ผู้เขียน หัวข้อ: ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญสำหรับ โครงการ ?รักษ์ธนบัตรไทย?  (อ่าน 4042 ครั้ง)

Poem Tags:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ดินหญ้ากาช้ำ

  • รักนักกลอนกวีคลับทุกคนจ้า
  • ผู้ดูแลกวีคลับดอทคอม

  • *
  • กระทู้: 6,860
  • กดถูกใจ: 122 ครั้ง
  • คะแนนกลอน 183
  • เพศ: หญิง
    • https://web.facebook.com/dinya.kachum
ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ

โครงการ ?รักษ์ธนบัตรไทย?

 

ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการผลิต และจัดการธนบัตรภายในประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ และ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ธนบัตรอย่างต่อเนื่อง โครงการ  ?รักษ์ธนบัตรไทย?  เป็นโครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธนบัตร ไทย และสร้างจิตสำนึกในการใช้ธนบัตรอย่างทะนุถนอม เป็นการยกระดับคุณภาพของธนบัตรหมุนเวียนให้มีสภาพดี น่าใช้  ประชาชนจะสามารถสังเกต และตรวจสอบ
ว่าเป็นธนบัตรจริงหรือปลอมได้ง่าย ทำให้เกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อธนบัตรไทย

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน โครงการ ?รักษ์ธนบัตรไทย?ธปท.จึงจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญสำหรับ โครงการ ?รักษ์ธนบัตรไทย? 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 

      วัตถุประสงค์ของการประกวด

            1. เพื่อได้ตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ที่จดจำง่าย สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของธนบัตรไทย และสร้างจิตสำนึกในการใช้ธนบัตรอย่างทะนุถนอม

                2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์โครงการ "รักษ์ธนบัตรไทย" ให้เป็นที่รู้จัก 

      คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

                นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

                                 ** พนักงานและลูกจ้างของ ธปท. ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด **

      กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

                1. การประกวดตราสัญลักษณ์         มีกติกา ดังนี้

                1.1 สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ธนบัตรอย่างทะนุถนอมถูกวิธี และตระหนักในคุณค่าของธนบัตรไทย

                1.2 มีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และใช้สีไม่เกิน 4  สี

                1.3 สามารถกำหนดรูปแบบแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์

                1.4 เขียนหรือพิมพ์ผลงานลงบนกระดาษสีขาวขนาด เอ 4 พร้อมคำอธิบายแนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ติดลงบนกระดาษแข็ง หรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
                       สีขาวหรือสีดำเท่านั้น

                1.5 สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผลงานหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

                1.6 ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลของผู้ส่งผลงานที่ติดต่อได้สะดวกที่ด้านหลังของชิ้นงาน           

       2. การประกวดคำขวัญ          มีกติกา ดังนี้

2.1 สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ธนบัตรอย่างทะนุถนอมถูกวิธี และตระหนักในคุณค่าของธนบัตรไทย

2.2 คำขวัญมีความยาวไม่เกิน 15 พยางค์

2.3 มีความกระชับ คล้องจอง สละสลวย และจดจำง่าย

2.4 ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

2.5 สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

2.6 พิมพ์ หรือเขียนคำขวัญตัวบรรจงลงบนกระดาษขาว พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ของผู้ส่งผลงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก   

รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์

?       รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมชุดธนบัตรที่ระลึกและเกียรติบัตร

?       รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลการประกวดคำขวัญ

?       รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมชุดธนบัตรที่ระลึกและเกียรติบัตร

?       รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ  6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

       เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

             ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ชิ้นงาน หรือส่งเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้

             ทั้งนี้  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ธปท.ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ธปท.จึงมีสิทธิ์ในการปรับปรุง
ผลงานให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ ธปท.ต่อไป

       คณะกรรมการตัดสินรางวัล


             คณะกรรมการตัดสินตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ประกอบด้วย

 1.       ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ดำ    ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

 2.       ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี                     มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.       นายปัญญา  นิรันดร์กุล                                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 4.       นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย                              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดีซี คอนซัลแทนท์ แอนด์ มาเก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

 5.    นายโอม  รัชเวทย์                                        ศิลปิน นักวาดภาพประกอบ นักเขียนการ์ตูนอาวุโส

 6.       นางจิตติมา  ดุริยะประพันธ์                        ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธปท.

                    ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้

กำหนดเวลาส่งผลงาน

                 ธปท. จะปิดรับผลงานภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2553  (ถือวันประทับตราไปรษณียากรต้นทางเป็นสำคัญ)

       สถานที่ส่งผลงาน

                    ผู้สนใจสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่

                        โครงการ ?รักษ์ธนบัตรไทย?

                        งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน

                        สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

        18 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว

        อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

การประกาศผล

             
               แจ้งผลการตัดสินภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ทาง www.bot.or.th หรือ สอบถามได้ที่

งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สายออกบัตรธนาคาร ธปท. โทร. 0-2356-8666, 8668 และ 0-2356-8689, 8690 หรือที่

Email : banknoteinfo@bot.or.th   
         

ที่มาจาก http://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/Service/BMG_Education/Pages/ruk_banknotes.aspx                                                       

Poem Tags:
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลอน | เมนูอร่อย | สูตรอาหารเจ | ชูการ์ไกรเดอร์ | | ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี | | อาหารสุขภาพ | เครื่องมือการเกษตร | ทศชาติชาดก | แบบเหล็กนั่งร้าน | วัสดุก่อสร้าง | รวม โน๊ตขลุ่ย | อาหารต้านมะเร็ง |

 

ติดต่อหรือแจ้งปัญหาได้ที่ กล่องข้อความ Facebook

POEM FLUTE MATERIAL KAMKOM SUGAR MENU CANCER HEALTH VEGETARIAN