ผู้เขียน หัวข้อ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านวรรณกรรม  (อ่าน 10155 ครั้ง)

Poem Tags:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ต้นหญ้าเคียงดิน

 • แด่เธอ?ด้วยดวงใจ ความสุขทุกลมหายใจเข้าออก"ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน"
 • กวีติณสีหะ

 • *
 • กระทู้: 3,045
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 203
 • เก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้ เก็บภาพเธอคนดีตราบนานแสนนาน
  • เลิฟสตอร์รี่คลับดอทคอม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านวรรณกรรม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านวรรณกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงมีคุณูปการยิ่งต่อภาษาไทย ด้วยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการทรงปฏิบัติ
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการธำรงรักษาโดยทรงตระหนักว่าภาษาเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย

        งานพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆตลอดจนพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ล้วนแต่เป็นประจักษ์พยานในพระราชกรณียกิจนี้ และแสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญและทรงห่วงใยต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษาไทยอย่างจริงจัง ดังตัวอย่างในพระบรมราโชวาทใน
พิธืพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ตอนหนึ่งว่า

        ?ในส่วนผู้ที่ได้ประสบผลสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยนั้นขอแสดงความยินดีร่วมด้วยทุกคน กับขอแสดงความหวังว่า
แต่ละท่านจะใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองของเรา ความจริงได้เคยให้โอวาทเช่นนี้มาหลายครั้งแล้ว ก็เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง
 คือ ภาษา การได้มาซึ่งวิชาความรู้ต้องอาศัยภาษา การนำวิชาความรู้ไปใช้ก็ย่อมต้องอาศัยภาษาอีก เช่น เมื่อจะให้ปฏิบัติการใดก็ต้องออกคำสั่งเป็นต้น

        ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนื่องๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขร
วิธีถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอด
มาถึงเราทุกคน จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้เป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศ?พระราชนิพนธ์เรื่อง ?พระมหาชนก?
พระมหาชนก เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องในมหาชนกชาดกให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน

       
        เรื่องพระมหาชนก เป็นนิทานชาดกแสดงถึงพระชาติปางก่อนของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก ทรงบำเพ็ญวิชัยบารมีเป็นเลิศ
เป็นหนึ่งในทศชาติชาดก ก่อนที่จะมาประสูติและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

        บทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นพระอัจริยภาพทางภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ภาษา ที่ได้ทั้งอรรถรส และสุนทรียรส
กล่าวคือ ทรงพิจารณาเลือกใช้ถ้อยคำโดยคำนึงถึงการสื่อสารเป็นประการสำคัญ ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้โดยตลอด ทรงใช้คำง่าย ประโยคสั้น กะทัดรัด เช่น

    ?เมื่อบุคคลกระทำความเพียรทางกายและความเพียรทางใจว่าเราจักไปในที่นี้จักเรียนสิ่งนี้ การงานเหล่านั้นย่อมสำเร็จทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงควรทำความเพียรแท้?

    ?พวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการ ทั้งความรู้ทั่วไปคือความสำนึกธรรมดา : พวกนี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน พวกนี้ชอบผลมะม่วงแต่ก็ทำลายต้นมะม่วง?

        นอกจากทรงใช้คำที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ประโยคสั้น กะทัดรัดแล้วยังทรงใช้โวหารภาพพจน์ คำคล้องจอง ทรงใช้สำนวนโวหาร สำนวนภาษาโบราณและทรงแทรกอารมณ์ขัน

        ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของพระราชนิพนธ์บทนี้คือ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เครื่องหมายทวิภาค ( : )
 เครื่องหมายอัญประกาศ (? - ?) เครื่องหมายไข่ปลา (...) เครื่องหมายวงเล็บ ( ) การเว้นวรรคของแต่ละประโยคให้ห่างกัน
ที่มาจาก :สถาบันไทยศึกษา
http://www.thaistudy.chula.ac.th/digital/D449-king/D04.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2009, 11:23:09 pm โดย ช่วงเวลาที่ดีที่สุด »


