รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนอกหัก => ข้อความที่เริ่มโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 15, 2011, 11:43:34 am

หัวข้อ: แค่คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 15, 2011, 11:43:34 am
ยังหยุดยืนอยู่ที่เก่า
อยู่อย่างเหงาๆ สั่นไหว
ที่ตรงนี้.. ไ ม่ เ ห ลื อ ใ ค ร
นอกจากหัวใจ มืดมน


ในคืนหนึ่ง ที่ข้ามผ่าน
ฉันทำรักไหวหวาน ร่วงหล่น
หายไปกับความเงียบอย่างทุกข์ทน
จึงยังรอบางคน...ที่หายไป


เฝ้ารอ..และ..เฝ้ารอ
มีอดีตเลี้ยงหล่อ แต่ร้าวไหว
แม้แสนทรมาน จะ ร อ ต ล อ ด ไ ป
ไม่จำเป็นต้องสนใจ...
........ฉันก็แค่ใคร ที่ " ง ม ง า ย "
หัวข้อ: Re: แค่คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ เมษายน 15, 2011, 12:09:58 pm
ฉัน..ไม่อยากรับรู้
กับปัจจุบัน ที่เป็นอยู่ รู้ไหม
เพราะมันช่างเจ็บปวด ทรมานใจ
กลับการที่เธอ จากไป ไม่ไยดี

หลับตาฝัน
ฝันถึงวานวันแบบนี้
ฝันถึงคำพูดพร่ำวจี
ฝันถึงวันที่ มีเราสองคน

แค่  คนงมงาย
อยู่กับชีวิตที่แหนงหน่าย  สับสน
อยู่ในโลก  ที่มืดมนต์
ไม่มีใครเลย สักคน เคียงข้างกาย
หัวข้อ: Re: แค่คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 15, 2011, 12:19:59 pm
^
^
^
ต่อคนข้างบน


เพราะหัวใจไม่อยากรับรู้
ปัจจุบันที่เป็นอยู่ อยากห่างหาย
หัวใจ...จึงยังพร่ำเพ้อและ ง ม ง า ย
ราวกับคนตาย ที่อยู่ในวังวน


หลับตาฝันถึงวันเก่า
ยังแสนปวดร้าว และสับสน
ในใจของฉัน เ ธ อ ยั ง มี ตั ว ต น
จึงไม่มีเหตุผล ที่ฉันจะเลิกเฝ้ารอ


แ ค่ ค น ง ม ง า ย
ไม่มีความหมาย ให้ร้องขอ
สิ่งที่ทำได้ คือ ร อ แ ล ะ ร อ
จนกว่าหัวใจจะพอ หรือไม่ก็..........
........จ น ก ว่ า จ ะ ข า ด ใ จ
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ เมษายน 15, 2011, 12:37:32 pm
^
^
^
ต่อคนข้างบน

จากการเฝ้ารอ
สิ่งที่พบคือความท้อ หวั่นไหว
ที่ตรงนี้ไม่มีใคร
มีแต่ฉันที่ยืนร้องไห้ รำพัง

หนทางแสนมืดมน
แต่ฉันยังทน  แม้หมดหวัง
อุปสักค์มากมาย รุงรัง
อดีตความหลัง ยังฝังใจ

หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 15, 2011, 12:50:30 pm
^
^
^
ต่อคนข้างบน (อีก)


ถนนสายนี้แคบลง...
เมื่อรักกลายเป็นผง แตกสลาย
เหลือเพียงฉัน อยู่เดียวดาย
แพ้พ่าย อยู่เพียงลำพัง

หนทางค่อยๆมืดลง
พร้อมกับฉันที่ลืมลง หมดหวัง
แ ค่ . . ค น ง ม ง า ย ผู้พ่ายพัง
ทิ้งกายจมกับความหลัง............
..........ปล่อยใจถูกฝัง อ ย า ก ต า ย !
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ เมษายน 15, 2011, 04:13:04 pm
ท้องฟ้ามืดมน
ชีวิตแสนสับสน  ใจหาย
เพราะรักร้างรา  ข้างกาย
ได้แต่อยู่อย่างเดียวดาย  บนโลกกลม

เจ็บพอหรือยัง
สำหรับความหลังฝังใจ  ขื่นขม
หรือต้องรอให้หัวใจที่..ตรอมตรม
บวมระทมจน  ขาดใจตาย

สำหรับ "คนงมงาย" คนนี้
จะคอยเธอทุกนาที  ไม่หนีหน่าย
คอยมอบรักให้เธอ  ไม่เสื่อมคลาย
แม้มันจะไม่มีความหมาย  "ก็ยอม"
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 15, 2011, 04:25:30 pm

โลกใบนี้ คงไม่มีคุณค่า
ถ้าหากว่า ไม่มีคุณอยู่ข้างผม
เปล่าดายเหลือเกิน สายลม
ตอนนี้ผม... แ ท บ ข า ด ใ จ


