฝ น กำ ลั ง ริ น ร่ ว ง
เป็น้นห่างเธอ .. อีกฝั่งฟ้า
ดูแลตัวเองด้วยนะ .. คนไกลตา
โปรดรู้เอาไว้ว่า .. ฉันห่างหาทุกนาที


อี ก น า น ไ ห ม
กว่าฟ้าจะสดใสกว่าตอนนี้
ฝนตก อากาศหนาว แล้วต้องเหงาซะทุกที
ได้แต่ฝากฟ้า เมฆฝน ณ เวลานี้ บอกเธอคนดีว่า

" คิ ด ถึ ง "
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 17, 2011, 11:40:14 am
ผ่านหมอไออันหนาวเหน็บ

ได้รับเก็บความรู้สึกที่ลึกซึ้ง

ความคิดถึงจากฟากฟ้าของคนนึง

ที่ยังคิดถึงทุกห้วงฤดูกาล

ในยามอากาศหนาว

ยังห่วงเขาว่าเป็นอะไรไหม

ห่มผ้าอยู่หรือเปล่านะคนไกล

ความอาทรที่ส่งไป ได้รับแล้วใช่ไหม คนดี...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 17, 2011, 12:02:52 pm

ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ที่ ข้ า ม ข อ บ ฟ้ า
มาถึงแล้วทีชายคาหน้าบ้าน
คนไกลจากอีกฟากฟ้าได้ไหว้วาน
ขอบคุณสายลมไหวหวาน
.. ที่ร่วมสร้างตำนานรักข้ามฟ้า ใต้นภากว้างไกล ..


ข อ บ คุ ณ เ ธ อ ที่ แ ด น ฝั น
ขอบคุณความผูกพันธ์ที่มอบให้
ขอบคุณในทุก - ทุก อุ่นไอ
ขอบคุณหนึ่งหัวใจที่อีกฟ้าไกล

" คิ ด ถึ ง กั น "
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 17, 2011, 12:18:05 pm
หอบไว้แบบเดิมๆ

มากเพิ่มคือความห่วงหา

คิดถึงเธอเสมอแหละตลอดมา

อาทรก็ยังข้าวโค้งฟาเหมือนเหมือนเดิม

ไม่มีสิ่งใดไหนแปรเปลี่ยน

ทุกสรรพสิ่งหมุน-หมุนเวียนเพียรส่งเสริม

กำลังใจที่โค้งฟ้าก็ฟ้าเดิม

ใจที่ต่อเติมก็ใจเดิมเดิมของคนเดียว^^

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 17, 2011, 12:35:29 pm

จ ะ ก า ล เ ป ลี่ ย น เ วี ย น ผั น ไ ป แ ค่ ไ ห น
ความคิดถึงที่รับไว้ยังสม่ำเสมอ
แม้คนละฟากฟ้าไม่อาจพบเจอ
ก็ยังได้รับไออุ่นเสมอ .. จากเธออีกครึ่งนภา


ค ว า ม คิ ด ถึ ง ที่ ส่ ง ใ ห้
ความห่วงใยและห่วงหา
จะเห็นได้จากสุดปลายสายตา
ที่ผืนแผ่นฟ้า จะมีความห่วงหาส่งมา
... ทุกนาที ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 17, 2011, 12:44:04 pm
ยังยิ้มได้ไหมใวนนี้

ในวันที่ฟ้ามากมีความเหน็บหนาว

เม็ดฝนซายังหล่นมาเสียยืดยาว

ความอบอ้าวราวร้อนจึงไม่มี

ฉันยังยิ้มอยู่ที่โค้งนภา

อีกฝั่งฝันที่ดาราไม่มีแสง

หมอกมันหนาฟ้ามาทึบดาวหมดแรง

แต่ฝากแบ่งความคิดถึงกับหมอกไป
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 17, 2011, 09:54:23 pm

อ า ก า ศ ช่ ว ง นี้ จ ะ เ ย็ น ม า ก

ฉันขอฝากดาวเกลื่อนฟ้า
ช่วยนำอุ่นไอไปโอบกอดคนไกลตา
ที่อีกปลายฝั่งฟ้ายังห่วงใยหัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 17, 2011, 10:11:00 pm
หลับหรือยังคนดีของฉัน

คืนนี้หมอกหนาวขวางกั้นจันทร์บนฟ้า

จึงฝากอุ่นไอแนบหมอกนี่แหละมา

หากอากาศเย็นกระทบหน้ารู้ไว้นะว่ายังห่วงใย

ฝันดีนะคืนนี้

จะสั่งหมอกหนาวทวีโหมให้

ห่มผ้าด้วยระวังป่วยเพราะหมอกไอ

ราตรีสวัสคนอีกฟ้าไกล ฉันก็จะหลับไหลในนิทรา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 18, 2011, 08:55:10 am

ค น ดี ข อ ง ฉั น
ตื่นจากนิทราฝันหรือยัง
อากาศหนาวเย็นไม่หยุดยั้ง
ความคิดถึงก็ยังไม่เคยหยุดสักวัน


ล ม แ ร ง  อ า ก า ศ ห น า ว  ค ร า ว ฤ ดู เ ป ลี่ ย น
แต่ความคิดถึงยังวนเวียนไม่ไหวหวั่น
คงเป็นเหมือนเช่นเดิมทุก - ทุกวัน
ความคิดถึงที่ส่งไปนั้น .. จากหัวใจ

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 18, 2011, 09:04:32 am

ที่ ฟ้ า ร า ว ฝั่ ง นั้ น
จะหนาวสั่นเหมือนกันไหม
แต้ว่าแม้อากาศหนาวสักเพียงได
ก็อบอุ่นหัวใจไม่หนาวเลย


ไ อ อุ่ น จ า ก ค น อี ก ฝ า ก ฝั่ ง
ยังส่งสัญญาณดัง ไม่เคยนิ่งเฉย
ความอบอุ่นที่ไห้ไม่มีวันหายไปได้เลย
และสิ่งที่ฉันเอ่ย .. คือเธอที่ใช่เลย

.. สิ่ ง ที่ เ รี ย ก ว่ า ..
" หั ว ใ จ "

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 18, 2011, 01:00:55 pm
อากาศยามบ่าย

ยังหนาวมากมายจนอยากห่มผ้า

ตะวันร้อนยังย้อนแสงช่วยมา

แต่ไม่เห็นทีท่าว่าความหนาวจะลดค่าซาลงไป

คนดีอีกฝั่งฝันของฉัน

เธอคงเย็นหนาวเหมือนกันใช่ไหม

ฉันรับความสึกนึกคิดอุ่นไอ

เห็นว่ามันช่วยได้จึงส่งมันกลับไปให้เธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 18, 2011, 05:58:05 pm

ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฝั น
วันทั้งวันกับอากาศหนาว
ผ่านไปหนึ่งวันกับต่างเรื่องราว
ในสายลมหนาวกลับอุ่นราวอ้อมกอดของเธอ...


ค น ดี ที่ ป ล า ย ฟ้ า
ไออุ่นที่ให้มาฉันได้รับเสมอ
ขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ทำให้ฉัน .. มีเธอ
ความอบอุ่นใดที่เคยเอจ ก็ไม่เหมอนอ้อมกอดเธอ

.. คิดถึงจัง ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 18, 2011, 10:32:43 pm
ดึกแล้วนะคนดีของฉัน

ในคืนวันอากาศหนาวแบบนี้

รู้ไว้นะความคิดถึงยังมากมี

และฝากความหนาวทั้งราตรีส่งคนดีเข้านอน

ในคืนที่ดาวสร่างฟ้า

คืนนี้ที่จันทรามาถอดถอน

ฝากหมอกหนาวไอ ส่งคนของใจทุกขั้นตอน

จะเดินนั่งลงนอนส่งให้ถึงหมอนก่อนหลับตา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 18, 2011, 10:38:03 pm


ขอบคุณทุกช่วงทุกตอน

ขอบคุณความอาทรที่ย้อนมาให้

ขอบคุณทุกห้วงกาลที่ผ่านไป

ขอบคุณที่ใช้ทั้งหัวใจเพือกันและกัน

ขอบคุณนะคนดีอีกฝั่งฟ้า

ขอบคุณเงาตาที่ฟากฟ้าฝั่งนั้น

ขอบคุณเสมอมาที่ยังแบ่งเวลาคิดถึงกัน

ขอบคุณสรรพสิ่งร้อยพันที่หลอมรวมเป็นคนอีกฝั่งฝันที่ฉันรอ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 19, 2011, 08:09:51 am
สวัสดียามเช้า-เช้า

คนดีที่ร่วมหนาวของฉัน

เช้านี้ดีมองไปยังมีดวงตะวัน

จึงฝากความอบอุ่นระยะสั้นมาให้เธอ...

 :Emoticon-101_panda:

กินอะไรหรือยังคนดีของฉัน

อย่ามัวปั้นปั่นกลอนจนนอนเพ้อ

ไปทำงานหรือยังระหว่างทางระวังเจอ!!!

ความคิดถึงตัวเบ้อเล่อ!!!!ที่ดักเธอก่อนเข้างาน^^
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 19, 2011, 07:13:45 pm

ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฝั น
ตั้งแต่ตะวันนั้นฉาดฉาย
จนถึงเวลาที่ตะวันโบกมือบ๊ายบาย
ยังคิดถึงไม่หาย รู้ไว้นะเธอ


เ ดิ น ท า ง ไ ป ก็ ส ะ ดุ ด
ความคิดถึงที่หลุดมาเสนอ
เห็นแล้วว่าต้องใช่แน่ .. จากเธอ
รับเอาไว้ด้วยสุขล้นเอ่อ ขอบคุณนะเธอ

... อบอุ่นหัวใจ ...

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 19, 2011, 10:49:11 pm
นอนหรือยัง นั่งหรือยืน ตื่นยืนหลับ

มัวนั่งจับ มานั่งจอง นอนจองหา

จับคีย์บอร์ด จดคำบอก กรอกบอกมา

ให้เธอฝัน ให้เธอฝ่า  หมอกฝ่านอน

ฝันดีค่ำ ฝันดีคืน ในคืนนี้

หลับตาลง หลับตรงลี้ ที่ลี้หมอน

ฝากจันทร์มา ฝากจับมือ กุมมือนอน

ในคืนร้อน นอนคืนรัก อุ่นรักเอยลองรวมดูอีกแล้ว
      กบเต้นต่อยหอย+กินนรเก็บบัว
             เป็น  "กบเต้นต่อยหอยกินนรเก็บบัวหรือเปล่า?"
             เอ๊ะ หรือเป็น "กบเต้นต่อยหอยตอนกินนรเก็บบัวดีกว่า- -'"

ผิดถูกประการใดอภัยด้วย- -'
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 19, 2011, 11:07:03 pm
  เวงเวงไม่เอา บทนู้นบทนี้
มาผสมผสานเปงวรยุทธแผลงๆแระเด๋วโดนจนได้- -'คนดีอีกฝั่งฝัน

ในคืนนี้อากาศกลั่นจนหวั่นร้อน

จึงไม่ส่งอุ่นไอให้เธอนอน

แต่เพียงวอนจันทราผ่านฟ้ามา

จับมือเธอเอาไว้ในดวงจิต

ฝากจุมพิศแนบชิตให้หลับไหล

ฝันดีนะคืนนี้ฝันดีนะคนไกล

แม้หนาวเย็นผ่านกาลไปแต่หัวใจยังคงเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 20, 2011, 01:19:30 am
คืนที่พระจันทร์เคลื่อนตัวใกล้โลก
ท่ามกลางสายลมพัดโบกหวิวไหว
แสงสาดส่องไปทั่วฟ้าไกล
ขอฝากจันทร์ดวงใหญ่
..  กล่อมเธอคนไกลให้ฝันดี  ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 20, 2011, 01:28:15 am
โดดเดี่ยวในคืนค่ำ
ท่ามกลางท้องฟ้ามืดดำยังมีจันทร์แสง
หนึ่งอุ่นไอที่พัดมาพร้อมลมแรง
จากดินแดนแห่งความรักที่คนอีกฟ้าไกลส่งให้มา

ฝากจันทร์ดวงใหญ่
ส่งอุ่นไอให้คนที่ห่วงหา
ค่ำคืนนี้ภายใต้นภา
ช่วยบอกคนอีกฝั่งฟ้าว่าคนทางนี้

..  คิดถึงเหลือเกิน ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 20, 2011, 06:51:54 am
ตะวันยอที่ขอบฟ้า
ความห่วงหายังไม่ขาดสาย
ลอยไปในอากาศถึงเธอคนฝั่งไกล
จุมพิตที่หัวใจด้วยความห่วงใยและหวังดี


เช้าแล้วนะ .. คนในฝั่งฝัน
ความคิดถึงแรกของวัน ส่งไปตามความถี่
ถ้าตื่นแล้วก็รีบรับหน่อยนะคนดี
ความคิดถึงที่มี มากมายจนล้นออกมา


เก็บเงาตะวันมาให้
หวังว่าคนไกลที่ฉันห่วงหา
ได้รับไทอุ่นจากปลายนภา
ที่ส่งไปพร้อมกับคำว่า
"คิดถึง"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 20, 2011, 02:10:02 pm
อากาศร้อนตะวันรอนได้เหมือนเก่า

ในวันที่แดดเผาเราจนไหม้

เธออีกฝั่งฝันจะฝ่าฟันมันอย่างไร

อากาศร้อนกลัวทำให้หงุดหงิดง่ายกว่าที่เป็น

จึงส่งสายลมจากฟากฟ้า

มุดรอดผ่านสุริยามาคงเห็น

อากาศร้อนขอพัดผ่อนด้วยลมเย็น

แล้วอีกเดี๋ยวความคิดถึงที่ขอบฟ้าเส้นคงตามมา...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 20, 2011, 02:48:43 pm
ตั้งแต่แรกตื่นลืมตา

รับความคิดถึงจากอีกฝั่งฟ้าส่งมาให้

ลอยวนเวียนวกวนบนหัวใจ

แล้วพุ่งใส่ตอนลุกได้จากนิทรา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 20, 2011, 09:48:58 pm
หลับตรงนี้ ที่นี่ ที่นอนหลับ

ฝันดีนับ หลับไป หลับในฝัน

วันนี้ร้อน นอนชื่น นอนคืนวัน

ให้สายลม ห่มกัน ห่มฝันให้

คืนดึกดื่น คืนค่ำ ย่ำค่ำคืน

ไหวหวั่นฟื้น ลืมตาตื่น ตาฟื้นไหว

ไปส่งคำ พร่ำกล่อม มากล่อมไป

คืนนี้ขอ ส่งใจส่ง ให้ในค่ำคืน....
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 20, 2011, 09:52:19 pm
หลับลงนะคนดี

ค่ำคืนนี้จะพัดวีให้

ส่งลมหนาวพัดพราวจากฟ้าไกล

ปัดเป่ายุงมดไรไม่ให้ตอม

ฝันดีนะที่รัก

วอนลมปักหมุนวนจนใจหลอม

ซึมซับลมจากฟากฟ้ามาดมดอม

เป็นกลิ่นหอมกล่อมนอนก่อนนิทรา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 20, 2011, 10:47:28 pm
คนดี ..  คิดถึงมากรู้ไหม
วันนี้ไร้ลมพัดไกว..อากาศร้อน
เหนื่อยล้าเพราะแดดรอน
แต่ทุกขั้นทุกตอนยังเว้าวอนอ้อนดวงใจ