 

ออฟไลน์ ต้นหญ้าเคียงดิน

 • แด่เธอ?ด้วยดวงใจ ความสุขทุกลมหายใจเข้าออก"ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน"
 • กวีติณสีหะ

 • *
 • กระทู้: 3,045
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 203
 • เก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้ เก็บภาพเธอคนดีตราบนานแสนนาน
  • เลิฟสตอร์รี่คลับดอทคอม
Re: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านวรรณกรรม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 11:35:03 pm »

พระอัจริยภาพด้านการแปล


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจริยภาพด้านการแปลอย่างเด่นชัดทรงค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และทรงเลือกคำที่มีอรรถรส
ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน พระราชนิพนธ์แปลมีทั้งที่เป็นหนังสือ และบทความดังนี้       รายชื่อหนังสือ

                ๑. ติโต จาก Tito โดย Phyllis Auty ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. ๑๙๗๒
บทพระราชนิพนธ์แปล ลำดับที่ 2 ที่ทรงแปลจากเรื่อง "TITO" ของ PHYLLIS AUTY เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติ และการต่อสู้เพื่อรวมชาติ
ซึ่งแตกแยกให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ของจอมพลติโต อดีตผู้นำยูโกสลาเวีย วีรบุรุษของชาติ และผู้นำประเทศที่ทั่วโลกยอมรับ จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็ง

         
                ๒. ?เศรษฐศาสตร์ตามนัยของพระพุทธศาสนา? บทที่ ๔ เล็กดีรสโต จาก Small is Beautiful
E.F. Schumaker


                ๓. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ จาก A man Called Intrepid ของ William Stevenson.
รายชื่อบทความ

                ๑. ?ข่าวจากวิทยุเพื่อสันติภาพและความก้าวหน้า? จาก ?Radio Peace and Progress? Intelligence Digest ฉบับลงวันที่ ๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๗๕


                ๒. ?การคืบหน้าของมาร์กซิสต์? จาก ?The Marxist Advance? Special Brief


                ๓. ?รายงานตามนโยบายคอมมูนิสต์? จาก ?Following the Communist Line?


                ๔. ?ฝันร้ายไม่จำเป็นจะต้องเป็นจริง? จาก ?No Need for Apocalypse? ในนิตยสาร The Economist ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๗๕.


                ๕. ?รายงานจากลอนดอน? จาก London Report ในนิตยสาร Intelligence Digest : Weekly Review ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๕


                ๖. ?ประเทศจีนอยู่ยง? จาก ?Eternal China? ในนิตยสาร Intelligence Digest : Weekly Review ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๕


                ๗. ?ทัศนะน่าอัศจรรย์จากชิลีหลังสมัยอาล์เลนเด? จาก ?Surprising Views from a Post-Allende Chile ในนิตยสาร Intelligence
Digest : Weekly Review ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๕


                ๘. ?เขาว่าอย่างนั้น เราก็ว่าอย่างนั้น? จาก ?Sauce for the Gander?? ในนิตยสาร Intelligence Digest : Weekly Review
 ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๕


                ๙. ?จีนแดง : ตั้วเฮีย ค้ายาเสพติดแห่งโลก? จาก ? Red China : Drug Pushers to the world? ในนิตยสาร Intelligence
 Digest : Weekly Review ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๕


                ๑๐. ?วีรบุรุษตามสมัยนิยม? จาก ?Fashion in Heroes? โดย George F. Will ในนิตยสาร Newsweek ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๖       พระราชนิพนธ์แปลเรื่อง นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ

                นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ เป็นพระราชนิพนธ์แปลจากหนังสือ เรื่อง ?A man Called Intrepid?


ของเซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติการลับที่เกิดขึ้นระหว่าง ค.ศ. ๑๙๓๙-๑๙๔๕ (พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๘) มีเนื้อหาที่สลับซับซ้อนและอิงประวัติศาสตร์


                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลักษณะอันเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมของนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ โดยทรงแปลจากบทกวีของ William Wordsworth ดังนี้            รบใด ใจมั่น พลันเริงร่า ถ้วนทหาร ปรารถนา เป็นเช่นเขา


                สู้สุดฤทธิ์ ในกิจ ทั้งหนักเบา ยอมรับเอา ด้วยมโน อันโอฬาร์


                เป็นเกลอกับ ทุกข์กล้า แสนสาหัส อันตราย สารพัด ไม่หน่ายหน้า


                ถึงขามจิต โลหิตซับ กับพสุธา ใจเย็นได้ ไม่ว้า หวั่นพะวง


                แลเห็นความ ลำเค็ญ เป็นประโยชน์ อันช่วงโชติ ชวลิต น่าพิศวง


                ตั้งจิตไว้ ไม่พรั่น ด้วยมั่นคง และอาจอง ทะนงรัก ศักดิ์แห่งตน


                ไม่ยอมลด กายใจ ให้ต่ำต้อย เพื่อจะคอย ตวงตัก แม้สักหน


                 ซึ่งยศศักดิ์ อัครฐาน ศฤงคารตน หมายเทิดผล คือความดี ที่ศรัทธา


                กฎอันใด แม้วางไว้ ในยามสงบ ปองเคารพ ชูเชิด ให้เจิดจ้า


                ดำเนินตาม ที่เห็นชัด ในหัทยา ว่าเป็นภา-ระเลิศ ประเสริฐจริง


                                                                        วิลเลียม เวิร์ดส์เวอร์ธ        ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษของกวีนิพนธ์บทนี้ คือ


                        Who is the happy Warrior?


                That every man in arms would wish to be?


                It is the generous spirit?


                Who, doomed to go in company with Pain,


                And Fear, and Bloodshed?


                Turns his necessity to glorious gain?


                And in himself possess his own desire?


                And therefore does not stoop, nor lie in wait


                For wealth, or honors, or for worldly state?


                And, Through the heat of conflict, keeps the law


                n calmness made, and sees what he foresaw.

                                                                        William Wordsworth

บทร้อยกรองที่ทรงแปลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอรรถรส
ขณะเดียวกันก็ทรงรักษาวิธีแห่งฉันทลักษณ์ไว้อย่างครบถ้วน        ผู้สันทัดและเชี่ยวชาญภาษาหลายท่านได้แสดงความเห็นว่า พระราชนิพนธ์แปลเรื่องนี้มีคุณลักษณะเด่นในการแปลหลายประการที่
แสดงพระอัจริยภาพทางภาษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ถ้อยคำที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เกิดความรู้สึกคล้อยตาม
 ที่สำคัญคือพระองค์ทรงให้ความรู้เพิ่มเติมจากต้นฉบับทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ การเมืองและศาสนา
ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้และเพิ่มรสชาติในการอ่านอีกด้วย


ที่มาจาก :สถาบันไทยศึกษา
http://www.thaistudy.chula.ac.th/digital/D449-king/D04.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2009, 11:38:08 pm โดย ช่วงเวลาที่ดีที่สุด »
 

Poem Tags:
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลอน | เมนูอร่อย | สูตรอาหารเจ | ชูการ์ไกรเดอร์ | | ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี | | อาหารสุขภาพ | เครื่องมือการเกษตร | ทศชาติชาดก | แบบเหล็กนั่งร้าน | วัสดุก่อสร้าง | รวม โน๊ตขลุ่ย | อาหารต้านมะเร็ง |

 

ติดต่อหรือแจ้งปัญหาได้ที่ กล่องข้อความ Facebook

POEM FLUTE MATERIAL KAMKOM SUGAR MENU CANCER HEALTH VEGETARIAN