เจ็บเท่าไหร่ ก็ไม่พอ
เมื่อคำร้องขอ เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้
และต่อให้ เ จ็ บ จ น ข า ด ใ จ
ไม่ว่าทางไหน เ ธ อ ก็ ไ ม่ ก ลั บ ม า


แค่..คนงมงาย โง่งม
ผม..มันก็แค่คนไม่มีค่า
หวังแค่ไหน...ก็ต้องพังลงมา
ร่ำร้องราวบ้า แต่ว่า...
...... ยั ง อ ย า ก ห ล อ ก ตั ว เ อ ง
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ เมษายน 15, 2011, 04:41:30 pm
หลอกตัวเองไปวัน-วัน
จมกับความแปรผัน  หวั่นไหว
แม้ลืมตามืดสนิท  ไม่เห็นใคร
หากหลับตา จะทุกข์เพียงใด คิดดู

ไร้แสงไฟ ระหว่างทาง
มีเพียงความอ้างว้าง  เดินเคียงคู่
ขาดเธอไป เหมือนขาดใจ เลยโฉมตรู
โปรดรับรู้ คนงมงาย  นี้รักเธอ
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 15, 2011, 04:50:42 pm

ฉันยังคง ง ม ง า ย
ในความเดียวดาย งันนิ่ง
หลงลืมความจริง
จำเพียงสิ่งที่ อ ย า ก จํ า


ฉันที่ไม่มีเธอ
ยังคงรอและเพ้อพร่ำ
หลงในความทรงจำ
ติดกับดักมืดดำ ในหัวใจ


กลืนกินไปกันความมืด
หัวใจเย็นชืด แสนร้าวไหว
จมปลักและกำลังจะ ห า ย ไ ป
มี ล ม ห า ย ใ จ อ ยู่ ใ น ค ว า ม ง ม ง า ย
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ เมษายน 15, 2011, 05:01:12 pm

มาแอบดูน้อง - น้องเขาร้องกู่
งมอะไรกันอยู่อยากรู้นัก
งมงาย งมง่าย หรืองมรัก
ระวังงมมาก - มากหัวจะสักคะมำ(ภาษาอะไรแว๊) มั่วๆไป
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ เมษายน 15, 2011, 05:06:08 pm
ความงมงายในตัวฉัน
มีนับร้อยพันรู้ไหม
แต่ไม่เคยแสดงออกไป
ได้แต่เก็บไว้ข้างใน  อ่อนแรง

คนเย็นชาคนนี้
คนที่ โดนเธอทำแสแสร้ง
แกล้งรัก แล้วกลับทิ่มแทง
ช่างน่าแสลงหัวใจ

จากนี้คงไม่มีเธอ
หัวใจพร่ำเพ้อหวั่นไหว
คิดถึงคนทำลายหัวใจ
นับจากนี้ต่อไป...
...คงไม่มีใครเหลียวแลหัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 15, 2011, 05:22:55 pm
ฉันคง..บ้าไปแล้ว
ที่รอคนไร้วี่แวว แบบนี้
งี่ เ ง่ า . . . สิ้ น ดี
ทั้งๆที่ เขาไม่เคยสนใจ


คนคนนี้ยัง ง ม ง า ย
ยังรักมากมาย เธอรู้ไหม
อยากย้อนเวลากลับไป
อยู่ใน วั น ที่ ฉั น มี เ ธ อ


หากย้อนเวลากลับได้
คงไม่ต้องร้องไห้ พร่ำเพ้อ
แต่เพราะทำไม่ได้.....
..... ฉั น จึ ง ยั ง รั ก เ ธ อ
หัวใจคนเผลอ ยังเพ้อ ง ม ง า ย !
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ เมษายน 16, 2011, 07:19:42 pm

   ยังรักไม่เปลี่ยน
แม้เวลาหมุนเวียน แปรผัน
กับความรู้สึกดี~ดี ที่มีต่อกัน
แม้ความผูกพัน จะผันแปร

จ ม กั บ ค ว า ม ห ลั ง
อดีตเคยวาดหวัง กับพ่ายแพ้
ในห้วงลึกที่สุด ของความอ่อนแอ
ไม่มีใครเหลียวแล  แทบขาดใจ

ค น . . ง ม ง า ย
จิตแหลกสลาย  อ่อนไหว
แพ้พ่าย ไม่เหลือใคร
นับจากนี้ต่อไป.....
..... คงไม่เหลืออะไร เ ล ย . .
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ เมษายน 16, 2011, 08:30:08 pm

(http://www.kaweeclub.com/uppic/ti/images33.jpg) (http://www.kaweeclub.com/uppic/ii/images33.jpg)


เพราะ "รัก" จึงรอ
ไม่ได้ขออะไรมากกว่านั้น
แค่ได้อยู่กับปัจจุบัน
แม้จะเป็นเพียงฝันที่งมงาย

มีชีวิตอยู่เหมือนไร้ค่า
ตั้งแต่วันที่เธอลา..ห่างหาย
แต่ก็พอใจอยู่อย่างคนงมงาย
จะให้ทำยังไง..มันรักเธอ