คนดีของฉัน
เหนื่อยล้าเหมือนกันไหม
อยากแนบอิงอุ่นไอ
ของคนที่ฝั่งไกล..แค่เธอก็พอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 21, 2011, 07:30:26 am
ตื่นหรือยังนะป่านนี้

แต่เช้ามีความอาทรมาที่นี่นะรู้ไหม

ความคิดถึงอีกครึ่งฟ้าก็มาพร้อมอุ่นไอ

ความห่วงหาจากขั้วฟ้าไกลก็ไม่ได้ไปไหนจึงแวะมา

ตื่นหรือยังคนดีของฉัน

มีคนส่งสายใยสัมพันธ์มาหา

ถักทอแล้วเสร็จสรรพไม่ต้องนับให้เสียเวลา

หากเช้านี้ตื่นฟื้นลืมตา

รู้ไว้นะที่มา-จากฟากฟ้าฝั่งฝันเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 21, 2011, 07:42:02 am
แสงตะวันออกมาทายทัก
เธอที่รักเห็นบ้างไหม
ที่ตะวันนั้นฉันฝากความห่วงหาไป
หวังว่าเธอที่อีกฟ้าไกล..คงมองเห็นใช่ไหม
...คนดี...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 21, 2011, 07:45:43 am
มีเหนื่อยบ้างบางเวลา

แต่ความสัมพันธ์ที่ส่งมาก็เอาไหว

จึงเข้มแข็งแกร่งได้ไม่เหมือนใคร

และก้าวเดินออกไปด้วยใจเย็น

เธอเองหากเหนื่อยล้า

ก็หยิบเอาสายลมจากฟากฟ้าที่เคยเห็น

หยิบอุ่นไอในยามหนาวกว่าที่เป็น

แล้วคลุมใส่ใจที่เต้นทุกสรรพสิ่งทีเธอเป็นคงหายดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 21, 2011, 09:19:59 am

ค ว า ม เ ห นื่ อ ย ล้ า ไ ม่ ว่ า เ ว ล า ไ ห น
แค่นึกถึงคนไกลก็หายท้อ
รับรู้ถึงความห่วงใยโดยไม่ต้องรอ
ไม่ต้องวอนขอจากใคร
... แค่คนเดียวทที่ทั้งใจ ต้องการ ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 21, 2011, 09:32:19 am

ห น้ า ที่ ข อ ง เ ร า ไ ม่ เ ท่ า กั น
ทำให้เธอและฉันห่างสุดปลายฟ้า
กว่าจะโคจรมาพบก้ต้องใช้เวลา
และแม้ห่างไกลสุดฟ้า .. ก็ยังพบว่า
"เธอมีอยู่จริง"


เ ธ อ ที่ รั ก  ..  สุ ด ป ล า ย ฝั น
รออยู่เหมือนกันไหมกับบางสิ่ง
รอสักวันที่ควมฝันจะเป็นจริง
รอสักวันที่จะได้ซบไออุ่นอิง ใกล้ - ใกล้ กัน


แ ต่ ต อ น นี้ ถึ ง เ ว ล า ข อ ง แ ล้ ว
ละความอ่อนล้าและกำลังที่เบาแผ่วเพื่อหลับฝัน
ในเวลาที่เธอกำเดินทางในโลกความเป็นจริง .. แต่ฉันจะฝันถึงกัน
กระวิบบอกความคิดถึงให้ไหวหวั่น
.. ในนิทรา ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 21, 2011, 02:48:31 pm
คนดีอีกฝั่งฝัน

วันนี้ความร้อนกลั่นเป็นเม็ดฝน

ตกลงมาจากฟากฟ้าที่เบื้องบน

ดับความร้อนรนจนลดลงไป

คนดีของฉัน

ยังหลับอยู่แบบนั้นระวังแดดเผาไหม้

ตื่นขึ้นมาแห้งซาเป็นลำใย

ตื่นได้แล้วตื่นรับอุ่นไอและความคิดถึงจากฟ้าไกลที่ส่งมา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ มีนาคม 21, 2011, 03:24:36 pm
ถึงคนดี...ที่อยู่ทางนั้น
อีกฝั่งที่ฝันเอาไว้
คิดถึงนะ...คนดีของใจ
ยังเหมือนเดิมใช่ไหมระหว่างเรา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 21, 2011, 03:31:53 pm

ถึ ง ค น ดี อี ก ฝั่ ง ฟ้ า
ได้รับความห่วงหาส่งมาให้
รีบลุกจากนิทราที่ฝั่งไกล
ตื่นมารับอุ่นไอจากคนดี

ฟ้ า ที่ ฝั่ ง ใ ก ล้
ยังไม่มีเมฆฝนใดลอยมาทางนี้
ฟ้ายังเป็นสีฟ้าสดใสดี
อากาศยังไม่ร้อนจนต้องวิ่งหนี
กำลังอุ่นพอดี .. นะคนดีที่ฝากฝั่ง

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 21, 2011, 03:35:22 pm

@เจ้หน่อย


ยั ง เ ห มื อ น เ ดิ ม เ ส ม อ
แม้ไม่ได้เจอกันอย่างนี้
ฟากฟ้าแม้กว้างไกล .. แต่หัวใจยังดี
ความคิดถึงใด - ใดที่เคยมี

... ถึงวันนี้ "ยังเหมือนเดิม" ...

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: แมงปอปีกบาง ที่ มีนาคม 21, 2011, 05:22:02 pm
ถึงคนดี...ที่อีกฝั่งฝัน
วอนแสงจันทร์กระจ่างถึงเธอที่แสนไกล
ด้วยความห่วงจากคนฝั่งนี้ถึงเธอได้ยินไหม
วอนทุดดวงดาวบอกเธอด้วยนะใจ...ว่าคิดถึง


(http://www.kaweeclub.com/uppic/tn/nl023.jpg)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: แมงปอปีกบาง ที่ มีนาคม 21, 2011, 06:00:00 pm
ถึงคนดี...ที่อีกฝั่งฝัน
ฝากแสงของจันทร์ที่กระจ่างจากตรงนี้
ส่งถึงใจเธอคนที่แสนดี
ฝากบอก...เขาที...รัก..และ..ห่วงใย


........ Takeshi .............

(http://www.kaweeclub.com/uppic/tg/gjh51.jpg)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 21, 2011, 06:03:12 pm
ถึงคนดี...ที่อยู่ทางนั้น
อีกฝั่งที่ฝันเอาไว้
คิดถึงนะ...คนดีของใจ
ยังเหมือนเดิมใช่ไหมระหว่างเรา


เหมือนเดิมตลอดมา

ตราบกาลจันทราไม่บวกเพิ่ม

ใจดวงเก่าระหว่างเราก็คงเดิม

แต่หากมันจะบวกเติมก็จะคูณเพิ่มทวีเพื่อเปลี่ยนแปลง^^
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 21, 2011, 07:00:48 pm

ถึ ง เ ธ อ ค น ดี  ..  ที่ ฝั่ ง ฝั น
มองไปที่ฟ้าเดียวกัน .. เห็นไหม
ท้องฟ้าสีน้ำเงินครามยามอาทิตย์ลับลา .. สวยจับใจ
ฉันมองไปที่ฟ้าไกล .. อยากให้คนของใจได้เห็นมัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 21, 2011, 09:33:47 pm
ฟากฟ้าฝั่งนี้

กำลังจะหลบหนีเข้าหลับไหล

เธอคนดีทำอะไร

หรือกำลังก้าวออกไปทำหน้าที่ยิ่งใหญ่่คือการงาน

เดินทางดีดีนะคนดีของฉัน

ขอส่งความสัมพันธ์ที่แสนหวาน

แต่งแต้มเติมเต็มจินตนาการ

ให้ค่ำคืนนี้หนีผ่านตลอดกาลตลอดคืน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 21, 2011, 10:49:21 pm
ฝันดีนะที่รัก ..  พักความอ่อนล้า
ก่อนหลับตายังส่งมา. ..  ความคิดถึง
ขอบคุณนะ. ..  ความห่วงหาทุกห้วงคนึง
แม้เป็นความคิดถึงหนึ่ง. .. ก็ซึ้งทั้งหัวใจ


ขอให้เธอผ่านคืนนี้ .. และหลับฝัน
รอที่เก่าแล้วกัน .. อย่าเพิ่งรีบไปไหน
เดี๋ยวอีกสักพัก .. จะตามไป
พบเธอที่ฝ่งฝันไกล .. เช่นเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 22, 2011, 07:53:36 am
สวัสดียามเช้า

วันนี้แสงแดดส่องเบาพอสุขสม

ไม่ร้อนผ่าวหนาวร้อนเพราะแดดลม

จึงส่งความคิดถึงที่เพาะบ่มข้ามฟ้ามา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ มีนาคม 22, 2011, 02:12:52 pm

@เจ้หน่อย


ยั ง เ ห มื อ น เ ดิ ม เ ส ม อ
แม้ไม่ได้เจอกันอย่างนี้
ฟากฟ้าแม้กว้างไกล .. แต่หัวใจยังดี
ความคิดถึงใด - ใดที่เคยมี

... ถึงวันนี้ "ยังเหมือนเดิม" ...


ขอบคุณ...ฟ้ากว้าง
ที่ทำให้เรามีเราอย่างนี้
ถึงขอบฟ้าขวางกั้น..แต่ยังมีความรู้สึกดีดี
ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป


 e044 e044ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะ..พี่ๆน้องๆชาวกวีคลับ p20
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ มีนาคม 22, 2011, 02:19:25 pm

เหมือนเดิมตลอดมา

ตราบกาลจันทราไม่บวกเพิ่ม

ใจดวงเก่าระหว่างเราก็คงเดิม

แต่หากมันจะบวกเติมก็จะคูณเพิ่มทวีเพื่อเปลี่ยนแปลง^^

ทุกคำที่เธอบอกมา
รู้ไหม..มีค่าแค่ไหน
ขอบคุณฟ้ากว้างที่เพิ่มความห่วงใย
หัวใจอยู่ใกล้..แม้ไกลระยะทาง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 22, 2011, 02:45:37 pm
ทุกคำที่เธอบอกมา
รู้ไหม..มีค่าแค่ไหน
ขอบคุณฟ้ากว้างที่เพิ่มความห่วงใย
หัวใจอยู่ใกล้..แม้ไกลระยะทาง


ทุกความผูกพันธ์ระหว่างเรา

ยังติดตามเป็นดั่งเงาไม่ไปไหน

ถึงฟ้ากว้างทอดขวางทะเลไกล

แต่ใจใกล้ใกล้ชิดแค่นิดเดียว^^
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ มีนาคม 22, 2011, 03:26:24 pm

ทุกความผูกพันธ์ระหว่างเรา

ยังติดตามเป็นดั่งเงาไม่ไปไหน

ถึงฟ้ากว้างทอดขวางทะเลไกล

แต่ใจใกล้ใกล้ชิดแค่นิดเดียว^^

ฝากทะเลที่กั้นกลาง
สองเราห่างแค่ระยะทางเท่านั้น
ความห่วงใยและความผูกพันธ์
เราอยู่ใกล้กัน..แค่หลับตา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 22, 2011, 05:31:34 pm

@ เจ้หน่อย & ซากุระอิ


ยั ง เ ห มื อ น เ ดิ ม ไ ม่ เ ป ลี่ ย น
วันเวลาผันเวียนไม่เปลี่ยนฝัน
ยังคิดถึง และคงคิดถึงเช่นเดียวกัน
แม้ล่วงวันผ่านไป .. ยังคงเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 22, 2011, 05:57:49 pm
คิดถึงกันตลอดมา

ในวันที่ดาวเกลื่อนฟ้ายังอยากเก็บมาให้

ยามตะวันรอนสะท้อนแดดไอ

ยังแนบความห่วงใยใต่ฟ้าผืนใหญ่มาให้กัน :Emoticon-109_panda:
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 22, 2011, 06:19:15 pm

ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ใ ต้ ผื น ฟ้ า
ที่ส่งมา .. รู้สึกได้
อีกทั้งความคิดถึง .. จากแดนไกล
และร้อยพันแรงใจ .. ที่ให้มา


คิ ด ถึ ง .. เ ห มื อ น กั น

จงรับมัน .. ที่ใต้ฟ้า
และยิ่มกลับ .. ฝากแผ่นนภา
เพื่อส่งสัญญาณว่า .. ได้รับความห่วงหาแล้วเช่นกัน


 :emo9 (7):
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 22, 2011, 08:08:40 pm
ยืนยิ้มได้ใต้แผ่นฟ้า

เป็นภาพตรึงนภาแสดงว่าความคิดถึง

ที่ส่งมาจากฟากฟ้าได้ตราตรึง

และส่งผ่านห้วงคำนึงถึงคนไกล
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 23, 2011, 12:08:13 pm

ท้ อ ง ฟ้ า มื ด ส ลั ว
แผ่กว้างไปทั่วแผ่นผืน
ฝนซาห่าใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืน
ที่แอบหลับยังสะดุ้งตื่น เพราะหนาวเย็น


แ ล้ ว ที่ ฝั่ ง ฟ้ า นั้ น
เหมือนกันหรือเปล่า .. ฝนสาดกระเซ็น
รุ้งที่ปลายฟ้าหลังฝนซา .. คงมองเห็น
สายรุ้งนั้นขะเป็นเช่นสะพานส่งความคิดถึง
.. ให้คนไกล ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 23, 2011, 02:47:41 pm
มองเห็นสายรุ้งถักทอ

ในยามที่ฝนชะลอเม็ดหลั่ง

เมฆฝนที่บนฟ้าก็คงยัง

บอกเธออีกครั้งว่าให้อดทน

รอคอยยามที่ฝนซา

ความสดใสของเมฆฟ้าคงสวยล้น

อนุสตินี้ยังใช้ได้ดีกับทุกคน

อนุสติฟ้าหลังฝน อุบายที่ให้คนเห็นความเป็นจริง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ มีนาคม 23, 2011, 05:19:52 pm
คิดถึงรู้ไหมคนดี
แม้ขอบฟ้า..จะขวางกั้นฝั่งฝัน
ฝากฟ้า ฝากดาว บอกว่าห่วงใยกัน
ว่ารักและผูกพันยังเหมือนเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: แมงปอปีกบาง ที่ มีนาคม 23, 2011, 05:44:13 pm
ถึงคนดี...ที่อีกฝั่งฝัน
ฝากผ่านดวงดาวและดวงจันทร์ที่ส่องแสงในตอนนี้
เก็บใส่กล่องความทรงจำให้เธอคนที่แสนดี
ฝากบอกว่า "แมงปอปีกบาง" ตัวนี้ .. คิดถึงใจ


(http://www.kaweeclub.com/uppic/ti/3mq66.jpg)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 23, 2011, 06:28:19 pm
รับรู้ได้ตลอดมา

ความคิดถึงจากอีกฝั่งฟ้าที่ส่งมาให้

รับได้ด้วยใจหนึ่งใจ

และส่งความคิดถึงกลับไปให้จากคนหนึ่งคน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 23, 2011, 07:30:00 pm
คนดีอีกฝั่งฝัน

