ผู้เขียน หัวข้อ: เชิญร่วมแข่งกลอนอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  (อ่าน 4688 ครั้ง)

Poem Tags:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ดินหญ้ากาช้ำ

  • รักนักกลอนกวีคลับทุกคนจ้า
  • ผู้ดูแลกวีคลับดอทคอม

  • *
  • กระทู้: 6,859
  • กดถูกใจ: 122 ครั้ง
  • คะแนนกลอน 183
  • เพศ: หญิง
    • https://web.facebook.com/dinya.kachum

เชิญร่วมแข่งกลอนอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

           ขอฝากข่าวเชิญชวนมิตรรักกลอนทั่วประเทศ  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา -อุดมศึกษา ร่วมแข่งขันบทร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งจัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ระหว่างวันที่ ๒๑ ? ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓    ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

               สำหรับมิตรรักนักกลอนจากต่างจังหวัด  ที่ไม่สะดวกเรื่องที่พัก  โครงการกวีน้อยเมืองนคร และ กองทุนในสวนขวัญ จิรวรรณ  แก้วพรหม   ขอต้อนรับและบริการที่พักด้วยความยินดียิ่ง  (ที่พักแบบกันเองประสาญาติมิตร ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด)  ณ  เรือนสัมมนาในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม  ถนน พ่อเฒ่าผู้ใหญ่อ้น สุรพจน์  ตำบลท่าขึ้น  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ห่างจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๐ นาที)   

               สนใจติดต่อที่  อ.บุญเสริม  แก้วพรหม  โทร.๐๘๑-๖๐๖๘๘๕๓  นะครับ


               (ปีที่แล้ว ๒๕๕๒  ได้มีโอกาสต้อนรับมิตรรักนักกลอนจากปราจีณกัลยาณี  ซึ่งอาจารย์สมบัติ-อาจารย์อุไร  เสริมศิลป์  พาเดินทางลงไปร่วมแข่งขันด้วยแล้ว...ปีนี้ก็ขอถือโอกาสเรียนเชิญอีกนะครับ)

               สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน  มีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดังนี้ครับ
๑. ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น๔ระดับคือ
๑.๑  ระดับประถมศึกษา

                        ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
                        ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
                        ๑.๔ ระดับอุดมศึกษา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน

     ๒.๑ ระดับประถมศึกษา   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียนไม่เกินสถาบันละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน
     ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียนไม่เกินสถาบันละ  ๒  ทีม ทีมละ ๒ คน
     ๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียนไม่เกินสถาบันละ ๒ทีม  ทีมละ ๒ คน
     ๒.๔ ระดับอุดมศึกษา ส่งเข้าแข่งขันในนามสถาบันไม่เกินสถาบันละ๒ทีมทีมละ๒คน
 
๓. วิธีการแข่งขัน
     ๓.๑จัดแข่งขันพร้อม กันหมดในญัตติเดียวกัน ติดต่อกัน ๓ ญัตติ และสะสมผลลำดับที่ของทุกญัตตินำมารวมเพื่อประกาศผลรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑, ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล
      ๓.๒  กำหนดเวลาในการแข่งขัน
           ๓.๒.๑  ระดับประถมศึกษา  แต่งกาพย์ยานี ๒ บท  ญัตติละ ๑๒ นาที
           ๓.๒.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าแต่งกลอนแปด ๒ บท  ญัตติละ ๑๐ นาที
           ๓.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่งกลอนแปด ๒ บท ญัตติละ ๑๐ นาที
           ๓.๒.๔  ระดับอุดมศึกษาแต่งกลอนแปด ๒ บท ญัตติละ ๘ นาที
    ๓.๓  เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจาก
                         วรรณลักษณ์   ๒๐  คะแนน
                         วรรณทัศน์      ๒๐  คะแนน
                         วรรณสารัตถ์   ๒๐  คะแนน
                         วรรณวิจิตร     ๒๐  คะแนน
                             รวม         ๘๐   คะแนน
 
๔. รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
       ๔.๑ระดับประถมศึกษา
                        รางวัลชนะเลิศ       ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี, เกียรติบัตร พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
                       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร พร้อมเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้รับโล่จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔, เกียรติบัตร พร้อมเงินสด จำนวน๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑    ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,เกียรติบัตร พร้อมเงินสดจำนวน  ๑,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ๒             ได้รับโล่จากผู้อำนวยการโครงการอาศรมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  เกียรติบัตร  พร้อมเงินสดจำนวน  ๑,๐๐๐บาท
 
      ๔.๒ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

                        รางวัลชนะเลิศ        ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,  เกียรติบัตร พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑     ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒     ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร   พร้อมเงินสด จำนวน๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย  ๑   ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  เกียรติบัตรพร้อมเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ๒   ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,   เกียรติบัตรพร้อมเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐บาท
                                                                                     
       ๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
                   รางวัลชนะเลิศ      ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,  เกียรติบัตร พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑     ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด จำนวน๓,๐๐๐บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร   พร้อมเงินสดจำนวน๒,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ๑   ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  เกียรติบัตรพร้อมเงินสดจำนวน  ๑,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ๒  ได้รับโล่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  เกียรติบัตรพร้อมเงินสดจำนวน๑,๐๐๐บาท
 
          ๔.๔ระดับอุดมศึกษา

                        รางวัลชนะเลิศ     ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร    พร้อมเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐บาท
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒      ได้รับโล่จากนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตรพร้อมเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑    ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร  พร้อมเงินสดจำนวน๑,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ๒   ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร พร้อมเงินสดจำนวน๑,๐๐๐บาท
(ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 
๕. วันเวลาและสถานที่แข่งขัน
         ระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา     
วันพุธที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  รายงานตัวเวลา  ๐๘.๐๐ น. เริ่มการแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๓   รายงานตัวเวลา  ๐๘.๐๐  น. เริ่มการแข่งขันเวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ   ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. การสมัครเข้าแข่งขัน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม?๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ดังนี้
           ๖.๑  สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   อาคารพลศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
          ๖.๒  สมัครด้วยตนเองที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   โทรศัพท์๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐
          ๖.๓  ส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข  ๐?๗๕๖๗?๒๕๐๗

๗. การรับรางวัล
           ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้เข้ารับรางวัลใน   วันภาษาไทย...วลัยลักษณ์?๕๓    วันพุธที่ ๒๘  กรกฎาคม๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่มาจาก http://www.thaipoet.net/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=thaipoetnet&thispage=&No=1278616&WBntype=1

Poem Tags:
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลอน | เมนูอร่อย | สูตรอาหารเจ | ชูการ์ไกรเดอร์ | | ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี | | อาหารสุขภาพ | เครื่องมือการเกษตร | ทศชาติชาดก | แบบเหล็กนั่งร้าน | วัสดุก่อสร้าง | รวม โน๊ตขลุ่ย | อาหารต้านมะเร็ง |

 

ติดต่อหรือแจ้งปัญหาได้ที่ กล่องข้อความ Facebook

POEM FLUTE MATERIAL KAMKOM SUGAR MENU CANCER HEALTH VEGETARIAN