ผู้เขียน หัวข้อ: ก็แค่ กวี..ปลายทุ่ง  (อ่าน 5060 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ กวี..ปลายทุ่ง

 • ลุ่มๆดอนๆ
 • วารีกุญชรกลอนสรร

 • *
 • กระทู้: 571
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 20
 • เพศ: ชาย
 • ก็แค่ผู้ชายหัวใจปอนๆคนหนึ่ง
ก็แค่ กวี..ปลายทุ่ง
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 11:01:24 pm »

k04

ไม่คิดหวัง ให้ใคร มาชื่นชอบ
หวังแค่ใช้ เพียงคำปลอบ ให้หายเหงา....ไม่เคยคิด เป็นอื่น เลยใจเรา
ห วั ง แ ค่ เ พี ย ง  บ ร ร เ ท า  เ ห ง า ใ ห้ ค ล า ย

จึงเวียนเขียน บรรยาย กลอนมาบอก
หวังเพียงบอก ความรู้สึก ที่มากหลาย.....บรรยายทุกข์ สุขต่าง มีมากมาย
บ า ง ค รั้ ง ค ล้ า ย  ใ จ ม ล า ย  ชี พ ว า ย พ ลั น

สำเนียงกลอน บอกให้รู้ ความรู้สึก
ในส่วนลึก ตรึกตรอง ถึงความฝัน.....ถึงบางครั้ง เขียนวกวน คละเคล้าปะปนกัน
เ พ ร า ะ ใ จ นั้ น  มั น ติ ด  พิ ษ ค น ล ว ง

รู้ตัวดี ราศี ไม่มีแน่
หวังใครแล แค่เงา กวีขวาง.....ไร้สำเนียง ตรึงจิต ประทับทรวง
ไ ร้ ซึ้ ง บ่ ว ง  ค ล้ อ ง ใ จ  ?ดัง?  ก วี ก า ล


ในบางสิ่ง ปั้นแต่ง แกล้งสรรสร้าง
ทุกสิ่งล้วน รอบข้าง งานสืบสาน.....แต่งจากห้วง ความคิด จิตนาการ
ห วั ง สื บ ส า น  ง า น ศิ ล ป์  ถิ่ น ก วี

แต่ความรู้ ยังด้อย น้อยไปนัก
จะหวังใด ใครประจักษ์ ซึ้งใจนี้.....ในบทความ เชย เชย ที่เรามี
เ พ ร า ะ ตั ว เ ร า เ อ ง นี้   ก็ แ ค่  ก วี..ป ล า ย ทุ่ ง  น า

ออฟไลน์ กวี..ปลายทุ่ง

 • ลุ่มๆดอนๆ
 • วารีกุญชรกลอนสรร

 • *
 • กระทู้: 571
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 20
 • เพศ: ชาย
 • ก็แค่ผู้ชายหัวใจปอนๆคนหนึ่ง
Re: ก็แค่ กวี..ปลายทุ่ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 11:09:44 pm »


ก่อนท้องทุ่ง รวงทอง เหลืองอร่าม
มองดูงาม เพลินตา พาสุขี
เห็นพี่น้อง ชาวนาไร ชื่น ฤ ดี
ต่ า ง สุ ข มี  เ สี ย จ ริ ง  บ้ า น น า เ ร า

โน่นก็พี่ นี้ก็น้อง มองดูชื่น
จิตใจชื่น รื่นเริง ไม่เคยเหงา
ต่างเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล กันหนอเรา
ไ ม่ ต้ อ ง เ ฝ้ า  ห วั่ น เ ก ร ง  ภั ย ใ ด ใ ด

จิตใจซื่อ ถือสัตย์ ไม่สับเปลี่ยน
ยังหมุนเวียน เกื้อกูล ถิ่นอาศัย
เกิดปัญหา นานา ภัยใดใด
ต่ า ง ร่ ว ม ใ จ  สู้ ภั ย  น า น า พั น
 k04

ออฟไลน์ กวี..ปลายทุ่ง

 • ลุ่มๆดอนๆ
 • วารีกุญชรกลอนสรร

 • *
 • กระทู้: 571
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 20
 • เพศ: ชาย
 • ก็แค่ผู้ชายหัวใจปอนๆคนหนึ่ง
Re: ก็แค่ กวี..ปลายทุ่ง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 11:20:27 pm »


 แต่บันนี้ ทุ่งรวงทอง ไม่เหมือนเก่า
ไม่มีเคล้า ความสุข สนุกสนาน
ไร้หนุ่มสาว เกรียวกราว เหมือนวันวาน
ทิ้ ง ถิ่ น ฐ า น  เ ข้ า ก รุ ง  ศ รี วิ ลั ย

ทุ่งรวงทอง เหลือเพียง คนแก่เฒ่า
ที่คอยเฝ้า ห่วงหา ถิ่นอาศัย
คอยเก็บเกี่ยว ตามประสา ทนทำไป
เ ห นื่ อ ย เ ท่ า ไ ร  ฝื น ท น  ท น จำ ย อ ม

ตกยามเย็น ตาลอย คอยห่วงลูก
ด้วยสายไย พันผูก คอยถนอม
ปานฉะนี้ อยู่อย่างไร หนอพะยอม
เ มื่ อ ไ ร น้ อ ม   ย้ อ น ก ลั บ  คื น ก ลั บ ม า
 k04

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลอน | เมนูอร่อย | สูตรอาหารเจ | ชูการ์ไกรเดอร์ | | ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี | คำคม | อาหารสุขภาพ | เครื่องมือการเกษตร | ทศชาติชาดก | แบบเหล็กนั่งร้าน | วัสดุก่อสร้าง | รวม โน๊ตขลุ่ย | อาหารต้านมะเร็ง |

 

ติดต่อหรือแจ้งปัญหาได้ที่ กล่องข้อความ Facebook

POEM FLUTE MATERIAL KAMKOM SUGAR MENU CANCER HEALTH VEGETARIAN