เวลานี้คงผันตัวสู่โลกกว้าง

ก้าวขาออกมาจากรังบางบาง

แต่อย่าลืมระหว่างทางเก็บอุ่นไอจางจางไปห่มกาย
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 23, 2011, 08:29:11 pm
คนดีอีกฝากฝั่งนั้น

คงหลับไปในความฝันแล้วใช่ไหม

ฝันดีแล้วกันนะฝันดีตลอดไป

แม้ฟากฟ้าไม่เคยใกล้ แต่หัวใจเราใกล้กัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 25, 2011, 11:11:04 am

ห า ย ไ ป ห ล า ย วั น
คิดถึงกันบ้างไหม
ที่ใต้ฟากฟ้าไกล
วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคนดี


ด้ ว ย ง า น ม า ก ล้ น
ไม่มีเวลามาบ่นอย่างนี้
แต่ความห่วงหายัมี
ให้เธอคนดีเช่นวันวาน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 25, 2011, 11:14:34 am

แ ร ง พ า ยุ พั ด โ บ ก
สายลมโยกจนหวาดหวั่น
อยู่ทางนั้นเป็นอย่างไรกัน
ดูแลตัวเองที่ฝั่งฝันให้ดี -ดี


เ ป็ น ห่ ว ง อ ยู่ เ ส ม อ
รอวันพบเจอใต้ฝากฟ้าแผ่นนี้
ความคิดถึงอยู่ห่าง - ห่างยังคงมี
ฝากสายลมพัดความหวังดีไปถึงเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 25, 2011, 11:18:05 am
ฟากฟ้าฝั่งนี้

ยังคงอยู่ที่นี่ที่เก่า

เสียงที่ผ่านไปมายังเป็นเรา

ความเอื้ออาทรเบาเบา ก็ยังเข้ามาทักทาย

ห่างไปหลายวัน

แต่ยังเชื่อมั่นว่าไม่ได้หาย

คิดถึงเสมอมาคิดถึกมากมาย

คิดถึงแทบตายไม่รู้ทำไม^^
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 25, 2011, 11:41:01 am

เ สี ย ง ข อ ง ค ว า ม คิ ด ถึ ง
ดังก้องอื้ออึงอยู่ไม่หาย
แม้อยู่คนเดียวไม่รู้สึกว่าเดียวดาย
เหมือนหนึ่งความหมายที่มีค่ามากมายอยู่รอบตัว


อ า ก า ศ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง บ่ อ ย
ระวังหน่อยจะปวดหัว
เป็นห่วงกลัวไม่สบายเนื้อสบายตัว
อย่ามัวแต่เที่ยวไปทั่ว ไม่ระวัง


แ ส ง แ ด ด ทำ ง า น อี ก ห น
ความคิดถึงปะปนความความอบอุ่นอีกครั้ง
ความห่วงหาของคนอีกฝากฝั่งส่งแรงพลัง
ให้ต่อสานความหวังได้อีกยาวไกล

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 25, 2011, 01:02:07 pm

แ ผ่ น ดิ น สั่ น ไ ห ว
เธอคนไกลระวังด้วย
กลัวเหลือเกิน เพราะธรรมชาติกำลังป่วย
ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรทัน


ฟ้ า ค รื้ ม เ ม ฆ บ ด บั ง
แสงทรงพลังกลับถูดปิกกั้น
แต่ความคิดถึงยังดึงดัน
ทะลุเมฆหมอกกั้นไปถึงเธอ

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 25, 2011, 03:13:47 pm
ธรรมชาติคงทำอะไรฉันไม่ได้

เพราะเตรียมใจไว้แล้วแต่หนหลัง

ต่อฟ้าถล่มจนจมพัง

ก็ไม่หวั่นสักครั้งเรื่องความตาย

ห่วงแต่เธอคนดี

อยู่ในเขตพื้นที่ที่ยุบหาย

รอบพระนครอ่อนไหวจะทลาย

รักษาตัวให้มากมายไว้นะเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 25, 2011, 05:18:05 pm
คนดีอีกฝั่งของฉัน

หมดเวลาแล้วหนึ่งวันฉันต้องกลับบ้าน

ขอเธอตื่นมาแจ่มใสพบอุ่นไอเช่นเมื่อวาน

แล้วจะรอสายลมตะวันตกพัดผ่านแม้เนินนานตรงที่เดิม....
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 25, 2011, 06:38:56 pm

ข อ บ คุ ณ ใ น ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
ฉันไม่เป็นไร .. ยังยิ้มอยู่
เกิดตายนั้นของคู่
เพราะรู้อยู่แต่ก็ยังไม่อยากให้มาถึงเร็วเกินไป


ธ ร ร ม ช า ติ ไ ม่ อ า จ ค า ด ก า ร ณ์
วันนี้หรือวันหน้า เพียงรับสานไม่หวั่นไหว
ถึงเวลาทวงคืนก็ต้องทำใจ
จะหนีอย่างไรสุดท้ายก็ไม่พ้น .. วัฏจักรกรรม

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 25, 2011, 06:44:46 pm

ทิ้ ง ค ว า ม อ่ อ น ล้ า
วางภาระหนักหนาเอาไว้ก่อน
พักผ่อนหลับตานอน
แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาสู้แดดรอน .. ตอนตื่นมา


ส า ย ล ม จ ะ พ า พั ด
เอาความเย็นมาสลัดความเหนื่อยล้า
โอบกอดด้วยอุ่นไอตลอดเวลา
หวังว่าตื่นขึ้นมาจะคลายความอ่อนล้าได้บ้าง .. ก็คงดี

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 25, 2011, 08:11:26 pm
ถึงคนดีอีกฝั่งฝัน

ย่ำเข้าเวลาของแสงจันทร์ยามพลบค่ำ

เธอคงกำลังก้าวเดินล่วงเผชิญฟ้ามืดดำ

ออกไปเพื่อทำภาระหน้าที่ที่เรียกว่างาน

เดินทางดีดีนะคนดีของฉัน

จะฝากดาวบอกกล่าวอุ่นไอหวาน

คิดถึงนะคนดีคิดถึงทุกทีเหมือนเมื่อวาน

คิดถึงตลอดกาลคิดถึงเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 25, 2011, 09:17:30 pm
ฟ้ามืดสลัวอย่างคืนนี้
ฉันกำลังทำหน้าที่เหมือนเมื่อวาน
และยังพอมีเวลามาส่งสาร
ส่งถ้อยคำหวานผ่านบทกวี


ยังคิดถึงและห่วงหา
ในทุกเวลาไม่เคยหน่ายหนี
ยังเหมือนเดิมนะ ความหวังดี
ยังมีให้เธอทุกนาทีที่หายใจ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 26, 2011, 05:46:00 am
เช่นกันเหมือนวันเก่าเก่า

แม้ความเหงาเกาะกุมยังไม่หวั่นไหว

เพราะรับได้ถึงอุ่นไอ

ที่อีกฟากฟ้าฝั่งใกล้ส่งให้ทุกเวลา

ฝันดีนะคนดีของฉัน

ฝันนดีแล้วกันก่อนพระอาทิตย์จ้า

ฉันจะยิ้มรับวันใหม่ให้เต็มอุรา

เพราะได้รับแล้วความห่วงหาจากอีกฝั่งฟ้าแต่ตะวันเดียว....
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 26, 2011, 08:22:56 am

อ รุ ณ ส วั ส ดิ์ เ ธ อ อี ก ฝั่ ง ฟ้ า
คงกำลังเดินหน้าตามภาระหน้าที่
ส่วนฉันกำลังพักผ่อนอย่างอารมณ์ดี
แม้ในวันนี้ฟ้าจะไร้สีมีเมฆบัง


ค ว า ม คิ ด ถึ ง ยั ง ไ ม่ ข า ด ส า ย
เคยมีความหมายอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นทุกหนครั้ง
แม้พระอาทิตย์ยามนี้จะถูดปิดบัง
ไร้แสก่อพลังแต่ยังมีแรงใจในความหวังอีกฝั่งฟ้าส่งมา

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: แมงปอปีกบาง ที่ มีนาคม 26, 2011, 12:02:15 pm
ถึงคนดี...ที่อีกฝั่งฝัน
ใต้เงาของจันทร์...เธอคิดถึงกันบ้านไหม
ฉันส่งความห่วงหาผ่านดวงดาวถึงเธอคนไกล
ฝากบอกเธอคนดีของใจ...ว่าฉันห่วงใย..และคิดถึง

(http://www.kaweeclub.com/uppic/tq/37716.jpg)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 26, 2011, 12:51:18 pm
ถึงคนดี...ที่อีกฝั่งฝัน
ใต้เงาของจันทร์...เธอคิดถึงกันบ้านไหม
ฉันส่งความห่วงหาผ่านดวงดาวถึงเธอคนไกล
ฝากบอกเธอคนดีของใจ...ว่าฉันห่วงใย..และคิดถึง

(http://www.kaweeclub.com/uppic/tq/37716.jpg)

รับรู้ได้ในความคิดถึง

แล้วเช่นกันนะอีกครึ่งของฟากฟ้า

คิดถึงเธอเสมอแหละตลอดมา

แม้บางทีเมฆบังตาความอ่อนล้ามาบังใจ

ยิ้มรับความอาทร

ที่จะสะท้อนกลับไปให้

วันนี้ยังอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนไป

ยังส่งความคิดถึงไปให้ได้รับหรือยัง?
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 26, 2011, 12:55:47 pm
คนดีอีกฝั่งฝัน

วันนี้เม็ดฝนพลันล่นจากฟากฟ้า

เซ็งชะมัดมันค่อนข้างขัดตา

ขวางการทำงานเป็นบ้าเบื่อจริงๆ

จึงแวะเวียนมาหา

รับอุ่นไอที่ส่งมาและทุกสิ่ง

ขอบคุณนะที่ฟากฟ้ายังประวิง

ขอบคุณที่ความคิดถึงยังไม่นิ่งขอบคุณจากใจจิงขอบคุณ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ มีนาคม 28, 2011, 10:03:59 pm
(http://www.kaweeclub.com/uppic/ie/eq3vr.jpg)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มีนาคม 29, 2011, 10:36:42 am
ถึงคนดีอีกฝั่งฝัน

วันนี้ลมหนาวพัดกันจนหวั่นไหว

เป็นอย่างไรบ้างบนระยะทางไกล

ลมหนาวทำร้ายเธอบ้างไหมบอกที

หากหนาวสั่นหวั่นไหว

จงเปิดรับอุ่นไอจากใจนี้

จะแทรกผ่านสายลมหนาวร้าวราวี

รับไว้นะความอบอุ่นที่แสนดีจากฟากฟ้าฝั่งนี้ที่เดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 09, 2011, 08:41:51 pm

ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฟ้ า
พักนี้หายหน้าหายตาไปไหน
ท้องฟ้าวันนี้ดูเหงาจับใจ
ที่อีกครึ่งฟ้าไกลจะเป็นอย่าไรนะ .. คนดี


วั น ห นึ่ ง ใ น ต อ น ส า ย ข อ ง เ ดื อ น เ ม ษ า
ฝนตกลงมาและ .. ฟ้าเปลี่ยนสี
แต่ความดถึงยังคงเดิม .. แม้นานปี
สายรุ้งหลากสีช่วยส่งข่าวว่าคนทางนี้

" คิ ด ถึ ง สุ ด หั ว ใ จ "

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 10, 2011, 12:51:58 am
ยังคงเดิมทุกวินาที

ที่ฟากฟ้าฝั่งนี้ยังเหมือนเก่า

มีมากมายหลากหลายเรื่องราว

ที่ในวันเหงาๆอยากเล่าให้ฟัง

อาจเพราะเวลาที่เหลื่อมล้ำ

จนทำให้ความทรงจำเกือบถูกฝัง

แต่ที่ฟากฟ้าแผ่นนั้นก็คงยัง

รับรู้ความคิดถึงที่คับคลั่ง...เหมือนเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 16, 2011, 10:26:13 am

ถึ ง ค น ดี อี ก ฝั่ ง ฟ้ า
แม้เวลาที่เหลื่อมล้ำ
แต่ก็ไม่อาจจะทำ
ให้ความรู้สึกมืดดำลงไป


ใ น ห้ ว ง  ค ว า ม คิ ด ถึ ง
ของใจดวงหนึ่งไม่หวั่นไหว
เคยเป็นมาก็เหมือนเดิมตลอดไป
ยังคงส่งความคิดถึงผ่านสายใยใต้ฟ้า

.. ที่เดิม ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 18, 2011, 06:46:47 am
รุ่งอรุณของวันใหม่

ที่ฟากฟ้าฝั่งไกลคงสดใสเหมือนฉัน

ตื่นขึ้นมากับการเดินช้าช้าอีกหนึ่งวัน

แล้วรับความรู้สึกที่ไม่มีใครขวางกั้นของอีกหนึ่งวันจากหนึ่งคน

เดินทางอย่างเดียวดาย

ในช่วงสายที่อาทิตย์ก่ายผ่านพ้น

จะแปะความคิดถึงให้ติดตรึ่งในกมล

แล้วความห่วงใยที่ล้นล้น จากคนฝั่งฟ้าเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 18, 2011, 07:26:35 am
(http://www.kaweeclub.com/uppic/ii/img_20110418_070932.jpg)


เช้าวันที่ฟ้าสดใส
ดวงอาทิตย์ว่องไวฉายแผดร้อน
ใต้นภาสีฟ้ายามแดดรอน
คนอีกฝั่งฟ้าส่งความห่วงหามาก่อนไปทำงาน


ในช่วงวันหยุดสุขสันต์
เธอที่ตรงนั้นขาดการ่อสาร
แต่ก็รับรู้ได้ว่าไม่เนิ่นนาน
เกินกว่าห้วงกาลของการรอคอย


ในเช้าวันอันวุ่นว้า
ขอให้เดินไปปข้างหน้าอย่าเหงาหงอย
เพราะจุดหมายอีกมายมากยังรอคอย
ให้เธอคว้าสอยเก็บมันมา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 18, 2011, 08:41:46 am
ยังคงเดินก้าวไป

กับหนทางทอดไกลข้างหน้า

แม้เหนื่อยท้อบ้างบางเวลา

แต่ยังตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อไป

ขอบคุณกำลังใจดีดี

ที่ยังมากมีไม่ไปไหน

แล้วเช่นกันนะอีกฟ้าไกล

จะวันนี้จะวันไหนทุกระยะของหัวใจยังใกล้กัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 18, 2011, 06:24:59 pm

ใ น เ ว ล า ต ะ วั น จ ะ ล า ลั บ
ก่อนจะกลับมาในวันใหม่
เก็บเอาภาพความทรงกำที่นภาไกล้
เพื่อฝากให้คนอีกฟ้าไกลได้เห็นมัน


บ น ท า ง เ ดิ น ที่ เห นื่ อ ย ล้ า
ทั้งขวากหนามขวางหน้าที่ทำให้ไหวสั่น
มองมาที่ฟ้าฝั่งนี้และคิดถึงกัน
แล้วรับความหวังดีจากฉัน .. คนใต้ฟ้าฝั่งเดิม


(http://www.kaweeclub.com/uppic/ii/img_20110418_175840.jpg)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 18, 2011, 11:52:53 pm
ในยามดึกดื่น