แม้วันนี้จะไม่ได้ครอบครอง
แต่ก็ยังหมายปองวันนั้นเสมอ
ที่ฉันงมงาย..ก็เพราะใจมันรักเธอ
ถึงกลายเป็นคนเพ้อเจ้อ..ก็ยอม
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: lookgaow ที่ พฤษภาคม 16, 2011, 08:14:21 pm


รอดวงอาทิตย์...ขึ้นตอนเช้า
รอสายลมเบา เบา...เข้าโถมหา
รอสายฝน...เมื่อไหร่นะจะหล่นลงมา
รอดวงจันทรา...ยามราตรี

ทุกสิ่งดำเนินไป
ไม่ว่านานเท่าใด...มั่นคงไว้เช่นนี้
รออย่างมีจุดหมาย...เพราะเข้าใจมันดี
รอบกายที่มี...ไม่เคยเปลี่ยนไป

ต่างกับการ...รอใครสักคน
ไม่รู้ว่าเค้าไปซ่อนอยู่ ณ.แห่งหน...ตำบลไหน
รอมานานแสนนาน...ตลอดกาลหรือตลอดไป
รออย่างคนโง่ งมงาย ...
แต่ก้อไม่รู้ทำไม...ยั ง ร อ
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ พฤษภาคม 21, 2011, 12:45:24 pm

แค่คน คนหนึ่ง
ที่คอยคิดถึง ไม่ห่างหาย
ทุกเวลาต้องทนอยู่ อย่างเดียวดาย
ไม่มีใคร เคียงข้างกาย เลยสักคน..

แค่ คนงมงาย
ที่ใจแหลกสลาย สับสน
ร้องไห้ เสียใจ ทุกข์ทน
แต่ก็ทำได้เพียง พร่ำบ่น กับตัวเอง..
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 18, 2012, 12:41:41 pm

เพียงเอ่ยกล่าวออกไป
ระบายหัวใจ ในอักษร
ฉัน..ผู้หลงรักบทกลอน
ยังคงพเนจร ลำพัง


ร่ำร้องผ่านอักษรา
เว้าวอนฟ้า ถึงความหวัง
ความรัก..มาถึงหรือยัง?
อยากฟัง คำว่ารัก..จากใคร


โลกใบนี้ใหญ่กว้าง
แตกต่าง กับโลกของคนร้าวไหว
เล็กแคบ..จนแทบไม่มีใคร
นอกจากฉัน ผู้เสียใจที่ใกล้ตาย


โง่งมกว่านี่มีไหม?
หัวใจ ที่ไม่เคยมีความหมาย
ทั้งที่วันนี้.. ใ ก ล้ ต า ย
ยังขื่นขมงมงาย... เ ก ลี ย ด ตั ว เ อ ง
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: นกฮูก สีฟ้า ที่ เมษายน 26, 2012, 07:31:27 pm
ขอบ่น สักบทนะครับ..... ^_^

""""ดวงใจใจอาวร.....

รอเจ้าของซองใจที่ให้รัก
ค้างคาในลิ้นชัก
พักในอก

อยากให้มาพาใจที่เพ้อพก
จงอย่าวิตก
นกเดียวดาย

มองนางฟ้าหาเคียงสำเนียงคล้าย
ตัวข้านี้ที่หมาย
หมายหมั่นเจ้า

ความรักหนักอกพกเติมความเศร้า
ระทมเต็มอกเรา
เผาในทรวง

อย่าได้โกรธโทษข้าที่มาทวง
เนี่องว่าข้าเป็นห่วง
หวงดวงใจ

นกฮูก สีฟ้า.....
หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: ละอองฝน ที่ พฤศจิกายน 16, 2012, 12:18:00 am


..ปล่อยใจไปกับความเงียบงัน..
หยุดพักความไหวหวั่น..จากการโหยหา
ยินเสียงหัวใจที่ร้าวรอน..สะท้อนกลับมา
ว่าใครคนนั้นที่ตามหา..เขาไม่มีตัวตน

..ไม่มีใคร..ตั้งแต่เริ่ม..
และไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเดิม..ไม่มีสักหน
ทนรอไปเพื่ออะไร..ถ้ายังต้องหวั่นไหวในความมืดมน
เหนื่อยไหมที่ยอมทุกข์ทน..ในเมื่อไม่มีใครสักคนกลับมา

..ความเข้มแข็ง..หลงเหลืออยู่ที่ไหน..
อีกนานสักเท่าไหร่..หัวใจจะหยุดตามหา
ต้องรอจนถึงวันสุดท้าย..ของการกลับมา
หรือต้องรอไปจนกว่า..ลมหายใจจะจากลาไปพร้อมกัน

หัวข้อ: Re: แค่...คนงมงาย
เริ่มหัวข้อโดย: oไร้ตัวตนo ที่ มิถุนายน 20, 2014, 08:54:57 pm
   ใครจะว่า ฉันงมงายก็ช่างเขา
จะขอเอาใจดวงนี้ที่เป็นหนึ่ง
ใจดวงน้อยฝังรักเธออย่างตราตรึง
รักซึ้งๆ ให้เธอแค่คนเดียว