ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้หญิงน่ารำคาญ  (อ่าน 22907 ครั้ง)

Poem Tags:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ v.nefertali

 • แรงบันดาลใจ สร้าง...จินตนาการ...
 • ผู้ดูแลคลับกวี

 • *
 • กระทู้: 2,627
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 228
 • วันนึงรักจะโตเป็นเงา"ให้เราพักสายตา"
  • Facebook
Re: ผู้หญิงน่ารำคาญ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 06:00:40 am »บ อ ก แ ล้ ว ไ ม่ มี อ ะ ไ ร
น อ ก จ า ก เ ธ อ แ ล้ ว ไ ม่ มี ใ ค ร ,, สำ คั ญ กั บ ฉั น
ย อ ม รั บ ว่ า ช่ ว ง นี้ เ ร า ห่ า ง กั น
บ อ ก เ ล ย ว่ า ,, ใ น แ ต่ ล ะ วั น ไ ม่ เ ค ย ห่ า ง ใ จ

. . . . . . . . . . . . . . .

ค น เ ดิ ม ,, ยั ง เ ป็ น เ ธ อ
ก ลั บ เ ห็ น เ ป็ น คำ แ ก้ ตั ว เ พ้ อ เ จ้ อ แ ล้ ว ใ ช่ ไ ห ม
คำ พู ด ข อ ง ฉั น ,, จ ะ มี ค ว า ม ห ม า ย อ  ะ ไ ร
ใ น เ มื่ อ เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย เ ชื่ อ ใ จ ,, สั ก นิ ด เดี ย ว


ทุกความงามเกิดได้...เพราะความรัก      เพราะหัวใจมีรัก .....โลกจึงหมุน
หากฝันหวาน...พารักแท้....มาเจือจุน      อยากให้หล่น...."ในใจคุณ" ... นิจนิรันด์
 

ออฟไลน์ v.nefertali

 • แรงบันดาลใจ สร้าง...จินตนาการ...
 • ผู้ดูแลคลับกวี

 • *
 • กระทู้: 2,627
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 228
 • วันนึงรักจะโตเป็นเงา"ให้เราพักสายตา"
  • Facebook
Re: คนน่ารำคาญ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 06:02:31 am »
ถ้ า ไ ม่ อ ย า ก เ พิ่ ม ภ า ร ะ ,, อ ย่ า ง ว่ า
ก็ อ ย่ า ห า เ รื่ อ ง ดี ก ว่ า ,, โ อ เ ค ไ ห ม
วั น ๆ...ปั ญ ห า ม า ก ม า ย ที่ ก ว น ใ จ
แ ต่ เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย ช่ ว ย อ ะ ไ ร ,, น อ ก จ า ก ห น้ า ง อ

. . . . . . . . . . . . . . .

เ ร า ค ว ร ห่ า ง กั น สั ก พั ก
ถ้ า เ ธ อ ยั ง อ ย า ก จ ะ รั ก ,, กั น ต่ อ
ค ว า ม อ ด ท น ฉั น มี ,, แ ต่ อ า จ ไ ม่ พ อ
ทำ ไ ม ต้ อ ง ทำ ตั ว ไ ม่ น่ า ง้ อ ,, ไ ม่ น่ า รั ก เ ล ย

ทุกความงามเกิดได้...เพราะความรัก      เพราะหัวใจมีรัก .....โลกจึงหมุน
หากฝันหวาน...พารักแท้....มาเจือจุน      อยากให้หล่น...."ในใจคุณ" ... นิจนิรันด์
 

ออฟไลน์ v.nefertali

 • แรงบันดาลใจ สร้าง...จินตนาการ...
 • ผู้ดูแลคลับกวี

 • *
 • กระทู้: 2,627
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 228
 • วันนึงรักจะโตเป็นเงา"ให้เราพักสายตา"
  • Facebook
Re: คนน่ารำคาญ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 06:05:08 am »


ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ค น เ ลื อ ด เ ย็ น
ทุ ก ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ที่ เ ค ย เ ห็ น จ ริ ง ใ จ เ ส ม อ
แ ต่ วั น นี้ ,, พ า ล ใ ส่ เ ธ อ
ทำ ใ ห้ น้ำ ต า ไ ห ล เ อ่ อ ,, ฉั น ไ ม่ ตั้ ง ใ จ

. . . . . . . . . . . . . . .

อ ย่ า โ ก ร ธ กั น เ ล ย น ะ
เ ช็ ด น้ำ ต า ซ ะ ,, อ ย่ า ร้ อ ง ไ ห้
คิ ด ม า ก น่ า ... ไ ม่ มี อ ะ ไ ร
เ มื่ อ ค รู่ ที่ พู ด แ ร ง ไ ป ,, ข อ โ ท ษ จ ริ ง ๆ
ทุกความงามเกิดได้...เพราะความรัก      เพราะหัวใจมีรัก .....โลกจึงหมุน
หากฝันหวาน...พารักแท้....มาเจือจุน      อยากให้หล่น...."ในใจคุณ" ... นิจนิรันด์
 

Poem Tags:
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลอน | เมนูอร่อย | สูตรอาหารเจ | ชูการ์ไกรเดอร์ | | ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี | คำคม | อาหารสุขภาพ | เครื่องมือการเกษตร | ทศชาติชาดก | แบบเหล็กนั่งร้าน | วัสดุก่อสร้าง | รวม โน๊ตขลุ่ย | อาหารต้านมะเร็ง |

 

ติดต่อหรือแจ้งปัญหาได้ที่ กล่องข้อความ Facebook

POEM FLUTE MATERIAL KAMKOM SUGAR MENU CANCER HEALTH VEGETARIAN