คนหนึ่งคนต้องตื่นจากการหลับไหล

ก้าวเดินบนหนทางไกล

จึงแวะส่งกำลังใจให้ฟ้าฝั่งเดิม

จงหลับฝันดีที่อีกฟากฟ้า

ค่ำคืนที่จันทราส่องแสงเพิ่ม

แสงขาวผ่องนวลจงหวนต่อเติม

ให้ใจดวงเดิมหลับฝันดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 19, 2011, 12:06:05 am

ในดึกดื่นค่ำคืนนี้
เธอคนดีอีกฝั่งฝัน
คงเดินทางข้ามราตรีนี้เช่นกัน
จึงส่งผ่านความผูกพันฝากจันทรา

คืนนี้จันทร์ดวงใหญ่
ช่วยเชื่อมต่อสายใยข้ามแผ่นฟ้า
ให้อีกหนึ่งคนไกลสุดปลายตา
ผ่านราตรีที่เหว่ว้าไปด้วยกัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 19, 2011, 12:24:28 am
คนดีอีกฝั่งของฟากฟ้า

ค่ำคืนนี้ยังไม่นิทราและหลับฝัน

ยังฝากสายใยเชื่อมใจจันทร์

ช่วยแปลสานผ่านรอยถักอักษรา

ได้รับสานจากจันทร์ส่ง

และฉันคงก้าวย่ำค่ำท้องฟ้า

พร้อมกับคนอีกฝั่งของนิทรา

ข้ามคืนนี้ใต้จันทราดวงเดียวกัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 19, 2011, 07:42:41 am

เมื่อค่ำคืนเผลอหลับไหล
ไปพร้อมกับคนไกลใต้แผ่นฟ้า
หลังจากส่งแรงศรัทธา
ก็คนความอ่อนล้าไม่ได้นาน


เพิ่งตื่นจากนิทราหลับฝัน
ก็คิดถึงคนอีกฟ้ากั้น .. จึงขับขาน
ร้อยเรียงเป็นกลอนกานต์
เพื่อต่อประสานสองหัวใจ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 19, 2011, 02:44:08 pm
ลืมตาตื่นขึ้นมา

ในยามที่อาทิตย์เกือบลับลาฟ้ากว้าง

เป็นอีกหนึ่งวันที่ความฝันเบาบาง

และยังรู้สึกได้ว่าทุกอย่างยังเหมือนเคย

จึงส่งความห่วงหาห่วงใย

ฝากอาทิตย์ที่กำลังจะลาไกลเอื้อยเอ่อ

เป็นบทกลอนสั้นที่ไม่มีวันผ่านเลย

ฝากบอกคนคุ้นเคยว่าคิดถึง...เช่นกัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 20, 2011, 08:22:12 am
()


ฟากฟ้ากลางเมืองใหญ่

ความวุ่นวายก็อย่างที่เห็น

ตึกสูงระฟ้ากว่าที่เป็น

มนุษย์เป็นเพียงของเล่นที่ผ่านไปผ่านมา

และฉันยังคงต้องเดินต่อ

เก็บคำว่าท้อซ่อนไว้ใต้ใบหน้า

และเติมเต็มกำลังใจที่รับได้จากนภา

ขอบคุณนะเส้นขีดของชะตาที่นำคนคนละโค้งฟ้ามาเจอกัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 20, 2011, 02:10:28 pm

ย า ม บ่ า ย ข อ ง วั น นี้
อาาศร้อนทวีที่องศา
นานครั้งสายลมจะพัดมา
ทำให้ร้อนยิ่งกว่าวันเมื่อวาน


ค น ดี ที่ ฝั่ ง นั้ น
หากล้าหวั่นจะช่วยหาร
ความท้อแท้บางห้วงกาล
เอามาให้ฉันช่วยแบ่งเบา

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 20, 2011, 09:21:34 pm
เพราะกำลังใจดี

ที่มากมีของอีกฟากฟ้า

ฉันจึงไม่เหงาอุรา

และรับรู้ได้ว่ายังมีใคร

เธอเองก็เช่นกัน

บางทีมีวันที่หวั่นไหว

มองมาทางนี้ที่ฟ้าไกลไกล

ยังมีความหวังดีส่งให้ด้วยใจเสมอมา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 21, 2011, 05:32:35 pm

ฟ้ า ห ลั ว ต ล อ ด ทั้ ง วั น
เธออีกฝั่งฝันเหนื่อยล้าบ้างไหม
พักผ่อนบ้างนะ .. กลัวว่าจะล้าเกินไป
แวะเติมกำลังใจที่ฉันส่งไปใต้นภา


ฟ้ า สี เ ท า ห ม่ น ห ม อ ง
แต่ความคิดถึงยังก้องทั่งแผ่นฟ้า
มีเพียงเธอเท่านั้นที่สัมผัสได้ตลอดมา
วามคิดถึงจากครึ่งฟ้าถึงอีกครึ่งฟ้า .. แสนไกล

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 22, 2011, 12:18:04 am
ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน

คงเหมือนเดิมอีกวันบนฟ้ากว้าง

กับการก้าวเดินบนหนทาง

เติมเต็มกำลังใจบางบางระหว่างวัน

เธอเองก็พักบ้าง

เพราะบางสิ่งบางอย่างก็แค่ฝัน

กำลังใจดีดีคนฝั่งนี่ก็เช่นกัน

รับไว้นะความผูกพันธ์แม้จะดูสั้นแต่จริงใจ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 22, 2011, 12:52:26 pm

ถึงคนดีอีกฝั่งฝัน
แดดร้อนทั้งวันทำฉันเหนื่อยล้า
แล้วที่ฟากนั้นเหมือนกันไหมที่แดดพรมทา
นำพาความอ่อนล้าให้มากัดกินใจ


แค่เพียงยังยิ้มอยู่
ก็เพราะรู้ถึงความหวังดีที่ส่งให้
จากอีกฟากฟ้าฝั่งไกล
แม้จะอ่อนล้าเพียงใดก็จะส่งแรงใจกลับคืน

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 22, 2011, 03:34:43 pm
ฟากฟ้าฝั่งนี้

ยังร้อนร้อนเช่นทุกทีไม่หนีหาย

แต่ก็เช่นกันในวันสบายสบาย

ความรู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยหน่ายเพราะข้างกายมีเธอ

แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ใกล้

แต่รู้สึกในอุ่นไอได้เสมอ

เก็บความเหนื่อยล้าเหล่านั้นไว้นะเธอ

ฉันจะส่งความห่วงหาที่ล้นเอ่อ เข้าไปแทน...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 23, 2011, 02:50:48 pm

ถึ ง ค น ดี ที่ ป ล า ย ฟ้ า
เหน็ดเหนื่อยไหมกับโชคชะตาอย่างวันนี้
อ้อนล้าบ้างหรือเปล่ากับปัญหาที่มี
ไม่เป็นไรนะคนฉันคนนี้จะเคียงข้างเธอ


รั บ ฟั ง ทุ ก อ ย่ า ง ที่ เ ธ อ เ ล่ า
อยู่ข้าง - ข้างยามเหงาและปลอบใจเสมอ
แม้จะร้องไห้หัวเราะหรือละเมอ
หรือวันที่น้ำตาเอ่อมองมาทางฟ้านี้สิเธอ

.. จะเห็นกำลังใจ ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 23, 2011, 04:01:58 pm
แม้ไม่ได้มองไปที่ฟ้าฝั่ง

แต่ทุกความห่วงหายังฝังอยู่ใกล้ใกล้

ฉันอยู่ตรงนี้ทุกวินาทีรับได้ด้วยใจ

ขอบคุณนะฟ้าฝั่งไกลที่ส่งอุ่นไอข้ามมา

วันนี้ฝนตกรุนแรง

เหมือนฟ้าจะแกล้งแกล้งให้ไหวล้า

เธอเป็นอย่างไรบ้างระหว่างเวลา

อ่อนแอหรือเปล่าถ้าฝนบนฟ้า..ตกพรำ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 23, 2011, 04:21:41 pm

(http://www.kaweeclub.com/uppic/ii/img_20110423_155940.jpg)


เ ม ฆ ฝ น กำ ลั ง พ า ด ผ่ า น
ในช่วงกาลตะวันคล้อย
ฉันก็ยังนั่งเหม่อคอย
รอความคิดถึงที่ลอยมาพร้อมฝนรำ


ฝ น กำ ลั ง ริ น เ ป็ น เ ม็ ด ฝ อ ย
หยดน้อย - น้อยกระเซ็นย้ำ
ว่าความคิดถึงเดินทางมาพร้อมเมฆสีดำ
ในช่วงเวลาใกล้ค่ำของวัน


ฉั น เ อ ง ไ ม่ มี ค ว า ม อ่ อ น ล้ า
แต่รอคอยความห่วงหาจากอีกฟากฝัน
ควายคิดถึงที่ส่งไประหว่างวัน
คงถึงแล้วเหมือนกัน .. ใช่ไหมเธอ

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ เมษายน 23, 2011, 08:23:56 pm
สิ้ น แ ส ง แ ห่ ง ต ะ วั น
ความคิดถึง .. โรมรันเข้าใส่
ยิ่งดึกยิ่งหนาว .. ทรวงใน
อยากมีเธอใกล้ .. ชีวา
(http://www.kaweeclub.com/uppic/ii/0img_3889.jpg)
ก อ ด ตุ๊ ก ต า ห มี .. ที่ เ ค ย คุ้ น
ยังไม่อุ่นเท่าอ้อมแขน .. คนปลายฟ้า
หยิบกล่องดนตรี .. เธอให้14กุมภา
ฟังก่อนนอนประหนึ่งว่า .. มีเธอข้างกาย
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ เมษายน 23, 2011, 09:31:41 pm
(http://www.kaweeclub.com/uppic/io/4b95bc8003049.gif)
 ถึ ง ค น ดี อี ก ฝั่ ง ฝั น
 ราตรีนี้ช่างเงียบงัน .. ว่าไหม
เธอเหงา ~ ฉันก็เหงา .. สุดขั้วใจ
ระยะทางแสนไกล .. ปลายนภา
. . . .       
 ค ว า ม คิ ด ถึ ง เ ข้ า กั ด กิ น  
หากมีปีกคงโผผิน .. บินไปหา
บ่อยครั้งนั่งยิ้มทั้งน้ำตา
เมื่อเปิดรูปถ่ายก่อนจากลา .. มาดู
. . . .
ร อ ค อ ย สั ก วั น ห นึ่ ง
คนบนฟ้าเห็นซึ้งในรัก .. เราทั้งคู่
เลิกกลั่นแกล้งแยกใจ .. ให้ไกลสุดกู่
รอวันนั้นมาถึงอยู่ .. คนบนฟ้ารับรู้สักที
 
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 24, 2011, 08:32:09 am
ความคิดถึงยังคงที่

แม้คลื่นความถี่จะห่างหาย

แต่จงเชื่อมั่นด้วยใจกาย

ไม่มีใครรับได้นอกจากเธอ

แม้ระยะทางคนละฟ้า

แต่ความห่วงหาก็ได้รับเสมอ

และเช่นกันกับระหว่างวันที่เจอ

เจ้าความคิดถึงตัวเบ้อเล่อ!! ยังคงดักรอเธอ..ที่เดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 24, 2011, 08:47:14 am

ค ว า ม คิ ด ถึ ง จ า ก .. อี ก ฝั่ ง ฟ้ า
ด้วยรักและศรัทธา .. ส่งมาให้
ขอบคุณนะสำหรับ .. กำลังใจ
เติมต่อแรงใจให้ก้าวไป .. ตลอดวัน


ค ว า ม คิ ด ถึ ง .. ตั ว ใ ห ญ่
ที่ดักรอ surprise .. อยู่ตรงนั้น
และอีกหลายต่อหลายที่ .. ตลอดทั้งวัน
เชื่อว่าสายใยความผูกพัน .. ยังคงเชื่อมโยง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 24, 2011, 09:19:55 pm
สายใยในความรู้สึก

ที่ยังอยู่ลึกลึกยังคงแนบแน่น

และอีกกี่ล้านความห่วงหาจะมาแทน

ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงแกนได้อย่างเธอ

คนดีของอีกฝั่งฟ้า

จะอีกกี่ช่วงเวลายังมั่นคงเสมอ

แม้คนบนฟ้าจะไม่ได้สร้างฉันมาเพื่อเธอ

แต่ทุกความรู้สึกที่เจอ..ฉันสร้างมันเพื่อเธอด้วยตัวเอง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 25, 2011, 07:08:36 am

ข อ บ คุ ณ ทุ ก ค ว า ม ห่ ว ง ห า
ขอบคุณทุกเวลาที่ทำเพื่อฉัน
ขอบคุณที่วันนี้ยังมีกัน
ขอบคุณสรรค์ที่ส่งฉันมาให้พบเธอ


แ ล ะ เ ห มื อ น ทุ ก วั น
ที่ฟ้าฝั่งฉันจะส่งความคิดถึงไปเสมอ
ให้ตลอดทั้งวันของเธอ
ได้พบเจอแต่เรื่องดี - ดี


ฝ น ยั ง พ ร่ำ ไ ม่ ข น า ด ส า ย
อากาศสบาย - สบาย .. อย่างนี้
จึ่งส่งกลอนมากบอกว่า "คิดถึง" นะคนดี
ก่อนจะออกไปทำหน้าที่เช่นเคยมา

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 25, 2011, 09:42:10 am
ฟากฟ้าฝั่งนี้

ยังคงงัวเงียเต็มทีกับความเหนื่ยล้า

แต่คิดว่าคงไม่อีกกี่ช่วงเวลา

ความเหนื่อยที่ฉาบทาจะจางเบา

คนดีที่อีกฝั่งฝัน

ฝนตกตลอดวันระวังเหงา

แต่เดี๋ยวจะส่งความห่วงใยไปเบาเบา

และความคิดถึงที่รุมเร้าเป็นเพื่อนเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ เมษายน 25, 2011, 04:32:23 pm
ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน
ว่าฉันยังรักเธอคงมั่นเสมอ
ห่างไกลแค่ไหนแต่ใจก็คือเธอ
รักมั่นเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 25, 2011, 08:04:26 pm
ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน
ว่าฉันยังรักเธอคงมั่นเสมอ
ห่างไกลแค่ไหนแต่ใจก็คือเธอ
รักมั่นเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
ขอบคุณในความมั่นคง

ที่ยังซื่อตรงไม่เสแสร้ง

ความรักความห่วงหาที่คนอีกฝั่งฟ้าแสดง

ยังคงตราตรึงและรุนแรง..เช่นเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ เมษายน 25, 2011, 10:03:12 pm
ขอบคุณในความมั่นคง

ที่ยังซื่อตรงไม่เสแสร้ง

ความรักความห่วงหาที่คนอีกฝั่งฟ้าแสดง

ยังคงตราตรึงและรุนแรง..เช่นเดิม


ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไป
อยากให้เธอมั่นใจตัวฉันคนนี้
ยังรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงหรอกคนดี
ความรักที่มี...ยังคงเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 26, 2011, 11:06:25 am
ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไป
อยากให้เธอมั่นใจตัวฉันคนนี้
ยังรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงหรอกคนดี
ความรักที่มี...ยังคงเดิม

มั่นใจเสมอมา

กับความรักที่ว่ายังคงที่

แม้ห่างหายในหลายหลายที

แต่เชื่อมั่นว่ารักที่มียังคงเดิม

ฟากฟ้าฝั่งไกล

ต่อให้อีกกี่ล้านใจจะมาเพิ่ม

เชื่อฉันนะเธอยังเป็นคนเดียวที่ต่อเติม

ยามใจดวงเดิมเดิมอ่อนแอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 27, 2011, 05:16:11 am

ยามรุ่งสางที่ยังมืดมน
น้ำค้างร่วงหล่นบนยอดหญ้า
หิ่งห้อยน้อยยังคงบินอยู่ในเวลา
แม้แสงตะวันไม่นำพาแต่ว่ายังต้องก้าวไป


เฉกเช่นกับฉัน
ที่เช้าวันหวังว่าจะสดใส
กำลังไปทำหน้าที่หนึ่งด้วยหัวใจ
ระลึกในพระคุณผู้จุนเจือ


ที่ฟากฟ้าไกลกว่าอย่างนื้
ก็ยังคิดถึงคนดีอยู่มากเหลือ
ให้เธออีกฝั่งฟ้าโปรดเชื่อ
ความคิดถึงยังจุนเจือตามลมไป


ส่งความคิดถึงในยามรุ่ง
ก่อนจะมุ่งสู้วันใหม่
ที่ทั้งเธอและฉันจะก้าวต่อไป
เพื่อสิ่งที่ตั้งใจ และหนึ่งกำลังใจยังเหมือนเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 27, 2011, 09:35:19 am
คนดีอีกฝั่งฝัน

ช่วงนี้ความผูกพันธ์มันห่างห่าง

แต่จงเชื่อมั่นว่าระยะทาง

จะไม่ทำให้ร้างลาไกล

คนดีอีกฝั่งของฉัน

ระหว่างที่ไกลกันอย่าหวั่นไหว

มองดาวบนท้องฟ้าที่ระยับตาไกลไกล

เห็นหัวใจฉันไหม..ยังอยู่บนโค้งฟ้านั่นไง"ที่เดิม"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ทอฝัน ที่ เมษายน 27, 2011, 07:47:58 pm

(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(86).gif)
...ฝากใจไปถึงจันทร์
ฉันมาจากฝั่งฝันอันไกลโพ้น
หวังเพียงเธอปลอบปลุกให้ลุกโชน
โปรดยื่นโยนไมตรีให้ทีนะ

(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(127).gif)

...ฝากใจไปถึงจันทร์
จากคนชื่อ"ทอฝัน"จำได้ป่ะ
คงลืมกันไปแล้วใช่ไหมล่ะ
ไม่ต้องนึกหรอกจ้ะ แค่นี้นะ...ทักทาย อิ อิ...!!!
(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(498).gif)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 27, 2011, 11:27:37 pm

(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(86).gif)
...ฝากใจไปถึงจันทร์
ฉันมาจากฝั่งฝันอันไกลโพ้น
หวังเพียงเธอปลอบปลุกให้ลุกโชน
โปรดยื่นโยนไมตรีให้ทีนะ

(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(127).gif)

...ฝากใจไปถึงจันทร์
จากคนชื่อ"ทอฝัน"จำได้ป่ะ
คงลืมกันไปแล้วใช่ไหมล่ะ
ไม่ต้องนึกหรอกจ้ะ แค่นี้นะ...ทักทาย อิ อิ...!!!
(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(498).gif)

ฝากถึงคน บนฟ้า ฝั่งไกลไกล

ฉันยังจำ คำได้ ไม่หายห่าง

แม้สั้นสั้น ที่พบกัน ระหว่างทาง

แต่ภาพยัง ไม่จืดจาง และสร่างซา

ถึงคนดี คนที่ อีกฝั่งฝัน

ขอบคุณที่ ไม่ลืมกัน วันหายหน้า

ยังส่งคำ นำใจ ทักทายมา

เอ้ะแต่ว่า ทำไมหา พวกเราเจอ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 27, 2011, 11:34:37 pm
แ ว ะ ม า ทั ก ท า ย ค น ดี อี ก ฝั่ ง ฟ้ า

คืนนี้ก่อนหลับตา .. แวะส่งคามห่วงหามาให้

ฝากเดือนดาวช่วยกล่อมคนดีของหัวใจ

ที่อีกฝากฝั่งไกล .. แล้วเจอกันใน

... สะพานทอฝันประกาย ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 28, 2011, 07:26:51 am

ถึ ง ค น ดี อี ก ฝั่ ง ฝั น
ตอนนี้ดวงตะวันนันฉาดฉาย
การเดินทางของฉีวิตถูกแต้มระบาย
ให้ค้นหาจุดหมายและปายทาง


แ ล ะ เ ห มื อ น เ ดิ ม เ ช่ น ทุ ก ค รั้ ง
คนฝั่งนี้ยังห่วงใยไม่สร่าง
เห็นไหมความคิดถึงที่ซ่อนไปกับลมบาง
รับรู้ด้วงว่าคนต้นางส่งถึงคนปลายทาง
.. จากหัวใจ ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 28, 2011, 07:33:20 am
ถึ ง ค น ดี ที่ อี ก ฝั่ ง ฝั น

ที่คอสะพานฉันวางความห่วงกันไว้ให้

หาเจอหรือเปล่าดูเทาเทาอันใหญ่

สีสันไม่น่าจะเป็นความห่วงใยใต้ราวสะพาน

และจะไม่มีใครคิดหยิบไป

เพราะเธอเท่านั้นที่รับได้ในการขับขาน

และความคิดถึงที่อีกฟ้าฟากหนึ่งฝากวาน

ผู้รักษาประตูความฝันหวาน..บอกผ่านหรือยัง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 28, 2011, 05:38:43 pm
รับความรู้สึกจากปลายทาง

และอุ่นไอบางบางที่ฟ้าฝั่งส่งมาให้

ยินเสียงความคิดถึงที่ฝังกึ่งในกลางใจ

รับรู้ทุกความเป็นไปที่ฝั่งฝันไกลส่งมา

เ ธ อ เ อ ง ก็ เ ช่ น กั น

ในบางเวลาที่แดดนั้นยังหวั่นล้า

เก็บความเหนื่อยหน่ายซ่อนไว้ใต้นภา

และเก็บความอาทรจากแววตา จากฟากฟ้าฝั่งไกล...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ เมษายน 28, 2011, 09:07:09 pm

(http://www.kaweeclub.com/uppic/ia/addemoticons1011.gif)

ฝากสายลมไปบอกคนดีอีกฝั่งฟ้า
ว่าฉันส่งความคิดถึงมา ได้รับไหม
ฝากสายฝน..ไปทดแทนความห่วงใย
ให้คนอีกฟากฝั่งนั้น..รู้ไว้คิดถึงเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ เมษายน 28, 2011, 10:25:08 pm
ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฝั น
ตอนนี้รู้สึกเหมือนกันไหมว่า
ไม่ว่ายามตื่น .. หรือก่อนหลับตา
อยากเห็นเพียงใบหน้า .. เท่านี้ก็สุขใจ
(http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/news/01_244.jpg)
ค ว า ม คิ ด ถึ ง  ..  ไ ม่ เ ค ย ป ร า ณี
รุกกัดกินใจมากขึ้นทุกวินาทีรู้ไหม
ไม่ว่าจะขยับตัวไปทิศทางใด
?อยู่แห่งหนไหนบนโลกกว้างใหญ่ .. ก็คิดถึงแต่เธอ?
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 29, 2011, 06:40:53 am

ถึ ง ค น ดี อี ก ฝั่ ง ฝั น
ราจรีที่พ้นผ่านนั้นเธอกำลังฝันเหรือเหนื่อยล้า
ส่วนฉันทยพิษความเหนื่อยไม่ไหวจึงหลับตา
เอนกายพักพาแรงกำลัง


เ ธ อ ที่ อี ก ฝั่ ง ฝั น
ความคิดถึงที่ส่งให้กันเป็นเหมือนดั่ง
สายฝนชโลมลุ่มฉ่ำเพื่อนำความอยู่ยัง
ของหังใจหยาบแห้งกรังในเวลาที่ฉันกำลัง .. อ่อนแรง


เ ห นื่ อ ย ก็ พั ก บ้ า ง น ะ ที่ รั ก
แค่สักพักเพื่อต่อแขนง
กิ่งก้านกำลังแรง
และรับเอากำลังใจแห่งดินแดนฝั่งฝากไกล
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 29, 2011, 08:42:45 pm
คนดีที่อีกฝั่งฝัน

ไม่เคยเหนื่อยล้าซักวัน..เชื่อไหม

เพราะมีเธออยู่ข้างข้างคอยขว้างกำลังใจ

ข้ามโค้งฟ้าฝั่งไกลมาให้กัน

คนดีที่อีกฝั่งฟ้า

พิษความคิดถึงที่ทรมา..เหมือนว่าฝัน

เก็บอุ่นไอหนุนไว้ในความผูกพันธ์

แล้วบรรเทาพิษความคิดถึงเหล่านั้น..ด้วยความคิดถึงจากฉันฟากฝันฝั่งเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 30, 2011, 05:15:13 pm

ตะวันกำลังจะลาลับ
เหล่าสกุณาก็กำลังจะกลับถิ่นฐาน
จะผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันกาล
ไม่รู้อีกกี่นานจะได้พบเจอ


คนดีอีกฝั่งฟ้า
ที่ตอบรับความห่วงหามาเสมอ
คิดถึงทุกวันแม้ไม่ได้เจอ
เพราะห่างไกลจึงได้แต่พร่ำเพ้อ

.. ฝากความคิดถึงเธอผ่านดวงดาว ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 30, 2011, 06:03:26 pm
รับรู้ทุกความรู้สึกผ่านดวงดาว

ที่คนอีกฝั่งฟ้าเล่ากล่าวขานไข

ฉันเองก็อยากให้คืนวันเป็นฝันไป

สองเราจะได้ชิดใกล้ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ลืมตา

คนดีอีกฝั่งของฉัน

ดวงดาวทั้งหมดร้อยพันที่มันเกลื่อนฟ้า

รู้ไว้นะหลังจากส่งสารผ่านรอยหน่วงของห้วงเวลา

มันยังรับความคิดถึงจากอีกซีกหนึ่งของฟากฟ้า...ไปหาเธอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 30, 2011, 06:13:28 pm

รอยยิ้มพร้อมคราบน้ำตา
ทั้งความปรีดาและห่วงหาพร้อมพรั่ง
ห่างไกลยามนี้ก็มีบ้างที่อ่อนกำลัง
ความคิดถึงจึงสั่งให้หลั่งน้ำตา


แม้ความคิดถึงจะผ่านโค้งฝัน
บางครั้งก็มิอาจกลั้นความเหว่ว้า
อาจจะดูเป็นคนเจ้าน้ำตา
แต่เพราะความคิดถึงมันล้นออกมา

... และกลั่นเป็นน้ำตา ของคนคอย ...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 30, 2011, 06:30:17 pm
ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน

เธออาจมีน้ำตาในบางวันที่เหว่ว้า

เห็นความอาทรนั่นไหมที่ซ่อนไว้ใต้ท้องนภา

ใช้มันนะใช้เช็ดน้ำตาในเวลาที่ไม่มีใคร

คนดีที่อีกฝั่งฝัน

ฉันเองก็มีเหมือนกันที่หวั่นไหว

แต่ฉันเพราะหยิบเอาความเข้าใจ

ที่อีกฟากฟ้าส่งให้เป็นกำลังlotใหม่เพื่อก้าวเดิน

ขอบคุณทุกกำลังใจ

แม้ชะตาโหดร้ายทำให้ห่างเหิน

แต่กำลังใจจากเธอทำให้ฉันไม่เผลอเลยเกิน

ขอบคุณนะที่เราบังเอิญออกก้าวเดินใต้ฟ้าเดียวกัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ เมษายน 30, 2011, 06:33:18 pm
ถึงคนบนฟากฟ้าฝั่งไกล

เธอยังทอความฝันอยู่ไหมใจอยากรู้

เดินไปมาที่นี่ไม่มีโอกาสข้ามไปดู

ยังอยากเห็นอยู่..ทุกความเป็นไป

เธอเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า

รอยยิ้มเมื่อคราวทำฉันหวั่นไหว

ส่งข่าวมาบ้างนะคนฟ้าฝั่งไกล

ฉันจะเก็บไมตรีไว้ให้ "แม้ไม่รู้เมื่อไหร่เธอจะมา.."
พี่ดรีมมาทักแล้วหนีไปไหนเสียแล้วT-T
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 30, 2011, 06:40:55 pm

ในบางคราวก็อ่อนไหว
แม้เข้าใจแต่ก็ไม่อาจกั้น
เพราะความรู้สึกของเราต่างกัน
แม้ว่าฉันจะเข้าใจแต่ก็ล้าไหว .. เหลือเกิน


ภายใต้นภากว้างใหญ่
หากมองไปแม้ผิวเผิน
ก็ยังเห็นความห่วงใยไม่ขาดเกิน
สายสัมพันยังคงเดินข้ามฟ้า .. เพื่อปลอบใจ

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 30, 2011, 06:50:20 pm

เพราะความฝันยังสานต่อ
แวะมาถักทอความคิดถึง
จากฟากฝั่งนั้นยังตราตรึง
และคิดถึงหนึ่งมิตรเมื่อวันวาน


ราตรีกำลังย่างก้าว
ยังคงรอเรื่องราวมาต่อสาน
จากฝั่งนั้นที่เคยแวะมาทักเมื่อครั้งกาล
ยังควจดจำเหมือนเมื่อวานเพิ่งผ่านไป


มาสานมาต่อ
ทักทายก็คงจะพอไหว
หลังคาฟ้ากั้นนั้นไม่ได้ทำให้ไกล
แต่ทำให้คิดถึงได้มากกว่าเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ พฤษภาคม 01, 2011, 12:17:33 am
ห นึ่ ง ใ จ ที่ ร อ   ~   ต ร ง นี้
ถึงคนดี .. อีกฝั่งฝัน
ระยะทางพลัดพราก .. เราจากกัน
แต่ไม่มีวัน ..  พราก ?รัก? ไปจากใจ
(http://www.kaweeclub.com/uppic/im/m111600.jpg)
ห นึ่ ง ใ จ ที่ ร อ   ~   อี กโ ค้ ง ฟ้ า
แม้ไกลตา .. อย่าได้หวั่นไหว
อุปสรรคนานา .. ที่คอยป่วนปั่นหัวใจ
ยิ่งทำให้รักคุณมากขึ้นรู้ไหมคนดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 01, 2011, 07:05:30 pm
ฉั น นั่ ง ม อ ง ฟ้ า

แต่เห็นเป็นหน้าเธอนะรู้ไหม

มองหมู่เมฆฝนร่วงหล่นไกลไกล

ยิ่งเห็นยิ่งสุขใจเพราะฝนห่าใหญ่ก็เป็นเธอ

คงเป็นเพราะความคิดถึง

ที่อีกฟากฟ้าตราตรึงเลยพร่ำเพ้อ

หรืออาจเป็นเพราะคืนวันเก่าเก่าทำให้ใจเหงาละเมอ

จึงมองอะไรก็เป็นเธอ..คนเซอร์เซอร์ที่ฟ้าฝั่งไกล
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 03, 2011, 07:39:43 am
ถึ ง ค น ดี ที่ อี ก ฝั่ ง ฝั น

เธอเงียบหายแบบนั้นเป็นอะไรไหม

เหนื่อยล้าหรือเปล่าบนหนทางไกล

หรือไม่สบายจึงไม่ส่งอะไรกลับมา

ค น ดี ที่ อี ก ฝั่ ง ข อ ง ฉั น

เป็นอะไรจึงเงียบงัน..หายหน้า

อยากไปอยู่ข้างข้างซับแก้มบางบางที่มีน้ำตา

แต่มันคงเกินกว่ากำลังของคนอีกแผ่นฟ้า..จะทำ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 03, 2011, 05:39:01 pm

ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฝั น
หายไปหลายวัน .. เพราะฉันเหนื่อยท้อ
กับการสื่อสาร .. ที่ฉันนั้นรอ
กว่าจะติดต่อได้ก็ .. ปาไปสี่วัน


เ สี ย อ า ร ม ณ์  ..  กั บ ค ว า ม ล่ า ช้ า
แต่ก็ยังความห่วงหา .. ไม่ไหวหวั่น
เพียงแต่สัญญาณใจ .. ที่ส่งหากัน
คงถึงฝั่งฟ้านั้น .. รับมันไว้หรือเปล่า

.. คนดี ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 03, 2011, 11:16:35 pm
สัญญาณแห่งความฝัน

เชื่อมต่อติดกันจากอีกโค้งฟ้า

ในยามที่ห่างหายไกลตา

เป็นห่วงเธอเกินกว่าจะบรรยาย

ค น ดี ที่ อี ก ฝั่ ง ฝั น

รู้หรือเปล่าคืนวันช่างมีความหมาย

ยามที่เธอหายหน้าไม่สบาย

เมฆหมอกดูวุ่นวายกว่าที่เป็น
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 03, 2011, 11:27:01 pm

ใ น คื น นี้ มี ด า ว ป ร ะ ดั บ
ระยิบยับเธอเห็นไหม
ฉันส่งความห่วงหาฝากดาวไป
ที่ฟ้องฟ้ากว้างไกลไปกับดาวหลายดวง


ฝั น ดี น ะ คื น นี้
สายลมจะกล่อมข้ามราตรีจนลุล่วง
มีเพื่อนเคียงบนฟ้าด้วยดาราทุกดวง
จากคนอีกฝั่งฟ้าที่หวงห่วง .. เจ้าดวงใจหัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 04, 2011, 07:29:30 am

ถึงคนดี .. อีกฝั่งฝัน
ที่ฟ้านั้นช่างสดสวย .. เห็นด้วยไหม
สัญญาณความคิดถึง .. จึงส่งไป
ไร้คลื่นรบกวนใด .. ในรุ่งอรุณ


วันนี้ก็เช่น .. เป็นเหมือนเก่า
การเดินทางของเรา .. บนทางคุกรุ่น
ไอร้อนคงล่องลอย .. คอยที่เจื่อจุน
แบ่งบันไออุ่น .. ที่ดูเหมือนจะอุ่นเกินไป


ยังไงก็โชคดี .. นะที่รัก
เหนื่อยก็พัก .. หนักก็อย่าหวั่นไหว
สู้อีกนิดเติมแรงใจหน่อย .. ค่อยก้าวต่อไป
ฉันเอาใจช่วยจากฟ้าไกล .. เห็นเธอก้าวต่อไป

.. ฉันยินดี ..


หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 04, 2011, 07:56:43 am
ฉั น ก้ า ว เ ดิ น ไ ป  ข้ า ง ห น้ า

แต่ไม่ลืมว่าความคิดถึงอยู่ตรงไหน

จึงแวะเวียนเขียนกล่าวเรื่องราวไป

ฟากฟ้าใหญ่ส่งไปให้ถึงเธอ...

ถึ ง ค น ดี ที่ อี  ก ฝั่ ง ฝั น

การเดินทางของฉันยังมั่นคงเสมอ

แม้บางครั้งหนทางช่างพล่าเบลอ

แต่ความห่วงหาจากเธอส่องนำทาง

เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ ใ น ย า ม เ ช้ า

ผ่านร้อนหนาวคราวใกล้ไล่ขวากขวาง

เป็นสายลมห่อห่มให้ในหนทาง

เป็นน้ำค้างยามรุ่งสางสว่างไกล

ข อ บ คุ ณ กำ ลั ง ใ จ จ า ก โ ค้ ง ฟ้ า

แม้ห่างตาหาห่างกันนะรู้ไหม

ยังใกล้ชิดสนิทแนบแอบอิงใจ

จะวันนี้จะวันไหน..ตลอดไปก็คงเดิม

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ พฤษภาคม 04, 2011, 05:50:07 pm
ห นึ่ ง ค น เ ห ง า   . .   ต ร ง นี้  
เฝ้ารอคนดี .. ทุกวันรู้ไหม
สองเดือนกว่าๆ .. ค่อยผ่านพ้นไป
แต่ความคิดถึงยังวนเวียนในใจ .. ทุกคืนวัน
(http://www.kaweeclub.com/uppic/in/4562211.jpg)
ห นึ่ ง ค น เ ห ง า   . .   อี ก โ ค้ ง ฟ้ า  
สัมผัสได้เสมอว่า .. เธอก็คิดถึงไม่น้อยกว่าฉัน
รับรู้ได้แม้ร่างกาย .. ห่างกัน
เพราะเราใช้สายใยแห่งความผูกพัน .. เชื่อมใจ
 :emo9 (7):
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 07, 2011, 07:29:56 am
(http://www.kaweeclub.com/uppic/id/dsc_0661.jpg)ถึงคนดีอีกฝั่งฟ้า
คนทางนี้ยังห่วงหาอยู่เสมอ
แม้อาจเนิ่นนานที่ไม่ได้เจอ
ยังส่งความคิดถึงลอยไปหาเธอ .. ทุกวันอาจไม่ค่อยได้มีลวดลายษร
มาเขียนกลอนเช่นก่อนนั้น
แต่อยากให้รู้อยู่เหมือนกัน
ว่าคนนี้ยังหลับฝัน .. ถึงเธอทุกคืน


ณ ที่สะพานเชื่อมความฝัน
ม่านหมอกนั้นฉันยังฝืน
เฝ้ามองหาทุกคราคืน
ก่อนจะตื่นอื่นใด .. ให้เจอเธอ


คนดีของฉัน .. เป็นอย่างไรบ้าง
หากระหว่างทางอุปสรรคมาเสนอ
ยิ้มสู้ไป .. ฉันจะส่งแรงใจให้เธอ
แล้วพบกันนะเออ ..
.. เธอคนดี ที่ปลายนภา

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 07, 2011, 10:04:46 am
คนทางนี้ยังเหมือนเก่า

ซุ ก ตั ว ใ ต้ เ ง า ข อ ง แ ผ่ น ฟ้ า

มีเหนื่อยหน่ายบ้างอย่างธรรมดา

แต่ไม่เคยอ่อนล้า..เพราะมีเธอ

ค น ดี ที่ อี ก ฝั่ ง ฟ้ า . .

ที่สะพานความฝันหายังรออยู่เสมอ

แม้เพียงสั้นสั้นกับห้วงกาลฝันละเมอ

ยังอบอุ่นใจที่ได้เจอหากเพียงภาพเธอจะผ่านมา

แ ล้ ว ท า ง เ ดิ น ที่ แ ส น ไ ก ล

กลัวจะทำให้...หัวใจอ่อนล้า

จึงเก็บเอาเม็ดฝนที่ร่วงหล่นจากนภา

ส่งมันให้เธอมีเวลาพักผ่อนมองฟ้าซักหนึ่งที
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ พฤษภาคม 07, 2011, 04:19:35 pm
(http://www.kaweeclub.com/uppic/iy/yeah1teens336.gif)
ถึงคนดี .. อีกฝั่งฝัน
เรามองตะวัน .. ดวงเดียวกันใช่ไหม
ยังร้อยเดือนเรียงดาว .. เป็นรูปหัวใจ
ยังถนอมรักไว้ .. ในอุรา

ถึงคนดี .. อีกฝั่งฝัน
อย่าไหวหวั่น .. กับปัญหา
ยามคิดถึงเพียงเงยหน้ามอง .. จันทรา
ยามเหว่ว้ากอดตุ๊กตา .. แทนใจ

ถึงคนดี .. อีกฝั่งฝัน
เรายังมีกันและกัน .. เหมือนวันที่เคยใกล้
อย่าหวาดหวั่น .. แค่ระยะทางห่างไกล
ฉันรู้ .. คุณรู้  อยู่แน่ใจ .. เสมอมา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: กวีน้อย ที่ พฤษภาคม 07, 2011, 08:39:48 pm
(http://4.bp.blogspot.com/_grlvCW5qV6M/TUT6zog0lcI/AAAAAAAAAA4/0RDLL3qi114/s1600/forum.jpg) (http://4.bp.blogspot.com/_grlvCW5qV6M/TUT6zog0lcI/AAAAAAAAAA4/0RDLL3qi114/s1600/forum.jpg)

...มองท้องฟ้า  ยามราตรี  มีจันทร์ส่อง
แสงเรืองรอง  ของจันทรา  พาคิดถึง
ตอนนี้เธอ  ผู้แสนดี   อีกฝั่งนึง
จะคิดถึง  ฉันบ้างไหม  ใคร่ถามจันทร์

ดาวนับร้อย  ลอยเกลื่อนฟ้า จ้าบรรเจิด
ขอพรเกิด   สู่คนดี    อีกฝั่งฝัน
ขอให้เธอ   หลับฝันหวาน  ทุกคืนวัน
ใต้แสงจันทร์  ฉันรักเธอ  เสมอไป..

...`|?กวีน้อย  ^^


หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 08, 2011, 06:16:48 am

ถึงเธอคนดี อีกฝั่งฟ้า
ความคิดถึงยังคงพัดมา ตามลมสาย
เสียงคลื่นทะเลบอกฉัน ว่าความผูกพัน ไม่เสื่อมคลาย
ยังคงสายสัมพัน ฉันและเธอ


พระอาทิตกำลังฝ่าเมฆหมอก
เพื่อไปบอก ว่ารักคงมั่นเสมอ
เส้นขอบฟ้าอาจดูห่างไกล แต่ยังไงก็เธอ
วอนสายลมผสานสมอุ่นไอ ให้ถึงเธอ

.. ที่ปลายนภา ..เช้านี้ที่หาดจอมเทียน แวะมาโม้ถึงน้องชาย น้องสาว และเพื่อนๆกวีที่รัก
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 08, 2011, 12:26:54 pm
ค ลื่ น ท ะ เ ล เ ห ล่ า นั้ น

ถูกสายลมพัดมันเป็นน้ำสาย

ร่วงหล่นมาจากฟากฟ้าปะทะกาย

ซึ่งฉันรับรู้ได้..ว่าจากเธอ

ยังชัดเจนเหมือนวันเก่า

เชื่อมั่นในความเป็นเราอยู่เสมอ

แม้เส้นขอบฟ้าไกลกั้นไว้ไม่พบเจอ

แต่รักจากเธอใกล้ชิดแค่นิดเดียว
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 12, 2011, 06:36:08 pm

ถึ ง ค น ดี  ..  ข อ ง ฉั น
หายไปหลายวัน .. คงยังไม่ลืมใช่ไหม
หนึ่งคนตรงนี้ .. ที่อีกฝั่งไกล
วันนี้เอาดอกไม้ .. มาฝากเธอ


(http://www.kaweeclub.com/uppic/id/dsc_0194.jpg)

ท้ อ ง ฟ้ า  ..  ที่ ต ร ง นั้ น
อย่าไหวหวั่น .. ไม่ปล่อยให้คอยเก้อ
ฉันที่อยู่ตรงนี้ .. ยังคงคิดถึงเธอ
หลังสายฝนพร่าเบลอ .. ยังฝากความคิดถึงให้เธอ

.. ฝ่าพายุไป ..


เ อ า ไ ว้ เ ว ล า  ..  ว่ า ง - ว่ า ง
เราค่อยมาก่อสร้าง .. กันใหม่
บางความคิดถึงที่ถูกพายุ .. ละลายไป
ฟ้าหลังฝนย่อมสดใส .. เช่นกันกับสายใย

.. ที่จะถักทอใหม่ หลังฝนซา ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 13, 2011, 06:38:39 am
ค ว า ม คิ ด ถึ ง ที่ มี อ ยู่

ยังอัดแน่นทุกอณูไม่ไปไหน

แม้พายุฝนพัดเวียนวนในหัวใจ

แต่ไม่เคยพัดความคิดถึงหายไปซักเวลา

ขอบคุณดอกไม้จากอีกฟากฝั่ง

และขอบคุณที่วันนี้ยังห่วงหา

ฉันจะรออยู่ที่นี่ที่โลกแห่งนิทรา

ไว้วันไหนเธอผ่านมา..เราจะแต้มเส้นขอบฟ้าเป็นเพื่อนกัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ พฤษภาคม 13, 2011, 05:22:51 pm
ถึงคนดี...ที่อยู่ทางนั้น
รู้ไมฉันคิดถึงเธอแค่ไหน
เป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราห่างไกล
เธอยังคิดถึงกันอยู่ไหมคนดี

(http://www.kaweeclub.com/uppic/tr/71093.jpg) (http://www.kaweeclub.com/uppic/ir/71093.jpg)

คนทางนี้...คิดถึงเธอจัง
เรี่ยวแรงและกำลังจะหมดแล้วนี่
อยากได้ยินว่าคิดถึงจากเธอคนดี
ฉันคนนี้จะได้มีพลัง
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 13, 2011, 07:01:48 pm
(http://www.kaweeclub.com/uppic/id/0dsc_0406.jpg)ค ว า ม คิ ด ถึ ง ตั ว ใ ห ญ่

บินข้ามไป .. ที่ฝั่งฝัน

รวบรวม "คิดถึง" จากทุกคืนวัน

เพื่อส่งไปที่ .. ฟ้าฝั่งนั้น

... จาก ...

ฉั น ค น เ ดิ ม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 13, 2011, 07:31:03 pm
ความคิดถึงตัวใหญ่

จากฟากฟ้าไกลตกใส่หน้า

ตกใจเล็กน้อยกับการกลับมา

แต่ดีใจมากกว่าที่ได้เจอ

ฟากฟ้าฝั่งนั้น

ทุกคืนวันยังส่งความหวานเพ้อ

และอะไรต่ออะไรได้รับไหมเธอ

แต่ระวังนะเออเพราะมันจะล้นเอ่อถ้ารวมกัน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 15, 2011, 12:41:32 am

เมฆหมอกกำลังลอยต่ำ
ในยามที่ฟ้ามืดดำเช่นนี้
ฝากดาวที่พราวพร่างฟ้าไปบอกที
ว่าคนทางฟ้านี้ "คิดถึง" เหลือเกิน


ฝันดีนะ .. แล้วพบกันใหม่
ที่สะพานฝันเชื่อมใจไม่ให้ห่างเหิน
จะพบกัน .. เพราะฝั่งฟ้าคงไม่ไกลเกิน
มองความไกลเพียงผิวเผิน .. แล้วระยะทางเดินระหว่างเรา
..จะใกล้กัน..

มามึนๆ ยามดึกๆ ฝันดีจ้าทุกคน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 15, 2011, 01:24:30 pm
ถึ ง ค น ดี ที่ อี ก ฝั่ ง ฝั น

ไม่เคยรู้สึกว่าเราไกลกันรู้ไหม

เพราะทุกครั้งที่แสงจันทร์ส่องใจ

มันก็ส่องข้ามไปถึงเธอ...

ค น ดี อี ก ฝั่ ง ข อ ง ฉั น

ความคิดถึงกันฉันมีให้เสมอ

แม้ฟ้าไกลกั้นไว้ให้ละเมอ

แต่ใกล้เธอ..ใกล้เธอ..ด้วยหัวใจ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: lookgaow ที่ พฤษภาคม 15, 2011, 03:47:39 pm
(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIX34usHwkeLbD11uUs8md3JAoskE-GyMgyz8WrSlsPxut_5PAjcW0bEZS)

ขอบฟ้าไกลแสนไกล
ยังเหมือนเดิมอยู่ไหม...หัวใจดวงนั้น
มั่นคงเช่นเดิมหรือเปล่า...ความผูกพันธ์
สายใยที่เชื่อมไว้ระหว่างกัน...ยังอยู่เช่นนั้น
" ห รื อ ข า ด ห า ย ไ ป "

ความคิดถึงของคนคนนี้
ไม่รู้ว่าคนดี...ได้รับบ้างไหม
ระยะทางก้อช่างอ้างว้าง...ห่างไกล
กลัวความคิดถึงที่ส่งไป
" ต ก ห ล่ น อ ยู่ ต ร ง ไ ห น ...ไ ม่ ถึ ง เ ธ อ "

ถึงคนดี...ที่อีกฝั่งฝัน
ความรักของเรานั้น...มั่นคงเสมอ
ห่างเพียงแค่กาย...หัวใจไม่เคยห่างเธอ
กี่ล้านความเหงาที่พบเจอ
ไม่เคยลบเธอ..." ไ ป จ า ก หั ว ใ จ "

(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(179).gif)
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 21, 2011, 05:22:13 pm

ที่ ฟ้ า ฝั่ ง ไ ก ล
ยังเหมือนเดิมรู้ไหม .. อีกใจนั้น
ยังมั่นคงเหมือนเดิม .. ทุกคืนวัน
แม้กายจะห่างกัน .. แต่หัวใจนั้นยังเชื่อมโยง


ค ว า ม คิ ด ถึ ง ข อ ง ค น ฝั่ ง ฟ้ า นี้
ยังคงมีอยู่ทุกนาที .. ไม่มีลืมหลง
แม้ระยังทางแสนไกล .. ยังมั่นคง
และรับได้ทุกความห่วงหาที่เธอส่ง .. ให้มา


ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฝั น
เชื่อว่าเธอและฉัน .. มั่นคงเสมอ
ทั้งหมดความคิดถึง .. ยังคงเป็นเธอ
แม้ทางไกลยังละเมอ .. เพียงแค่เธอ
.. ตลอดไป ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 21, 2011, 06:00:38 pm

ตลอดกาลของฟากฝั่งนี้

ท้องฟ้าที่มียังสดใส

แม้เนิ่นนานผ่านเลยไป

ทั้งหมดของหัวใจยังคงเดิม

คนดีที่อีกฝั่งฝัน

ความผูกพันธ์ที่คอยส่งเพิ่ม

รู้ไว้นะมันช่วยต่อเติม

ให้ใจดวงเดิมมีกำลัง

คนดีที่อีกฝั่งของฉัน

ที่สะพานแห่งความฝันยังคงหวัง

พบเจอเธอเช่นเคยในพวังค์

ร่วมเที่ยวไปเหมือนทุกครั้งในฟากฝั่งของราตรี

ยังเหมือนเดิมอยู่ที่เก่า

ทุกทุกความเป็นเราไม่เคยหลีกหนี

รู้ไว้นะคิดถึงเธอทุกนาที

เพียงแค่เวลาที่ไม่ค่อยมีไม่เคยทำให้ใจดวงนี้  "ลดลง"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 21, 2011, 06:18:33 pm

ฝ า ก ฟ้ า ร า ต รี นี้

ขอให้เธอคนีนั้นหลับฝัน

ถึงฉันคนนี้ภายใต้ฟ้าเดียวกัน

แล้วจะกอดเธอข้ามราตรีไปด้วยกัน

.. บนสะพานฝัน ของเรา ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 21, 2011, 08:25:46 pm
จะโอบกอดเธอไว้ในนิทรา

จับมือเธอฝ่าค่ำคืนเหงา

ที่มุมหนึ่งแห่งสะพานของเรา

ข้างสายน้ำแห่งความเศร้าที่สะท้อนเงาพระจันทร์

ฉันจะเคียงข้างเธอที่นี่

จนกว่าจะพ้นผ่านราตรีที่หลับฝัน

หิ่งห้อยน้อยแรงสลับแสงเคียงกัน

เราจะอยู่ที่นั่น..ในอีกฝั่งฝันของเราสองคน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: เรียวรุ้ง ที่ พฤษภาคม 24, 2011, 01:29:12 am
               

                                                                ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน

                                             ภายใต้ฟ้าเดียวกันคิดถึงฉันบ้างไหม

                                             ฉันคิดถึงเธอแทบขาดใจ

                                             ไม่อาจจะลืมเธอได้เลยสักวัน

                                             ฉันยังคงนั่งมองฟ้า

                                             ยังคงส่งใจไปหาเธออยู่อย่างนั้น

                                             แม้เธอจะไม่เคยมองเห็นมัน

                                             ขอเพียงให้ฉันได้คิดถึงเธอก็พอ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤษภาคม 24, 2011, 06:18:27 am
             

                                                                ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน

                                             ภายใต้ฟ้าเดียวกันคิดถึงฉันบ้างไหม

                                             ฉันคิดถึงเธอแทบขาดใจ

                                             ไม่อาจจะลืมเธอได้เลยสักวัน

                                             ฉันยังคงนั่งมองฟ้า

                                             ยังคงส่งใจไปหาเธออยู่อย่างนั้น

                                             แม้เธอจะไม่เคยมองเห็นมัน

                                             ขอเพียงให้ฉันได้คิดถึงเธอก็พอ


ฉั น คิ ด ถึ ง เ ธ อ ภ า ย ใ ต้ แ ผ่ น ฟ้ า
แม้ไกลตายังส่งความหา .. ไปให้
แค่ฟ้ากันไม่ทำให้ฉัน .. เปลียนไป
ยังรักยังไงก็เเป็นอย่างนั้น .. เสมอมา


เ ห็ น ค ว า ม คิ ด ถึ ง ฉั น ไ ห ม
ที่ทักทอไปกับ "เรียวรุ้ง" บนฝั่งฟ้า
หรือละอองน้ำ .. ที่กระทบแสงจับตา
เป็นของคนอีกฟั่งฟ้า .. ส่งมาให้เธอ


ยินดีต้อนรับสู่กวีคลับค่ะ

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำเเข็งใส ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 11:10:43 pm
จะส่งกลอน บอกที่รัก ให้ฝันดี
ขอคนดี เห็นเราสอง ในความฝัน
ให้ฝันนั้น หวานเเสนหวาน ลืมคืนวัน
ให้รักกัน จนลืมตื่น รื่นฤดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 11:46:19 pm
(http://www.kaweeclub.com/uppic/iq/qianming46.jpg)
ถึงคนดี .. อีกฝั่งฝัน
ตอนนี้รู้สึกตื้นตัน .. จนเก็บไม่ไหว
อีกเพียงสามคืน .. เจียนขาดใจ
อยากหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินไว .. เร็วพลัน

การรอคอย .. การมาถึง
เพียงเสี้ยววินาทีก็คะนึง .. ไหวหวั่น
นานเหลือเกิน .. กว่าจะผ่านไปแต่ละวัน
อยากนอนฝันแล้วตื่นมา .. ได้พบคุณ
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 11:03:55 am
ถึงคนดีอีกฝั่งฝัน

ในทุกทุกวันที่ขาดหาย

ฉันยังเก็บดาวระยิบพราย

ส่องแสงเป็นประกายให้เธอ

ข้างทางเดินแห่งความฝัน

ที่น้ำสะท้อนเงาจันทร์ในวันเพ้อ

ข้างต้นไม้ที่คอสะพานของเธอ

ยังรอเสมอแม้กว่าจะเจอจะเนิ่นนาน

วันนึงเธอคงกลับมา

เพียงแค่ช่วงหนึ่งของเวลาพ้นผ่าน

สำหรับฉันมันไม่นาน

ถ้าเทียบกับการได้พบเจอ

คนดีอีกฝั่งของฉัน

รู้ไว้นะดวงตะวันมันพร่ำเพ้อ

โหยหาอุ่นไอที่เคยทำใจละเมอ

มันโหยหาเธอ คนเพ้อเพ้อฟ้าฝั่งไกล...

.
กลับมาได้แล้วเน้อ..
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: เรียวรุ้ง ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 11:40:15 am


                                                           ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน

                                                   เธอยังคงอยู่ตรงนั้นใช่ไหม

                                                   ยังคงมองดาวดวงเดียวกันจากฟ้าฝั่งไกล

                                                   ไม่ได้ทิ้งกันไปให้ฉันเดียวดาย

                                           ฉันนั่งมองฟ้าจากฝั่งนี้

                                           รู้ไหมคนดีฉันใจหาย

                                           กลัวคนที่อีกฝั่งฟ้าจะกลับกลาย

                                          กลัวเธอทิ้งฉันไว้ให้มองฟ้าเพียงลำพัง


                 แบบว่ามาแถด้วยคน   p20
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 12:32:47 pm
คนดีคนที่อีกฝั่งฝัน

ไม่เคยสักวันที่ปล่อยให้เธอเหงา

ทั้งหมดของท้องฟ้ายังเป็นเรา

แม้บางครั้งอาจเศร้าเศร้าเพราะเวลา

แต่เชื่อมั่นนะคนดี

ต่อให้อีกร้อยกาลราตรีผ่านหน้า

คนทางนี้ขอสัญญา

จะมีเธอคนอีกฟากฟ้าเหมือนเดิม^^
...
..
.
ขออภัยตอบช้ามัวโกยกลอนกลับบ้านอยู่มองมะเหง- -'
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: เรียวรุ้ง ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 01:23:07 pm


                                                       ถึงคนดี..ที่อีกฝั่งฝัน

                                                ฉันยังคงเชื่อมั่นเธอได้ใช่ไหม

                                                เธอจะยังคงอยู่ข้างข้างใจ

                                                แม้หนทางห่างไกลระหว่างเรา

                                       เธอจะไม่ทิ้งให้ฉันเดียวดาย
                                       
                                       ยามมองดาวพราวพรายฉันจะไม่เหงา

                                       จึงฝากบอกเธอข้ามฟ้ามาแผ่วเบา

                                       ดวงดาวไม่ได้ทอแสงเศร้าเมื่อมีเธอร่วมมอง


  ยังแถไปได้อีก e037


                                 
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 02:22:45 pm
ฉันฝากแดดสาย

ช่วยสื่อความหมายไปให้

ยืนยันทุกถ้วงทำนองใจ

ว่าจะไม่มีใครแทนเธอ

ได้รับใช่ไหม

อย่ากังวลใดใดให้พร่ำเพ้อ

ดาวทุกดวงที่พบเจอ

จะพบสายตาคนละเมอเหม่อมอง

ฉันจะโอบราตรี

ส่งเสียงดีดสีร่ำร้อง

เชื่อในฉันเชื่อมั่นในดาวเรืองรอง

ซักวันหนึ่งเราต้องพับฟ้ามาเจอกัน^^แถกว่า555
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: เรียวรุ้ง ที่ มิถุนายน 01, 2011, 01:03:06 am

                                              ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน

                                         ฟากฟ้าฝั่งนั้นดาวทอแสงไหม

                                         ฟ้าฝั่งนี้มืดมนจนเหงาใจ

                                         พร้อมฟนมากมายที่ตกลงมา

                                 เหน็บหนาวเหลือเกินราตรีนี้

                                 คิดถึงเธอคนดีที่อีกฝั่งฟ้า

                                 ไม่มีไออุ่นห่มนอนตอนนิทรา

                                 ไม่รู้ฉันจะหลับตาได้อย่างไร

                                          นอนฟังเสียงฝนที่หล่นพร่าง

                                          ใจบางบางอ่อนล้าสั่นไหว

                                          อยากเห็นหน้าเธอเหลือเกินนะคนไกล

                                          ไม่รู้อีกนานแค่ไหนเราถึงจะได้พบกัน

         ยังมั่วได้อีกนะเนี่ย e049
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มิถุนายน 13, 2011, 06:59:15 pm
(http://www.kaweeclub.com/uppic/id/dsc_0365.jpg)


ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฝั น
ผ่านคืนวัน .. คิดถึงกันไหม
มองฟ้าครานี้ .. เหงาจับจับใจ
เป็นอยู่อย่างไร .. เมื่อไกลกัน


พื้ น น้ำ  ..  สั่ น ไ ห ว
คงเหมือนใจ .. ไหวหวั่น
ขอให้เธอ .. คิดถึงกัน
อย่าไหหวั่น .. ระยะทาง


ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฟ้ า
แสงตะวันลา .. ขอบฟ้ากว้าง
ส่งหัวใจไปกับ .. สายลมบาง
ผ่านหมอกไอจาง .. จากคนปลายทาง

.. ที่ยังรอ ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มิถุนายน 14, 2011, 08:56:53 am
                                              ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน

                                         ฟากฟ้าฝั่งนั้นดาวทอแสงไหม

                                         ฟ้าฝั่งนี้มืดมนจนเหงาใจ

                                         พร้อมฟนมากมายที่ตกลงมา

                                 เหน็บหนาวเหลือเกินราตรีนี้

                                 คิดถึงเธอคนดีที่อีกฝั่งฟ้า

                                 ไม่มีไออุ่นห่มนอนตอนนิทรา

                                 ไม่รู้ฉันจะหลับตาได้อย่างไร

                                          นอนฟังเสียงฝนที่หล่นพร่าง

                                          ใจบางบางอ่อนล้าสั่นไหว

                                          อยากเห็นหน้าเธอเหลือเกินนะคนไกล

                                          ไม่รู้อีกนานแค่ไหนเราถึงจะได้พบกัน

         ยังมั่วได้อีกนะเนี่ย e049

หนทางที่อีกฝั่งฟ้า

ไกลเกินจนรู้สึกว่าเหมือนดังฝัน

แม้วันนี้ไม่มีโอกาสเจอกัน

แต่ทุกความผูกพันธ์...จะส่งให้กันจากหัวใจ

ถึงคนที่ที่อีกฝั่งฝัน

ระยะทางที่สั้นกลับอาจทำเราหวั่นไหว

ในบางครั้งต้องขอบคุณความห่างไกล

ที่ทำให้เรารู้ว่าหัวใจเราใกล้กัน...
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ มิถุนายน 14, 2011, 08:58:28 am
(http://www.kaweeclub.com/uppic/id/dsc_0365.jpg)


ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฝั น
ผ่านคืนวัน .. คิดถึงกันไหม
มองฟ้าครานี้ .. เหงาจับจับใจ
เป็นอยู่อย่างไร .. เมื่อไกลกัน


พื้ น น้ำ  ..  สั่ น ไ ห ว
คงเหมือนใจ .. ไหวหวั่น
ขอให้เธอ .. คิดถึงกัน
อย่าไหหวั่น .. ระยะทาง


ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฟ้ า
แสงตะวันลา .. ขอบฟ้ากว้าง
ส่งหัวใจไปกับ .. สายลมบาง
ผ่านหมอกไอจาง .. จากคนปลายทาง

.. ที่ยังรอ ..


แสงตะวันที่เลือนราง

มาพร้อมหมอกไอจางจากอีกฝั่งฟ้า

สายลมเบาเบาพัดเป่ามา

ความรู้สึกที่อ่อนล้ากลับหายดี

คนที่รออีกฝั่งของฟากฝัน

พื้นน้ำที่ไหวหวั่นในวันนี้

ฉันก็รู้สึกเช่นกันนะคนดี

เพราะหัวใจที่มีคงตรงกัน

ถึงคนดีที่อีกฝังฟ้า

ความรู้สึกที่ผ่านมาเหมือนดังฝัน

ขอบคุณเสี้ยวเวลาและคืนวัน

ที่ทำให้รู้ว่าฉัน..."ยังมีเธอ"
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ กรกฎาคม 19, 2011, 02:16:17 am

ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฝั น

ข้ามผ่านคืนนี้ไปด้วยกันนะ .. อีกฝั่งฟ้า

ที่ฟากฝั่งนี้จะฝากจันทรา

กระซิบบอกเธอที่ปลายนภา .. ว่า

" ฝั น ดี "

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ กรกฎาคม 22, 2011, 08:22:52 pm

ถึ ง ค น ดี  ..  อี ก ฝั่ ง ฝั น

ข้ามผ่านคืนนี้ไปด้วยกันนะ .. อีกฝั่งฟ้า

ที่ฟากฝั่งนี้จะฝากจันทรา

กระซิบบอกเธอที่ปลายนภา .. ว่า

" ฝั น ดี "ขอบคุณนะคนดีที่อีกฝั่งฝัน

คำอวยพรที่ให้กันฉันรับได้

แม้วันนี้ที่คนละฟ้าจะมากมาย

แต่ทุกห้วงความห่วงใยยังใกล้กัน

คนดีที่อีกฝั่งของฟากฟ้า

ในยามที่อ่อนล้าจนเกินกลั้น

แม้ไม่ได้ส่งข่าวหรือเรื่องราวค?วามผูกพันธ์

แต่รู้ไว้นะว่าอีกฝั่งฝันก็ยังห?่วงใยกัน...เหมือนเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ กรกฎาคม 26, 2011, 04:58:29 pm
ถึงคนดี..ที่อีกฝั่งฝัน
วันนี้มาทวงความผูกพันวันเก่า
ว่ายีงมีอีกไหม...คำว่าเรา
ที่คอยเฝ้า..ส่งใจให้แก่กัน

มาทักทายตอนบ่ายวันอังคาร
เมื่อวันวานมันมีเรื่องเศร้า..ไม่สุขสันต์
ในวันนี้คิดถึง..เลยมาทักทายกัน
ให้รู้ว่าฉัน..ยังคิดถึงเธอ

น้องมะขวิด..ว่างไหม..ทักทายหน่อย
ซากุระฯอย่าปล่อยให้พี่หงอยเหงา
รอยทรายอยู่ไหน..ลืมไปหรือยังเล่า
น้องจี..พี่เหงา..เลยมาทักทาย

หนุ่มอาทสบายดีหรือไม่
อีกหลายท่านที่ไม่ได้ทักทายทำอะไรเจ้า
ทำไมบ้านกวีแห่งนี้ช่างเงียบเหงา
เอ๊ะ..หรือว่าเราไม่ได้มาเสียนาน


 hi มาทักทายทุกคน...สบายดีหรือเปล่า..ส่งเสียงหน่อย  p4
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ กรกฎาคม 26, 2011, 10:36:36 pm
ถึ ง ค น ดี .. อี ก ฝั่ ง ฝั น
พรุ่งนี้เรายังมีกันและกันใช่ไหม
วันวานที่ผ่านพ้นไป
ไดอารี่ที่เรา .. เขียนไว้ร่วมกัน
(http://www.kaweeclub.com/uppic/iq/qianming58.jpg)
ส บ า ย ดี .. ใ ช่ ไ ห ม ?
ยามที่เราห่างไกลสุดขอบฟ้ากั้น
คิดถึงนะ .. คิดถึงทุกวัน
คุณก็คิดเหมือนกัน .. ใช่ไหมคุณ?
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ สิงหาคม 03, 2011, 06:20:47 pm
ถึงคนดี..ที่อีกฝั่งฝัน
วันนี้มาทวงความผูกพันวันเก่า
ว่ายีงมีอีกไหม...คำว่าเรา
ที่คอยเฝ้า..ส่งใจให้แก่กัน

มาทักทายตอนบ่ายวันอังคาร
เมื่อวันวานมันมีเรื่องเศร้า..ไม่สุขสันต์
ในวันนี้คิดถึง..เลยมาทักทายกัน
ให้รู้ว่าฉัน..ยังคิดถึงเธอ

น้องมะขวิด..ว่างไหม..ทักทายหน่อย
ซากุระฯอย่าปล่อยให้พี่หงอยเหงา
รอยทรายอยู่ไหน..ลืมไปหรือยังเล่า
น้องจี..พี่เหงา..เลยมาทักทาย

หนุ่มอาทสบายดีหรือไม่
อีกหลายท่านที่ไม่ได้ทักทายทำอะไรเจ้า
ทำไมบ้านกวีแห่งนี้ช่างเงียบเหงา
เอ๊ะ..หรือว่าเราไม่ได้มาเสียนาน


 hi มาทักทายทุกคน...สบายดีหรือเปล่า..ส่งเสียงหน่อย  p4


ถึงเจ้หน่อยคนดี .. ที่ใจน้อง
คงจะต้องบอกว่า .. คิดถึง
ด้วยงานล้นมากมาย .. มาฉุดดึง
วิญญาณจึงขาดหาย .. จากบทกลอน


ด้วยคิดถึง .. จึงแวะฝาก
ความคิดถึงจาก .. น้องหน้าอ่อน  e037
ถึงคนดีอีกฝั่งฟ้า .. ในช่วงตอน
ตะวันรอนอ่อนลง .. ตรงขอบนภา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ ตุลาคม 10, 2011, 09:21:04 am
ถึงคนดี..ที่อีกฝั่งฝัน
วันนี้มาทวงความผูกพันวันเก่า
ว่ายีงมีอีกไหม...คำว่าเรา
ที่คอยเฝ้า..ส่งใจให้แก่กัน

มาทักทายตอนบ่ายวันอังคาร
เมื่อวันวานมันมีเรื่องเศร้า..ไม่สุขสันต์
ในวันนี้คิดถึง..เลยมาทักทายกัน
ให้รู้ว่าฉัน..ยังคิดถึงเธอ

น้องมะขวิด..ว่างไหม..ทักทายหน่อย
ซากุระฯอย่าปล่อยให้พี่หงอยเหงา
รอยทรายอยู่ไหน..ลืมไปหรือยังเล่า
น้องจี..พี่เหงา..เลยมาทักทาย

หนุ่มอาทสบายดีหรือไม่
อีกหลายท่านที่ไม่ได้ทักทายทำอะไรเจ้า
ทำไมบ้านกวีแห่งนี้ช่างเงียบเหงา
เอ๊ะ..หรือว่าเราไม่ได้มาเสียนาน


 hi มาทักทายทุกคน...สบายดีหรือเปล่า..ส่งเสียงหน่อย  p4
ทักทายพี่หน่อยคนดี

ดอกไม้ดอกนี้ยังคงเหมือนเก่า

เก็บวันคืนความห่วงหาของพวกเรา

แม้บางเวลาจะเงียบเหงา แต่ความเป็นเราจะคงเดิม

อ่อนแอบ้างไหมเมื่อไกลกัน

วันนี้น้องส่งความผูกพันเอามาเพิ่ม

คิดถึงนะจากพฤกษามาเต็มเติม

วันนี้หัวใจดวงเดิมเดิม. . .คิดถึงเหลือเกิน
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ ตุลาคม 10, 2011, 09:27:56 am
ถึงคนดีที่อีกฝั่งฝัน

ยังคงคิดถึงกันอยู่บ้างไหม

ในวันนี้ที่เราห่างไกล

ความห่วงหารุมเร้าเธอไหม. . .บอกที

คนดีที่อีกฝั่งฟ้า

วันนี้แสงแห่งสุริยาหลากสี

ละอองฝนพรมพร่างกำลังดี

จึงส่งความคิดถึงที่มากมีมาถึงเธอ

ได้รับไหมคนดีที่อีกฝั่งฝัน

ตอบกลับเป็นรางวัลความพร่ำเพ้อ

คนฟากฟ้าฝั่งนี้อยากให้ทุกวินาทีมาพบเจอ

คิดถึงนะคิดถึงเธอ. . .จากคนเพ้อเพ้อคนเดิม
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ ตุลาคม 10, 2011, 09:38:51 pm

แว่วเสียงมา .. ที่ปลายฝัน
ว่าอีกฝั่งฟ้ากั้น .. นั้นโหยหา
ความคิดถึงนั้น .. แหวกอากาศมา
สัมผัสได้ว่า .. "คิดถึง" .. อย่างมากมาย


ถึงคนดี .. อีกฝั่งฟ้า
สายฝนยังโปรยมา .. ไม่ขาดสาย
อีกฝั่งฟ้ายังเม็ดฝน .. ลงประปลาย
พอจะเห็นรุ้งสาย .. บ้างไหมเธอ


แสงแดด .. ยังทออ่อน
จะจับต้องสะท้อน .. ละอองเอ่อ
กลายเป็นสายหลากสี .. ส่งถึงเธอ
ที่คนฝั่งนี้ฝากบอกเธอ .. ว่าคิดถึงสุดใจ

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ ตุลาคม 11, 2011, 12:47:55 am
ฝันดีนะคนดีที่อีกฝั่งฟ้า

สนิทลงในนิทราราตรีนี้

จันทร์ที่ร่วงล้ำเริ่มฉาบกำลังดี

จึงส่งความห่วงใยที่มากมีมากล่อมนอน

หลับฝันหวานนะคนอีกฝั่งฝัน

ความเหนื่อยล้าระหว่างวันจงถอนถอน

สดับเพียงเสียงแห่งอาทร

ที่สอดสำเนียงซ้อน. . .ให้เธอนอนหลับฝันดี
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ ธันวาคม 11, 2011, 06:00:36 am
ยิ้มรับหมอกหนาวที่พราวฟ้า

เยาะเย้ยสุริยา. .ที่ยังมาไม่ถึง

วันนี้ตื้นเช้าไปหน่อยนึง

เพราะความหนาวตราตรึง. .จนหลับไม่ลง

หนาวแล้วนะคนดีที่อีกฝั่งฝัน

กาลเวลาผลักดันมากมายหนุนส่ง

แต่ฉันจะบอกเธอ. .ว่าความคิดถึงล้นเอ่อมั่นคง

ไม่ว่าหนาวจะมากขึ้น. .หรือลดลง. .ยังคงคิดถึงแต่เธอ

ตื่นหรือยังก็ไม่รู้

แต่ว่าความคิดถึงจะดักรออยู่เสมอ

ตัวเก่านั่นแหละ. .ตัวที่ไปดักรอพบเจอ

วันนี้ก็เช่นกันนะเออ. .มันจะไปบอกเธอ. .เหมือนเดิม^ ^
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ ธันวาคม 12, 2011, 09:16:47 pm

ถึงคนดี .. อีกฝั่งฟ้า
ผ่านฤดูฝนมา ..แบบทรหด
สายธารยังไหล ..และเริ่มลด
กว่าทุกพื้นที่จะแห้งหมด .. คงผ่านพ้นหลายราตรี


นอกเรื่องไปบ้าง .. อย่างทุกครั้ง
เพียงเล่าสู่กันฟัง .. จากฝั่งฟ้านี้
นานมาแล้วนับได้ .. ก็เกือบปี
ที่ได้ส่งความปราถนาดี .. ผ่านฟ้าถึงกัน


สายลมเริ่ม .. เย็นเยียบ
คงเท่าเทียบกับ .. ฝั่งฟ้านั้น
ความคิดถึงยังคงได้รับ .. ทุกเช้าวัน
และคงเหมือนกัน .. กับความคิดถึงที่ฉันส่งไป


ข้ามผ่านราตรี .. อันหนาวเหน็บ
จะเจ็บความคิดถึง .. ไว้ใช้
เผื่อเวลาหนาว .. แค่คิดถึงคงอุ่นใจ
แม้ห่างอีกตั้งไกล .. แต่เชื่อมไออุ่นได้แค่เพราะคำว่า
.. "คิดถึง" ..

หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ ธันวาคม 18, 2011, 09:08:03 pm

ถึงคนดี .. อีกฝั่งฟ้า
ผ่านฤดูฝนมา ..แบบทรหด
สายธารยังไหล ..และเริ่มลด
กว่าทุกพื้นที่จะแห้งหมด .. คงผ่านพ้นหลายราตรี


นอกเรื่องไปบ้าง .. อย่างทุกครั้ง
เพียงเล่าสู่กันฟัง .. จากฝั่งฟ้านี้
นานมาแล้วนับได้ .. ก็เกือบปี
ที่ได้ส่งความปราถนาดี .. ผ่านฟ้าถึงกัน


สายลมเริ่ม .. เย็นเยียบ
คงเท่าเทียบกับ .. ฝั่งฟ้านั้น
ความคิดถึงยังคงได้รับ .. ทุกเช้าวัน
และคงเหมือนกัน .. กับความคิดถึงที่ฉันส่งไป


ข้ามผ่านราตรี .. อันหนาวเหน็บ
จะเจ็บความคิดถึง .. ไว้ใช้
เผื่อเวลาหนาว .. แค่คิดถึงคงอุ่นใจ
แม้ห่างอีกตั้งไกล .. แต่เชื่อมไออุ่นได้แค่เพราะคำว่า
.. "คิดถึง" ..


สายน้ำที่ถาโถม

คงทำเธอช่างโซมอยู่ครู่หนี่ง

วันนี้ฉันถักถ้อยคำนึง

มากกว่าความคิดถึงที่เคยส่งไป

คนดีที่อีกลั่งฟ้า

บางเวลาที่อ่อนล้า. .หวั่นไหว

เก็บดาวดวงนั้น. .ดวงที่ฉันเก็บหัวใจ

แฝฝ้วซึมซับอุ่นไอวันที่ไร้การเยียวยา
หัวข้อ: Re: ถึงคนดี ... ที่อีกฝั่งฝัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ ธันวาคม 20, 2011, 05:22:53 pm
อากาศดี - ดี .. เวลาอาทิตย์จะลาลับ
อีกฝั่งฟ้าจงสดับ .. และรับความคิดถึง
สัญญาณส้มอมแดง .. แฝงถ้อยรำพึง
ส่งไปอีกฟากฝังนึง ..  ให้ซึ้งถึงอุ่นไอ


พระจันทร์ของค่ำคืนนี้
อาจส่องแสงน้อยก็ตามที .. แต่อีกฝั่งฟ้าอย่าหวันไหว
แม้คืนไร้แสงจันทร์หรือว่าวันใด
ความคิดถึงยังส่งไป .. จากฟ้าไกลฝั่งเดิม